Kontrowersje wokół dialogu chrześcijańsko - żydowskiego w Polsce i na świecie:

Dialog - obrazek

Dyskusje u Żydów

Kontrowersje w Polsce ...

... i na świecie

Wokół katechez Franciszka podczas środowych audiencji ogólnych z 11 i 18 VIII 2021

Wokół wypowiedzi Benedykta XVI z 6 VIII 2018

6 VIII 2018. Benedykt XVI - "Wiara i powołanie bez żalu" /"Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania", [Biblia Tysiąclecia (Rz 11,29)]/ (Gnade und Berufung ohne Reue)/ - rozprawa na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. /Communio/

Dyskusja (Dialogika):

Wiecej:


/ z wypowiedzi berlińskiego rabina Waltera Homolki laureata tutułu "Człowiek Pojednania" nadawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów/,

Porównaj:
Komentarze:
 • Dialogika:
 • ICCJ:
 • Lisa Palmieri-Billig - Transforming "Divine Mystery" into "faith and reason".
26 XI 2018. Burza i dyskusja teologów po słowach Benedykta XVI o Żydach. Papież-senior odpiera zarzuty.

Benedykt XVI broni się przed zarzutem, jakoby opowiadał się za prowadzeniem działalności misyjnej wśród Żydów. "Takie stwierdzenie jest po prostu fałszywe" - napisał papież senior (DEON) w najnowszym wydaniu teologicznego miesięcznika "Herder Korrespondenz".

"We wrześniu na łamach tego czasopisma zarzut prowadzenia działalności misyjnej wśród Żydów i uprawiania antyjudaizmu postawił papieżowi seniorowi niemiecki dogmatyk prof. Michael Böhnke z Wuppertalu. Prof. Böhnke komentował wówczas traktat Benedykta XVI pt. "De Judaeis", opublikowany rok temu w dwumiesięczniku "Communio", po którym nie milknęły głosy krytykujące Benedykta XVI. Teraz głos zabrał sam papież senior, broniąc się zdecydowanie przed stawianymi mu zarzutami. W tekście zatytułowanym "Sprostowanie: Nie misja, a dialog" pisze on, że zarzuty prof. Böhnkego to "groteskowy nonsens i nie mają nic wspólnego z tym, o czym mówiłem. Dlatego odpieram jego artykuł jako w najwyższym stopniu nieprawdziwą insynuację".

Dyskusje u Żydów o możliwości i zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i ogólnie międzyreligijnego...

...i kontrowersje w Polsce - Polska Rada Chrześcijan i Żydów vs. ks. Waldemar Chrostowski: sic et non

Sic:

 1. Polska Rada Chrześcijan i Żydów - nasze inicjatywy, nasze apele i oświadczenia.

 2. maj 2009 Dialog chrześcijańsko-żydowski w krainie schorowanej wyobraźni. Na marginesie książki Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska Janusz Salamon SJ.
  "W artykule omówiono książkę ks. Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska. Jej autor postrzega relacje między chrześcijaństwem i judaizmem nie w kategoriach dialogu, ale opozycji, rywalizacji i sprzeczności interesów, sugerując ponadto, że to Żydzi są zasadniczo przeciwni dialogowi i nie widzą potrzeby jakiegokolwiek układania się z chrześcijanami. Do tego, naczelnym przesłaniem książki Chrostowskiego jest hasło, że wszystkiemu winni są Żydzi – łącznie z Zagładą."
  Janusz Salamon SJ, dr filozofii, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, dyrektor jezuickiego Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie, redaktor naczelny „European Journal for Philosophy of Religion”.

 3. 27.O8.2014. Maciej Pawlik OSB w odpowiedzi na ostatni tekst Ojca Leona na temat Żydów i Holokaustu. Centrum Duchowości Benedyktyńskiej/judaizm:

 4. 6.O9.2013. "Rabin z polskim krzyżem" , Z. Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. (Rzeczpospolita Plus Minus)

