Biskup Kościoła prosi o modlitwę i włączenie się lokalnie w działania na rzecz afgańskich uchodźców, którzy uciekają od terroru i przemocy.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40).

Źródło: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Drogie Siostry i Bracia!

Z pewnością słyszeliście o dramatycznej sytuacji afgańskich uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, a także wiele teorii i analiz, w jaki sposób kryzys afgański może być rozgrywany przez możnych tego świata. Ludzie koczujący na polsko-białoruskiej granicy odczuwający zimno, głód i przerażenie są tylko pionkami skomplikowanej układanki problemów, z którymi ponownie się zderzyliśmy. Ostatnie wydarzenia wywołały eksplozję pytań o przyszłość Europy, kryzys i naszą tożsamość, w tym także chrześcijańską. Oto jeszcze nie poradziliśmy sobie z kryzysem pandemii koronawirusa, a już stajemy przed kolejnym wyzwaniem. Mamy prawo się niepokoić i bać, zadawać pytania, ale mamy też obowiązek poszukiwania odpowiedzi, które będą inspirowane nauczaniem Jezusa, Tego, przez Którego i dla Którego jesteśmy Kościołem, jesteśmy ewangelikami.

Teksty biblijne na najbliższą niedzielę prowokacyjnie wpisują się w kontekst wydarzeń. Przypominają nam, co znaczy miłość do Boga, czym jest wiara, budzą nas z letargu błogiej nabożności, wzywając do działania. W naszym ewangelickim rozumieniu chrześcijaństwo nie sprowadza się do deklaracji wiary ani też do etyki, która nie wypływa z wiary. Szczególnie reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu grzesznika z łaski przez wiarę, a nie przez uczynki prawa, jest wydatnym docenieniem chrześcijańskich działań miłosierdzia, gdyż przypomina, że wszystko, co czynimy, wynikać powinno z wdzięczności za miłość, jaką Bóg bezwarunkowo ukazał nam w Jezusie.

Cała historia zbawienia od tragedii Kaina i Abla aż wreszcie po świadectwo Zbawiciela pokazuje nam, że nie ma innej drogi niż miłość. Dzisiejszy świat pełen konfliktów, pęknięć i zasieków sprawia, że coraz więcej ludzi przypomina owego człowieka, który szedł z Jerozolimy do Jerycha, „wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego (Łk 10, 30).”

W świetle powyższych wydarzeń w nawiązaniu do apelu Konsystorza proszę o modlitwę podczas najbliższych nabożeństw i włączenie się lokalnie w działania na rzecz afgańskich uchodźców, którzy uciekają od terroru i przemocy.

Zachęcam do osobistej modlitwy i/lub dołączenie do modlitwy powszechnej Kościoła załączonego tekstu.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

bp Jerzy Samiec

Modlitwa na 13. Niedzielę po Trójcy Świętej

Litościwy i miłujący człowieka, Boże, który w Jezusie Chrystusie stałeś się naszym Bratem, Przyjacielem i Zbawicielem. Przychodzimy do Ciebie w chwilach niepokoju, coraz to nowych konfliktów, mroków terroru, rozlewu krwi i płaczu milionów ludzi. Przychodzimy do Ciebie z naszymi obawami i lękami, pytaniami, prosząc o mądrość Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć, przyjąć i żyć słowami Ewangelii Jezusa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40).

Prosimy Cię, abyś obdarzył mądrością i spokojem nas wszystkich i jednocześnie rozpalił w nas na nowo ogień miłości do bliźnich. Prosimy Cię o wyobraźnię dobra i odpowiedzialności dla nas wszystkich, w tym szczególności dla rządzących, podejmujących decyzję na różnych poziomach, służb mundurowych i nas samych. Błogosław wszystkim znanym i nieznanym, miłosiernym Samarytankom i Samarytanom, którzy w Twoim imieniu, nawet jeśli go nie znają, niosą pomoc potrzebującym.

Niech do naszych serc przenikną słowa o współczuciu i miłości. Usuń, prosimy, z naszych serc i umysłów zasieki nienawiści i płoty nieufności. Daj nam rozeznać, co służy dobru wspólnemu, abyśmy bez zawstydzenia mogli stanąć przed Twoim krzyżem i sądem. Ucz nas modlić się i prosić, służyć Tobie i bliźnim, na chwałę Twoją i dla zbawienia całego świata. Amen.

Czytaj więcej w serwiskie PRCHIZ:
Chrześcijanie i Żydzi wobec uchodźców