Przewodniczący episkopatu: 21 listopada dniem ogólnopolskiej zbiórki na rzecz uchodźców

Wiadomości,      Kościół,      Polska  Przewodniczący episkopatu: 21 listopada dniem ogólnopolskiej zbiórki na rzecz uchodźców Więź.pl 06 listopada 2021 Podziel się z innymi Abp Stanisław Gąd

Wiadomości, Kościół, Polska Przewodniczący episkopatu: 21 listopada dniem ogólnopolskiej zbiórki na rzecz uchodźców Więź.pl 06 listopada 2021 Podziel się z innymi Abp Stanisław Gądecki. Poznań, kwiecień 2016. Fot. Episkopat.pl

Źródło: "Więź"

Zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych oraz na integrację przybyszów, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Abp Stanisław Gądecki przewodniczył w piątek mszy dla uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla, sprawowanej w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał w homilii, że Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi. Abp Gądecki przestrzegł przed utożsamianiem państwa Bożego z jakimikolwiek strukturami społecznymi, powoływanymi przez człowieka dla realizacji jego doczesnych potrzeb.

Metropolita poznański nawiązał też do bieżącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie, jak zaznaczył, cierpią i umierają ludzie, a na naszych oczach rozgrywa się katastrofa humanitarna. Wskazał, że „docierający tam migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej”, jednak „bez względu na okoliczności ich przybycia na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego”.

Abp Gądecki zwrócił uwagę, że od początku kryzysu Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, jej oddziałów diecezjalnych oraz delegata KEP ds. migracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc. Obecnie dociera ona do ośrodków dla cudzoziemców, wspierane są Przygraniczne Placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, w parafii przygranicznej są też uruchamiane Namioty Nadziei Caritas Polska.

Przewodniczący KEP zwrócił się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy – w niedzielę 21 listopada we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej.

Poinformował, że zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Przewodniczący episkopatu zaznaczył, że „rolą Kościoła jest przede wszystkim kształtowanie postaw zgodnych z Ewangelią w sytuacji, gdy trzeba okazać przybyszom wrażliwość humanitarną i chrześcijańską. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, trzeba im okazać naszą solidarność”.

Zachęcił również do modlitwy „o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, Straż Graniczną, wojsko, polityków, Polaków, Białorusinów”.

KAI, DJ

Przeczytaj też: „Solidarność” staje się martwym słowem, jeśli odwracamy się od potrzebujących