KiIpyt

**

PYTANIA PRZEWODNIE DOTYCZĄCE STRUKTURY STUDIUM LEUENBERSKIEGO PT: “KOŚCIÓŁ I IZRAEL”

**

**

A. Budowa, język i ogólny charakter tekstu

**

1. Jak oceniacie Państwo budowę, język i ogólny charakter tekstu tego studium?

2. Jakich aspektów brakuje Państwu? Gdzie są braki? Gdzie proponują Państwo konkretne zmiany sformułowań?

**

B. Poszczególne części studium

Do części I:

**

3. Czy uważają Państwo za słuszne i dalekowzroczne teologiczne i historyczne hipotezy ( zwłaszcza w świetle nawiązania do Leuenberskiego studium i rozumienia Shoah jako “trwałego wyzwania dla Kościoła i kwestionowanie teologii chrześcijańskiej” [1.5])?

4. Czy przegląd różnych tendencji i rezultatów dialogu chrześcijańsko- żydowskiego (2.) i przedstawienie historycznego rozwoju stosunków między Kościołem, a Izraelem (4.) odpowiada dokonanych w Państwa kościołach rozmyślaniach i doświadczeniach?

5. Jak Państwo oceniacie opis przekazu biblijnego (3.)? Czy jest on teologicznie właściwy i na tle innych opisów tej tematyki także wzbogacający? Czy właściwie rozłożone są w nim akcenty?

6. Jakich aspektów Państwu brakuje? Gdzie znajdują się braki? Gdzie proponują Państwo konkretne zmiany sformułowań?

**

Do części II:

**

7. Czy udał się opis różnych prób wyjaśniania wraz z obecnymi krytycznymi uwagami (1.)?

8. Czy hipoteza, że Izrael jako lud Boży nie został przez zastąpiony Kościół, znajduje poparcie w Państwa kościele? Czy przyjmują Państwo za właściwą wytyczną, że każde teologiczne wyjaśnienie musi się zmierzyć z problemem, “czy można uzasadnić na podstawie wypowiedzi Pisma Świętego wybór Izraela przez Boga i wybór Kościoła w Jezusie Chrystusie i czy umożliwia ono poznanie innej, szczególnej drogi Bożej wobec swego ludu Izraela” (1.5)?

9. Czy uważają Państwo teologiczne wypowiedzi dotyczące objawienia, rozumienia Pisma, nauki o wybraniu i samo-świadomości Kościoła za pomocne i dalekosiężne?

10. Jakich aspektów brakuje Państwu? Gdzie są te braki? Gdzie proponują Państwo konkretne zmiany sformułowań?

**

Do części III:

**

11. Czy wynikłe konsekwencje są dla Państwa kościoła słuszne i zrozumiałe?

12. Czy sformułowane “Zalecenia” znajdują Państwa poparcie? Czy należy je skorygować lub uzupełnić?

**

Do “Posłowia”:

**

13. Czy konsekwencje dla Kościołów Leuenberskiej Wspólnoty odpowiadają dyskusjom i wiedzy w Państwa kościele?

**

C. Pytania otwarte

**

14. Czy mogliby Państwo iść razem drogą, którą wytycza to studium?

15. Czy nie zostały uwzględnione zasadnicze (decydujące) pytania teologiczne? Jakie by one były w takim przypadku?

16. Czy mogliby Państwo wnieść wkład do dalszych doświadczeń, dyskusji i ustaleń odnośnie stanowiska tego studium w Państwa krajach i kościołach?

17. Dalsze wskazówki.

**

Tematy wygłoszonych referatów podczas obrad *

**

Dokumenty kościołów niemieckich dotyczące Izraela od 1945 roku. Rezultaty i pytania otwarte.

Dr. Ralf Hoburg, 5.12.1996 (Bazylea)

Dialog żydowsko-chrześcijański w Niemczech od czasu Reńskiej deklaracji synodalnej z 1980 roku.

Prof. dr. Heinrich Leipold, 5.12.1996 (Bazylea)

Rozwój i problemy w związku z studium nidelrlandzkim pt.: “Izrael, naród, kraj i państwo”.

