Kalendarium wydarzeń lat 2007 - 2014

Uwaga - strona archiwalna. Część linków przestała działać.

Kalendarium - wydarzenia z lat 2007 - 2014

2014.

 • 18.XII.2014. Świąteczne życzenia do wszystkich, dla których ważny jest dialog chrześcijańsko-żydowski, skierował prezydent ICCJ Philip A. Cunningham.

 • 18.XII.2014. Muzeum Galicja: "budowaliśmy mosty" i debatowaliśmy o dialogu międzyreligijnym w XXI wieku. W [ spotkaniu uczestniczyli:](Face Book: zydowskiemuzeumgalicja/photos/pcb.977441078937243/977438932270791/?type=1&theater) [ rabin Avi Baumol](Face Book: rabinbaumol), ks. Adam Boniecki oraz imam Nidal Abu Tabaq.

 • 13.XII.2014. 10 lat temu, 8 grudnia 2004 r. rabin Michael Schudrich został wybrany Naczelnym Rabinem Polski. Z tej okazji w sobotę, 13 grudnia 2014 r. w warszawskiej Synagodze im. Nożyków odbył się uroczysty kidusz. Rabin jest laureatem (w roku 1998) tytułu Człowiek Pojednania nadawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.

 • 9.XII.2014. Kard. Koch przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan spotkał się z Polską Radą Chrześcijan i Żydów w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie. (KAI)

 • 2.XII.2014 "Tegorocznym laureatem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka został pastor Janusz Daszuta z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, proboszcz parafii w Kielcach - poinformował KAI Bogdan Białek, przewodniczący kapituły nagrody. Przyznaje ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów." /eKai.pl

 • 1.XII.2014 40 lat temu - 1 grudnia 1974 - watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem opublikowała "Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej 'Nostra aetate' nr 4". Więcej:

 • 1.XII.2014 Radio Watykańskie: audycja Aleksandra Kowalskiego "Dialog chrześcijańsko-żydowski - Rabin obrońca rodziny i bliskowschodnich chrześcijan" - o rabinie Jonathanie Sachsie.

 • 30.XI.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkanie z [ cyklu "Uwierzyć w Muzeum"](Face Book: events/746448718723601/?source=1) - "[Rola imigrantów w społeczeństwie](/storage/app/media/images/Uw_w_muzeum _30_11.jpg){.responsive-img}". Gość specjalny: Maciej Zaremba-Bielawski - szwedzki dziennikarz polskiego pochodzenia, syn Oskara Bielawskiego. Jako dziennikarz rozpoczął pracę w 1981 pisząc reportaże z Polski. Pracuje dla szwedzkiego dziennika Dagens Nyheter, pisze na tematy związane z kulturą i polityką. Jest także tłumaczem literatury polskiej.

 • 27.XI.2014 "Papież Franciszek potępił wszelką przemoc dokonywaną w imię Boga. W wywiadzie dla izraelskiego dziennika "Jedijot Achronot" powiedział też, że nie można być prawdziwym chrześcijaninem bez uznania żydowskich korzeni chrześcijaństwa." /PAP, za Gazetą Wyborczą?

 • 21.XI.2014 "Rabin Michael Schudrich wziął udział w spotkaniu Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Wyraził opinię, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła istotna poprawa relacji katolików i Żydów w Polsce, ale wciąż jest jeszcze dużo pracy. Zgodził się z nim bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu, podkreślając, że dialog z judaizmem jest "opcją fundamentalną" w ramach Kościoła katolickiego." /KAI/

 • 20.XI.2014., o godz. 18.00 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - dyskusja poświęcona sposobom prezentacji historii polskich Żydów w XX wieku. Spotkanie towarzyszy publikacji najnowszego numeru kwartalnika historycznego "Karta" poświęconego w znacznej części losom polskich Żydów przed, w czasie i po drugiej wojnie światowej.

 • 18-20.XI.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś" zorganizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL oraz Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Konferencja odbywać się będzie w Centrum "Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przy ul. I.L. Pereca 14 w Zamościu. Program:

 • 18-19.XI.2014 "Stosunek do Żydów i judaizmu jako warunek drogi do jedności chrześcijan" - referat (relacja dźwiękowa) prof. dr hab. Jana Grosfelda (UKSW). Ekumeniczna konferencja naukowa "O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później." Relacja dźwiękowa: część I i II. Organizatorzy - Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula (I p.). Program:

 • 17.XI.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum" - ["Relacje rodzinne a los jednostki"](/storage/app/media/images/Uw_w_muzeum _17_11.jpg){.responsive-img} , W Muzeum POLIN rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie. [ Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"](Face Book: events/746448718723601/?source=1) mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa. Czytania biblijne są traktowane jako punkt wyjścia, inspiracja, niekoniecznie dosłownie, ale z szacunkiem dla tekstu i z przekonaniem, że mówią coś ważnego dla nas teraz. Podczas spotkań wykorzystywana będzie zarówno wiedza naukowa jak i doświadczenie życiowe". Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym będzie uczestniczył zaproszony gość – znawca omawianej problematyki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki po południu

 • 10.11.2014. Lektura: rabin Boaz Pash: "Dla Ciebie, Jezorolimo". O mieście, które jest "sercem świata"; Michel Remaud: "Kościół i Synagoga"; rabin Jonathan Sacks: "O wierze"; rabin Sacha Pecaric: "Czekając na Mesjasza". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

 • 5-6.XI.2014. Konferencja "Jan Karski - pamięć i odpowiedzialność": [ /Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego/ Pierwszy panel konferencji nt. misji człowieka moralnego w niemoralnych czasach. Rozmawiają: Stephen D. Mull, prof. Szymon Rudnicki, rabin Harold White, Maciej Kozłowski i Martin Smith. Moderował Maciej Wierzyński. Drugi panel: "EUROPA A ŻYDZI: HOLOCAUST – POJEDNANIE - ... ?. Udział wzięli: prof. Jerzy Jedlicki, dr Karolina Wigura; Moderował prof. Paweł Śpiewak. Trzeci panel: "Chrześcijanie wobec Zagłady". W debacie uczestniczyli: dr Krzysztof Dorosz, prof. Jan Grosfeld, dr John T. Pawlikowski i bp prof. Grzegorz Ryś. Moderował Zbigniew Nosowski. Czwarty panel: "Asymetria pamięci na wschodzie i zachodzie a Holokaust". W debacie uczestniczyli profesorowie: Jan Kubik, Andrzej Nowak, Jarosław Hrycak, Heiko Pääbo i Pieter Lagrou. Moderował Robert Kostro. Piąty panel: "Polacy - Żydzi: Ewolucja polskiej tożsamości". W debacie uczestniczyli profesorowie: Joanna Tokarska-Bakir, Piotr M.A. Cywiński, Jan T. Gross, Robert Kostro, Aleksander Smolar. Moderował Dariusz Stola. Szósty panel:: "Przełamywanie tabu. Kultura polska wobec Zagłady". Wzięli w nim udział: Jacek Bocheński, Iwona Kurz, Weronika Szczawińska i Tadeusz Słobodzianek; prowadzenie: Dominika Kozłowska*.

 • 3.XI.2014. Dialog chrześcijańsko-żydowski (odc. 242): O rabinie, który przyjmował papieża w nowojorskiej synagodze. /Radio Watykańskie - religie i dialog/

 • 2.XI.2014 The Elijah Interfaith Institute, Jerusalem: Invitation to a [ Bibliodrama Experience: ](Face Book: events/377193865776991) Abraham's Sacrifice of His Son In Honor of Sheikh Ghassan Manasra. "The story of Abraham’s willingness to sacrifice his son is pivotal in Judaism, Christianity and Islam and is particularly poignant and pertinent to people of all faiths. We will delve into an exploration of this text through Bibliodrama. Bibliodrama invites participants to enter into the narrative of sacred text to discover and grapple with the experiential nuances in real-time. Through a dynamic group process the text is jointly analyzed, remixed and personalized which results in a deep and personal exegesis. It is an ideal methodology for us to come together over one of the most challenging stories in our canons and to discover what we all can learn from the text and from each other."

 • 28-30.X.2014 Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL - mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej: "Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś", która odbędzie się 28-30.X. 2014 r. w Zamościu, w Centrum "Synagoga" FODŻ. Zaproszenie: Karta uczestnictwa: Szablon abstraktu: Dane do faktury:

 • 28.X.2014. Muzeum Historii Żydów Polskich - wielkie otwarcie wystawy stałej "1000 lat historii Żydów polskich". Wystąpienie prezydenta RP:

 • 26.X.2014. "Przez wspólną historię - ku przyszłości" - ruszył specjalny projekt edukacyjny zainicjowany przez diecezję bielsko-żywiecką z okazji zaplanowanych na styczeń przyszłego roku obchodów Dnia Judaizmu. Wśród prelegentów Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski - wykład nt. dialogu chrześcijaństwa z judaizmem, dlaczego temat dialogu między twym dwom religiami należy wiązać z tematem Auschwitz i Holokaustem. Teresa Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - wykład dla nauczycieli i katechetów. W teczce edukacyjnej "materiały mające pomóc w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości wyjątkowej relacji łączącej religię żydowską z chrześcijaństwem" oraz "konkretne wskazówki, jak się przygotować do kilkugodzinnej wizyty w Miejscu Pamięci". Więcej:

 • 25.X.2014. godz. 15 w domu Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Kraków, ul. Goetla 49) spotkanie z okazji 10-lecia obecności tego zgromadzenia w Polsce;

 • 21.X.2014. Wspólna Radość Tory - doroczne spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów. Godz 17 00, ul. Rakowiecka 61, (dolny kościół). Program modlitwy: Relacja filmowa, część I i część Ib oraz część II - sympozjum o radości.

 • 17.X.2014. "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich" 2014/2015: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs organizowany w roku akademickim 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • 16.X.2014.wieczór: rozpoczyna się żydowskie święto Simchat Tora.

 • 9.X.2014. Warszawski Klub "Tygodnika Powszechnego" zaprasza na spotkanie ze Zbigniewem Nosowskim, redaktorem naczelnym kwartalnika "Więź". Organizatorzy będą rozmawiać o polskim katolicyzmie – o jego różnorodności, bogactwie, słabościach i koniecznych przemianach – inspirując się książką Zbigniewa Nosowskiego pt. Krytyczna wierność. Godz. 19.00, siedziba KIK, ul Freta 20/24 A, Warszawa

 • 8.X.2014. wieczór: rozpoczyna się żydowskie święto Sukot (Święto Namiotów). Kalendarz żydowski.

 • 7 - 10.X.2014: "Gdy Bóg znika" - cykl wykładów o. Roberta Kennedy'ego na zaproszenie Wydawnictwa Charaktery. 7.X, godz. 19.00 Warszawa, Aula Wielka Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, 9.X, godz. 17.30 Kraków, Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 10.X, godz. 17.30 Kielce, Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji, Karczówka. "Inne religie także mają swój udział w doświadczeniu Boskości, dogmaty to nie tyle odpowiedzi, co pytania – twierdzi w książce "Dary zen dla chrześcijan" (Wydawnictwo Charaktery) o. Robert Kennedy SJ."

 • 3.X.2014. wieczór: Rozpoczyna się żydowskie święto Jom Kipur. Wykład rabina Icchaka Rapoporta. wykład rabina Sachy Pecarica. Wieczorną liturgię Jom Kipur rozpoczyna pieśń "Kol nidre".

 • 29 IX - 1 X 2014. PAU, Krakowie - Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich".

 • 24.IX.2014. wieczór. Rozpoczyna się nowy 5775. rok według kalendarza żydowskiego (Rosz HaSzana). Wspólnie z Filipem A. Cunninghamem, nowym prezesem ICCJ i z Siostrami Matki Bożej z Syjonu składamy życzenia: "Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!" (Psalm 51,4). "I zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy" (Micheasz 7,19). Dni pomiędzy Rosz haSzana a Jom Kipur to Jamim Noraim (Dni Grozy) lub Aseret Jemej Teszuwa (Dziesięć Dni Skruchy). Kazanie na Rosz HaSzana.

 • 22.XI.2014. Dialog chrześcijańsko-żydowski (odc. 242): Papieskie życzenia na żydowskie święta. /Radio Watykańskie - religie i dialog/

 • 18.XI.2014. Dialog chrześcijańsko-żydowski (odc. 242): Papież przyjął delegację Światowego Kongresu Żydów. /Radio Watykańskie - religie i dialog/

 • 10.09.2014 10:00 Muzeum Historii Żydów Polskich: Seminarium pt. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920. Program: Uczestnicy:

 • 7.09.2014. [ Międzyreligijny marsz solidarności z prześladowanymi chrześcijanami](Face Book: events/697406527020844/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular). Plakat: [ ](Face Book: events/697406527020844/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular) Prosimy o zabranie ze sobą czerwonych kwiatów – na znak naszej pamięci o współczesnych męczennikach. Na koniec marszu złożymy je wokół kamieni i drzewek w Ogrodzie Sprawiedliwych – modląc się, aby również dzisiaj nie brakowało ludzi sprawiedliwych tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Inicjatywa marszu współorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów pojawiła się po artykule Ronalda Laudera, przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, w "The New York Times" pt. "Who Will Stand Up for the Christians?".

