E - bibliografia dialogu

E

Efraim (brat),

 • Jezus Żyd praktykujący, Wyd. M, Kraków 1994.

Église Protestante Unie de Belgique

D'Elia Nicola

 • Far-Right Parties and the Jews in the 1930s 39The Antisemitic Turn of Italian Fascism Reconsidered through a Comparison with the French Case in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Elijah Interfaith Institut and Carnegie Foundation

Elihaj Yohanan

Elpidophoros (Archbishop)

Emmanuel Metropolitan of France

 • So that you may know one another. (Qur'an 49:13) - A Christian-Muslim-Jewish Encounter June 22, 2010 This keynote address was delivered by Metropolitan Emmanuel of France, director of interreligious relations of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, at the annual conference of the International Council of Christians and Jews in Istanbul, Turkey.

Engelking Barbara

 • "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" - B. Engelking, J.Grabowski, Panz (You Tube) 18/02/2021
 • Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów "Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił powództwo p. Filomeny Leszczyńskiej w sprawie wymierzonej przeciwko nam." 16/08/2021.
 • O Esterze Siemiatyckiej, sołtysie Edwardzie Malinowskim i procesach sądowych 26.01.2021
 • Barbara Engelking: Przestańmy mówić o pamięci, zacznijmy mówić o trosce. 26/04/2019.
 • "We władzy szczurołapa" - rozmowa z Joanną Tokarską-Bakir /Krytyka polityczna 11 III 2018./
 • „Zagłada i pamięć” (na podstawie rozprawy doktorskiej), wyd. IFiS PAN 1994, II wydanie 2001
 • „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z J. Leociakiem), wyd. IFiS PAN 2001
 • „Holocaust and memory” (angielski przekład „Zagłady i pamięci”), wyd. Leicester University Press, London, New York, 2001
 • 'Szanowny panie Gistapo'. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941, Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Wyd. IFiS PAN 2003
 • Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie, wyd. Fundacja SHALOM, Warszawa 2005
 • Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie Warszawskim, Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007; red. i rozdział
 • Warsaw Ghetto. The Guide through the Perished City (with Jacek Leociak), Yale University Press, July 2009
 • Żydzi w powstańczej Warszawie (wspólnie z D. Libionką), Warszawa 2009
 • Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią! "Przestępczość" Żydów w Warszawie, 1939-1942 (wspólnie z Janem Grabowskim), Warszawa 2010
 • JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ ... Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, Warszawa 2011

Episkopat Polski

 • WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW. - List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate": "Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II - nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza - określał Żydów "starszymi braćmi w wierze", a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również "ojcami w wierze"." /16.X.2015./
 • List pasterski Episkopatu Polski na uroczystość Objawienia Pańskiego 2003. "Czym właściwie jest dialog? Samo słowo, pochodzące z języka greckiego, oznacza rozmowę osób. A więc nie są to jakieś układy czy negocjacje, gdzie się uzgadnia interesy i zawiera kompromisy, ale życzliwe spotkanie osób. To język macierzysty ludzkości. Wiele sporów i walk pomiędzy ludźmi wynika bowiem z braku wzajemnej znajomości, który rodzi uprzedzenia i lęk. Kto pragnie żyć w pokoju, ten będzie dążył do poznania prawdy o sobie i drugim człowieku. W dialogu chodzi zatem o wzajemne poznanie się, wzbogacenie się na drodze obdarowania, współpracę z innymi i wspólne poszukiwanie prawdy, tworzenie dobra i piękna w duchu pokoju, o uczenie się także od innych, korzystanie z ich przemyśleń i osiągnięć"

Ericksen R. P.

 • Theologians Under Hitler, New Haven 1985

European Judaism: A Journal for the New Europe

Evangelical Church in Germany (EKD)| 01.03.2016

 • Martin Luther and the Jews. A necessary reminder on the occasion of the Reformation anniversary. Declaration, adopted during the 2nd session of the 12th Synod of the Evangelical Church in Germany(EKD), 8 to 11 November 2015, Bremen. In 2017 the EKD celebrates the 500th anniversary of the Reformation. On this occasion, we look backover our historical and theological heritage and inquire what essential insights it holds for today.Amidst all the gratitude and joy, we do not close our eyes to the mistakes made by the Reformersand ReformDie Erklärungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zur Verbundenheit von Christen und Judenation churches and their involvement in guilt.

Evangelische Württembergischen Landessynode

Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii

 • Odrzucenie misji wśród Żydów - "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r. - odrzucenie misji wśród Żydów - deklaracja Ewangelickiego Kościoła Krajowego Westfalii, a także biskupa Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii