PYTANIA PRZEWODNIE DOTYCZĄCE STRUKTURY STUDIUM LEUENBERSKIEGO PT: “KOŚCIÓŁ I IZRAEL”

Relacje chrześcijańsko-żydowskie - obrazek

PYTANIA PRZEWODNIE DOTYCZĄCE STRUKTURY STUDIUM LEUENBERSKIEGO PT: “KOŚCIÓŁ I IZRAEL”

A. Budowa, język i ogólny charakter tekstu

1. Jak oceniacie Państwo budowę, język i ogólny charakter tekstu tego studium?
2. Jakich aspektów brakuje Państwu? Gdzie są braki? Gdzie proponują Państwo konkretne zmiany sformułowań?

B. Poszczególne części studium

Do części I:

3. Czy uważają Państwo za słuszne i dalekowzroczne teologiczne i historyczne hipotezy ( zwłaszcza w świetle nawiązania do Leuenberskiego studium i rozumienia Shoah jako “trwałego wyzwania dla Kościoła i kwestionowanie teologii chrześcijańskiej” [1.5])?
4. Czy przegląd różnych tendencji i rezultatów dialogu chrześcijańsko- żydowskiego (2.) i przedstawienie historycznego rozwoju stosunków między Kościołem, a Izraelem (4.) odpowiada dokonanych w Państwa kościołach rozmyślaniach i doświadczeniach?
5. Jak Państwo oceniacie opis przekazu biblijnego (3.)? Czy jest on teologicznie właściwy i na tle innych opisów tej tematyki także wzbogacający? Czy właściwie rozłożone są w nim akcenty?
6. Jakich aspektów Państwu brakuje? Gdzie znajdują się braki? Gdzie proponują Państwo konkretne zmiany sformułowań?

Do części II:

7. Czy udał się opis różnych prób wyjaśniania wraz z obecnymi krytycznymi uwagami (1.)?
8. Czy hipoteza, że Izrael jako lud Boży nie został przez zastąpiony Kościół, znajduje poparcie w Państwa kościele? Czy przyjmują Państwo za właściwą wytyczną, że każde teologiczne wyjaśnienie musi się zmierzyć z problemem, “czy można uzasadnić na podstawie wypowiedzi Pisma Świętego wybór Izraela przez Boga i wybór Kościoła w Jezusie Chrystusie i czy umożliwia ono poznanie innej, szczególnej drogi Bożej wobec swego ludu Izraela” (1.5)?
9. Czy uważają Państwo teologiczne wypowiedzi dotyczące objawienia, rozumienia Pisma, nauki o wybraniu i samo-świadomości Kościoła za pomocne i dalekosiężne?
10. Jakich aspektów brakuje Państwu? Gdzie są te braki? Gdzie proponują Państwo konkretne zmiany sformułowań?

Do części III:

11. Czy wynikłe konsekwencje są dla Państwa kościoła słuszne i zrozumiałe?
12. Czy sformułowane “Zalecenia” znajdują Państwa poparcie? Czy należy je skorygować lub uzupełnić?

Do “Posłowia”:

13. Czy konsekwencje dla Kościołów Leuenberskiej Wspólnoty odpowiadają dyskusjom i wiedzy w Państwa kościele?

C. Pytania otwarte

14. Czy mogliby Państwo iść razem drogą, którą wytycza to studium?
15. Czy nie zostały uwzględnione zasadnicze (decydujące) pytania teologiczne? Jakie by one były w takim przypadku?
16. Czy mogliby Państwo wnieść wkład do dalszych doświadczeń, dyskusji i ustaleń odnośnie stanowiska tego studium w Państwa krajach i kościołach?
17. Dalsze wskazówki.

Tematy wygłoszonych referatów podczas obrad

 • Dokumenty kościołów niemieckich dotyczące Izraela od 1945 roku. Rezultaty i pytania otwarte.
 • Dr. Ralf Hoburg, 5.12.1996 (Bazylea), Dialog żydowsko-chrześcijański w Niemczech od czasu Reńskiej deklaracji synodalnej z 1980 roku.
 • Prof. dr. Heinrich Leipold, 5.12.1996 (Bazylea), Rozwój i problemy w związku z studium nidelrlandzkim pt.: “Izrael, naród, kraj i państwo”.
 • Dr. Andreas Wöhle, 6.12. 1996 (Bazylea), Znaczenie Izraela w dialogu żydowsko-chrześcijańskim z perspektywy Ewangelickiego Kościoła Nadrenii.
 • Prof. dr. Johann-Michael Schmidt, 17.4.1997 (Preetz), Badania egzegetyczne na temat pojęcia Izrael w Starym Testamencie.
 • Prof. dr. M. Prudky, Praga, 18.4.1997 (Preetz), Perspektywa Izraela w Nowym Testamencie.
 • Prof. dr. Andreas Lindemann, 18.4.1997 (Preetz), Lud Boży i stosunki żydowsko-chrześcijańskie.
 • Prof. dr. Simon Schoon, Holandia, 18.4.1997 (Preetz), W czym Żydzi widzą obecnie kwestionowanie swej egzystencji i tożsamości?
 • Stanisław Krajewski, Warszawa, 18.4.1997 (Warszawa,) Pismo i tradycja w judaizmie. Podstawy hermeneutyczne.
 • Prof. dr. Chana Safrai, Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa), Lud Boży w historycznym pluralizmie.
 • Rabin dr. Roland Gradwohl, Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa), Kościół jako lud Boży po stronie Izraela.
 • Prof. dr. Michael Weinrich, 20.9.1997 (Warszawa), Znaczenie pojęcia “Przymierze” w nowym określeniu stosunku miedzy chrześcijanami i Żydami.
 • Prof. dr. Jürgen Roloff, 26.3.1999 (Amsterdam)

Członkowie naukowej grupy dyskusyjnej “Kościół i Izrael

Delegaci
 • Pani Lydie Cejpova, Bracia Czescy
 • Jan Cieślar, zastępca biskupa. Śląski Kościół Ewangelicki
 • Ksiądz dr Ernst Michael Dörrfuβ (Przewodniczący), Ewangelicki Kościół Krajowy w Württemberdze
 • Radca dr Helmut Edelman, VELKD
 • Ks. Prof. David Fergusson, Koścół Szkocji, (Church of Scotland)
 • Prof. Daniele Garrone, Tavola Valdense
 • Pani mgr. Marianne Grohmann, Kościół Ew. w Austrii
 • Prof. dr Eilert Herms, VELKD
 • Radca Pani Cordelia Kopsch, Ew. Kościół w Hesji i Nassau
 • Ks. Dieter Krabbe, Związek Reformowany
 • Prof. dr Heinrich Leipold, Kościół Ew. Kurhessen-Waldeck
 • Prof. dr Andreas Lindemann, Kościół Ew.-Ref.
 • Ks. Roman Lipiński, Kościół Ew. – Ref. w Polsce
 • Ernst Lippold, EKD
 • Ks. Alain Massini, Kościoły Lut. i Ref. Francji
 • Ks. Hans Vium Mikkelsen, Kościół z Danii
 • Zbigniew Paszta, Kościół Ew. – Lut. w Polsce
 • Dr Ricardo Pietrantonio, Zjednoczony Kościół Ew. – Lut. w Argentynie
 • Dr Petr Sandera, Kościół Husycki
 • Prof. Dr Johann-Michael Schmidt, Kościół Ew. w Nadrenii
 • Proboszcz Jörgen Sontag, Kościół Ew. – Lut. z Nordelbische
 • Ks. Henning Thomsen, Kościół w Danii
 • Ks. dr Hans Ucko , Departament Wykonawczy, Urząd ds. relacji międzyreligijnych/ŚRK
 • Prof. dr Michael Weinrich, Kościół Krajowy z Lippe
 • Prof. dr Gerard F. Willems, Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii
 • Dr Andreas H. Wöhle, Samen op Weg-Kerken
Stały doradca
 • Pani prof. dr Chana Safrai, Jerozolima
Sekretariat Naukowej Grupy Dyskusyjnej
 • Przewodniczący dr. Wilhelm Hüffmeier (Kierownik Sekretariatu)
 • Ks. dr Ralf Hoburg ( dyrektor do spraw finansowych do 1998 roku)
 • Dr Helmut Schwier (dyrektor do spraw finansowych)

Wypowiedzi Kościołów Reformacji o stosunkach z Żydami i religią żydowską