TRIALOG DLA EUROPY

Religie abrahamiczne - logo

Chcemy budować Europę, w ktorej cenione będą wszystkie kultury oraz nastąpi powszechne uznanie podstawowych wartości zawartych w Dekalogu.

Takie jest zakończenie "Deklaracji Europejskiej Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów" uchwalonej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów oraz Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów.

Chcemy aby ta Deklaracja była szeroko znana i aby jej postulaty były realizowane. Chcemy szukać dróg dialogu i wspólpracy. Chcemy pokazać, że to właśnie dialog religijny może być czynnikiem budowania pokoju i porozumienia - w trosce o dobro wspólne.

Dyskusja, w trakcie której zastanawiano się nad trudnościami, na które napotykamy i nad praktycznymi sposobami rozwijania tego trialogu w naszym społeczeństwie, a także nad rozwojem miedzynarodowej wspólpracy miała miejsce w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 7 marca.

Udział wzięli: Dr Zofia Radzikowska - Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce Imam Ali Abi Issa - dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalmo- Oświatowego we Wrocławiu Red. Stefan Wilkanowicz - prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Prowadził dr Maciej Mueller - "Tygodnik Powszechny"

Czytaj więcej:
Dominika Kasprowicz
"Trialog dla Europy": konferencja zorganizowana w Instytucie Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie 7 marca 2007 roku
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 3, 277-279