U protestantów Niedziela Wieczności

W ostatnią niedzielę roku kościelnego, Kościoły ewangelickie różnych tradycji w Polsce i na świecie obchodzą Niedzielę Wieczności.

Niedziela Wieczności

Źródło: Kościół Ewangelicko - Augsburski

Niedziela Wieczności to nazwa ostatniej niedzieli w roku kościelnym.

Święto ma wymiar eschatologiczny, zogniskowane jest wokół rozmyślań nad sensem ludzkiego przemijania, czasem, zmartwychwstaniem umarłych, zbliżaniem się Sądu Ostatecznego, ale także, co może najważniejsze, przypomina o nadziei jaką powinien mieć każdy chrześcijanin – o nadziei na Życie Wieczne z Bogiem.

Niedziela Wieczności jest także wezwaniem do czujności na dzień przyjścia Pana, to również czas wspominania zmarłych. W wielu parafiach przypomina się wtedy zmarłych w ostatnim roku parafian. Tradycyjnie właśnie wtedy ewangelicy odwiedzają groby swoich bliskich, by zarówno tam jak i w domu przypomnieć sobie kim dla nas byli i co po sobie zostawili. Te rozmyślania uzmysławiają nam również kruchość naszej ludzkiej egzystencji, nasze własne przemijanie.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż ewangelicy nie modlą się do zmarłych, ani nie proszą Boga lub świętych (zmarłych i żywych) o modlitwę za zmarłych, gdyż takie praktyki nie mają uzasadnienia w Biblii. Wszyscy protestanci pokładają ufność w Bogu, który swoją krzyżową śmiercią umożliwił zbawienie wszystkich żywych i zmarłych wszystkich czasów.

Niedziela Wieczności została wprowadzona jako osobne święto w 1816 r., mocą dekretu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, jako wspomnienie poległych w czasie wojen napoleońskich. Z czasem święto zaczęto obchodzić także w sąsiednich krajach Europy, a potem świata. Natomiast należy zauważyć, że w 1816 r. wprowadzono de facto tylko nową nazwę dla istniejącego już święta – ostatniej niedzieli roku kościelnego. Już długo wcześniej eschatologiczny charakter ostatniej niedzieli roku zaczął się przenikać ze wspominaniem zmarłym czy odwiedzaniem ich grobów. Niemniej jednak niedziela ta w większym stopniu zyskała wtedy charakter pamiątki zmarłych. Dopiero stosunkowo niedawno Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce przeniósł świętowanie Pamiątki Umarłych na 1 listopada.

W Polsce Niedzielę Wieczności świętują wszystkie 3 Kościoły ewangelickie: luteranie, reformowani oraz metodyści.

Polecamy także tekst Niedziela Wieczności czy Chrystusa Króla na stronie{.target_blank