U Żydów: tygodniowe czytanie Tory - od wieczora 29 lipca 2022 parsza Matot-Masei

Czytanie Tory

Tora Matot/Masei.

Ostatni przystanek

Matot/Masei, Lb 30:2 - 36,13

Komentarz Belli Szwarcman-Czarnoty

Trudne dziś przede mną stoi zadanie - mam przedstawić najważniejsze, dla mnie, wątki z dwóch czytań. Musimy się liczyć z uwarunkowaniami kalendarza żydowskiego, zatem w tym roku połączone zostają dwa ostatnie czytania z Księgi Liczb, musimy bowiem "zdążyć" do święta Simchat Tora, kiedy to kończy się roczny cykl czytania Tory, a zaczyna się nowy - startujemy od Księgi Rodzaju.

Ponadto zamykamy Księgę Liczb, by w przyszłym tygodniu rozpocząć Księgę Powtórzonego Prawa - zupełnie odmienną w charakterze i tematyce.

Kończy się również wędrówka ludu Izraela. Stąd drugie czytanie rozpoczyna się rekapitulacją całej trasy odbytej przed wędrujących.

Ale zanim do tego dojdzie, Izraelici zatrzymują się po raz ostatni przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Ustalone zostają prawa regulujące składanie przysiąg i zobowiązań. Inne dla mężczyzn, inne dla kobiet. Te dla mężczyzn są sformułowane krótko i jasno: "Jeżeli mężczyzna złoży Wiekuistemu ślub albo przysięgę, zobowiązując się do wstrzemięźliwości, to niech nie łamie swego słowa, lecz wykona wszystko, co wychodzi z jego ust" (30,3).

Czytaj Dalej <<<

Lektura dodatkowa
 • Parsze Tory (Chabad Polska)

  Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55 tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 • Hebcal

  30 July 2022 / 2 Av 5782 (Diaspora)
  Parashat Matot-Masei is the 42nd and 43rd weekly Torah portion in the annual Jewish cycle of Torah reading.
  Hebcal (pronounced HEEB-kal, as in Hebrew calendar) is a free Jewish calendar and holiday web site.
  Hebcal doesn’t have a denominational bias. We’re not Orthodox, Conservative, Reform, Reconstructionist, Renewal, Liberal, or Humanist. We are observant of the mitzvot, and we offer this website because we want to help other Jews with their observance.