 • 2 września 2014. Na zaproszenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Kolegium Abrahama Geigera przy Uniwersytecie Poczdamskim udzieli ordynacji rabinicznej swoim absolwentom gościnnie w synagodze Pod Białym Bocianem. W tej synagodze rabin Abraham Geiger sprawował swój urząd w latach 1838-1863.

 • 1.września 2014. Rocznica wybuchu II wojny światowej: "W okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie tragiczny sposób dotknęło Żydów. Był to okres eksterminacji różnych grup społecznych, w pierwszym rzędzie kapłanów i inteligencji, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich, niepewności jutra, trudności codziennego życia." "Tak - dla pokoju i rozwoju narodów! Nie dla wojny i zabijania!" - Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 • 31.08.2014. "W przeddzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach została odprawiona msza św. o zachowanie pokoju i sprawiedliwości. Przewodniczył jej abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił kard. Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. Po mszy św. w pobliżu Radiostacji Gliwickiej, gdzie 31 sierpnia 1939 r. żołnierze SS przebrani w polskie mundury dokonali prowokacji, mającej być pretekstem do wojny, o pokój wspólnie modlili się katolicy, protestanci i wyznawcy religii mojżeszowej, a także reprezentanci władz państwowych i samorządowych." /Dziennik Zachodni/

 • 30.08.2014. godz. 13.00, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, ul. Próżna 7/9: promocja książki Belli Szwarcman-Czarnoty "Księga kobiet- kobiety Księgi. Komentarze do Tory". Książka powstała z komentarzy pisanych przez rok na blogu Areopag21

 • 29.08.2014. Zapraszamy do wzięcia udziału w [ międzyreligijnym marszu solidarności z prześladowanymi chrześcijanami](Face Book: events/697406527020844/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular) w niedzielę 7 września. Prosimy o zabranie ze sobą czerwonych kwiatów – na znak naszej pamięci o współczesnych męczennikach. Na koniec marszu złożymy je wokół kamieni i drzewek w Ogrodzie Sprawiedliwych – modląc się, aby również dzisiaj nie brakowało ludzi sprawiedliwych tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Inicjatywa marszu współorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów pojawiła się po artykule Ronalda Laudera, przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, w "The New York Times" pt. "Who Will Stand Up for the Christians?". Plakat:

 • 27.O8.2014. Maciej Pawlik OSB w odpowiedzi na ostatni tekst Ojca Leona na temat Żydów i Holokaustu. Centrum Duchowości Benedyktyńskiej/judaizm:

 • 19.08.2014. - 21.08.2014. Konferencja ICCJ 2014., Buenos Aires: "Jewish-Christian Dialogue: Commitment and Challenges: Latin American and International Experiences and Perspectives." Program:

 • 20.08.2014. godz 18. 72 lata temu z falenickiej rampy kolejowej hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince 7500 Żydów z gett w Falenicy i Rembertowie. [ Spotkanie upamiętniające](Face Book: photo.php?fbid=818169991551063&set=gm.930790896947590&type=1&theater). [ Zdjęcia.](Face Book: 470329296380288/photos/a.683114058435143.1073741923.470329296380288/683114138435135/?type=1&theater)

 • 19 sierpnia 2014. W 72. rocznicę zagłady otwockich Żydów Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają: Z Izraela przyjechali na marsz pamięci i modlitwy otwocczanie Marek Oren i Josip Panicman. Z Nowego Jorku przyjechał 89-letni Filip Białowicz, uczestnik powstania w obozie zagłady w Sobiborze, którego krewni też mieszkali w Otwocku. Wspomnienia Marka Orena:

 • 18-22.08.2014: Jerozolima, Międzyreligijny Instytut Eliasza (The Elijah Interfaith Institute) rabina Alona Goshen-Gottsteina - seminarium o modlitwie: "...znaczenie modlitwy, dlaczego modlimy się, jak modlimy się, czego oczekujemy po modlitwie, modele modlitwy..."

 • 17 sierpnia 2014. , w kościele pw. św. Wincentego á Paulo w Otwocku (ul. Kopernika 1) podczas Mszy świętej o godz. 12.30 [ odbędzie się](Face Book: media/set/?set=a.910482032301056.1073741834.123497237666210&type=1) uroczyste przekazanie do parafii medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznanego pośmiertnie ks. Janowi Raczkowskiemu, wikariuszowi tej parafii w latach 1941-1947. Medal i dyplom przyznane ks. Raczkowskiemu zawisną w kaplicy Matki Bożej Swojczowskiej w otwockim kościele, obok takiego samego medalu, jaki otrzymał wcześniej ówczesny proboszcz tej parafii, ks. Ludwik Wolski.

 • 16.VIII.2014. Ks. prof. Waldemar Chrostowski laureatem Nagrody Ratzingera Wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca, prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera. Laureatów nagrody w wysokoœci 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera-papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody, kard. Camillo Ruiniego ma ona mieć znaczenie "naukowego Nobla".

 • 14.VIII.2014. Muzeum Historii Żydów Polskich - wystawa "Statut kaliski - 750-lecie pierwszego przywileju Żydów polskich" pod patronatem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. [ Statut Kaliski - 750. lecie.](/storage/app//media/pliki/Statut kaliski_informacja.pdf)

 • 11.08.2014: rocznica pogromu w Krakowie. 11 sierpnia 1945 roku, w czasie szabatu, miał miejsce pogrom ludności żydowskiej w Krakowie. Żydów modlących się w sobotni poranek w synagodze Kupa zaatakował tłum zgromadzony na pobliskim placu zwanym Tandeta. Ataki rozprzestrzeniły się w ciągu dnia na cały Kazimierz. Pretekst - pogłoski, że w synagodze znaleziono ciała i krew dzieci chrześcijańskich. Zginęła co najmniej jedna osoba (Róża Berger), wiele zostało rannych, w tym kilka - bardzo ciężko.

 • 4.08.2014. Modlitwa w 71. rocznicę buntu w niemieckim obozie zagłady w Treblince.

 • 2.08.2014. Ekumeniczne modlitwy za poległych powstańców warszawskich.

 • 27.VII.2014. Treblinka, spotkanie poświęcone modlitwie w intencji Ofiar Zagłady, z udziałem p. Haliny Birenbaum.

 • 23 lipca 2014 "Pojednanie po Zagładzie" - debata, udział biorą: Halina Birenbaum, Halina Bortnowska, ks. Wojciech Lemański. Prowadzenie: Anna Wacławik-Orpik w klubie "Państwomiasto" ul. Generała Andersa 29, Warszawa. [ Nagranie audio:](Face Book: Przymierze)

 • 22 lipca 2014. godz. 18:00 Marsz Pamięci w 72. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji getta warszawskiego.

 • 10 lipca 2014. Jedwabne, Szczuczyn, Radziłów, Wąsosz. 73 lata po pogromach. Pamiętamy.

 • 7-10 lipca 2014 The International School for Holocaust Studies of Yad Vashem is pleased to announce its upcoming 9th International Conference on Holocaust Education: "Through Our Own Lens: Reflecting on the Holocaust from Generation to Generation". "This conference will provide a venue for those of the first, second and third generation, both Jewish and non-Jewish, who will engage in an educational, intergenerational and multicultural dialogue on how we will preserve the legacy and grapple with the challenges of Holocaust education in the years to come."

 • 6.07.2014. 25 tysięcy Żydów w lipcu 1942 roku zostało wywiezionych z Rzeszowa do obozu zagłady. W niedzielę kilkadziesiąt osób przeszło tą samą trasę, którą 72 lata temu przeszli oni.

 • 1-7 lipca 2014 Szkoła Letnia - Nauczanie o Holokauście, IX edycja. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA zapraszają nauczycieli do udziału

 • 4.VII.2014. Uroczystości 68. rocznicy pogromu kieleckiego: u godz. 12.30 przy grobie ofiar pogromu na cmentarzu żydowskim na Pakoszu (wejście od al. Na Stadion) pochylimy głowy w hołdzie i modlitwie; godz. 16.15 przy kamienicy Planty 7/9 złożymy kwiaty i zapalimy znicze, przypominając przebieg wydarzeń z 4 lipca 1946. i nazwiska ofiar. Współprzewodniczący PRCHiŻ Stanisław krajewski otrzymał w Kielcach tytuł Vir Bonus przyznawany przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, jego żona Monika, tytuł Femina Bona - "W uznaniu wyjątkowości postaci i dzieła życia". Relacja rabina Avi Baumola:

 • 26.VI.2014. [ Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie](Face Book: events/307781959390502/?source=1) - Temat pierwszego inauguracyjnego spotkania: "Tikkun Olam – Naprawa Świata". O postawach wobec niesprawiedliwości i cierpienia we współczesnym świecie rozmawiali przedstawiciele judaizmu i chrześcijaństwa. Organizatorzy: Fundacja "SocLab" i Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

 • 23.VI.2014. Kraków, godz. 9.30-19. Instytut Judaistyki UJ: konferencja naukowa "Controversies, Conversion and Dialogue - Jews and Christians in Time and Place". Program:

 • 18.VI.2014. "Dialog katolicko-żydowski to wspaniałe doświadczenie, ale wymaga cierpliwości - stwierdził Zbigniew Nosowski w czasie drugiego dnia konferencji "Chrześcijaństwo, judaizm, islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II". Wydarzenie w ramach projektu "Oblicza dialogu" odbywało się 17 i 18 czerwca w Krakowie."

 • 16.VI.2014. Rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie. Cykl seminariów: "Uwierzyć w muzeum?" prowadzone przez red. Halinę Bortnowską i prof. Stanisława Krajewskiego. Spotkanie IX: "Czy potrzebujemy rytuałów, zwłaszcza niezrozumiałych?" Gościem specjalnym będzie Anna Sobolewska - eseistka, krytyk i historyk literatury. Godz. 18:00, Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, Warszawa. Wstęp wolny

 • 27.II.2014 - 12.VI.2014. UPJPII, semestr II. Wykłady z cyklu: "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich"

 • 11.VI.2014. wspólne oświadczenie przewodniczących Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze": Piętnaście lat temu, 11 czerwca 1999 roku, papież Jan Paweł II stanął na warszawskim Umschlagplatzu i odmówił tam modlitwę w intencji narodu żydowskiego. Cieszymy się, właśnie 11 czerwca br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski - w czasie zebrania plenarnego polskich biskupów - odbędzie się uroczystość nadania tytułu "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" dwóm siostrom zakonnym i trzem księżom. Znamienny jest wybór miejsca tej ceremonii. To dla nas znak kontynuacji drogi zainicjowanej przez świętego Jana Pawła II. Stanisław Krajewski Bogdan Białek Janusz Poniewierski

 • 11.VI.2014. Warszawa, Umschlagplatz, godz 17 00. "Zgromadzeni w miejscu, w którym 15 lat temu Jan Paweł II wzniósł modlitwę w intencji narodu żydowskiego, przypomnieli wspólnie jej słowa a także odczytali imiona wyryte w ścianie pomnika "Mur-Pomnik Umschlagplatz". Olgierd Łukaszewicz wzruszył zebranych wierszem Wisławy Szymborskiej, a Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich na zakończenie zgromadzenia odmówił modlitwę El male rachamim. Pozostawione przez uczestników pod ścianą pomnika kamyki pamięci zostały także złożone w imieniu tych osób, którym nie udało się dotrzeć na godzinę 17,00 na Umschlagplatz ale dla których pamięć o Ofiarach wywiezionych stąd do miejsca Zagłady jest bliska sercu i ważna i dla których także upamiętnienie XV rocznicy obecności tu papieża Polaka i wypowiedzianych przez Niego słów ma znaczenie. Wielu spośród biorących udział, opuszczając miejsce zgromadzenia żegnało się nawzajem słowami: Do zobaczenia za rok !" List Komitetu upamiętnienia XV rocznicy modlitwy papieża Jana Pawła II:

 • 8.czerwca 2014. Dziś w Kościołach chrześcijańskich uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 1-11; J 20, 19-23). Papież Franciszek - "Uroczystość Pięćdziesiątnicy upamiętnia wylanie Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Jest to wydarzenie, do którego doszło w czasie istniejącego już wcześniej święta żydowskiego [ Szawuot], i zawiera ono w sobie zaskakujące [ dopełnienie...."](Face Book: Przymierze/posts/582641128515662:0) Historyczna modlitwa o pokój dla Jeruzalem. Ks.Neuhaus: w Izraelu i Palestynie zamieszanie, "czego ten Papież od nas chce?".

