XXIV Dzień Judaizmu w Archidiecezji Wrocławskiej

"Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście" (Pwt 30,15)

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Archidiecezji Wrocławskiej

Źródło: Archidiecezja Wrocławska i Dom Edyty Stein

Program

NIEDZIELA, 17 stycznia 2021

Transmisja z Domu Edyty Stein we Wrocławiu.

godz. 12.00 – 13.30DZIEDZICTWO ŻYDOWSKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU promocja "Przewodnika po żydowskim Dolnym Śląsku. Rejon wałbrzyski" autorstwa Tamary Włodarczyk i Ignacego Einhorna, z udziałem autorki oraz Andrzeja Przytuleckiego, przewodnika miejskiego.

2021-01-17-xxiv-dj-wroclaw-przewodnik.jpg

W pierwszej części spotkania Tamara Włodarczyk przedstawi najciekawsze obiekty kultury materialnej związane z dziedzictwem żydowskim oraz żydowsko-chrześcijańskim, znajdujące się na terenie Dolnego Śląska. Drugą część spotkania poprowadzi przewodnik Andrzej Przytulecki, a dotyczyć będzie ona potencjału turystycznego żydowskiego dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku oraz jego znaczenia dla lokalnych społeczności. Tematem rozmowy będą także wybitni Żydzi pochodzący z Dolnego Śląska i ich osiągnięcia na polu kultury, nauki i życia gospodarczego.

godz. 14.00 – 15.30 MEZUZA W TRADYCJI ŻYDOWSKIEJ warsztat Jerzego Kichlera zakończony zawieszeniem mezuzy w Domu Edyty Stein

"Mezuza w tradycji żydowskiej" to warsztat, który 17 stycznia 2021 roku podczas XXIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim poprowadzi p. Jerzy Kichler, były Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich we Wrocławiu.

2021-01-17-mezuza.jpg

Jakie znaczenie dla wyznawców judazimu ma mezuza? Są to dwa fragmenty Tory, a konkretniej Księgi Powtórzonego Prawa, naniesione na pergamin i zamknięte w pojemniku np. drewnianym, metalowym lub szklanym. Tradycyjnie zawiesza się mezuzę na prawej zewnętrznej framudze drzwi, a każda wchodząca do budynku osoba powinna jej dotknąć ręką. Zdarza się również, że całowana jest dłoń, która ma tego dokonać lub już to uczyniła.Przedmiot ten stosuje się jako wypełnienie słów zawartych w treści modlitwy Szema Jisrael oraz codzienne przypomnienie o obowiązku przestrzegania zasad Tory.

godz. 16:30 – 17.30 DWUGŁOS "Patrz! Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście" (Pwt 30,15)

Do udziału w DWUGŁOSIE zaproszono ks. prof. Mariusza Rosika, biblistę oraz p. Jerzego Kichlera, byłego Przewodniczącego Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, a by przedstawili komentarz do słów z Księgi Powtórzonego Prawa w odniesieniu do tradycji katolickiej i żydowskiej, ale także do współczesnej sytuacji na świecie.

2021-01-17-xxiv-dj-wroclaw-dwugłos.jpg

Temat tegorocznych obchodów nawiązuje do wydarzeń minionego roku. Kryzys związany z pandemią koronawirusa dotknął cały świat w wielu dziedzinach życia: społecznej, ekonomicznej, ale także duchowej. „Konieczność wielomiesięcznej izolacji domowej, zamknięte świątynie, niemożność uczestnictwa we wspólnotowym życiu religijnym wraz z narastającym lękiem o własne życie i życie swoich bliskich, wszystko to stawia nas wobec pytania o sens tego doświadczenia, a zarazem stanowi swoisty sprawdzian naszej wiary” – pisze bp Rafał Markowski w Słowie przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem na XXIV Dzień Judaizmu.

godz. 17.30 – 18.00 LITURGIA SŁOWA BOŻEGO z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim, ze śpiewem kantora Eliezera Mizrachi

Najważniejszym elementem XXIV DNIA JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM we Wrocławiu będzie wspólna LITURGIA SŁOWA BOŻEGO z udziałem przedstawicieli Archidiecezji Wrocławskiej oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, której przewodniczyć będzie ks. bp prof. Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy wrocławski.

Udział w modlitwie weźmie także p. Jerzy Kichler, były Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Towarzyszyć jej będzie śpiew kantora Synagogi pod Białym Bocianem - Eliezera Mizrachi.

godz. 18.30 – 19.10 KONCERT Eliezer Mizrachi "Pieśni żydowskie"

Żydowskie pieśni modlitewne. Utwory te opowiadają o wspaniałości Stwórcy - są to pieśni pochwalne, dziękczynne, używane przy modlitwach w synagodze.

Eliezer Mizrachi - śpiew
Wojtek Jaworski - fortepian

ELIEZER MIZRACHI koncertował między innymi: na ETNO w Warszawie i Brnie, Festiwalach Kultury Żydowskiej w: Łodzi,Kazimierzu Dolnym, Szczekocinach, Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "Świat pod Kyczerą" w Legnicy, "Divadlo 29" w Pardubicach, w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, na Festiwalu 7 Kultur w Głogowie, "Święcie Wina" w Środzie Śląskiej i w wielu innych miejscach. POSŁUCHAJ!

2021-01-17-xxiv-dj-wroclaw-piesni-zydowskie.jpg