 5. 7-8.09.2013. "Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski, który w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem ochoczo potwierdził tezę o jednostronności i "jednoskrętności" Rady. Profesor UKSW uznał też, że w istocie "mamy do czynienia z jedną talią kart, którą tworzy środowisko" (już nawet nie środowiska w liczbie mnogiej, lecz środowisko!) "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi" i "Znaku". Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." ("Rabin z polskim krzyżem", Rzeczpospolita PlusMinus){.target_blank} - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada na teksty Tomasza P. Terlikowskiego "Rada na manowcach" (str.1 i str.2) oraz ks. Waldemara Chrostowskiego "Rada jednostronna i jednoskrętna". Wiecej: Magdalena Czyż "Dialog na manowcach"

 6. Marek Nowak OP "Starsi bracia czyli trwanie przymierza" - Referat wygłoszony podczas konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150-lecie urodzin Szymona Dubnowa, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15-17 VI 2010 r. "Na łamach tygodnika "Idziemy" rozpoczęła się jesienią 2009 r. polemika dotycząca prawomocności stosowania określenia "starsi bracia" w odniesieniu do Żydów. Zaczęła się ona od wywiadu z ks. Chrostowskim, którego pierwsze słowa brzmią następująco: "Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego L'Osservatore Romano Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi "starszymi braćmi" jest już nieaktualne? - Z satysfakcją i wielką ulgą"[1] - odpowiedział znany biblista."

 7. Marek Nowak OP "Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań / Benedykt XVI w Izraelu" - Referat wygłoszony na konferencji naukowej Od filozofii do teologii. Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, w Poznaniu, w dniach 17-18 czerwca 2009 r.

 8. Polemika ("Idziemy" nr 44, 2009): Zbigniewa Nosowskiego zastępcy przewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, redaktora naczelnego "Więzi" oraz ks.dr hab. Alfreda Wierzbickiego prof. KUL, dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, członka Komitetu Episkopatu Polski d.s. dialogu z judaizmem. z tezami wywiadu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w nr 43 "Idziemy" z 25.10.2009, na temat określenia Jana Pawła II "nasi starsi bracia" w stosunku do Żydów. Odpowiedz ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, "Idziemy" 46.

 9. Stanisław Obirek, Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 299-316.

 10. Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów Święty obowiązek o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu - Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - chrześcijańska odpowiedź na żydowskie oświadczenie "Dabru emet" (1 września 2002 roku)

Et non:

 1. Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz? Autorzy: ks. prof. Waldemar Chrostowski, Paweł Lisicki Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz? Data premiery: 18.03.2024

 2. Ks. Waldemar Chrostowski - wielkie rozczarowanie dotyczy dialogu chrześcijańsko-judaistycznego. 14/07/2021

 3. Ks. prof. Chrostowski: "Żydzi od zawsze zwalczają Chrześcijaństwo" i "Prawda Chrystus Judaizm" oraz /YouTube 13 IV 2018/

 4. Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Dialog katolików z żydami dotyczy wszystkiego, tylko nie Jezusa.

 5. Ks. prof. Chrostowski - Żydzi, judaizm, patologia filosemityzmu /YouTube 12 IV 2018, wolnosc24.pl / nczas.com/

 6. Waldemar Chrostowski o dialogu z Żydami /YouTube 24 VI 2017/

 7. Konferencje biblijne księdza profesora Waldemara Chrostowskiego

 8. ks. prof. Waldemar Chrostowski "Prawda. Chrystus. Judaizm." Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy. ".... wywiad-rzeka poświęcony jest meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła."

 9. Spotkanie z ks. prof. dr. hab. Waldemarem Chrostowskim i Pawłem Lisickim. 22 marca 2018 r. Urząd Dzielnicy Bemowo.

 10. Ks. prof. Waldemar Chrostowski. "Biblia a kryzys naszych czasów"

 11. Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Brak owoców dialogu z Żydami

 12. Ks. Waldemar Chrostowski szczerze i politycznie niepoprawnie o Żydach

 13. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Geneza, powstanie i natura Biblii hebrajskiej", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 14. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Bóg autorem Pisma Świętego", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 15. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Od objawienia kosmicznego do pierwszych ksiąg świętych", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 16. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Bóg przemówił po grecku", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 17. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Cztery poziomy językowe w Piśmie Świętym", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 18. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Jezus Chrystus - ostateczny etap objawiania się ", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 19. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Maryja mówi Bogu "Tak!"", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 20. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Człowiek odpowiada Bogu - Księga Psalmów", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 21. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski Ku katolickiej teologii judaizmuu. InspiracJe kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI w Studia Nauk Teologicznych (2016).

 22. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Dialog teologiczny Kościoła z judaizmem ", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 12 V 2015.

 23. 3-4.08.2013. "Model dialogu, jaki proponuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów, wyczerpuje się. A i sam mityczny dialog dawno stał się monologiem, w którym Rada coraz częściej jest reprezentantem interesów tylko jednej strony." pisze Tomasz P. Terlikowski ( "Rada na manowcach" (str.1 i str.2), Rzeczpospolita PlusMinus).

 24. 6 10 2013, Rzeczpospolita PlusMinus, "Katolicy w jarmułkach?" - odpowiedź ks. W Chrostowskiego na tekst "Rabin z polskim krzyżem" Z Nosowskiego redaktora naczelnego kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ks. W Chrostowski pisze - "Rachunek sumienia Kościoła i katolików byłby głębszy, pełniejszy i bardziej wiarygodny, gdyby szedł w parze z analogicznym wysiłkiem po stronie żydowskiej ..." [...] "Zasadnicza różnica między nami polega również na tym, że red. Nosowski jest publicystą, a ja teologiem- biblistą. Dla niego wypowiedzi Magisterium Kościoła, bądź ich fragmenty, stanowią punkt dojścia, natomiast dla mnie są one punktem wyjścia wszechstronnej refleksji na ich temat. Na tym polega istota teologii i właśnie to zabezpiecza wiarę w Boga przed naciskami rozmaitych doktrynerów i ideologów." [...] "To nieprawda, że zabrakło mi cierpliwości do prowadzenia dialogu. Gdyby tak było, już dawno dałbym sobie spokój z zajmowaniem się tą problematyką i sprawami, które rodzą wiele przeciwności. Prawdą jest natomiast, że nie biorę udziału w wydarzeniach, które - powtarzam raz jeszcze

  • postrzegam jako polityczne mityngi." [...] "...mnożenie inicjatyw, w których zdecydowanie dominują racje i wrażliwość tylko jednej strony, czyli strony żydowskiej, w gruncie rzeczy utrudnia rzeczywiste zbliżenie między katolikami i wyznawcami judaizmu."
 25. ks. Waldemara Chrostowski "Rada jednostronna i jednoskrętna".

 26. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Starsi bracia - dylematy żydowsko - chrześcijańskie", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 12 IV 2011. Całość:

 27. Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Chrześcijaństwo - a judaizm!. XVII Dni Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Akademia Liderów Opinii, które współorganizuje Gliwicki Klub FRONDY.

 28. ks. Waldemar Chrostowski, Chrześcijaństwo a Judaizm Rabinistyczny, Konferencje biblijne ks. prof. W. Chrostowskiego 2011/2012 Wiedeo - część I i wideo - część II

 29. Ks. prof. Chrostowski: Obecni żydzi nie są naszymi starszymi braćmi w wierze. "Idziemy" nr 43/2009

 30. S. Karczewski, Drogi i bezdroża dialogu, "Nasz Dziennik", 4-5 IV 2009.

 31. ks.dr Jacek Stefański - Hebrajski szum na drodze dialogu: przemyślenia na Dzień Judaizmu. /Radio Maryja 2012./

 32. "Żydzi i chrześcijanie: zbratani i zwaśnieni zarazem." - Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Justyna Wiszniewska. /Radio Maryja 2009./

 33. Waldemar Chrostowski, "Kościół, Żydzi, Polska", Fronda, 2009.

 34. ks. Waldemar Chrostowski - O dialogu Dialog to nie przykrywka dla hipokryzji /RadioMaryja.pl 2008./

 35. ks. Waldemar Chrostowski, O dialogu - Prelekcja na temat dialogu z Żydami, wygłoszona dla kapelanów wojskowych na Jasnej Górze.

 36. prof. Jerzy Robert Nowak - "Żydzi w obronie Kościoła katolickiego" /Radio Maryja, 2007./

 37. ks. Waldemar Chrostowski, Stan dialogu katolicko-żydowskiego w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej. ("Biuletyn Prasowy KAI" 1998, nr 86, s. 15-26.)

 38. ks. Waldemar Chrostowski, "Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego". Wykład wygłoszony 5 marca 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.