Sprawa aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu (do grudnia 2020)

Okoliczności, kontekst oraz informacje uzupełniające

Ks. Tadeusz Guz. Fot. Nasz Dziennik / YouTube

Ks. Tadeusz Guz. Fot. Nasz Dziennik / YouTube

 1. List Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do abp dr hab. Stanisława Budzika metropolity lubelskiego i ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu, 13.11.2018.
 1. Oświadczenie archidiecezji lubelskiej i KUL w sprawie ks. prof. Tadeusza Guza. Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. /KAI/ . 16.11.2018.

 2. 20 listopada 2018 r. rektor KUL przekazał sprawę prof. Annie Haładyj, rzecznik dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich KUL.

Ks. prof dr hab. Tadeusz Guz reaguje

 1. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz - List otwarty do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów . 18 XI 2018.

 2. Ks. Tadeusz Guz krytykuje na łamach „Naszego Dziennika” . Rzeczników Archidiecezji Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Adama Jaszcza i Lidię Jaskułę za „profesjonalną niekompetencję” - "Obowiązek poszukiwania, głoszenia i obrony prawdy" - Z ks. prof. Tadeuszem Guzem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozmawiają Ewa Nowina Konopka, redaktor naczelny „Naszego Dziennika”, i ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. /Nasz Dziennik 2 grudnia 2018./

W odpowiedzi:

 1. Niedopuszczalne jest prawdziwie niedopuszczalne. Istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu - Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyjaśnia, dlaczego nie podejmie "debaty naukowej" z ks. Tadeuszem Guzem. / Więź / oraz PDF.

 2. Ks. Jaszcz odpowiada na krytykę ks. Tadeusza Guza w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej : „Pouczanie rzeczników, co i jak mają mówić w jego sprawie, jest wchodzeniem w nieswoje kompetencje i brakiem refleksji na temat słów skierowanych za pośrednictwem rzeczników m.in. przez własnego biskupa” – odpowiadał mu.
  I dodał: „Mam też nadzieję, że ksiądz profesor nie oskarża nas o to, że prowadzimy z nim jakąś mroczną walkę, stając po stronie bliżej nieokreślonych, nieczystych sił. Zapewniam, że rzecznicy KUL i archidiecezji ani też przełożeni ks. prof. Guza nie biorą udziału w żadnych walkach. Razem z Polską Radą Chrześcijan i Żydów stanęliśmy w obronie ludzi ranionych krzywdzącymi wypowiedziami”. /rozmawiał Marcin Przeciszewski, Lublin, 5 XII 2018. KAI/

Ks. Guz straszy (pozwem) Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rada reaguje (podane do wiadomości 5.12.2020 /Więź/)

KUL umarza postępowanie w sprawie wypowiedzi ks. Guza o mordach rytualnych (październik 2020)

Z innych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza oraz komentarzy na ten temat:
 1. "Ksiądz profesor z KUL opowiada o związkach Żydów z Hitlerem i mordach rytualnych" /Wojciech Czuchnowski GW i Otwarta Rzeczpospolita:/

 2. Ks. prof. Tadeusz Guz - "Gdzie byłeś Izraelu? Kto finansował Hitlera?"

 3. Sympozjum w Centrum Religijno-Kulturowym przy klasztorze Ojców Bernardynów w Rzeszowie W obronie ks. prof. Tadeusza Guza: Stanisław Michalkiewicz: "Polacy będą tresowani, żeby ćwierkać pod klucz żydowskich środowisk" /Najwyzszy Czas 23 XI 2018./ . 14.10.2018.

Lektura uzupełniająca:
Kontekst:
 1. "Wrocław - prokuratura broni podpalacza kukły Żyda i byłego księdza antysemitę" /wrocław.wyborcza.pl/.

 2. Tomasz Dostatni OP

 3. Abp Grzegorz Ryś w Dniu Judaizmu: "Antysemityzm jest grzechem"

Legendy krwi, mit mordu rytualnego

 1. Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce Marcin Zaremba, "Więź"

 2. Bp Teodor Kubina do ogółu społeczeństwa po pogromie kieleckim:

  Wszelkie twierdzenia o istnieniu mordów rytualnych są kłamstwem. Nikt ze społeczności chrześcijańskiej ani w Kielcach, ani gdzie indziej w Polsce nie został skrzywdzony przez Żydów dla celów religijnych i rytualnych. Nie jest nam znany ani jeden wypadek porwania dziecka chrześcijańskiego przez Żydów. Wszystkie szerzone w tej materii wiadomości i wersje są wymysłem świadomym zbrodniarzy lub nieświadomym - ludzi obałamuconych i zmierzają do wywołania zbrodni.

  Zbrodniarze i obałamuceni zasługują na sąd sprawiedliwy albo wyrozumiałą litość, nigdy zaś na to, ażeby znaleźli posłuch u społeczeństwa.

  Dlatego też apelujemy do wszystkich bez wyjątku obywateli miasta Częstochowy i województwa kieleckiego, do ludzi dobrej woli w szczególności, by nie dawali posłuchu zbrodniczym wersjom i pogłoskom, wersje te i pogłoski sprawdzali u źródeł, prostowali je wśród najbliższego środowiska oraz przeciwdziałali wszystkimi siłami możliwościom wywołania jakichkolwiek ekscesów przeciwko ludności żydowskiej.

 3. Żydzi nie praktykowali mordów rytualnych

  • prof. Jacek Wijaczka (KAI, 13 XII 2018.)
 4. Legendy krwi. Antropologia przesądu. - Artur Żmijewski

 5. "Polak w szafie Artura Żmijewskiego i obrazy sandomierskie" - debata.

 6. Żywotność przesądu o tzw. mordzie rytualnym. 4 kwietnia 2007 w siedzibie Fundacji Batorego miało miejsce spotkanie: "Film Artura Żmijewskiego "Polak w szafie" jako głos w dyskusji o obrazach sandomierskich". Film powstał w związku z badaniami terenowymi dotyczącymi żywotności przesądu o tzw. mordzie rytualnym, prowadzonymi pod kierunkiem prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w Sandomierzu i okolicach. Nota o badaniach i filmie Artura Żmijewskiego. Więcej: Żydzi nie praktykowali mordów rytualnych - prof. Jacek Wijaczka (KAI, 13 XII 2018.)