Rekolekcje adwentowe u progu Auschwitz 2008

Ksiądz Manfred Deselaers

Rekolekcje adwentowe u progu Auschwitz

Centrum Dialogu i Modlitwy, 7-9 grudnia 2007 roku

Wydawałoby się, że są takie miejsca, w których żaden dialog nie może się udać. Auschwitz – miejsce zagłady narodów zdaje się być takim miejscem. Szukać braterstwa, sensu, wspólnoty w Auschwitz? Właśnie tam spotykają się jednak ludzie, którzy chcą rozmawiać o pokoju.

Każde rekolekcje u progu Auschwitz są dla mnie bogate w doświadczenia. Nieodłącznym ich elementem jest wizyta w obozie Auschwitz I i Droga Krzyżowa w Brzezince. Ks. Manfred Deselaers, niemiecki ksiądz katolicki, który organizuje rekolekcje, opublikował rozważania do Drogi Krzyżowej. Idąc przez obóz w Birkenau, rozważa się więc słowa Pisma i komentarze, które zestawione są ze wspomnieniami więźniów. We wprowadzeniu czytamy:

Wierzyć w Oświęcimiu znaczy tyle, co nieustannie szukać sensu wiary. Nasza wiara w Boga staje się tutaj szukaniem Go, gdzie w punkcie wyjścia stale pojawia się pytanie – skarga: «Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił»?

Trudno opisać, czym jest przejście przez obóz – chwilami w milczeniu, chwilami ze słowami modlitwy na ustach, słowami Pisma w myślach i obrazem baraków i krematoriów przed oczyma. Ma się wrażenie jakiejś podwójności drogi. Niektórym nasuwa się wiele pytań, inni zaczynają coś bardziej rozumieć, coś głębiej przeżywać.

W grudniu 2007 r. pojechałam do Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na rekolekcje adwentowe. Zaintrygował mnie ich temat: „Wspólnie oczekujemy Mesjasza”. Te rekolekcje były różne od poprzednich, bo zapraszały stronę żydowską do rozmowy. Gościem był pan Stanisław Krajewski, który opowiadał, w jaki sposób Żydzi oczekują Mesjasza, kim ma on być i co mówi teologia żydowska o końcu czasów. Przy okazji rozmowy widać było, jak niewiele chrześcijanie wiedzą o żydowskim rozumieniu mesjanizmu i o jego funkcjonowaniu w zderzeniu z wizją chrześcijańską.

Oprócz ks. Deselaersa rekolekcje prowadziły też Siostry Matki Bożej Syjonu z Krakowa, które zajmują się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Razem mogliśmy zastanowić się nad rolą dialogu międzyreligijnego, jego formą i celem.

Najbliższe rekolekcje adwentowe mają tytuł „Szema Izrael – słuchać i wierzyć”. Mogę polecić je wszystkim, dla których ważny jest dialog.

/za Forum ZNAK/