"Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił..."

Nowy tekst wezwania modlitwy powszechnej w czasie wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej

Mszał

Źródła: Konferencja Episkopag Polski, Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze i Pallottinum

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dekretem z dnia 28 marca 2022 roku, zatwierdziła nowy tekst wezwania modlitwy powszechnej w czasie wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej. Sprawa dotyczy wezwania 6. Za Żydów (tekst i zapis nutowy).

Czytaj więcej:

  • Ks. Michalczyk: Księża jako pierwsi muszą uporać się z antyżydowskimi resentymentami 13/04/2022
  • Klub Chrześcian i Żydów Przymierze:
    Na ten moment czekaliśmy wiele lat. Od 1970 roku w polskich kościołach odmawia się co roku wersję z błędem w tłumaczeniu, który niesie za sobą daleko idące konsekwencje teologiczne.
    Zawarte w nowym tekście określenie „lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność” jest właściwym tłumaczeniem słów obowiązującej łacińskiej formuły (populus acquisitionis prioris).
    Dotychczasowa wersja, mówiąca o „ludzie, który niegdyś był narodem wybranym”, jest nie tylko błędna pod względem językowym, ale też zafałszowuje nauczanie Kościoła. Przedstawia Żydów jako odrzuconych i tworzy obraz Boga, który nie dochowuje złożonych obietnic. Dlatego szczególnie istotne jest zastosowanie modlitwy, która odzwierciedla biblijne nauczanie dotyczące trwałości Przymierza Boga z Izraelem.
    Dodajmy, że powyższy tekst został przyjęty w 2009 roku przez Konferencję Episkopatu Polski, ale dopiero teraz doczekał się oficjalnej akceptacji ze strony Stolicy Apostolskiej, co kończy trwające od 13 lat dyskusje, czy wolno go używać podczas liturgii, czy też nie.

Kalendarium:

Lektura dodatkowa:

Modlitwa powinna teraz brzmieć następująco:

Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości Jego Imienia i w wierności Jego przymierzu.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu; wysłuchaj łaskawie próśb Twego Kościoła, aby lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Wydawnictwo Pallottinum przygotowało odpowiednią wkładkę, z możliwością wklejenia do mszału. Tekst wezwania został zatwierdzony na stałe, dlatego znajdzie się w nowej wersji mszału – informuje Konferencja Episkopatu Polski.

2022-04-04-wielkopiatkowa-modlitwa-za-zydow.jpg

2022-04-04-dekret-kongregacji.jpg

2022-04-04-zgoda-modlitwa-za-zydów.jpg