Abp Grzegorz Ryś Metropolita łódzki, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem kardynałem

Abp Grzegorz Ryś 19 czerwca 2022 r. w Łasku. Fot. Archidiecezja Łódzka

Abp Grzegorz Ryś 19 czerwca 2022 r. w Łasku. Fot. Archidiecezja Łódzka

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś w gronie nowych kardynałów, których nazwiska ogłosił dziś papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański. Konsystorz, na którym Ojciec Święty wręczy insygnia kardynalskie dwudziestu jeden kardynałom nominatom, odbędzie się 30 września br.

Zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski. Był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, jest członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Autor wielu publikacji, m.in. książek: „Pobożność ludowa na ziemiach polskich w średniowieczu. Próba typologii”; „Celibat”; „Inkwizycja”; „Drogi Światła”; „Brat Albert. Inspiracje”; „Skandal miłosierdzia”; „Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią Kościoła”; „Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji”.
Od września 2017 r. metropolita łódzki. Przewodniczy Radzie KEP ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Wcześniej przewodniczył Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji. /"Więź" 09.07.2023/

Gratulacje od Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Drogi Księże Arcybiskupie, Kardynale-Nominacie!

W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z wielką radością przyjmujemy wiadomość o mianowaniu Księdza Arcybiskupa kardynałem. Prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych gratulacji.

Wierzymy, że wzmocni to w Kościele polskim i w ogóle w Polsce uznanie dla wartości, które są nam wspólne, a które Ksiądz Arcybiskup tak wymownie wyraża.

Cieszymy się z naszej współpracy – w tym z możliwości rozmowy wokół książki niedawno wydanej przez Księdza oraz osobistego udziału w naszym Marszu Modlitwy – i liczymy na dalszą i jeszcze bardziej aktywną współpracę.

Z poważaniem,

S. Katarzyna Kowalska, NDS, i Stanisław Krajewski,
współprzewodniczący PRChŻ

Rzecznik KEP o nominacji kardynalskiej abp. Grzegorza Rysia

Episkopat News - Źródło: Konferencja Episkopatu Polski

Abp Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. Do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wstąpił w 1982 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2000 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 2004–2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010–2011 przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

28 września 2011 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: Virtus in infirmitate (Moc w słabości).

W latach 2005–2017 kierował Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu, a następnie Katedrą Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II. W 2017 r. został uhonorowany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prestiżową Nagrodą im. Klemensa Bąkowskiego.

W czasach krakowskich owocną pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim: wcześnie związany z Ruchem Światło-Życie, aktywnie uczestniczył w życiu Drogi Neokatechumenalnej, wspólnot takich jak Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz namARKA, przez 25 lat corocznie był przewodnikiem grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, był współtwórcą i wykładowcą kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010), inicjatorem spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011), a także serii spotkań „Dziedziniec Pogan” poświęconych dialogowi między wierzącymi a niewierzącymi w formule zaproponowanej przez papieża Benedykta XVI.

W latach 2013–2017 był członkiem kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W latach 2012–2018 należał do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W 2019 r. został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego przyznanym przez Towarzystwo Jana Karskiego.

14 września 2017 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.

13 października 2017 r. podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie został wybrany do Rady Stałej na pierwszą pięcioletnią kadencję.

4 listopada 2017 roku, we wspomnienie św. Karola Boromeusza, odbył się jego uroczysty ingres do katedry łódzkiej.

29 czerwca 2018 r. otrzymał od papieża Franciszka paliusz, który został mu uroczyście nałożony 5 października 2018 r. w katedrze łódzkiej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio.

25 czerwca 2020 r. został mianowany przez papieża Franciszka administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej, a od 17 października 2020 roku administrator apostolski sede vacante.

W Konferencji Episkopatu Polski od 2011 r. przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP. Wraz z Zespołem powołał Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów, zorganizował Kongresy Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie (o ewangelizacji), Warszawie (o parafii), Skrzatuszu (o wsi), Częstochowie (o bierzmowaniu), Gnieźnie (o rodzinie) oraz rekolekcje dla Polonii w Niemczech, Francji, Anglii i dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. Na czas Światowych Dni Młodzieży powołał w Krakowie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (2016).

archidiecezja.lodz.pl / BP KEP

Więcej:

*Abp Ryś o podstawowym zadaniu Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem 27/10/2022