Wspólna Radość Tory, spotkania prowadzone od 1992. Relacje ze spotkań począwszy od 2001

Wspólne modlitwy
z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory)

Tora

Dzisiaj pragniemy proklamować wspólną „radość Tory” z udziałem i Żydów, i chrześcijan, przede wszystkim oczywiście katolików, bo jesteśmy tu, w katolickim kościele (bardzo dziękujemy gospodarzom za zaproszenie), nie mówiąc już o tym, że jesteśmy w Polsce, która jest – zwłaszcza w obecnej, powojennej fazie swojego istnienia – w przeważającym stopniu katolicka. Oczywiście nasze spotkanie nie jest ani świętem żydowskim, ani świętem katolickim . Jest to unikalna – w skali światowej – uroczystość stworzona przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Stanisław Krajewski

Film "Wspólna Radość Tory"

Część I:

Część II:

Kalendarium

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2001-2007

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2001
SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2003
SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2004
SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2006
SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2007
SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2008

23 X 2008
Warszawa, ul. Rakowiecka 61

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2009

18 pazdziernika 2009, godz. 16.00
Warszawa, ul. Rakowiecka 61

Wydarzenia w Lublinie:
 • Wykłady na katolickim Uniwersytecie Lubelskim - Collegium Norvidianum
Wydarzenia w Kielcach:
 • SZABATON - wspólna modlitwa Chrześcijan i Żydów
  oraz dyskusje i wydarzenia artystyczne
  poświęconew tematyce żydowskiej

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim w 2010 roku

Niedziela, 10 pazdziernika 2010, godz. 16.00
Warszawa, ul. Rakowiecka 61

 • Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  zaprasza na
  • Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów oraz
  • Sympozjum Wspólna Radość Tory.
Radość Tory - Simchat Tora

godz. 16.00
Dolny kościół św. Andrzeja Boboli

 • Komentarze do słów Tory (Rdz 41, 14-36): Miriam Gonczarska, Marek Nowak OP
 • Wspólna modlitwa słowami psalmów
 • Moja droga do dialogu : Wiesław Dawidowski OSA, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Do księdza? Do rabina? Do terapeuty? - dyskusja panelowa

17:30 - Aula Collegium Bobolanum

Udział biorą:

 • Jonatan Britman, psychoterapeuta, koordynator psychologów szpitala w Tworkach
 • Ewa Kusz, psdział ycholog, seksuolog, wiceprzewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich
 • Jacek Prusak SJ, ksiądz, psychoterapeuta, redaktor "Tygodnika Powszechnego"
 • Michael Schudrich, naczelny rabin Polski
  Prowadzenie:
 • Barbara Sułek-Kowalska, tygodnik "Idziemy", Instytut Dziennikarstwa UW
  Patronat:
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy
 • ABP Kazimierz Nycz, metropolita warszawski
 • Michael Schudrich, naczelny rabin Polski
 • Bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem
  Partnerzy:
 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Laboratorium WIĘZI
 • Papieski Wydział Teologiczny "Collegium Bobolanum"
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2011

23 X 2011, godz. 17.00
Warszawa, ul. Rakowiecka 61. Afisz picture_as_pdf

 • 17:00 Dolnym kościół księży jezuitów - Spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów
 • Aula PWT Collegium Bobolanum - Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty? - sympozjum, program
Nawiązanie do wydarzeń w Warszawie z roku 1861:

27 lutego w manifestacji patriotycznej uczestniczyli ramię w ramię polscy katolicy, ewangelicy i Żydzi. Celebracją zbratania był pogrzeb ofiar manifestacji, który prowadzili duchowni różnych religii.

Podczas kolejnej manifestacji 8 kwietnia na placu Zamkowym zginął m.in. Michał Landy, student jesziwy, który przejął krzyż z rąk zastrzelonego księdza katolickiego.

W październiku żołnierze carscy sprofanowali kościoły katolickie, bijąc w nich i aresztując uczestników demonstracji antyrosyjskich. W proteście zamknięto wszystkie kościoły katolickie. Do sprzeciwu dołączyli też ewangelicy i Żydzi, zamykając swoje domy modlitwy. Aresztowano m.in. rabina Meiselsa i żydowskich kaznodziejów "za buntownicze kazania".

Co mówi nam dzisiaj - po 150 latach - ówczesne zbratanie narodów, wyznań i religii?

Relacja

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2012

16 X 2012, 17:00
Warszawa, ul. Rakowiecka 61

Wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory)
"Pół wieku od rozpoczęcia drugiego Soboru Watykańskiego: Wspólne troski chrześcijan i Żydów?" - sympozjum naukowe
Lektura uzupełniająca:

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2013

 • 2.10.2013, środa, godz. 17.00
  Warszawa, ul. Rakowiecka 61 (dolny kościół)
 • Wspólna Radość Tory - spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów
 • "Aktualny stan dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce"
  Sympozjum Aula PWT Collegium Bobolanum, 18:00
Dyskusja panelowa:

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2014

 • 21.X.2014. Wspólna Radość Tory - doroczne spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów. Godz 17 00, ul. Rakowiecka 61, (dolny kościół). Program modlitwy picture_as_pdf
Relacja filmowa
Część I:
Część Ib:
Część II - sympozjum o radości.:

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2015 roku

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2016

"Inny w judaizmie i chrześcijaństwie"

 • Spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Będziemy rozważać fragment z Tory, z Księgi Kapłańskiej (19,34) nt zasad przyjęcia przybysza.
 • Po modlitwie sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie.

6 XI 2016, 18:00 - Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 18, Warszawa. Zaproszenie picture_as_pdf Program picture_as_pdf

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2017

 • Wspólne modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory)
 • Po części modlitewnej, czytaniach i komentarzach sympozjum: "Biblijny kształt naszego patriotyzmu".

15 X 2017 - Zaproszenie picture_as_pdf Kościele Środowisk Twórczych. Program picture_as_pdf

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2018

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2019

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2020

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2021

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2022 Czy Bóg chce różnorodności?

SIMCHAT TORA w Kościele katolickim 2023