Uchodźcy

Uchodźcy - help!

Kalendarium 2015-2018

 • 14 I 2018. Dzień Migranta i Uchodźcy
 • 27 IV 2017. Kolejne 128 uchodźców z Syrii bezpiecznie dotarło dziś i dotrze jutro do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym. Uratowano w ten sposób już ponad 800 osób, a włoskie MSZ i MSW zapewniły, że program będzie kontynuowany. Korytarze otwarto także we Francji, San Marino i Watykanie, a niebawem zrobi to także Hiszpania. Rodziny, które przyleciały dziś do Włoch pochodzą z miejsc najbardziej dotkniętych konfliktem: Homs, Aleppo, Damaszku, Lataki, Raqqa, Hasaki, Tartous. Zostaną przyjęte przez wspólnoty, parafie i stowarzyszenia w różnych regionach Włoch: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto. "Oby hojność krajów południa zaraziła trochę północ" - mówił kilka dni temu papież Franciszek.
 • 25 IV 2017. Hojność Południa, krajów takich jak Włochy i Grecja: "Lampedusa, Sycylia, Lesbos, oby zaraziła trochę Północ. To prawda: jesteśmy społeczeństwem, które nie ma dzieci, ale także zamykamy drzwi przed imigrantami. To się nazywa samobójstwo" - [ powiedział papież Franciszek](Face Book: santegidio.warszawa/posts/652571448267179?notif_t=notify_me_page¬if_id=1493300850481281){.target_blank} na koniec sobotniego spotkania ze Wspólnotą Sant'Egidio, w tym z grupą uchodźców, którzy przylecieli do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym.
 • 15 I 2017. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Orędzie papieża Franciszka. Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu.
 • 11 I 2017. Oświadczenie Rady Społecznej przy Metropolicie Poznańskim w sprawie uchodźców i migrantów Według Konwencji Genewskiej z 28 VI 1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. "uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i - z powodu tych obaw - nie chce lub nie może do tego kraju powrócić". "Razem z uchodźcami napływają do Europy duże rzesze migrantów ekonomicznych, co wywołuje obawy pojawienia się poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. W związku z tym Rada Społeczna pragnie zwrócić uwagę na kilka spraw. W szczególności chodzi o chrześcijańską postawę wobec przybyszów, o przypomnienie stanowiska Kościoła katolickiego na temat uchodźców i migrantów, o zwrócenie uwagi na skalę problemu, oraz wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób."
 • 6 XI 2016. - Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 18, Warszawa.Będziemy rozważać fragment z Tory, z Księgi Kapłańskiej (19,34) nt zasad przyjęcia przybysza. Po modlitwie sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Zaproszenie i program.
 • 1-8 X 2016 Tydzień modlitw za uchodźców 1 X, godz. 20.00 - ekumenicznej liturgii w Archikatedrze św. Jana przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. [Więcej: Ośrodek Migranta Fu Shenfu.] Dominikanie, Kraków - modlitwie ekumenicznej przewodniczył bp Grzegorz Ryś.
 • 27 VII 2016. Franciszek: Przemówienie na Wawelu: "... potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu..."
 • kard. Veglio: Europa jest zamknięta. (lg/ rv)
 • Pomóżmy uchodźcom, wesprzyjmy biskupów - Bartosz Bartosik, Laboratorium Więzi.
 • 30 VI 2016. "Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie [...] o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście" (Hbr 13,2-3). Polskie Kościoły apelują pomóżmy uchodźcom! Przesłanie:
 • 28 IV 2016. Żydzi i katolicy o uchodźcach. Laboratorium Więzi
 • 18-25.I.2016. U chrześcijan - Tydzień Modlitwy o Jedność. Kościoły o uchodźcach. Wspólny list sekretarzy generalnych Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie w sprawie sytuacji uchodźców w Europie Stanowisko Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w sprawie europejskiego kryzysu migracyjnego
 • 17.I.2016. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i niesłusznego podziału zasobów naszej planety, które powinny być rozdzielone równo między wszystkich ludzi. Czyż nie jest pragnieniem każdego poprawienie swoich warunków życiowych i osiągnięcie uczciwego i słusznego dobrobytu, który by mógł dzielić ze swoimi bliskimi?. - pisze papież Franciszek w swoim Orędziu
 • 11.IX.2015. "Europa zdaje właśnie egzamin". Czy usłuchamy wielokrotnie powtarzanego przesłania biblijnego, że przybysza będziesz "miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej"? - oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ( DEON, TP)
 • 6.I.2016. U części chrześcijan - święto Objawienia Pańskiego, Epifanii, tzw. "Trzech Króli", a u części wigilia Bożego Narodzenia - święta Wcielenia Pańskiego. Moment refleksji również nad sprawą i losem uchodźców.
 • 23.IX.2015. "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy". Polecimy też Bogu naszych siostry i braci, którzy już dotarli lub przybędą do Europy. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla nich oraz o wyobraźnię miłosierdzia dla nas. Uchodźcy 2015 /TP/. Treść modlitwy:
 • 6.IX.2015. Papież Franciszek: "w perspektywie Jubileuszu Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów w całej Europie, aby dały konkretne świadectwo Ewangelii i udzieliły gościny jednej rodzinie uchodźców. Będzie to konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego.
 • 10.IX.2015. [ Oświadczenie](/storage/app//media/pliki/ICCJ_State _Migration-Refugee IX2015.pdf) ICCJ w sprawie migracji i uchodźców.
 • 11.IX.2015. Oświadczenie Światowej Rady Liderów Religijnych Instytutu Eliasza w Jerozolimie w sprawie kryzysu uchodźczego. Statement on Refugee Crisis, The Elijah Board of World Religious Leaders.. Więcej do przeczytania