50-lecie "Nostra aetate" w Polsce

Obchody

 1. 3 marca 2015 , godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Inauguracja obchodów 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate".

 2. 14.III.2015. O historii, teraŸniejszości i perspektywach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego z okazji 50. rocznicy ogłoszenia deklaracji Soboru Watykańskiego II "Nostra Aetate" dyskutowano podczas sympozjum naukowo-pastoralnego w Sandomierzu.

 3. 7.VIII.2015. "Punkt zwrotny w relacjach katolicko-żydowskich" - wykład rabina Alana Isera z wydziałów teologii uniwersytetów Villanova i st. Joseph's w USA.Beit Warszawa.

 4. 16.X.2015. List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate": WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW "Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II - nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza - określał Żydów "starszymi braćmi w wierze”, a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również "ojcami w wierze"."

 5. 25 X 2015. SIMCHAT TORA w Kościele katolickim w 2015 roku Warszawa.

  • Wspólna Radość Tory - Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 20, godz. 18.00
  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015)"

   część I. Sympozjum "Czas jubileuszy - czas nowego otwarcia" - Aula PWT Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, godz. 17.30. Prelegentami będą: ze strony żydowskiej Naczelny Rabin Rzymu Riccardo di Segni, ze strony chrześcijańskiej - biskup Grzegorz Ryś. Nawiążą do soborowej deklaracji oraz 25-lecia istnienia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Relacja dzwiękowa - MP3

   część II: 27 X 2015. Lublin Międzynarodowa konferencja naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" – pięćdziesiąt lat po (1965-2015)". Wspólna modlitwa biskupów i rabinów za lubelskich Żydów pomordowanych w czasie wojny.

 6. 28.X.2015.Konferencja z okazji 50 rocznicy zakończenia Vaticanum II. Budynek kurii na Miodowej (prawa oficyna, sala im. Jana Chrzciciela), godz 10.oo.

 7. 26.XI.2015. W siedzibie Episkopatu i w synagodze - świętowanie 50-lecia "Nostra aetate"., "Idziemy"