 • 3 czerwca 2014.Prośba o modlitwę o pokój dla Jeruzalem. " Świadomi ciążącego na nas zobowiązania, w poczuciu odpowiedzialności za święte miasto, jakim jest dla nas Jerozolima, prosimy wierzących - Żydów i chrześcijan i muzułmanów - o włączenie się w niedzielną modlitwę w intencji pokoju. Przynajmniej tego dnia - w sposób właściwy dla własnej tradycji religijnej - okażmy solidarność z mieszkańcami Ziemi Świętej." „Prośmy o pokój dla Jeruzalem. (...) Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla Ciebie”. Amen. Niech tak się stanie.

 • 27 maja 2014 czwarte Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów, Warszawa, godz 18.30, synagoga im. Nożyków. Gościem specjalnym będzie Pan Wiesław Myśliwski. Oprawa artystyczna - wybitny jazzman Włodzimierz Kinior Kiniorski. Ponadto: Anna Connoly i Anna Chipczyńska. Program: i relacja filmowa.

 • 25-28 maja 2014 Dni Książki Żydowskiej.

 • 24-26 maja 2014 - papież Franciszek odwiedza Ziemię Świętą. Program: "Papież Franciszek zyskał sobie wśród Żydów wiele sympatii, dzięki swojej prostocie i otwartości" - mówi w rozmowie z KAI prof. Paweł Śpiewak: Do jakiego Izraela jedzie papież Franciszek? . Michael Schudrich, naczelny rabin Polski: "Pielgrzymka Franciszka to kolejny ważny krok." Hołd ofiarom Holokaustu. Papieska refleksja - tekst Ks. Weksler-Waszkinel - komentarz przed papieską pielgrzymką. Alon Goshen-Gottstein: "10 Concluding Lessons from Pope Francis’ Pilgrimage" ( 10 lekcji wynikających z pielgrzymki papieża Franciszka). ](http://www.youtube.com/channel/UC7pMcntdfC9KS9Z4-114eLQ) Komentarz ks. prof. Waldemara Chrostowskiego: "Papieska wizyta przyspieszyła bieg relacji chrześcijańsko-żydowskich."

 • 15 maja 2014 o godz. 13.15 w budynku UPJPII (ul. Franciszkańska 1, s. 120) - wykłady: "Pamięć historyczna polska i żydowska" - dr Annamarii Orla-Bukowskiej i o godz. 15 - "Stosunki polsko-żydowskie po II Wojnie Światowej" - dra Piotra Setkiewicza. Są to wykłady z cyklu "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich".

 • 20.V.2014: 50 lat watykańskiej dykasterii dialogu międzyreligijnego. Papież Franciszek: "Konsekwencją dialogu międzyreligijnego nie może być relatywizacja wiary chrześcijańskiej..." .

 • 5 maja 2014 Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów w Krakowie. Kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty) godz 18 30. Debata pomiędzy biskupem Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: „Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata“. Wezmą udział także: dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz(*) do Psalmu 51) ; Agnieszka Kowalczyk - śpiew, oraz Witold Góral - gitara (część artystyczna). Prowadzenie: Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Relacja: [Fotoreportaż:](Face Book: photo.php?fbid=564826203630488&set=a.564823313630777.1073741838.236699079776537&type=1&theater)

 • maj 2014. Ukazało się polskie tłumaczenie I tomu Biblii Aramejskiej zawierające Księgę Rodzaju (Bereszit). KAI

 • 27.IV.2014 Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II. Udział weźmie około 20 oficjalnych przedstawicieli judaizmu, wśród nich Naczelny Rabin Polski, dr Michael Schudrich i osobiści przyjaciele papieża Franciszka, rabin Abraham Skórka z Buenos Aires oraz Claudio Epelman, dyrektor wykonawczy Latynoamerykańskiego Kongresu Żydowskiego.

 • 24.IV.2014 Stulecie Urodzin Jana Karskiego. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, godz. 17.00, pokaz filmów o Janie Karskim, jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku: "Moja misja” i "Człowiek, który chciał zatrzymać Holocaust". Projekcja połączona będzie z finisażem wystawy "Przybyli, odeszli... są: Żydzi polscy".

 • 19 kwietnia przypada 71. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W czwartek, 17 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum Dialogu Kultur rozpoczną się obchody tej rocznicy. Tego dnia po przemówieniu dr. Roberta Kuwałka odbędzie się wręczenie Medali "Powstanie w Getcie Warszawskim" oraz koncert Anatolija Kogana i Konstantego Wileńskiego. W sobotę, 19 kwietnia o godz. 12.00 nastąpi uroczyste składanie kwiatów w miejscach upamiętniających wydarzenia z powstania.

 • 13.IV.2014 - doroczny Marsz Modlitwy "Szlakiem Pomników Getta". Warszawa, Pomnik Bohaterów Getta, godz.15.00. Program:

 • 4-11.kwietnia.2014 IV Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie SZALOM/POKÓJ. [Program](/storage/app//media/pliki/Progr_ IV_Sotk_Kielce.html): [ Więcej:

 • 2.IV.2014 Wywiad współprzewodniczącego PRChiŻ Bogdana Białka udzielony Katolickiej Agencji Informacyjnej:

 • 25.III.2014. 70 lat temu, 25.III.1944. w obozie na Majdanku zmarł bł. Emilian Kowcz, ukraiński ksiądz greckokatolicki, orędownik pokojowego współistnienia Ukraińców, Żydów i Polaków. Jak czytamy w jego biografii: "Niedługo po wkroczeniu Niemców [do Przemyślan] oddział SS spędził do budynku synagogi grupę Żydów w celu spalenia ich żywcem. Ks. Kowcz, dzięki przytomności umysłu oraz biegłości w niemczyźnie, zdołał skłonić Niemców do odstąpienia, po czym sam z pomocą parafian odblokował drzwi, co dało możność wyprowadzenia z płonącej synagogi części zamkniętych w niej Żydów". /[KChiŻ "Przymierze".](Face Book: Przymierze)/

 • 22.III.2014. „Dialog z Żydami i judaizmem – osiągnięcia, trudności, perspektywy” - wykład otwarty Ks. prof. dr hab. Waldemara Chrostowskiego, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

 • 18 marca 2014 Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie - Spotkanie III organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, współorganizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, partnerzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Archidiecezji Warszawskiej, Synagoga Ec Chaim przy Gminie, Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2013 Rabinowi Boazowi Pash z Jerozolimy. ( Relacja filmowa: ) W uroczystości wziął udział nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, członek honorowy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Podczas spotkania stwierdził, że przyznana nagroda dąży do budowania pokoju. - A kto buduje pokój nie może nie zbliżać się do Boga - przytoczył w wystąpieniu słowa Benedykta XVI. Wystąpienie laureata: "Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go..." (Bereszit 5:1) "I inną księgę otwarto, która jest księgą życia..." (objawienie Jana 20:12). Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny, Warszawa, wtorek, godzina szósta trzydzieści po południu. Program:

 • 12.III.2014 Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup jest członkiem honorowym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem, a później - Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego. Jest autorem przedmowy do publikacji PRChiZ "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Więcej: Słowo Przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego Abp Stanisława Gądeckiego na IV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 17 stycznia 2001r, na V Dzień Judaizmu, 17 stycznia 2002r, na VI Dzień Judaizmu, 17 stycznia 2003r, na VII Dzień Judaizmu, 17 stycznia 2004r, na VIII Dzień Judaizmu, 16 stycznia 2005. "Kto spotyka Jezusa spotyka judaizm. Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce", Abp Stanisław Gądecki, Gaudentinum, Gniezno 2002.

 • 10.III.2014. Rzeczpospolita , "Z klawiaturą w sumienie" - polemika Bogdana Białka i Zbigniewa Nosowskiego z felietonem "Pułapka na księdza" red. Dominika Zdorta o ks. Romualdzie Jakubie Wekslerze-Waszkinelu. Więcej:

 • 6.marca.2014. godz. 12, Kraków, Aula Collegium Novum UJ - uroczystość wręczenia ustanowionej w 2008 roku przez [ krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"](Face Book: Przymierze) Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała; godz. 16, kościół św. Barbary (Mały Rynek 8) - Msza św. w intencji Patrona Nagrody. Decyzją Kapituły Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2013 otrzymują: Stanisław Krajewski (kategoria I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijansko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) - za całoksztalt twórczości na rzecz dialogu i pojednania; oraz Mirosław Skrzypczyk (kategoria II: za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijansko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) - za ocalanie pamięci o polskich Żydach. Zaproszenie. Więcej: Żydzi szczekocińscy. Osoby,miejsca, pamięć - Michał Galas Mirosław Skrzypczyk. Żydzi szczekocińscy, Dom Spotkań z Historią. Żydzi Szczekocińscy - Przywracanie Pamięci Krótka historia szczekocińskich Żydów. - Justyna Odzimek

 • 5.marca.2014. godz. 18 - w CKŻ (ul. Rabina Meiselsa 17) odbędzie się wieczór wspomnień: "Ks. Stanisław Musiał - in memoriam; godz. 16 - na cmentarzu Rakowickim przedstawiciele Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze" złożą kwiaty na grobie ks. Musiała.

 • 25.II.2014. “Dialogue at the edge of Auschwitz – Perspectives for a Theology After Auschwitz". - część owoców ponad 15 lat dialogu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświcimiu - głosy polskie, żydowskie i niemieckie. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9 Z wprowadzenia: Spis treści:

 • 11.II.2014: decyzją Kapituły Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2013 otrzymują: Stanisław Krajewski (kategoria I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijansko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) - za całoksztalt twórczości na rzecz dialogu i pojednania; oraz Mirosław Skrzypczyk (kategoria II: za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijansko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) - za ocalanie pamięci o polskich Żydach. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 marca o godz. 12 w Auli Collegium Novum UJ. Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary (Mały Rynek 8) zostanie odprawiona Msza św. w 10. rocznicę śmierci ks. Stanisława Musiała.

 • 1 - 7.II.2014:Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii między wszystkimi religiami, wyznaniami i wierzeniami. Z tej okazji Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zapraszają na międzyreligijne spotkanie w intencji pokoju, pojednania, miłości i harmonii. 9 II, godz. 17. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa (Aula Jana Pawła II), ul. Dewajtis 5. W programie między innymi koncert duetu Sol at Luna. Patronat: Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

 • 31.01.2014 - Czy katolik i Żyd mogą wspólnie czekać na Mesjasza? godz. 18.30, Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11 Ip. Panelistami będą: prof. dr hab. Jan Doktór (ŻIH), prof. dr hab. Jan Grosfeld (UKSW), ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL), dr Michał Łuczewski (UW oraz CMJPII). Debatę poprowadzi Dawid Wildstein (Fronda, Gazeta Polska Codziennie). Patronat honorowy - Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich.

 • 27 stycznia 2014, (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, 16.30 zapraszamy kielczan pod Menorę (al. IX Wieków Kielc) aby tego dnia uczcić 20 tys. kieleckich Żydów zamordowanych przez Niemców w czasie II w Wojny Światowej. Natomiast o godz. 17.00 zapraszamy do Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach (Rynek 3) na projekcje dwóch filmów dokumentalnych: "Wyrzutki" w reżyserii Tomasza Wiśniewskiego i Sławomira Grünberga oraz "Nie wolno się brzydko bawić" Urszuli Sochackiej. "Brakuje wiedzy o Zagładzie"

 • 26.01.2014 TVP Kultura, godz. 22: "O takich życiorysach jak ten księdza Wekslera- -Waszkinela mówi się, że są gotowym scenariuszem na film." [ Więcej: ](/storage/app//media/pliki/ks. Jakub-Roman Weksler-Waszkinel.pdf)

 • 24.I.2014: rabin Avi Baumol, reprezentant Naczelnego Rabina Polski w Krakowie na temat obchodów Dnia Judaizmu w Krakowie:

 • 20.01.2014, Sieradz, wręczenie księdzu Marianowi Bronikowskiemu nagrody im. księdza Romana Indrzejczyka, godz. 10.00, Centrum Kultury: Słowo o ks. Indrzejczyku – ks. Grzegorz Michalczyk. Laudacja - Bogdan Białek. Wręczenie nagrody – Marta Titaniec, Ewa Trafna. Występ Chóru Szir-Awiw z Warszawy. Relacja:

 • 17 stycznia 2014, Kielce - Parafia rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz Świętokrzyski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej zapraszają do kościoła parafialnego przy ul. Warszawskiej 33 w piątek 17 stycznia 2014 roku na godz. 17.00 na uroczystość Dnia Judaizmu. W programie - nabożeństwo Słowa Bożego na XVII Dzień Judaizmu - film prezentujący celebrację symfoniczno-katechetyczną "Cierpienie niewinnych" autorstwa Kiko Arguello, twórcy Drogi Neokatechumenalnej. Utwór został wykonany w Polsce w czerwcu 2012 roku przed bramą dawnego obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, przysłuchiwało się mu 50 biskupów katolickich z całego swiata oraz 40 rabinów.

 • 16 stycznia 2014, Sandomierz - z okazji ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, doszło wreszcie do odsłonięcia w katedrze sandomierskiej obrazu przedstawiającego rzekome męczeństwo katolickich dzieci w Sandomierzu wskutek mordu rytualnego wraz z umieszczoną tabliczką o treści (niestety, tylko po polsku): "Obraz ten przedstawia rzekomy mord rytualny, który miałby być dokonany przez sandomierskich Żydów w celu dodania krwi dziecka chrześcijańskiego do macy używanej w czasie Paschy. Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania krwi. Żydzi nie mogli dokonywać i nie dokonali mordów rytualnych. Z powodu podobnych oskarżeń byli często prześladowani i mordowani, jak to wydarzyło się również w Sandomierzu. Począwszy od XIII wieku papieże zabraniali rozpowszechniania tego rodzaju fałszywych zarzutów i bronili Żydów przed nimi". Taką właśnie propozycję napisu zgłosiła wiele lat temu Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Więcej:

 • 16 stycznia 2014 "Pan jest moją mocą, (...) Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2) - to hasło XVII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, którego centralne obchody zaplanowano w Sandomierzu - [ program. ](/storage/app/media/images/XVII _Dzien_Judaizmu_Sandomierz.pdf) Obchody w Warszawie - program. Obchody w Krakowie - program.

 • 14.01.2014 Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie - spotkanie II, XVII Dzień Judaizmu. Wzajemna wdzięczność chrześcijan i Żydów była głównym tematem Spotkania. Organizatorem - Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Na nasze zaproszenie w synagodze wystąpił chór parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Kielcach pod batutą Rafała Bazanka. Relacja KAI. Relacja fotograficzna. Zapis skrócony: Pełny zapis:

 • 10.01.2014, Po dziesiątkach lat zniewolenia Polska stara się odpowiedzieć na pytanie, kim jest i jakim państwem chce być - stwierdza w rozmowie z KAI rabin Stas Wojciechowicz, reformowany rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Według niego kluczem do sukcesu jest także otwartość na inne nacje i religie. 16 stycznia w Sandomierzu odbędą się ogólnopolskie obchody XVII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Rozmowa KAI z rabinem Stasem Wojciechowiczem:

 • 6.12.2013 Sejm postanowił, że nadchodzący rok będzie obchodzony jako "Rok Jana Karskiego" ". Uchwałę w tej sprawie poparło w głosowaniu 446 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. W 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Karskiego. - Jubileusz stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohaterowi II wojny światowej, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, obywatelowi Stanów Zjednoczonych, Honorowemu Obywatelowi Państwa Izrael, często dziś określanemu jako "człowiek, który chciał powstrzymać Holokaust". Świadectwo życia, misji i dzieła uczyniło profesora Karskiego wybitną postacią w skali międzynarodowej, a bogate dziedzictwo, jakie pozostawił posiada wymiar ponadczasowy, będąc moralnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń - napisano w uchwale.

 • 6-8 grudnia 2013r. Ks. Manfred Deselaers zaprasza na rekolekcje adwentowe u progu Auschwitz.

 • 27.11 - 5.12.2013 u Żydów - Chanuka. Więcej:

 • 29.11.2013Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań" otrzymała prestiżową nagrodę "Zasłużony dla Tolerancji" przyznawaną od 1998 roku przez Fundację Ekumeniczną "Tolerancja".

 • 26.11.2013. Papież Franciszek - Adhortacja apostolska "Evangelii Gaudium", (pkt 247, 248, 249) - "Relacje z judaizmem".

 • 19.11.2013. Warszawa, Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

 • 10.XI.2013 (niedziela) 16.30 klasztor oo. Kapucynów, Kielce, ul. Warszawska 33 Debata pt. "Skąd w człowieku dobro?" z udziałem: red. Jana Turnaua ("Gazeta Wyborcza"), o. Jacka Prusaka SJ (Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego), rabina Stasa Wojciechowicza (Gmina Żydowska w Warszawie), szajcha Andrzeja Ahmeda Saramowicza ( Szkoła Nauk Sufich) i Bogdana Białka ( Stowarzyszenie im. Jana Karskiego). Partner: Parafia św. Franciszka w Kielcach FESTIWAL WOLNOŚĆ I POKÓJ/FREEDOM AND PEACE Kielce, 8-13 listopada 2013

 • 8-10.XI.2013 Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich" , organizowany w roku akademickim 2013-2014 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • 6-8.XI.2013 Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2013 r. w Zamościu. Szczegóły:

 • 31.X.2013 Tegorocznym laureatem Nagrody* im. Ks. Romana Indrzejczyka został ks. Marian Bronikowski z Sieradza. Od wielu lat nasz Laureat, jako jeden z nielicznych proboszczów polskich organizuje uroczyste obchody Dnia Judaizmu, stale współpracuje ze społecznosśicą żydowską, zwłaszcza łódzką, organizując spotkania, wystawy, koncerty. Chcemy wyrazić Mu nie tylko naszą wdzięczność, ale także wskazać na niego jako wzór do naśladowania dla polskich proboszczów, którzy często wymawiają się od aktywności na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego powołując się na "brak Żydów" na terenie ich działania lub brak zainteresowania kurii biskupiej. Ks. Bronikowskiemu nie tylko to nie przeszkadza, ale udało mu się właśnie kurię i biskupa miejsca w swoje aktywności zaangażować. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, przełożony ks. Bronikowskiego przyjął naszą decyzję z radością i zapowiedział osobisty udział w uroczystości wręczenia Nagrody, która nastąpi 20 stycznia 2014 roku w Sieradzu, podczas kolejnych obchodów Dnia Judaizmu.

 • 30.X.2013 "Pan jest moją mocą, (...) Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2) - to hasło XVII Dnia Judaizmu, którego centralne obchody zaplanowano na 16 stycznia 2014 r. Poinformował o tym bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, po spotkaniu tego gremium 30 X w Warszawie. /Kai/.

 • 29.X.2013 Polska Rada Chrześcijan i Żydów uzupełniła skład swojego Zarządu. Bogdan Białek został współprzewodniczącym Rady, Ks. Grzegorz Michalczyk wiceprzewodniczącym, a Ewa Klinger i rabin Stas Wojciechowicz członkami Zarządu.

 • 25.X.2013 Planowana od dawna, jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI wizyta w Watykanie delegacji Centrum Szymona Wiesenthala: "Zwalczanie wszelkich form rasizmu, nietolerancji czy antysemityzmu powinno także objąć ochroną wszelkie zagrożone mniejszości, w tym chrześcijan w wielu krajach. Ta międzynarodowa agencja żydowska z siedzibą w Los Angeles służy ochronie praw człowieka oraz zachowaniu pamięci o Zagładzie.", przypomniał Papież Franciszek. /radio watykańskie/

 • 24.X.2013 "Papież powiedział, że w każdym chrześcijaninie tkwią żydowskie korzenie." - wyznał rabin Mario Rojzman w rozmowie z watykańskim dziennikiem "L'Osservatore Romano". Idziemy / (KAI) / Watykan

 • 11.10.2013, Papież Franciszek: Chrześcijanin nie może być antysemitą, jego korzenie są żydowskie:

 • 6.10.2013, niedziela. List Pasterski Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XIII Dnia Papieskiego – 13 X 2013 roku. "Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu." [...] "Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Daje możliwość przemyślenia własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie jest mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia." [...] "Dialog kończy się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy." [...] "U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy (...) istniejących w jego łonie napięć, mogących stać się czynnikami podziału [ z adhortacji Jana Pawła II[ Reconciliatio et paenitentia](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia_pl.html)]."

 • 6 10 2013, Rzeczpospolita PlusMinus, "Katolicy w jarmułkach?" - odpowiedź ks. W Chrostowskiego na tekst "Rabin z polskim krzyżem" Z Nosowskiego redaktora naczelnego kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. "Rachunek sumienia Kościoła i katolików byłby głębszy, pełniejszy i bardziej wiarygodny, gdyby szedł w parze z analogicznym wysiłkiem po stronie żydowskiej ..." [...] "Zasadnicza różnica między nami polega również na tym, że red. Nosowski jest publicystą, a ja teologiem-biblistą. Dla niego wypowiedzi Magisterium Kościoła, bądź ich fragmenty, stanowią punkt dojścia, natomiast dla mnie są one punktem wyjścia wszechstronnej refleksji na ich temat. Na tym polega istota teologii i właśnie to zabezpiecza wiarę w Boga przed naciskami rozmaitych doktrynerów i ideologów." [...] "To nieprawda, że zabrakło mi cierpliwości do prowadzenia dialogu. Gdyby tak było, już dawno dałbym sobie spokój z zajmowaniem się tą problematyką i sprawami, które rodzą wiele przeciwności. Prawdą jest natomiast, że nie biorę udziału w wydarzeniach, które - powtarzam raz jeszcze - postrzegam jako polityczne mityngi." [...] "...mnożenie inicjatyw, w których zdecydowanie dominują racje i wrażliwość tylko jednej strony, czyli strony żydowskiej, w gruncie rzeczy utrudnia rzeczywiste zbliżenie między katolikami i wyznawcami judaizmu." Więcej - Kontrowersje wokół dialogu.

 • 2.10.2013, środa, godz. 17.00 ul. Rakowiecka 61 (dolny kościół) Wspólna Radość Tory - spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów (program:) oraz sympozjum, godz. 18.00, aula PWT Collegium Bobolanum. Aktualny stan dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Dyskusja panelowa. Uczestnicy:

 • 15.09.2013. Tygodnik Powszechny nr 37, "Tango dialogo" - rozmowa z Abrahamem Skórką, rabinem kongregacji i synagogi Benei Tikva w Buenos Aires: "Dla dialogu nie ma alternatywy. Jeśli ja uważam, że moja religia jest prawdziwa, i ty uważasz, że twoja religia jest prawdziwa, to jednak wcale nie znaczy, że inne religie są fałszywe. Uznawaliśmy z Bergogliem, że dialog możliwy jest nie tylko pomiędzy ludźmi wieżącymi, ale także z ludźmi niewierzącymi czy poszukującymi.

 • 7-8.09.2013. "Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski, który w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem ochoczo potwierdził tezę o jednostronności i "jednoskrętności" Rady. Profesor UKSW uznał też, że w istocie "mamy do czynienia z jedną talią kart, którą tworzy środowisko" (już nawet nie środowiska w liczbie mnogiej, lecz środowisko!) "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi" i "Znaku". Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." ("Rabin z polskim krzyżem", Rzeczpospolita PlusMinus) - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada na teksty Tomasza P. Terlikowskiego "Rada na manowcach" (str.1 i str.2) oraz ks. Waldemara Chrostowskiego "Rada jednostronna i jednoskrętna". Wiecej: Magdalena Czyż "Dialog na manowcach" oraz Kontrowersje wokół dialogu.

 • 19.08.2013. W 71. rocznicę zagłady otwockich Żydów Społeczny Komitet Pamięci [ Żydów Otwockich ](Face Book: ZYDZI.OTWOCCY) i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają na marsz pamięci i modlitwy Rozpoczęcie marszu na bocznicy kolejowej w Otwocku, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej. Poniedziałek, 19 sierpnia 2013. o godz. 19.00. Po marszu, ok. godz. 20.15, zapraszamy do Klubu O.C.K. "Smok", ul. Warszawska 11/13 na projekcję dwóch filmów dokumentalnych, których bohaterami są otwoccy Żydzi: "Moje życie podczas wojny. Film o Dorothy Greenstein" w reżyserii Ewy Wikieł. 83-letnia bohaterka odwiedza miejsca związane ze swym dzieciństwem (rodzinny Otwock), Warszawę oraz miejsca, w których zginęli jej najbliżsi (Treblinka), opowiada swoją historię podczas wzruszającej podróży po Polsce wraz z liczną rodziną w roku 2012. "Dom" (etiuda o Marku Orenie) w reżyserii Julii Umeckiej. Zdjęcia kręcono w 2009. u bohatera - w Ramat Gan pod Tel Awiwem i w Otwocku. Autorka, jeszcze jako licealistka, szukała odpowiedzi na pytanie, gdzie jest dom Marka Orena. Film został zrealizowany w ramach Przedszkola Filmowego Andrzeja Wajdy. [Program:](/storage/app//media/pliki/71 rocznica_program.pdf)

 • 4.08.2013. "Ubój rytualny został ustanowiony po to, by ograniczyć okrucieństwo wobec zwierząt. A zakaz uboju rytualnego jest po prostu gwałtem na judaizmie." Paweł Śpiewak, "Poselska hipokryzja", Tygodnik Powszechny 31

 • 3-4.08.2013. Rzeczpospolita PlusMinus: "Model dialogu, jaki proponuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów, wyczerpuje się. A i sam mityczny dialog dawno stał się monologiem, w którym Rada coraz częściej jest reprezentantem interesów tylko jednej strony." pisze Tomasz P. Terlikowski, "Rada na manowcach" (str.1 i str.2). Więcej - Kontrowersje wokół dialogu. W tym samym numerze świadectwo Bogusława Chraboty - "Galicyjscy Żydzi, świat nieznany." "Ale jest jeszcze coś, o czym powinienem napisać, a o czym pisać trudno. O winie. Trudno w naszym pokoleniu mieć poczucie winy za Holokaust. Nie żyliśmy wtedy, nie widzieliśmy zbrodni na własne oczy. Ale to pójście na łatwiznę. Bo wina jest dziedziczna. Dziedziczymy ją w obszarach pamięci. Jeśli jest coś takiego jak pamięć moralna, to tam tkwi nasza wina. [...] Nikt nie podał mu ręki. Nikt go nie nakarmił. Szedł na śmierć wśród szyderstw bezrozumnych dzieci i milczących dorosłych. Kiedy o nim myślę, mam poczucie winy do dziś..."

 • 28.07.2013. Treblinka:

 • 15.07.2013 Media plotkują o konflikcie między ks. Lemańskim i abp. Hoserem tak zajadle, że istota sprawy kompletnie się rozmywa. Z pomocą prof. Stanisława Krajewskiego, współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześścijan i Żydów, postanowiliśmy spokojnie ułożyć rozsypane puzzle. /Przekrój nr 15.07/

 • 13.07.2013 Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów dotyczące księdza Wojciecha Lemańskiego: "Ksiądz Wojciech Lemański jest ważnym i aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, człowiekiem o wyjątkowych dokonaniach w dziele kultywowania pamięci o dawniejszej obecności Żydów i o tragedii wojennej Zagłady. Od lat organizuje modlitwy na terenie obozu śmierci w Treblince. Długo działał bez rozgłosu, motywowany czystymi intencjami. Włącza się w dialog katolicko-żydowski, okazując otwartość a zarazem podkreślając swoje utożsamienie z Kościołem katolickim. Cieszymy się, że jest wśród nas, jesteśmy mu wdzięczni za jego aktywność i uważamy, że jej docenienie jest dobre dla Kościoła, Żydów, całej Polski." W imieniu PRChŻ podpisał Stanisław Krajewski Więcej: Abp Hoser, ks. Lemański: kalendarum katastrofy, Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny "Więzi" i jedyny pośredni świadek spotkania ks. Wojciecha Lemańskiego z abp. Henrykiem Hoserem w styczniu 2010 roku, szczegółowo opisuje tamtą sprawę, a także wcześniejszą postawę i rolę ks. Lemańskiego w Kościele.

 • 05.07.2013 Monika i Stanisław Krajewscy uhonorowani inauguracyjną nagrodą "Lifetime Achievement Award" Fundacji Taubego i Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego za całokształt działalności na rzecz budowy przyszłości żydowskiej w demokratycznej Polsce. Więcej:

 • 04.07.2013 Uhonorowanie tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata i medalem "Vir bonus" oraz Marsz Pamięci i Pojednania, debata naukowa i modlitwy chrześcijan i Żydów złożyły się na obchody 67. rocznicy pogromu kieleckiego. Więcej. Ks. Wojciech Lemański, Janusz Poniewierski, Jacek Dziubel i Manny Bekier tegorocznymi laureatami wyróżnienia Vir Bonus przyznawanego przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego a wręczanego podczas Marszu Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego.

 • 30.06.2013 - 03.07.2013 Aix-en-Provence. Doroczna konferencja ICCJ "Laicyzacja: szansa czy zagrożenie dla religii? Doświadczenie francuskie i perspektywa światowa."

 • 23 czerwca 2013 Auschwitz-Birkenau - uroczysty koncert "Cierpienie niewinnych". Uczestniczyć będzie 10 tys osób, w tym rabini i biskupi /kardynałwie/ z całego świata, także z Polski.

 • 24 czerwca 2013. "Ze względu na nasze wspólne korzenie chrześcijanin nie może być antysemitą!". Powiedział to stanowczo Papież Franciszek, przyjmując członków Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych. Papież przywitał ich jako "starszych braci" oraz słowem szalom, "drogim również tradycji chrześcijańskiej", a następnie nawiązał do ponad czterdziestoletniego okresu "regularnego dialogu", prowadzonego przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, której obecnym przewodniczącym jest kard. Kurt Koch. W tym okresie odbyło się aż 21 spotkań, "które przyczyniły się do umocnienia wzajemnego zrozumienia oraz więzi przyjaźni między żydami i katolikami". Franciszek przypomniał też, iż w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu "spotkał się już z wybitnymi przedstawicielami świata żydowskiego" oraz że w latach swojej poprzedniej posługi jako arcybiskup Buenos Aires "z radością utrzymywał więzi szczerej przyjaźni z reprezentantami świata żydowskiego. Wzbogaciliśmy się - powiedział w związku z tym - wzajemnie poprzez spotkania i dialog, w postawie wzajemnej akceptacji, i to pomogło nam wzrastać jako ludzie i jako wierzący". Tak samo, dodał, dzieje się "w wielu częściach świata i te więzi przyjaźni stanowią podstawę dialogu, który rozwija się na poziomie oficjalnym". Dlatego zachęcił do "stawiania dalszych kroków" na tej drodze z włączeniem w to "również młodych pokoleń". Kolejne spotkanie Komitetu z Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem odbędzie się w październiku w Madrycie a jego tematem będzie: "Wyzwania dla wiary we współczesnym społeczeństwie". (OR/KAI) / Watykan

 • 20 czerwca 2013 wykład rabina Irvinga Greenberga w warszawskim KIKu: Odzyskiwanie ducha przymierza. Jak judaizm i chrześcijaństwo mogą odpowiadać na wyzwania laicyzmu i islamizmu godz 18 30, ul. Freta 20/24A (obok kościoła ojców dominikanów). organizatorzy: Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

 • 13 czerwca 2013 , godz. 19.00: Po co mi dialog chrześcijańsko-żydowski? - "Nic mnie z Żydami nie łączyło, dopóki nie zaangażowałem się w ten dialog. Dziś łączy mnie wszystko." - opowiadał ks. Wojciech Lemański. Co konkretnie w swoim życiu religijnym zyskuje chrześcijanin stając do dialogu z Żydami? Jaki dialog międzyreligijny ma sens nie na poziomie instytucji ale między ludźmi. Czy dialog to tylko deklaracje i dokumenty wydawane przez Watykan czy coś więcej? Dlaczego powinien chrześcijan obchodzić? Z ks. Wojciechem Lemańskim będzie rozmawiała Zuzanna Radzik. Zapraszają Forum Dialogu Między Narodami i Państwomiasto, ul. Andersa 29.

 • 23 maja 2013: papież Franciszek - Jorge Mario Bergoglio SI i rabin Abraham Skórka, "W niebie i na ziemi", tłum.: Marta Szafrańska-Brandt. "Nowy papież odpowiada na pytania, które dziś Kościołowi zadaje cały świat. Pierwsza książka papieża Franciszka na polskim rynku - jego duchowe credo w bezprecedensowej rozmowie z rabinem polskiego pochodzenia". ZNAK 2013.

 • 22 maja 2013 : Judaizm wobec Zagłady - wykład prof. Pawła Śpiewaka - dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Toruńskie Dni Dialogu, "Inny nie znaczy obcy" w ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej w Toruniu. Zapraszają Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej i Fundacja HODOS. Godz. 16, aula WSFH.

 • 16.V.2013 70. rocznica zburzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie. Żydowski Instytut Historyczny pragnąc przywrócić pamięć o jednej z najpiękniejszych warszawskich budowli sakralnych, a przede wszystkim o społeczności "Żydów postępowych". którzy współtworzyli intelektualne, duchowe i artystyczne życie przedwojennej Warszawy opracował wyjątkową koncepcję wydarzenia, łączącą elementy happeningu, koncertu oraz instalacji artystycznej. Partner strategiczny Dzielnica Śródmieście. Godz. 18:00 przed budynkiem ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5. Lament Serca - Koncert Jerzego Maksymiuka uroczystym zakończeniem obchodów 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. 18.00 Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich.

 • Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz zarządza, dla uczczenia i oddania hołdu poległym i żyjącym uczestnikom Powstania w Getcie Warszawskim, aby 19 kwietnia 2013 roku, o godz. 10.00 we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej rozległy się dzwony. Ponadto, aby podczas Mszy świętych, w piątek 19 kwietnia i w niedzielę 21 kwietnia br. dołączyć do modlitwy wiernych intencję: Módlmy się za ofiary Powstania w Getcie Warszawskim, którego siedemdziesiątą rocznicę właśnie obchodzimy, aby ich bohaterstwo i cierpienie nie poszły na marne, lecz przyniosły dobre owoce trwałego pojednania między ludŸmi, narodami i religiami. Ciebie prosimy...

 • 70 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim tematem tygodnia Narodowego Instytutu Audiowizualnego: "Kronika powstania w getcie warszawskim według Marka Edelmana. "Ala z elementarza" - sylwetka Aliny Margolis-Edelman. "Nadzieja umiera ostatnia" - portret polsko-izraelskiej pisarki Haliny Birenbaum. Dokument o Szymonie Wiesenthalu. Ryszard Czekała, "Apel", realia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. "Tadeusz Borowski 1922-1951-2003" - losy więzionego w Auschwitz poety. audycja poświęcona twórczości Adolfa Rudnickiego. Anka Grupińskia, "Z opowieści Polskich Żydów".

 • 21 kwietnia 2013 niedziela - doroczny marsz modlitwy szlakiem pomników Getta Warszawskiego, organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rozpoczęcie: godz. 16.00 przy Pomniku Bohaterów Getta.

Modlitewny marsz [ Szlakiem pomników Getta Warszawskiego**](/prchizszlakGetta08popup.html) w 70 rocznicę wybuchu powstania. Ks.Manfred Deselaers odczytał list przewodniczącego komisji ds. religijnych stosunków z Żydami episkopatu niemieckiego Heinricha Mussinghoffa, Więcej:

 • 20 kwietnia 2013 "Codzienność życia i śmierci. Emanuel Ringelblum i podziemne archiwum warszawskiego getta." - wykład prof. Samuela Kassowa na temat działalności grupy Oneg Szabat i podziemnego Archiwum Getta. Wykład odbędzie się w związku z obchodami 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz uroczystym otwarciem Muzeum. Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, godz. 17.00. Audytorium.

 • 19 kwietnia 2013 70. rocznica wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim. Muzeum Historii Żydów Polskich obchodami rocznicy rozpoczyna działalność edukacyjną.

 • 10 kwietnia 2013 środa, godz. 16 Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2012 Księdzu Superintendentowi Friedrichowi Magiriusowi z Lipska. Kościół ewangelicko-augsburski przy pl. Małachowskiego w Warszawie. Tytuł przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce. Laudacja (Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRChiZ)

Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2012 Księdzu Superintendentowi Friedrichowi Magiriusowi z Lipska.

 • 25/26.III do 1.IV - Pesach, 30/31.III (Zachód) i 4/5.V (prawosławni) - Pascha. Łączą nas Pesach i Pascha, Benedykt XVI do Żydów (18 kwietnia 2008)

 • 25 marca 2013: Życzenia paschalne Franciszka dla wspólnoty żydowskiej Rzymu: /Radio Watykańskie/

 • 25 marca 2013: Czy mesjanizm jest herezją? Kwartalnik Więź i Franciszkańskie Centrum Duchowości i Kultury zapraszają na debatę zainspirowaną wiosennym numerem Więzi. Udział wezmą: dr Sebastian Duda - redaktor Więzi, Paweł Rojek - redaktor naczeny "Pressji", dr Michał Łuczewski redaktor "44 / Czterdzieści i Cztery". Prowadzenie - Ewa Kiedo - redaktor Więzi. Godz. 18 00 ul. Modzelewskiego 98a, Warszawa.

 • 15 marca 20013 III Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

 • 13 marca 2013 kardynałowie wybrali nowego papieża kardynała z Argentymy jezuitę Jorge Maria Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. Wkrótce po swoim wyborze papież Franciszek wystosował list do naczelnego rabina Rzymu Riccardo di Segni. W Buenos Aires napisał wspólnie z rabinem Abrahamem Skorka (rektor Seminario Rabinico Latinoamericano) książkę "Sobre el cielo y la tierra". Pod koniec 2012 roku wziął udział w obchodach święta Chanuka razem z argentyńskimi Żydami w synagodze w Buenos Aires.

