KOŚCIÓŁ i IZRAEL. Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami.

Synagoga et Ecclesia

Więcej do przeczytania:

KOŚCIÓŁ i IZRAEL

Tekst opracowany przez Leuenberską Naukową Grupę Dyskusyjną “Kościół i Izrael” na polecenie Komitetu Wykonawczego Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów

Źródło: Wybór dokumentów z lat 1973–2012 związanych z Konkordią leuenberską

Spis Treści

Wprowadzenie

Część pierwsza: Izrael i Kościół
  1. Przesłanki teologiczne i historyczne
  2. Spotkania między Kościołem a Izraeelem w Kościołach reformacyjnych Europy
  3. Izrael i Kościół w kontekście tradycji biblijnej
  4. Dzieje rozejścia się Kościoła i Izraela
Cześć druga: Kośćiół i Izrael
  1. Teologiczna próba objaśnienia rlacji między Kościołem a Izraelem
  2. Izrael i Kościół w doktrynie chrześcijańskiej
  3. Współżycie Kościoła z Iraelem
Część trzecia: Kościół w obecności Izraela
  1. Konsekwencje dla praktyki kościelnej
  2. Wspólna odpowiedzialność chrześcijan i Żydów
Słowo końcowe

=====================================================

Wprowadzenie

kosciol-i-izrael-145-b.JPG

kosciol-i-izrael-146.JPG

kosciol-i-izrael-147.JPG

Część pierwsza: Izrael i Kościół, Przesłanki teologiczne i historyczne

kosciol-i-izrael-148.JPG

kosciol-i-izrael-149.JPG

kosciol-i-izrael-150.JPG

kosciol-i-izrael-151.JPG

kosciol-i-izrael-152.JPG

Spotkania między Kościołem a Izraelem w Kościołach reformacyjnych Europy

kosciol-i-izrael-153.JPG

kosciol-i-izrael-154.JPG

kosciol-i-izrael-155.JPG

kosciol-i-izrael-156.JPG

kosciol-i-izrael-157.JPG

kosciol-i-izrael-158.JPG

kosciol-i-izrael-159.JPG

Izrael i Kościół w kontekście tradycji biblijnej

kosciol-i-izrael-160.JPG

kosciol-i-izrael-161.JPG

kosciol-i-izrael-162.JPG

kosciol-i-izrael-163.JPG

kosciol-i-izrael-164.JPG

kosciol-i-izrael-165.JPG

Dzieje rozejścia się Kościoła i Izraela

kosciol-i-izrael-166.JPG

kosciol-i-izrael-167.JPG

kosciol-i-izrael-168.JPG

kosciol-i-izrael-169.JPG

kosciol-i-izrael-170.JPG

kosciol-i-izrael-171.JPG

kosciol-i-izrael-172.JPG

kosciol-i-izrael-173.JPG

kosciol-i-izrael-174.JPG

kosciol-i-izrael-175.JPG

Teologiczna próba objaśnienia rlacji między Kościołem a Izraelem

kosciol-i-izrael-176.JPG

kosciol-i-izrael-177.JPG

kosciol-i-izrael-178.JPG

kosciol-i-izrael-179.JPG

kosciol-i-izrael-180.JPG

Izrael i Kościół w doktrynie chrześcijańskiej

kosciol-i-izrael-181.JPG

kosciol-i-izrael-182.JPG

kosciol-i-izrael-183.JPG

kosciol-i-izrael-184.JPG

kosciol-i-izrael-185.JPG

kosciol-i-izrael-186.JPG

kosciol-i-izrael-187.JPG

kosciol-i-izrael-188.JPG

kosciol-i-izrael-189.JPG

kosciol-i-izrael-190.JPG

kosciol-i-izrael-191.JPG

kosciol-i-izrael-192.JPG

kosciol-i-izrael-193.JPG

kosciol-i-izrael-194.JPG

kosciol-i-izrael-195.JPG

kosciol-i-izrael-196.JPG

kosciol-i-izrael-197.JPG

kosciol-i-izrael-198.JPG

kosciol-i-izrael-199.JPG

Współżycie Kościoła z Iraelem

kosciol-i-izrael-200.JPG

kosciol-i-izrael-201.JPG

Kościół w obecności Izraela

kosciol-i-izrael-202.JPG

Konsekwencje dla praktyki kościelnej

kosciol-i-izrael-203.JPG

kosciol-i-izrael-204.JPG

kosciol-i-izrael-205.JPG

kosciol-i-izrael-206.JPG

kosciol-i-izrael-207.JPG

kosciol-i-izrael-208.JPG

kosciol-i-izrael-209.JPG

Wspólna odpowiedzialność chrześcijan i Żydów

kosciol-i-izrael-210.JPG

Słowo końcowe

kosciol-i-izrael-211.JPG