Żydzi i chrześcijanie obchodzą 55-lecie Nostra aetate

kościół i synagoga

Źródło: wiara.pl

Do przeczytania:

Obchody organizują: Watykańska Komisja ds. Relacji Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych.

W Rzymie oraz w Nowym Jorku trwają obchody 55-lecia deklaracji o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich Nostra aetate. Organizują je: Watykańska Komisja ds. Relacji Religijnych z Judaizmem oraz Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych. Jest on oficjalnym partnerem Kościoła katolickiego, reprezentującym światowy judaizm w dialogu z Watykanem. Obie instytucje przekazały przesłania, aby uświetnić rocznicę wydania dokumentu soborowego. Stanowi on milowy krok Kościoła, zapoczątkowujący nową epokę w relacjach pomiędzy chrześcijanami i żydami.

Kard. Kurt Koch, pełniący od 10 lat funkcję przewodniczącego Komisji ds. relacji religijnych z judaizmem oraz rabin Noam Marans, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych opublikowali deklaracje, w których podkreślają łączące obie strony tematy oraz wskazują na postępy dokonane w ostatnich 55 latach.

Kard. Koch stwierdza w swoim przesłaniu, że „nie ma żadnej wątpliwości, że Nostra aetate może być słusznie uznana za Magna Carta i stanowi fundament we wzajemnych relacjach pomiędzy katolikami i żydami. Z kolei przesłanie rabina Maransa mówi, że wymowa Nostra aetate (n. 4) została znacznie wzmocniona papieskimi wizytami w synagogach, w miejscach pełnych grozy, a jednocześnie świętych, gdzie dokonano strasznej zbrodni Holocaustu. Zwrócił także uwagę na wizyty papieży w Izraelu po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Watykanem w 1993 roku. Podkreślił również wypowiedzi Papieża Franciszka, który potępia odżywające w różnych miejscach formy antysemityzmu, oraz wyraził solidarność z prześladowanymi chrześcijanami.

Komisja ds. relacji religijnych z judaizmem została ustanowiona w 1974 roku, aby podjąć zadanie kształtowania relacji pomiędzy katolikami i żydami w duchu Nostra aetate (n. 4). W ciągu ostatnich dziesięcioleci, Komisja rozwinęła swoje nauczanie oraz inicjatywy, a także zwołuje co dwa lata, z Międzynarodowym Komitetem Żydowskim ds. Konsultacji Międzyreligijnych wspólne spotkanie katolicko-żydowskie, aby podjąć aktualne tematy, interesujące obie strony.

Watykan: judaizm należy do rdzenia tożsamości chrześcijańskiej

„Judaizm należy do rdzenia tożsamości chrześcijańskiej” – zaznaczył kard. Kurt Koch. W przesłaniu skierowanym do Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu ds. Konsultacji Międzyreligijnych (IJCIC) przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan wskazał na znaczenie judaizmu dla chrześcijan. „Jezus jest i pozostaje synem ludu Izraela; jest On ukształtowany przez tę tradycję. Dlatego Jezusa można naprawdę zrozumieć tylko z perspektywy tych kulturowych i religijnych ram” – podkreślił szwajcarski kardynał kurialny.

Okazją do wystosowania przesłania jest 55. rocznica deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, którą Kościół katolicki otworzył dialog katolicko-żydowski na Soborze Watykańskim II (1962-1965). „Dokument podpisany 28 października 1965 r. jest „Magna Charta” dialogu żydowsko-katolickiego. „W trakcie swojego samoupewnienia podczas Soboru Kościół musiał na nowo przemyśleć także swój stosunek do judaizmu” – przypomniał kard. Koch, który w ramach Rady przewodniczy także Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. „Po tym, jak papież Jan Paweł II mówił o żydach jako o starszych braciach chrześcijan, a papież Benedykt XVI jako o naszych ojcach w wierze, dziś możemy mówić o wspólnocie braci i sióstr żydów i chrześcijan” – zaznaczył. Podkreślając liczne owoce wspólnych kontaktów, kardynał przypomniał o konieczności podążania drogą „głębszego wzajemnego zrozumienia, zawsze we wzajemnym poszanowaniu wspólnych tradycji religijnych”.

Kard. Kurt Koch dla misyjne.pl: ekumenizm i misje stanowią jedno, mają wspólne zadanie

Ze swej strony rabin Noama E. Marans, przewodniczący IJCIC z wielkim uznaniem podkreślił znaczenie „żywego dialogu z Watykanem”. Zwrócił uwagę, że poprzez swoje nauczanie i inicjatywy Kościół katolicki stara się realizować idee „Nostra aetate”. Nowe relacje zostały również wzmocnione i wsparte wizytami papieży w synagogach, miejscach pamięci Holokaustu i wizytami państwowymi w Izraelu.