 • 13 marca 2013 Dwie odmienne tradycje, choć wspólne korzenie. Dwie religie, a ta sama Księga. Debata "Po co czytać Torę?" Dyskutują: prof. Paweł Śpiewak (UW), autor publikacji "Pięć ksiąg Tory", Marek Nowak OP (UW), Stas Wojciechowicz (rabin reformowany Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie). Moderacja: Elżbieta Ciżewska (UW). Godz 18.00, 1 Piętro (Warszawa, ul. Foksal 11). Spotkanie w ramach Karol Wojtyła Fellowship. Wstęp wolny.

 • 12 marca 2013 19 00. Warszawa ul.Andersa 13 "Stacja Muranów" Dariusz Rosiak CZŁOWIEK O TWARDYM KARKU. HISTORIA KSIĘDZA ROMUALDA JAKUBA WEKSLERA-WASZKINELA. Urodził się w 1943 roku w getcie w Święcianach - tam, gdzie dzieci nie powinny się rodzić. Jak wiele adoptowanych dzieci dowiedział się z czasem, że ci, którzy go wychowali, nie są jego biologicznymi rodzicami. Ale prawda okazała się dużo bardziej skomplikowana W 1966 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 23 lutego 1978 roku od przybranej matki usłyszał, że jest Żydem. Miał 35 lat. To był dzień jego drugich narodzin. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel - ksiądz katolicki i Żyd. Niezwykła historia człowieka o podwójnym nazwisku i podwójnej tożsamości, zakorzenionego w dwóch ojczyznach, choć w żadnej z nich nie jest tak naprawdę u siebie. Rozmowa z autorem.

 • 6 marca 2013 Parlament Europejski - uroczystość upamiętniająca "naród, który okazał odwagę": 70 lat temu interwencja bułgarskiej Cerkwi prawosławnej zmobilizowała opinię i nacisk na rząd i cara ratując wszystkich bułgarskich Żydów przed zagładą. Metropolita Stefan do cara Borysa: "Jeśli prześladowania wobec Żydów nie ustaną, otworzę przed nimi wszystkie cerkwie, zobaczymy wówczas, kto będzie mógł ich stamtąd wyciągnąć". Metropolita Cyryl: do cara Borysa - "Jeżeli transporty ruszą, położę się na torach", do Żydów w obozie deportacyjnym - "Jeżeli transport ruszy, ja jadę z Wami".

 • 5 marca 2013 godz 10. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała , której laureatami zostali w tym roku: Stefan Wilkanowicz (kategoria I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania; oraz nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus (kategoria II: za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich. Kapituła Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: Stanisław Krajewski i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (kategoria I) oraz Adam Bartosz i ks. Wojciech Lemański (kategoria II). Urząd Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4). Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary (Mały Rynek 8) zostanie odprawiona Msza św. w intencji ks. Stanisława Musiała. Przewodniczyć jej będzie kard. Franciszek Macharski.

 • 1 marca 2013, 19.30 - 55. urodziny "Więzi": Spotkanie współpracowników, autorów i przyjaciół rozpocznie Msza Święta w kościele środowisk twórczych przy placu Teatralnym, której przewodniczył będzie metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Po modlitwie spotkanie towarzyskie i poczęstunek.

 • 21.II.2013 Jak się żyje w Pokłosiu? O radościach i smutkach pamiętania o Żydach. 17 00 - pokaz filmu, 19 00 - dyskusja. Forum Dialogu i Państwomiasto zapraszają. Rozmawiać będą: Bogdan Białek, Witold Dąbrowski, Grzegorz Kamiński. Spotkanie poprowadzi Zuzanna Radzik. Generała Andersa 29 Warszawa.

 • 27.I.2013 Obchody Miedzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu: Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia zaprasza na spotkania: Warszawa: 13.00, pomnik Bohaterów Getta: uroczystości pod honorowym patronatem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. 15.00 ul. Próżna - Apel Pamięci, czytanie imion Ofiar Holokaustu. Zapraszamy do włączenia się w upamiętnienie Ofiar Holokaustu 27 stycznia o godz. 18.00 poprzez zapalenie świecy w oknie. 12.00 - 18.00 na ulicach Warszawy pojawi się oznaczony gwiazdą Dawida zabytkowy tramwaj. Ma on przypomnieć mieszkańcom stolicy o żydowskich sąsiadach, którzy zginęli w obozach zagłady i w gettach. Rzeszów: godz. 10. 00 - Cmentarz żydowski w Rzeszowie (al. Rejtana) - uczczenie Ofiar Holocaustu Godz. 11.30 - Sala Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Rejtana 16C), Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości "Stosunki polsko-żydowskie z perspektywy Uratowanych i Ratujących w czasie Holocaustu." godz. 16.30 - Kościół Farny p.w.św. Wojciecha i św. Stanisława (Pl. Farny 5), nabożeństwo Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, połączone z odczytywaniem nazwisk Polaków z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi. Plakat: Jarosław 26 stycznia: po raz drugi odbędą się Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu zorganizowane z inicjatywy prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, burmistrza Andrzeja Wyczawskiego i ks. Marka Pieńkowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej we współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. Na uroczystości przybędzie także Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich. Relacja: Zapalenie zniczy.

 • 17 stycznia (czwartek) 2013 XVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody w Opolu. Plakat i program Obchody w Poznaniu: "Dzisiaj musimy mieć świadomość, że chociaż współczesny judaizm i chrześcijaństwo wyrastają z tego samego korzenia - wielobarwnego i zróżnicowanego judaizmu biblijnego - to jednak ich tożsamość przez lata kształtowała się we wzajemnej konfrontacji, przeradzając się czasem w skrywaną czy też jawną wrogość. Wieki koegzystencji, uwikłania polityczne obu religii, bagaż historii, a nieraz także sama myśl teologiczna rodziły realne - osłabiające braterskie więzi - trudności. Jednak tak wczoraj, jak i dziś wezwani jesteśmy do budowania mostów, przezwyciężania uprzedzeń i niechęci, do oczyszczania pamięci, wzajemnego przebaczenia i odbudowywania nadwątlonych relacji. To wymaga cierpliwości, ufności, bezinteresowności i dobrej woli, a także wolnego od stereotypów poznawania siebie nawzajem. To właśnie na gruncie tego poznania, zrozumienia i przywróconego zaufania łatwiej będzie - w miejsce bezproduktywnych równoległych monologów, prowadzonych z perspektywy wzajemnych nieporozumień - rozpocząć owocny dialog z braćmi w wierze Abrahama, Izaaka i Jakuba, w wierze Józefa i jego braci." /ks. dr Jerzy Stranz/ Obchody w Warszawie Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 18, godz. 19.00: Liturgia Słowa Bożego pod przewodnictwem bp Tadeusza Pikusa z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim. 20 I (niedziela) w godz. 10.30, 12.00, 13.30 zwiedzanie synagogi w ramach Dnia Otwartego w Synagodze Nożyków (Twarda 6). Obchody w Gnieźnie: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Żyd Niemalowany, Centrum Badań Edyty Stein oraz Urząd Miejski w Gnieźnie zapraszają na Gnieźnieńskie Dni Judaizmu. 17 - 18 stycznia 2013 r. Konferencja naukowa: Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej 17 stycznia, godz. 9:00 - uroczyste rozpoczęcie konferencji Aula Insytutu Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5 - 7 w Gnieźnie 17 stycznia - 14 lutego 2013 r. Wystawa: Żyd Niemalowany 17 stycznia, godz. 10:30 - otwarcie wystawy sala 2.01. Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5 - 7 w Gnieźnie Wystawa będzie otwarta od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 - 14:00 Koordynator wystawy: dr Artur Kamczycki 18 stycznia 2013 r. Spektakl słowno - muzyczny zespołu Szir Awiw godz. 18:00 - wstęp wolny Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2 Patronat - prezydent miasta Gniezna, Jacek Kowalski. Obchody w Krakowie: 19 I godz.17.00 Hawdala spotkanie modlitewne Żydów i chrześcijan, synagoga Tempel, ul Miodowa 24. Udział wezmą: Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz i Franciszek Kardynał Macharski. Modlitwę poprowadzi rabin Jicchak Horowitz, śpiew - kantor Jicchak Horowitz i Zespół Muzyki Dawnej "Perfugium" pod kierownictwem Mateusza Kowalskiego. 16.I. godz. 17.00: Zbratanie żydowsko-polskie w XIX wieku. Z dziejów dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w Polsce, wykład dr hab. Michał Galas (UJ), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, ul. Franciszkańska 1, s120, Ip. Obchody w Sieradzu: Niedziela 20 I 2013 godz. 15.45 - Sieradzkie Centrum Kultury ul Dominikańska 19, otwarcie wystawy fotografii autorstwa Rabina Łodzi Symchy Kellera. godz. 16.00 - "Pasje Rabina" - referat Symchy Kellera, wystąpienia gości: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. godz. 17.00 - Dom Katolicki ul. Kolegiacka 11: Otwarcie wystawy Diti Ravner "Art&Photography; - Empty Void" godz. 17.40 - Modlitwa i zapalenie "Świateł pamięci" godz. 18.00 - Kolacja

 • 17 listopada 2012 (sobota), godz. 17.00 Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich zaprasza do udziału w wernisażu połączonych wystaw fotograficznych. Menachem Kipnis - Yidishland. Fotografie z lat 1930-1939 Leszek Kasprzak - Tylko kamienie? Fotografie z cmentarzy żydowskich w Karczewie i Anielinie Informacje o autorach fotografii w załączeniu. Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej "STARA PLEBANIA" Karczew, ul. Żaboklickiego 12 Organizatorzy: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej "STARA PLEBANIA" Partnerzy: Wydawnictwo Austeria (Kraków), Fundacja Pogranicze (Sejny), Portal Swidermajer.info, Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Wystawa będzie czynna do końca roku 2012.Facebook: www.facebook.com/ZYDZI.OTWOCCY E-mail: zydzi.otwoccy@op.pl Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich jest sekcją otwocką Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 • 23 X 2012 W Warszawie zmarł ks. prof. Janusz Tarnowski, twórca pedagogiki personalno-egzystencjalnej, autor wielu prac naukowych i popularnych publikacji o wychowaniu, przyjaciel dzieci. Śp. ks. prof. Janusz Tarnowski urodził się w Warszawie w 1919 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1943 r. W 1950 r. zakończył studia psychologiczne na KUL, gdzie w 1962 r. obronił doktorat z zakresu psychologii. Od 1956 r. był wykładowcą pedagogiki w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-2001 wykładał pedagogikę na ATK, od 1990 był profesorem zwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Od 1985 r. był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Zarządu Polskiego Komitetu Korczakowskiego. Przez ostatnie 54 lata był rektorem kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Żelaznej 97 w Warszawie, gdzie zorganizował znany ośrodek w unikalny sposób łącząc pedagogikę korczakowską z katolickim duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wśród jego najważniejszych publikacji książkowych należy wymienić: "Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludŸmi", "Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej", "Próby dialogu z młodymi", "Rozmowy o wierze i życiu", "Janusz Korczak dzisiaj", "Dzieci i ryby głosu nie mają?", "Jak wychowywać".

 • 16-17 X 2012 "Dziecko żydowskie" - interdyscyplinarna konferencja naukowa. Patronat merytoryczny - Laboratorium "Więzi" i Polska Rada Chrześcijan i Żydów, patronat honorowy - Prezydent Miasta Zamość. Centrum "Synagoga" w Zamościu. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do udziału. . Program, Plakat.

 • 16 X 2012 Wspólna Radość Tory - jak co roku wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory) oraz sympozjum naukowe: "Pół wieku od rozpoczęcia drugiego Soboru Watykańskiego: Wspólne troski chrześcijan i Żydów?" - Dolny kościół św. Andrzeja Boboli i aula PWT Collegium Bobolanum w Warszawie, ul. Rakowiecka 61 godz 17 00. Program spotkania modlitewnego, program sympozjum, [plakat. ](/storage/app/media/images/Radosc Tory 2012-bis.jpg){.responsive-img} Lektura uzupełniająca: zwoje z Qumran; ks Henryk Paprocki: Dziedzictwo Starego Testamentu; Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej - dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB) na temat relacji Biblii chrześcijańskiej do Świętych Pism narodu żydowskiego;

 • 14 X 2012 r., godz. 18.00 Towarzystwo Przyjaciół Otwocka serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone książce Sebastiana Rakowskiego. Aby ślad nie pozostał. Żydzi Otwoccy - zagłada i pamięć. O książce mówić będą: Jan Jagielski - Żydowski Instytut Historyczny oraz współautorzy: Lidia Dańko - autorka opracowania graficznego Sebastian Rakowski - pomysłodawca i redaktor Renata Senktas - tłumaczka relacji. Prowadzenie: Zbigniew Nosowski - przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Klub "Smok" Otwock, ul. Warszawska 11/13. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

 • 6.X.2012 obecność rabina Symchy Kellera podczas rozpoczęcia nabożeństwa jubileuszowego w łódzkim zborze. Łódzki rabin podzielił się swoją radością z powodu zaproszenia na uroczystości 80. rocznicy poświęcenia kościoła oraz 110-lecia istnienia parafii ewangelicko-reformowanej w tym mieście. Odśpiewał również po hebrajsku Psalm 23 "Pan jest pasterzem moim".

