trwajace

Niektóre programy prowadzone w Polsce i na świecie - 2015:

  • Rok katechetyczny 2014 - 2015 "Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi" - wykład ks. bpa Grzegorza Rysia, inauguracja roku katechetycznego w diecezji bielsko-żywieckiej:.

  • "Przez wspólną historię - ku przyszłości" - ruszył specjalny projekt edukacyjny zainicjowany przez diecezję bielsko-żywiecką z okazji zaplanowanych na styczeń 2015. obchodów Dnia Judaizmu. Wśród prelegentów Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski - wykład nt. dialogu chrześcijaństwa z judaizmem - dlaczego temat dialogu między tymi dwoma religiami należy wiązać z tematem Auschwitz i Holokaustem. W "teczce edukacyjnej" - materiały mające pomóc w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości wyjątkowej relacji łączącej religię żydowską z chrześcijaństwem oraz konkretne wskazówki, jak się przygotować do kilkugodzinnej wizyty w Miejscu Pamięci. Więcej:

  • "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich" 2014/2015: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na roczny kurs organizowany w roku akademickim 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W Muzeum Polin rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie. " Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa. Czytania biblijne są traktowane jako punkt wyjścia, inspiracja, niekoniecznie dosłownie, ale z szacunkiem dla tekstu i z przekonaniem, że mówią coś ważnego dla nas teraz. Podczas spotkań wykorzystywana będzie zarówno wiedza naukowa jak i doświadczenie życiowe". Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym będzie uczestniczył zaproszony gość – znawca omawianej problematyki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki po południu

  • The Elijah Interfaith Institute, Jerusalem: Invitation to a [ Bibliodrama Experience: ](Face Book: events/377193865776991) Abraham's Sacrifice of His Son In Honor of Sheikh Ghassan Manasra. "The story of Abraham’s willingness to sacrifice his son is pivotal in Judaism, Christianity and Islam and is particularly poignant and pertinent to people of all faiths. We will delve into an exploration of this text through Bibliodrama. Bibliodrama invites participants to enter into the narrative of sacred text to discover and grapple with the experiential nuances in real-time. Through a dynamic group process the text is jointly analyzed, remixed and personalized which results in a deep and personal exegesis. It is an ideal methodology for us to come together over one of the most challenging stories in our canons and to discover what we all can learn from the text and from each other."

  • Kraków, Środy Biblijne u Anny:

  • Fora ICCJ: "Shared Testament" Abrahamic Forum "12 Berlin Points"