Proces przeciwko redaktorom "Dalej jest noc"

Ogłoszenie wyroku nastąpi 9 lutego.

Sprawiedliwość

Materiały do przeczytania

 1. Wyrok w procesie prof. Engelking i prof. Grabowskiego to ostrzeżenie, 23/02/2021.

 2. Zapadł wyrok pierwszej instancji w sprawie autorów książki „Dalej jest noc”, 2021-02-09.

 3. Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu Dalej jest noc, 2021-02-04.

 4. Polish Court Orders Holocaust Scholars to Apologize for Recent Book. This ruling opens the door to further intimidation of scholars and researchers, 2021-02-09.

 5. Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski - Oświadczenie, 2021-02-10.

 6. Z mieszanymi uczuciami przyjęliśmy ogłoszenie wyroku sądu Oświadczenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, 2021-02-10.

 7. Furum Dialogu: Niepokój budzą okoliczności towarzyszące procesowi, jaki wytoczono prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu

 8. Wyrazy solidarności wybitnymi uczonymi – prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu. Oświadczenie dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2021-01-30

 9. Nauka przed sądem. Prof. Barbara Engelking pozwana, 2021-01-29.

 10. Głos zabrało stowarzyszenie B'nai B'rith

 11. Słowa wsparcia od Gminy Żydowskiej w Warszawie dla Barbary Engelking i Jana Zbigniewa Grabowskiego, 2021-01-29

 12. O Esterze Siemiatyckiej, sołtysie Edwardzie Malinowskim i procesach sądowych, 2021-01-26.

 13. Reduta Dobrego Imienia ściga za książkę Dalej jest noc, 2021-01-22.

 14. Ostatnia rozprawa w procesie przeciwko redaktorom Dalej jest noc, 2021-01-22.

Czytaj więcej:

Lata 2018 - 2020:

Lektura uzupełniająca

 • Odpowiedź na recenzję Tomasza Domańskiego pt. Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, t. 1–2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018. („Polish-Jewish Studies”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019)."Korekta obrazu autorstwa Tomasza Domańskiego, historyka zatrudnionego w kieleckim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, stanowi pewne novum w annałach recenzji akademickich. Ów tractatus liczy sobie ponad 70 stron druku, a jego deklarowanym wpodtytule celem jest „refleksja źródłoznawcza” nad użyciem (lub nadużywaniem) źródeł przez autorów dwutomowego studium Dalej jest noc. Zarzuty najcięższego kalibru miotane są w całym tekście: od manipulowania źródłami archiwalnymi, by wykazać z góry przyjętą tezę, przez bezkrytyczne powielanie tez propagandy nazistowskiej w rekonstrukcji wydarzeń historycznych, po zniekształcanie kontekstu historycznego."
 • Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, Powiat Dębicki