W obliczu narastającego antysemityzmu przewodniczący IJCIC szczególną uwagę poświęcił niedawnym wypowiedziom papieża Franciszka. „W czasach, gdy wzrasta antysemityzm i fizyczne zagrożenie dla społeczności żydowskiej, Żydzi są niezwykle wdzięczni za stanowczość papieża Franciszka, który wielokrotnie i zdecydowanie występował przeciwko tej pladze” – podkreślił. Rabin wyraził też solidarność z „chrześcijańskimi braćmi i siostrami, którzy na świecie cierpią z powodu poważnych naruszeń wolności religijnej, dyskryminacji i prześladowań”. Zaznaczył, że chrześcijanin nie może być antysemitą ze względu na wspólne korzenie łączące żydów i chrześcijan. Rabin Marans wskazał na „błogosławieństwo przyjaźni” jako drogę dialogu podjętego i opartego na przekonaniu, że „ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i w ten sposób nasze losy są ze sobą nierozerwalnie związane”.

Z okazji 55-lecia „Nostra aetate” planowano pod koniec października br. zorganizować wspólną konferencję w São Paolo w Brazylii na temat „Stworzeni na obraz Boga. Ochrona godności ludzkiej ”. Miano rozmawiać o bieżących sprawach i uczcić 55. rocznicę powstania tego historycznego dokumentu. Ze względu na pandemię koronawirusa nie udało się zorganizować konferencji i dlatego zdecydowano się na opublikowanie wspólnych przesłań.

Szwajcarski teolog i judaista Christian Rutishauser w rozmowie z austriacką agencją katolicką „Kathpress” z wielkim uznaniem odniósł się do przesłania kard. Kocha. Jego zdaniem jest to pierwsza watykańska wypowiedź, która jasno stwierdza, że „judaizm jest rdzeniem tożsamości chrześcijańskiej”. „Do tej pory w naszych relacjach wizerunek korzenia lub więzi rodzinnej zawsze pozostawał taki sam” – zaznaczył. I odwrotnie, zdaniem teologa, żydowscy przedstawiciele wskazywali Kościołowi katolickiemu, że uznanie tego stanowi o konkretnych krokach w kierunku pojednania. „Według żydowskiego rozumienia jest to warunek wstępny dialogu i porozumienia” – dodał.

Kard. Kurt Koch: najgłębsza istota dialogu ekumenicznego polega na wymianie darów [DOKUMENT]

Międzynarodowy Żydowski Komitet Konsultacji Międzyreligijnych (IJCIC) z siedzibą w Nowym Jorku zrzesza jedenaście różnych organizacji żydowskich o różnych orientacjach. W jego skład wchodzą zarówno duchowni katoliccy, reprezentujący Stolicę Apostolską, jak i przedstawiciele organizacji żydowskich. Komitet, założony w 1970 roku, jest od tego czasu oficjalnym partnerem dialogu watykańskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, która jest częścią Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem działa od 1974 w ramach Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan (do 1988 – Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan). Jej głównym zadaniem jest koordynowanie prac związanych z prowadzeniem dialogu z przedstawicielami judaizmu. Na jej czele stoi z urzędu przewodniczący Rady, którym od 2010 jest kard. Kurt Koch.

55th anniversary of “Nostra aetate”

From: The Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews (CRRJ)

The Holy See’s Commission for Religious Relations with the Jews (CRRJ) and the International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC), the official partner representing world Jewry, exchanged messages to mark the 55th anniversary of “Nostra aetate”. That milestone document was issued on 28 October 1965 as a Declaration of the Second Vatican Council on the Catholic Church’s relations to non–Christian religions. Chapter 4 specifically addresses Judaism, and is recognized to have inaugurated a new and constructive era in Jewish–Catholic relations.

Cardinal Kurt Koch, President of CRRJ, and Rabbi Noam Marans, Chair of IJCIC, issued a joint press release and exchanged messages affirming the reconciliatory themes of “Nostra aetate” and praising the progress achieved during the past 55 years.

Cardinal Koch’s message states, “It is without doubt that ‘Nostra aetate’ (no.4) laid the foundation for relations between Catholics and Jews and can therefore rightly be considered to be the ‘Magna Carta’ of Catholic–Jewish relations.”

Rabbi Marans’s message notes that “Nostra aetate” (no.4) “has been dramatically amplified by papal visits to synagogues, to the horrific yet sacred sites of the crimes of the Holocaust, and to the State of Israel following the establishment of Vatican–Israel diplomatic relations in 1993.” IJCIC praised Pope Francis’s leadership in condemning rising antisemitism and expressed solidarity with Christians facing persecution.

The CRRJ was founded in 1974, and over the decades it has implemented many initiatives aimed at fostering Catholic relations with Judaism, including the document published in 2015 entitled “The Gifts and the Calling of God are Irrevocable” (Rom 11:29). A Reflection on Theological Questions Pertaining to Catholic–Jewish Relations on the Occasion of the 50th Anniversary of ‘Nostra aetate’”. The Commission also co–convenes with IJCIC the biennial International Catholic-Jewish Liaison Committee to address ongoing issues of mutual concern.