stolica2

Żydzi i judaizm - wskazówki Stolicy Apostolskiej

Dla Żydów i chrześcijan Biblia stanowi samą treść liturgii: poprzez głszenie Słowa Bożego, odpowiedż na to słowo, modlitwę uwielbienia i wstawiennictwa za żywych i zmarłych, uciekanie się do miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa, w swej specyficznej strukturze, ma źródło w judaizmie.

(Z 5. rozdziału dokumentu Stolicy Apostolskiej pt. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Cyt. za Żydzi i judaizm..., s. 71)