 • 2 X 2012 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, MSZ i krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" zapraszają na całoroczny cykl wykładów "ABC relacji chrześcijańsko i polsko-żydowskich". Projekt wykładu opracowali: bp Grzegorz Ryś, historyk Kościoła, ks. Łukasz Kamykowski, teolog fundamentalny, oraz Maciej Kozłowski, b. ambasador RP w Izraelu. Wśród wykładowców są też m.in.: Michał Galas, ks. Manfred Deselaers, Piotr Kowalik, Dariusz Stola, Piotr Trojański, Jolanta Żyndul. Zapraszamy w czwartki, g. 15-16.30, UPJPII, Franciszkańska 1, s. 124.

 • 9 sierpnia 2012 70-ta rocznica śmierci Edyty Stein w Auschwitz, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. Uroczystości religijne (program) - Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. DROGA MODLITEWNA WZDŁUŻ RAMPY W BIRKENAU - symboliczny udział w ostatniej drodze Edyty Stein, przygotowana wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów. Tekst Kim jest Edyta Stein?

 • 22 lipca 2012 (niedziela) - 70 lat temu 22 lipca 1942 roku rozpoczęła się wielka akcja likwidacji Żydów z Getta Warszawskiego. Ponad 300 000 Żydów Warszawy zostało zabitych w Treblince, a 600 000 Żydów z innych gett w Polsce. 6 sierpnia 1942 r. Janusz Korczak wraz ze swoim sierocińcem został wywieziony do Treblinki. Treblinka, 14.00 modlitwa organizowana przez ks. Wojciecha Lemańskiego i Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Wspólną modlitwą chcemy wyrazić pamięć o pomordowanych. Zapraszamy do uczestnictwa. Warszawa - Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma we współpracy z organizacjami żydowskimi, korczakowskimi, działającymi na rzecz zachowania pamięci o Żydach oraz ochrony praw dziecka zapraszają na Marsz Pamięci, który odbędzie się 22 lipca 2012 roku w Warszawie. Program Marszu: 17:00 Uroczyste rozpoczęcie Marszu Pamięci pod pomnikiem Umschlagplatz (ul. Stawki 5/7)

 • Treny Jeremiasza

 • rozdanie uczestnikom Marszu wstążek pamięci ok. 17:40 Dodatkowy punkt zborny na placu przed Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26) miejsce, w którym kolejni uczestnicy Marszu mogą dołączyć do reszty grupy ok. 19:00 Zakończenie Marszu przed Domem Dziecka im. Janusza Korczaka (ul. Jaktorowska 6)

 • wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

 • solowy występ Mikołaja Trzaski

 • zawieszanie przez uczestników Marszu wstążek pamięci przed Domem Dziecka Trasa Marszu przebiegać będzie następującymi ulicami: Stawki, Karmelicką, Dzielną, Smoczą, Nowolipie, Żelazną, Chłodną, Towarową, Jaktorowską. Kordegarda, 12.00: "Dziennik Getta - Rysunki. Z Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego" Otwarcie wystawy w Galerii Kordegarda (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17) Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Patronat Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Patronat medialny Polskie Radio oraz Gazeta Wyborcza. Wystawa czynna do 12 sierpnia 2012 r. 17.00 w Kościół Środowisk Twórczych, pl. Teatralny w Warszawie: Msza święta w intencji żydowskich Sióstr i Braci wywiezionych ze swego miasta i okrutnie zamordowanych. Zapraszam do wspólnej za nich modlitwy. Oby Boskie Imię zrodziło Wielki Pokój i życie dla nas i wszystkich ludzi. I powiedzcie 'Tak'. Amen. Ten, który przynosi wszechświat pokoju, obdarza pokojem nas i wszystko, co jest Izraelem. I powiedzcie 'Tak'. Amen. ks. Grzegorz Michalczyk, rektor kościoła

 • 4 lipca 2012 Kielce, doroczny Marsz Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego, początek: pomnik Menora, IX Wieków Kielc, godz. 16.00.

 • 1 lipca 2012 Manchester, konferencja ICCJ "Nowi sąsiedzi, nowe szanse: wyzwania wielokulturowości i odpowiedzialność społeczna"Program i rejestracja (termin do końca maja).

 • 25-28 czerwca 2012 o. dr Wiesław Dawidowski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów został wybrany nowym przełożonym prowincjalnym augustianów w Polsce.

 • 13 czerwca 2012 prof Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. "...w celu upamiętnienie zwycięstwa wolnego słowa, wolnej myśli jako cząstki zwycięstwa naszej polskiej wolności."

 • 8-10 czerwca 2012 Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: "Edyta łączy". Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych. Poprzez swoją biografię wielorakiego szukania, swoją silną tożsamość przy jednocześnie dużym szacunku dla innych oraz swój udział w tragicznych dziejach Europy zeszłego stulecia Edyta Stein przemawia do wielu osób. Chcemy pokazać różne aspekty znaczenia jej życia oraz rosnącego jej kultu w wielu miejscach Europy. Pamięć o śmierci Edyty Stein w Oświęcimiu ma dla nas szczególne znaczenie. Została zamordowana w Auschwitz z powodu jej żydowskiego pochodzenia. Zginęła jako ofiara Szoah, ale także jako katolicka zakonnica. Nie może reprezentować dla chrześcijan wszystkich żydowskich ofiar, ale przypomina nam o nich. Wyrażając naszą chrześcijańską wiarę u progu Auschwitz z szacunkiem odnosimy się do tożsamości innych. "Jeśli dzisiaj Edyta Stein zostaje ogłoszona patronką Europy, to należy na horyzoncie starego kontynentu powiesić sztandar wzajemnego poszanowania, tolerancji i otwartości, który będzie zapraszał mężczyzn i kobiety do wzajemnego rozumienia i akceptowania ponad różnicami etnicznymi, kulturowymi i religijnymi, aby w ten sposób zbudować naprawdę braterską wspólnotę." /Jan Paweł II, 1.10.1999. List Motu Proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy./

 • 24 maja 2012 godz. 18.00 ŻIH - wykład korczakowski Anny Sobolewskiej - eseistka, krytyk i historyk literatury. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Rozprawę habilitacyjną poświęciła zapisom doświadczeń wewnętrznych w literaturze. Zajmuje się również literackimi opisami problemów osobowości, związkami form artystycznych ze świadomością religijną oraz różnymi przejawami religijności współczesnego człowieka.Jest członkinią Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 • 22 maja 2012 11.30 wykład Mordechaja Roshfalda "Wiara w filozofii społecznej Martina Bubera", Instytut Filozofii KP 3, I piętro. Profesor Mordechaj Roshwald urodził się w 1921 r. w Drohobyczu, trzy lata później wraz z rodziną przeprowadził się do Lwowa, a następnie w 1934 r. wyemigrował do Palestyny. Filozof, socjolog kultury, etyk, politolog i historyk. Do połowy lat 50-tych zatrudniony w instytucjach badawczych w Izraelu (Izraelski Instytut Administracji Publicznej, Wydział Politologii Uniwersytetu Hebrajskiego), a następnie na uczelniach amerykańskich (obecnie profesor emerytowany w University of Minnesota). Wykładał również na uczelniach kanadyjskich, brytyjskich oraz na Tajwanie. Autor licznych prac naukowych w dziedzinie filozofii, socjologii, historii i politologii. Znany pisarz literatury science-fiction. Autor przetłumaczonej na 14 języków powieści futurystycznej Level Seven.

 • 20 maja 2012 Marsz Pamięci Rembertów-Falenica. Zbiórka 20 maja 2012 roku w niedzielę, o godzinie 10.00 przed stacją kolejową Warszawa – Rembertów przy ulicy Cyrulików. Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy Antoni Słonimski, "Elegia miasteczek żydowskich" 70 lat temu, w cieniu zagłady Żydów Warszawy, dokonała się tragedia żydowskich mieszkańców pasa osiedli położonych na wschód od stolicy. 20 sierpnia 1942 r., w dzień po likwidacji getta w Otwocku, inicjującej kolejną fazę zbrodniczej akcji "Reinhardt", hitlerowcy uczynili to samo z gettem w Falenicy. Sześć i pół tysiąca jego mieszkańców załadowano do wysypanych niegaszonym wapnem bydlęcych wagonów i wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Razem z nimi pojechało na śmierć w komorach gazowych półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Trasa piętnastokilometrowego marszu znaczona była ciałami tych, co nie nadążali. Dzień później w podobny sposób zlikwidowano getto w Mińsku Mazowieckim. 26 sierpnia hitlerowcy przystąpili do mordowania żydowskich więźniów obozu pracy w Karczewie. Akcja dobijania resztek Żydów linii otwockiej trwała aż do wiosny. W maju 1943 r. wysadzono w powietrze barak w tartaku Najwera, z uwięzionymi w nim ostatnimi Żydami falenickimi. Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska, lokalna społeczność obywateli Rzeczypospolitej. 20 maja, w rocznicę ostatecznego dokonania zbrodni, rozpoczętej latem 1942 roku a zakończonej wiosną roku następnego, trasą śmierci z Rembertowa do Falenicy przejdzie trzeci w historii Marsz Pamięci. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby oddać hołd ofiarom tamtych wydarzeń. Organizatorzy: Komitet Upamiętnienia Zagłady Getta w Falenicy, Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 • 16 maja 2012 godz. 17.00 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się wręczenie tytułu "Człowiek Pojednania" dla prof. Josepha H.H. Weilera. Josef Halevi Horowitz Weiler jest autorem słynnej książki "Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?”" (1998), przetłumaczonej na wiele języków europejskich. W Polsce wydało ją w 2003 r. wydawnictwo dominikanów "W Drodze". Josef Weiler rozpoczął karierę naukową na uniwersytecie we Florencji, gdzie był dziekanem wydziału prawa. W tym samym czasie założył Akademię Prawa Europejskiego. Później pracował jako profesor na Uniwersytecie Harvarda w USA. Od 2001 roku jest dyrektorem Global Law School na uniwersytecie w Nowym Jorku i wykładowcą Kolegium Europejskiego Brugia-Natolin. Był członkiem komisji prawnej Parlamentu Europejskiego, która przygotowała traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Pracował także jako doradca w trakcie obrad Konwentu przygotowującego europejski Traktat Konstytucyjny. Uroczystość uhonorowania prof. Weilera i jego wykład "Religious Freedom, National Identity and Human Rights: Europe's Sonderweg" będzie można obejrzeć i wysłuchać za pośrednictwem oficjalnej strony Trybunału: www.trybunal.gov.pl Prof Weiler: chcą, by religia była sprawą prywatną, rozmowa z ks. Ireneuszem Wołoszczukiem (KAI Strasburg)

 • 11-18 maja 2012 Festiwal Świdermajer. Towarzystwo Przyjaciół Otwocka i portal Świdermajer.info organizują "Festiwal Świdermajer". Szczegóły programu: oraz na Facebooku Pierwszego dnia festiwalu, w piątek, 11 maja, o godz. 18.00, w Klubie "Smok", ul. Warszawska 11/13, odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Nosowskim, przewodniczącym Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, poświęcone żydowskim mieszkańcom Otwocka. W ramach tego spotkania Sebastian Rakowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, przedstawi fotografie z publikacji, jaką przygotowuje z okazji zbliżającej się 70. rocznicy zagłady otwockich Żydów. Będą to archiwalne fotografie z otwockiego getta oraz zdjęcia wykonane współcześnie w tych samych miejscach.

 • 22 kwietnia 2012 (niedziela) doroczny Marsz Modlitwy Szlakiem Pomnikow Getta Warszawskiego. Rozpoczęcie o godzinie 16 przy Pomniku Bohaterow Getta. Relacja: Yad Vashem

 • 19 kwietnia 2012 19 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów, którzy podjęli walkę w powstaniu w getcie warszawskim, które wybuchło 69 lat temu. Wieńce przy pomniku Mordechaja Anielewicza złożyli przedstawiciele premiera, prezydenta, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ambasadorzy oraz przedstawiciele organizacji żydowskich, w tym członkowie zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

 • 19 kwietnia 2012 18.30 debata pt. "Jedno miasto - dwa powstania. Wspólna pamięć?", w której udział wezmą: Piotr Kadlčik - szef Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Anna Ciałowicz - etnolożka, redaktorka Biuletynu GWŻ i portalu Jewish.org.pl oraz Dariusz Gawin - zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz członek kolegium Teologii Politycznej. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak trzeba wspominać i mówić o Powstaniu w Getcie i Powstaniu Warszawskim.

