Tomasz Polak. Chrześcijaństwo w czasach niepokoju

Co to znaczy być człowiekiem wiary w XXI wieku? Co to znaczy być chrześcijaninem w epoce niepokoju?

prof. Tomasz Polak

Źródło: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Profesor Tomasz Polak, współtwórca Pracowni Pytań Granicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Tomasz Polak jest wybitnym teologiem i filozofem religii, tłumaczem dzieł z zakresu m.in. filozofii i biblistyki. Autor m.in. ksiażek "Gdzie jest Bóg?", „Wspólny świat religii”, „Powiedzcie prawdę” czy „System kościelny, czyli przewagi pana K.” Prof. Wojciech Szczerba jest rektorem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

Co to znaczy być człowiekiem wiary w XXI wieku? Co to znaczy być chrześcijaninem w epoce niepokoju? Jak kochać i przebywać razem w czasach społecznego dystansu?

Zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu pandemii COVID-19. Ale jak możemy walczyć z innymi pandemiami takimi jak nacjonalizmy, segregacja rasowa, wykluczenie społeczne, prześladowania mniejszości, czy skrajne nierówności globalne? Jak wyglądałby świat bez nich? Słynne słowa Martina Luthera Kinga, Jr. "Miałem sen...", są dzisiaj wciąż aktualne.