Paweł Śpiewak 17 IV 1951 - 30 III 2023

Baruch Dajan HaEmet.

Paweł Śpiewak

Zmarł prof. Paweł Śpiewak

-socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, poseł na Sejm V kadencji, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego (2011-2020). W 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera w kategorii „Pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Opublikował m.in. "Pięć ksiąg Tory. Komentarze", "Teologia i filozofia żydowska wobec Holokaustu", „W stronę wspólnego dobra” (1998), „Midrasze: księga nad księgami” (2004), „Pamięć po komunizmie” (2005), „Żydokomuna” (2012), więcej....

Komentarze do Tory

Wypowiedzi, rozmowy, dyskusje

Z tekstów