Rok 2023 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ROKIEM POJEDNANIA

Rok 2023  w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ROKIEM POJEDNANIA

Źródło: Kościół Ewangelicko-Augsburski

Rok Pojednania

Rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r.

Podczas 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła podjęto uchwałę, że tematyka w latach 2022-2024 będzie nawiązywać do hasła Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 roku w Krakowie.

Dlatego rok 2023 będzie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ROKIEM POJEDNANIA„Jeden Duch – Duch Święty daje pojednanie”.

Hasło Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które brzmi „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, jest bezpośrednim nawiązaniem do słów ap. Pawła z Listu do Efezjan 4,4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziej, która należy do waszego powołania”.

Wyraża przesłanie o nadziei, solidarności i współdziałaniu, a przede wszystkim zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego w Kościele, co wynika z toczącego się procesu ponownego odczytania tożsamości luterańskiej, również w kontekście ekumenicznym.

Tematyka w kolejnych lata:

  • 2024 – ROK NADZIEI – „Jedna nadzieja – Duch Święty odnawia”.