Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu

Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu

Źródło: Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu

Zapowiedź

Wkrótce otwieramy MIEJSCE

12 maja otwieramy w Białymstoku MIEJSCE, a może należałoby je nazwać „Nasze wspólne miejsce” jak sugerował prof. Jarosław Ławski. Zostaliśmy przy MIEJSCU, mając w pamięci inne alternatywne nazwy. Będzie to MIEJSCE pamięci o nieobecnych Żydach, ale także o sąsiedztwie Polaków i Żydów, toteż w planach są przedsięwzięcia podkreślające tę wspólnotowość, np. wspólnie prowadzone biznesy, nauka w jednej ławce… Więcej szczegółów wkrótce.

Dziś zapraszamy Białostoczan: do współpracy przy realizacji tego obywatelskiego projektu: młodszych i starszych, mile widziani aktywni emeryci!

Zapraszamy historyków, kulturoznawców, pasjonatów przeszłości naszego regionu, którzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą i wygłosić odczyt. Co piątek, o godz.18. będą odbywać się takie pogadanki w MIEJSCU ROZMÓW. Jużdziś zapraszamy na spotkania z Andrzejem Lechowskim, Dorą Ostrożańską, prof. Dobrońskim, Wiesławem Wróblem, Karolem Głębockim, Martą Sawicką, Przemkiem Wierzbowskim, Danielem Paczkowskim, Philipem Steele, Markiem Chmielewskim i wieloma innymi, którzy zadeklarowali swój udział.

Zapraszamy kolekcjonerów i pasjonatów lokalnej historii, aby udostępnili swoje zbiory, na zasadzie użyczenia: jednorazowo, lub na dłużej (MIEJSCE będzie ubezpieczone).

Zapraszamy przewodników, aby poznali MIEJSCE i umieścili je na trasie swoich spacerów.

Zapraszamy studentów, historyków, kulturoznawców, tłumaczy języka angielskiego, osoby o pasji inwentaryzacyjnej (w MIEJSCU powstanie biblioteka),jak również miejscowych twórców.

Zapraszamy specjalistów od IT od obsługi i rozbudowy strony internetowej, instalacji nowoczesnych –niestandardowych rozwiązań ekspozycyjnych, ale także do obsługi strony internetowej.

Zapraszamy do współpracy lokalne stowarzyszenia; chętnie włączymy się w pisanie wspólnych wniosków.

Jednym z kluczowych projektów będzie BIBLIOTEKA SZUFLAD PAMIĘCI, którą będzie mógł współtworzyć każdy Białostoczanin. Projekt polega na indywidualnej opiece nad pamięcią o konkretnej żydowskiej rodzinie. Kilka przykładów: chciałbym się zaopiekować pamięcią nad rodziną dziennikarza Arona Brzezińskiego i prawnika Samuela Pisara; Przemek Wierzbowski nad rodziną esperantysty Jakuba Szapiro, prof. Adam Dobroński nadrodziną historyka Abrahama Herszberga, dr Tomasz Sławiński nad prof. Albertem Sabinem, Maciej Rant z Tomkiem Adamskim nad braćmi filmowcami z rodziny Kaufman, itd. O tym projekcie– więcej szczegółów - w tym materiale https://youtu.be/CdZy8wejb7E, ale już dziś możecie sami siebie zapytać: kogo chciałbym szczególnie pamiętać?

Jesteśmy otwarci na sprawy regionalne: trwają prace przy stworzeniu galerii sztetli małych miasteczek i już pracujemy nad uruchomieniem galerii Suraża, Tykocina, Wasilkowa, Choroszczy, Drohiczyna, Krynek, Dąbrowy Białostockiej i kilkudziesięciu innych miejscowości w których zamieszkiwała społeczność żydowska.

Ze spraw przyziemnych: przyjmiemy stare, najchętniej drewniane krzesła (nawet jak się chyboczą, naprawiamy, przemalujemy), zbędne meble (miłe widziane gablotki itp., za wyjątkiem oczywiście meblościanek), rozmaite stare przedmioty i bibeloty. Każdy dar będzie opisany w postaci ostemplowanej wywieszki.

  • Tomasz Wiśniewski, w imieniu zespołu
  • Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku,
  • Stowarzyszenie Zapomniany Białystok
  • Stowarzyszenie Szukamy Polski
  • info@jewishbialystok.pl lub bagnowka@yahoo.pl

Białystok. Najmniejsze muzeum żydowskie na świecie. Otwarcie 12 maja, piątek, godz. 18

Modlińska 6

Białystok Memory Drawers - Szuflady Pamięci - "MIEJSCE"

On May 12, we are opening a PLACE of remembrance about absent Jews in Białystok, but also about the neighborhood of Poles and Jews. There are plans to undertake projects emphasizing this community, such as jointly run businesses, studying in one classroom... More details soon. We invite Bialystok citizens: to cooperate in the implementation of this civic project: young and old, active pensioners are welcome! One of the key projects of PLACE will be the LIBRARY OF MEMORY DRAWERS, which will be able to be co-created by every citizen of Bialystok. The project consists in individual care over the memory of a specific Jewish family. A few examples: I would like to take care of the family of journalist Aron Brzeziński and lawyer Samuel Pisar; Przemek Wierzbowski on the family of Esperantist Jakub Szapiro, prof. Adam Dobroński over the family of Michał Flikier, dr Tomasz Sławiński over prof. Albert Sabin, Maciej Rant with Tomek Adamski over the film brothers from the Kaufman family, etc. About this project - soon more details - but today you can ask yourself: who would I like to remember in particular?

12 maja otwieramy w Białymstoku MIEJSCE pamięci o nieobecnych Żydach, ale także o sąsiedztwie Polaków i Żydów. W planach są przedsięwzięcia podkreślające tę wspólnotowość, np. wspólnie prowadzone biznesy, nauka w jednej ławce... Więcej szczegółów wkrótce. Zapraszamy Białostoczan: do współpracy przy realizacji tego obywatelskiego projektu: młodszych i starszych, mile widziani aktywni emeryci! Jednym z kluczowych projektów MIEJSCA będzie BIBLIOTEKA SZUFLAD PAMIĘCI, którą będzie mógł współtworzyć każdy Białostoczanin. Projekt polega na indywidualnej opiece nad pamięcią o konkretnej żydowskiej rodzinie. Kilka przykładów: chciałbym się zaopiekować pamięcią nad rodziną dziennikarza Arona Brzezińskiego i prawnika Samuela Pisara; Przemek Wierzbowski nad rodziną esperantysty Jakuba Szapiro, prof. Adam Dobroński nad rodziną Michała Flikiera, dr Tomasz Sławiński nad prof. Albertem Sabinem, Maciej Rant z Tomkiem Adamskim nad braćmi filmowcami z rodziny Kaufman, itd. O tym projekcie – wkrótce więcej szczegółów - ale już dziś możecie sami siebie zapytać: kogo chciałbym szczególnie pamiętać? więcej na www.jewishbialystok.pl w zakładce aktualności

Otwarcie