Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Czytaj jeszcze:

Warszawa, 4 lutego 2021 r.

Pani Prof. dr hab. Barbara Engelking
Kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów
przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Szanowna Pani Profesor,

jako organizacja od lat zaangażowana w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, wyrażamy nasze poparcie dla Pani oraz dla Zespołu Autorskiego „Dalej jest noc” w sprawie sądowej, która nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Od wielu lat publikacje naukowe przygotowywane przez zespół pod Pani kierownictwem cieszą się najwyższym zaufaniem i rzetelnością, a tym samym stają się podstawą do dialogu opartego o prawdę.

Prace naukowe wydawane przez Centrum wpisują się w nurt przywracania pamięci o Męczennikach Zagłady, Ocalonych oraz Sprawiedliwych. Zwłaszcza ta pierwsza grupa domaga się wydobycia imion z czeluści zapomnienia. Dlatego w szczególny sposób doceniamy fakt, że Państwa prace pozwalają na spotkanie dwóch religii, w odniesieniu do słów Księgi Izajasza: „dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne” (Iz 56,5).

Wyrażamy nasz sprzeciw wobec rozstrzygania na sali sądowej sporów interpretacyjnych czy odnoszących się do warsztatu pracy nauk o historii. Ufamy, że sąd ma wszelkie powody, aby bądź sprawę oddalić, bądź rozstrzygnąć na korzyść Pracowników i Współpracowników Centrum.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Krajewski współprzewodniczący PRCHiŻ

Zbigniew Nosowski współprzewodniczący PRCHiŻ

Czytaj więcej: Proces przeciwko redaktorom Dalej jest noc - okoliczności i wydarzenia poprzedzające