Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w sprawie antysemickiego ataku w polskim Sejmie 12. grudnia 2023

Statement of the Polish Council of Christians and Jews on the antisemitic attack in the Polish Sejm 12 December 2023

Polska Rada Chrześcijan i Żydów - logo

English version

W dniu dzisiejszym doszło na terenie Sejmu Rzeczypospolitej do zgaszenia chanukowych świec.

Jako Polska Rada Chrześcijan i Żydów zdecydowanie potępiamy ten akt agresji, będący przejawem postawy jednoznacznie antysemickiej. Godzi on w podstawy wzajemnego szacunku obu tradycji – chrześcijańskiej i żydowskiej, jest grzesznym aktem nienawiści opartym na głęboko fałszywym postrzeganiu kultury i religii narodu żydowskiego. Odrzucamy go jako niezgodny z fundamentami dialogu, jakie w odpowiedzi na doświadczenie Szoah udało się zbudować między obiema tradycjami religijnymi – żydowską i chrześcijańską.

Akt agresji wobec żydowskiego świętowania nigdy nie może być przedstawiany jako obrona chrześcijaństwa i jego wartości. Wreszcie taki akt agresji godzi w podstawy współżycia w naszym kraju ludzi różnych religii, które odwołują się do gwarancji wolności religijnej zaliczanych do fundamentalnych praw człowieka.

Jako chrześcijańscy członkowie Rady odczuwamy wstyd, że chanukowe świętowanie naszych żydowskich sióstr i braci zostało zaburzone w tym roku w tak karygodny sposób. Jednocześnie przekazujemy im wyrazy solidarności i wsparcia. Jako Rada doceniamy także liczne głosy jednoznacznie potępiające ten akt agresji, jakie pojawiają się w debacie publicznej.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Więcej do przeczytania:

Statement of the Polish Council of Christians and Jews on the antisemitic attack in the Polish Sejm 12 December 2023

The shocking extinguishing of Hanukkah candles took place today on the premises of the Sejm of the Republic. As the Polish Council of Christians and Jews, we strongly condemn this act of antisemitic aggression. It violates the mutual respect between our Christian and Jewish traditions, and is a sinful act of hatred based on a deeply false perception of the faith and culture of the Jewish people. We reject it as incompatible with the dialogue that has been built between our Jewish and Christian traditions in response to the tragedy of the Shoah.

An act of aggression against the celebration of a Jewish festival can never be considered a defence of Christianity and its values. Finally, such an act betrays the very foundation of coexistence between people of different faiths in our country and violates the guarantee of religious freedom as a fundamental human right.

We Christian members of the Council are deeply ashamed that the Hanukkah celebration of our Jewish sisters and brothers was so reprehensibly disrupted this year. At the same time, we extend our solidarity and support to them. As a Council, we also appreciate the widespread condemnation of this act of aggression in public debate.

Polish Council of Christians and Jews

Pobierz załączniki

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w sprawie antysemickiego ataku w polskim Sejmie 12. grudnia 2023 PDF

Statement of the Polish Council of Christians and Jews on the antisemitic attack in the Polish Sejm 12 December 2023 PDF