Dr. Andreas Wöhle, 6.12. 1996 (Bazylea)

Znaczenie Izraela w dialogu żydowsko-chrześcijańskim z perspektywy Ewangelickiego Kościoła Nadrenii.

Prof. dr. Johann-Michael Schmidt, 17.4.1997 (Preetz)

Badania egzegetyczne na temat pojęcia Izrael w Starym Testamencie.

Prof. dr. M. Prudky, Praga, 18.4.1997 (Preetz)

Perspektywa Izraela w Nowym Testamencie.

Prof. dr. Andreas Lindemann, 18.4.1997 (Preetz)

Lud Boży i stosunki żydowsko-chrześcijańskie.

Prof. dr. Simon Schoon, Holandia, 18.4.1997 (Preetz)

W czym Żydzi widzą obecnie kwestionowanie swej egzystencji i tożsamości?

Stanisław Krajewski, Warszawa, 18.4.1997 (Warszawa)

Pismo i tradycja w judaizmie. Podstawy hermeneutyczne.

Prof. dr. Chana Safrai, Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa)

Lud Boży w historycznym pluralizmie.

Rabin dr. Roland Gradwohl, Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa)

Kościół jako lud Boży po stronie Izraela.

Prof. dr. Michael Weinrich, 20.9.1997 (Warszawa)

Znaczenie pojęcia “Przymierze” w nowym określeniu stosunku miedzy chrześcijanami i Żydami.

Prof. dr. Jürgen Roloff, 26.3.1999 (Amsterdam)

**

Członkowie naukowej grupy dyskusyjnej “Kościół i Izrael”

_

Delegaci

**

_

Pani Lydie Cejpova, Bracia Czescy

Jan Cieślar, zastępca biskupa. Śląski Kościół Ewangelicki

Ksiądz dr Ernst Michael Dörrfuβ (Przewodniczący), Ewangelicki Kościół Krajowy w Württemberdze

Radca dr Helmut Edelman, VELKD

Ks. Prof. David Fergusson, Koścół Szkocji, (Church of Scotland)

Prof. Daniele Garrone, Tavola Valdense

Pani mgr. Marianne Grohmann, Kościół Ew. w Austrii

Prof. dr Eilert Herms, VELKD

Radca Pani Cordelia Kopsch, Ew. Kościół w Hesji i Nassau

Ks. Dieter Krabbe, Związek Reformowany

Prof. dr Heinrich Leipold, Kościół Ew. Kurhessen-Waldeck

Prof. dr Andreas Lindemann, Kościół Ew.-Ref.

Ks. Roman Lipiński, Kościół Ew. – Ref. w Polsce

Ernst Lippold, EKD

Ks. Alain Massini, Kościoły Lut. i Ref. Francji

Ks. Hans Vium Mikkelsen, Kościół z Danii

Zbigniew Paszta, Kościół Ew. – Lut. w Polsce

Dr Ricardo Pietrantonio, Zjednoczony Kościół Ew. – Lut. w Argentynie

Dr Petr Sandera, Kościół Husycki

Prof. Dr Johann-Michael Schmidt, Kościół Ew. w Nadrenii

Proboszcz Jörgen Sontag, Kościół Ew. – Lut. z Nordelbische

Ks. Henning Thomsen, Kościół w Danii

Ks. dr Hans Ucko , Departament Wykonawczy, Urząd ds. relacji międzyreligijnych/ŚRK

Prof. dr Michael Weinrich, Kościół Krajowy z Lippe

Prof. dr Gerard F. Willems, Zjednoczony Kościół Protestancki w Belgii

Dr Andreas H. Wöhle, Samen op Weg-Kerken

**_

Stały doradca

_

**

Pani prof. dr Chana Safrai, Jerozolima

**

Sekretariat Naukowej Grupy Dyskusyjnej

**

Przewodniczący dr. Wilhelm Hüffmeier (Kierownik Sekretariatu)

Ks. dr Ralf Hoburg ( dyrektor do spraw finansowych do 1998 roku)

Dr Helmut Schwier (dyrektor do spraw finansowych)

Wypowiedzi Kościołów Reformacji o stosunkach z Żydami i religią żydowską