Wspólnoty chrześcijańskie w Kaliszu reagują na antysemickie wydarzenia z 11 listopada

Spalenie tekstu Statutu Kaliskiego

Źródło: KAI

Wydarzenia z 11 listopada, jakie miały miejsce w naszym mieście podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób, które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani – napisali we wspólnym oświadczeniu duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu. Protestują w ten sposób przeciwko wydarzeniom, do których doszło w tym mieście w Święto Niepodległości. Podczas zgromadzenia narodowców m.in. wykrzykiwano tam antysemickie hasła i spalono tekst „Statutu Kaliskiego” – przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego w XIII w.

Władze miasta oraz jedna z posłanek zgłosiły sprawę do prokuratury. W piątek zachowania antysemickie w Kaliszu potępił też Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej:

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁÓW I WSPÓLNOT CHRZEŚCIJAŃSKICH W KALISZU

Źródło: Diecezja Kaliska

Kalisz od wieków był miastem wielu religii i kultur, które współistniały, szanowały się oraz ubogacały. To dziedzictwo jest dziś dla nas – mieszkańców Kalisza – ważne i stanowi fundament, na którym budujemy dobre relacje między nami oraz pobudza nas do współpracy dla dobra naszej małej ojczyzny ziemi kaliskiej.

Wydarzenia z 11 listopada br., jakie miały miejsce w naszym mieście, są bolesne, gdyż podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Incydent spalenia Statutu Kaliskiego uderza w szczególny sposób w społeczność żydowską. Jest on przejawem antysemityzmu. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób, które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani.

Jako chrześcijanie różnych wyznań i wspólnot kościelnych współistniejących w Kaliszu chcemy budować teraźniejszość i przyszłość naszego Miasta i naszej Ojczyzny w duchu Ewangelii, miłości bliźniego i wzajemnego szacunku.

Kalisz, 13.11.2021

Duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu

Biskup Damian Bryl - Kościół Rzymskokatolicki
Ks. Julian Kopiński - Kościół Polskokatolicki - w imieniu Oddziału Kaliskiego Polskiej Rady Ekumenicznej
Ks. Michał Kuhn - Kościół Ewangelicko-Augsburski
Ks. Mirosław Antosiuk - Kościół Prawosławny
Ks. Roman Woznyak - Kościół Greckokatolicki
Pastor Jerzy Rycharski - Kościół Boży w Chrystusie
Pastor Andrzej Stawikowski - Kościół Słowo Życia