Wobec zła. Czy myślenie chroni nas przed czynieniem zła?

Wobec zła. Czy myślenie chroni nas przed czynieniem zła? - plakat

Źródło: Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, (FB)

  • Wydarzenie Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
  • ul.Planty 7, 25-508 Kielce, Poland
  • Publiczne · Każdy na Facebooku i poza nim

Tadeusz Gadacz, prof. zw. dr hab. pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. ur. w 1955 roku w Krakowie. Uczeń i wieloletni współpracownik ks. profesora Józefa Tischnera. 1991-1995 dziekan Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 1996-1999 kierownik Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, 2004-2008 wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009-2017 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie profesor Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie.

Stypendysta Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, Hebrew University w Jerozolimie, Uniwersytetu Louvain La Neuve w Belgii, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

W latach 2003-2007 przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Obecnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Etycznego, Przewodniczącym Zarządu Hospicjum Dziecięcego im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Zajmuje się historią filozofii XX wieku, filozofią człowieka, filozofią religii, kondycją myślenia, analizą przemian kultury i cywilizacji, mentoringiem. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Ostatnio wydał Rozumowe poznanie Boga (2000), Filozofia człowieka jako filozofia losu (2000), O umiejętności życia (2002, 2004, 2007, 2009, 2016), Bóg w filozofii XX wieku (2007), O ulotności życia (2008, 2009, 2016), Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1: Filozofia życia, Filozofia ducha, Pragmatyzm (2009), t. 2: Neokantyzm, Filozofia dialogu, Filozofia egzystencji (2009).