 • 18 kwietnia 2012Jom HaSzoa Ponad 10 tysięcy Żydów z oraz Polaków uczci wspólnie Jom HaSzoa - dzień pamięci o ofiarach Holokaustu. Po raz 21. przeszli "drogą śmierci" z byłego niemieckiego obozu Auschwitz do byłego Auschwitz II-Birkenau w Marszu Żywych. Towarzyszyli im amerykańscy wyzwoliciele obozów. Uczestnicy przeszli trzykilometrowym szlakiem spod bramy z napisem "Arbeit macht frei" na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz przed pomnik ofiar obozu w byłym KL Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbyły się główne uroczystości.

 • 18 kwietnia 2012 "Żydzi i chrześcijanie w dialogu wobec wyzwań współczesnego świata” - wykład prof. Jana Grosfelda w ramach cyklu spotkań "Człowiek współczesny i religia" comiesięcznego seminarium ks.prof. Wierzbickiego w Instytucie Jana Pawła II na KUL.

 • 16-18 marca 2012 – IX Zjazd Gnieźnieński. Tym razem Zjazd obraduje pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan", a poświęcony jest znaczeniu religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Będzie to ekumeniczne międzynarodowe zgromadzenie chrześcijan przekonanych, że współczesna demokracja potrzebuje religii - jako źródła kapitału społecznego i nauczyciela wartości, które są fundamentem wolnego społeczeństwa. Zjazd ma charakter ekumeniczny i międzyreligijny. Uczestnicy Zjazdu będą mieli szansę spotkania m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim, s. Małgorzatą Chmielewską, ks. prof. Tomásem Halíkiem, kard. Kazimierzem Nyczem, Janiną Ochojską, Jerzym Owsiakiem, ks. Jackiem Stryczkiem, o. Ludwikiem Wiśniewskim. Będzie też można wziąć udział w ekumenicznych modlitwach, w Warsztatach Obywatelskich praktycznie uczących, jak być dobrym chrześcijaninem i dobrym obywatelem oraz w niezwykłym koncercie Stanisława Sojki i Zespołu Piosenki Naiwnej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) "Aby żyć - siebie samego trzeba dać". program, rekrutacja uczestników.

 • czwartek 1 marca 2012 o godz. 10.00 uroczystość wręczenia nagrody im. Ks. Stanisława Musiała księdzu Manfredowi Deselaersowi za inicjatywy społeczne promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i prace na rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u progu Auschwitz. Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Zaproszenie.

 • 23 lutego 2012 zmarł w wieku 56 lat ks. Lech Tranda, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pastor zboru w Kleszczowie, proboszcz zboru warszawskiego, członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, nasz serdeczny Przyjaciel. Pogrzeb ks. Lecha Trandy w poniedziałek 27 lutego o godz. 13.00 na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej 42.

 • 19 lutego 2012 90. urodziny prof. Władysława Bartoszewskiego również członka honorowego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 • 2 lutego 2012 Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu", Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich zwróciły się do prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą o zgłoszenie do sejmu inicjatywy ustawy o ustanowieniu "Dnia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce". Polki i Polacy, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc Żydom w okresie Zagłady, powinni znaleźć właściwe miejsce w polskiej pamięci i debacie historycznej - argumentują przedstawiciele tych instytucji. Na co dzień podejmują one działania edukacyjne dla przybliżenia społeczeństwu osób, które Instytut Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował tytułem "Sprawiedliwy wśród narodów świata"./PAP/

 • 1-7 lutego 2012 Warszawa. Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii, 5 lutego godz. 17 Muzeum Ikon w Warszawie - spotkanie zorganizowane wspólnie przez Polską Fundację Sufi we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego w intencji pokoju, miłości i harmonii./eKAI.pl/

 • 29 stycznia 2012 Kielce "Pod hasłem "Harmonia religii świata" nieformalnie spotkali się 29 stycznia br. w Kielcach przedstawiciele wspólnot muzułmańskich, żydowskich i chrześcijańskich. Spotkanie połączone z obchodami Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce odbyło się w ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich Tikkun-Naprawa. Gościny użyczył w swoim domu Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Wśród wielu zaproszonych osób byli m.in.: szajch Andrzej Ahmed Saramowicz, założyciel koordynator i nauczyciel medytacji w Szkole Nauk Sufich w Polsce, duchowny katolicki ks. Wojciech Drążek i ks. Janusz Daszuta, pastor z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Spotkanie nie miało charakteru dyskusji i polemik religijnych. Jego organizator Bogdan Białek dbał o to, by zebrani opowiadali szczerze o sobie i prezentowali swoje świadectwa. Czuwał także nad tym, by nie było wzajemnego się przekonywania lub krytykowania z pozycji religijnych. - Proszę abyśmy się nie bili w cudze piersi. Starajmy się, jeśli jest taka konieczność, raczej uderzać się ewentualnie tylko własne - prosił zebranych inicjator Bogdan Białek. - Celem naszego spotkania jest wyrażenie osobistych opinii i świadectw dotyczących wiary w Boga. Nie będzie ono miało żadnych końcowych wniosków i ustaleń - podkreślił gospodarz. " /eKAI.pl/

 • 27 stycznia 2012 VII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Warszawa: uroczystości pod Honorowym Patronatem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz rozpoczną się o godzinie 14:30 przy Pomniku Umschlagplatz w Warszawie. Jarosław: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - prof. nadzw.dr hab. Wacław Wierzbieniec oraz Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosławia i ks. Marek Pieńkowski - Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke uroczyście zapraszają do udziału w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Jarosławiu. [Plakat](/storage/app//media/pliki/plakat_Dz Pa Jaroslaw 2012.jpg){.responsive-img} oraz program i komunikat.

 • 26 stycznia 2012 XII Dzień Islamu W Kościele Katolickim W Polsce."Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka". Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP i Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zapraszają na godz. 17:00 do Domu Parafialnego przy parafii pw. św. Floriana na Pradze, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa. Program. [ Materiały służące pomocą przy organizacji lokalnych spotkań lub do wykorzystania w osobistej refleksji.](/storage/app//media/pliki/Dzien Islamu_2012.pdf) Zaproszenie.

 • 18 stycznia 2012 "Czy Torę można czytać po polsku? Co jest istotą Midrasza?" Wykład otwarty rabina Sachy Pecarica, KUL - Wydział Nauk Humanistycznych, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej. Więcej.

 • 15 i 17 stycznia 2012. Rzeszów, XV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael ... (Rdz 32,29) Centralne obchody rozpoczną się 17 stycznia o godz. 9.30 w rzeszowskim Ratuszu gdzie nastąpi wręczenie medali "Sprawiedliwy wśród narodów świata" przyznanych pośmiertnie przez jerozolimski Instytut Yad Vashem mieszkańcom Podkarpacia: Katarzynie Sikorze, Stanisławowi Grocholskiemu i Józefowi Kulpie. Oficjalna inauguracja Dnia Judaizmu nastąpi w tym samy miejscu o godz. 11.00. Podczas uroczystej sesji głos zabiorą: biskup rzeszowski Kazimierz Górny, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce - Piotr Kadlčik, prezydent Rzeszowa - Tadeusz Ferenc oraz prof. Wacław Wierzbieniec, który wygłosi referat pt. "Dziedzictwo kulturowe i religijne Żydów w Rzeszowie". Obchody w Warszawie: 15 I niedziela, godz. 10.30-15.00 Synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 dzień otwarty w synagodze godziny zwiedzania: 10.30, 12.00, 13.30 17 I wtorek, godz. 19.00 kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta Liturgia Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce [Materiały duszpasterskie](/storage/app//media/pliki/Dzien Judaizmu_2012.pdf)

 • Od 15 stycznia do 12 lutego odbędą się II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Tikkun - Naprawa inaugurowane uroczystym koncertem, podczas którego zostanie po raz pierwszy wykonany utwór Jerzego Maksymiuka "Pewnego dnia... Żydom kieleckim" napisany specjalnie na tę okazję i ofiarowany przez Mistrza Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego. Mistrz osobiście poprowadzi orkietrę symfoniczną. 12 lutego międzyreligijne - jedyne w swoim rodzaju - bo nie będzie to konferencja jakich wiele, ale spotkanie modlitewno-medytacyjne. Każdy z uczestników ma osobiste doświadczenie medytacyjne. Gościem specjalnym będzie o. Laurenece Freeman, benedyktyn, dyrektor Światowej wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. Po raz pierwszy w historii Kielc odbędzie się wręczenie tytułów Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata - 26 stycznia, o godz. 16.00. Bardzo ciekawa konferencja dla nauczycieli na temat nauczania o Zagładzie połączonego z wychowanie ku dobru. Wiele warsztatów w szkołach, odczyty, projekcje i spektakle. Odczyt prof. Gadacza na temat kryzysu człowieczeństwa europejskiego, wygłoszony przez niego na szczycie NATO. Panel na temat ludobójstwa - Konstanty Gebert i Wojciech Tochman. Uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza fundowanych przez Stowarzyszenie i pana Yaacowa Kotlickiego.

 • W niedzielę 8 stycznia po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka. Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady. Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Pierwszym laureatem nagrody został ks. Stanisław Bartmiński , emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla. Radio Rzeszów - relacja

 • 02.01.2012 The Shared Testament: Sara and Hagar Dalia Marx and Ursula Rudnick Two feminist scholars, Dalia Marx, a liberal rabbi and an ordained Lutheran minister, Ursula Rudnick, in dialogue about the Hebrew Bible. Więcej ...

 • 2 stycznia 2012 w wieku 90 lat zmarł Jerzy Kluger laureat tytułu Człowiek Pojednania, który Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadaje osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. (Laudacja)

 • 23 grudnia 2011 Antyżydowski plakat znalazł się w kalendarzu wydanym przez magistrat. Urzędnicy nie widzą w nim nic złego. Warszawski ratusz przygotował promocyjny kalendarz książkowy na 2012 rok. Zilustrował go przedwojennymi plakatami ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie. Jeden z nich reklamuje tygodnik "Rozwój". Grafika przedstawia żołnierza, który miotaczem ognia tępi szczury. Gryzonie mają pejsy i jarmułki ozdobione gwiazdą Dawida. Pod rysunkiem czytamy: ""Rozwój" walczy o dobrobyt Polski, propagując solidarność narodową, pracę i organizację żywiołu polskiego; broni Polski przed zalewem żydowskim; łączy wszystkich Polaków pod hasłem "swój do swego po swoje"". (...) Publikacjami Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy obdarowało między innymi współpracujących z nim artystów i organizacje. Na początek nowego roku planowany jest dodruk, bo wszystkie egzemplarze już się rozeszły. Jeden trafił do rąk Barbary Sułek-Kowalskiej, wykładowcy UW i członkini Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. - W tym kalendarzu jest tyle pięknych fotografii. Nie rozumiem, jak między nimi znalazł się ten plakat - zastanawia się Sułek-Kowalska, która wystosowała w tej sprawie list otwarty do prezydent stolicy. "Nie śmiem wierzyć, że złożyła Pani swój podpis na wydanym właśnie i wręczanym jako miły upominek Kalendarzu Warszawy 2012, nie przeglądając jego zawartości. Taka lekkomyślność nie przystoi ani prawnikowi, ani urzędnikowi. Nawet wysokiego szczebla" - napisała, dopytując też, jak prezydent miasta mogła wypuścić w świat publikację z reprodukcją plakatu porównującego ludzi do tępionych szczurów. /Rzeczpospolita wydanie internetowe 23.12.2011/

 • 14 grudnia 2011 Wydawnictwo Charaktery przygotowało specjalną publikację poświęconą medytacji. O tym, czym jest medytacja, czym jest uważność, jakie jest miejsce medytacji w różnych religiach, a także o jej wpływie na rozwój wewnętrzny i duchowość człowieka opowiadają i piszą znawcy tego tematu m.in.: Laurence Freeman, roshi Jakusho Kwong, szajch Andrzej Saramowicz, rabin Sacha Pecaric, ojciec Jan Bereza. "W medytacji człowiek spotyka się z samym sobą. To doświadczenie może być trudne i bolesne, tym bardziej że jest także wezwaniem do wewnętrznej przemiany. (...) W ten sposób ścieżka medytacji pozwala nam wejść na drogę poznawania i odkrywania prawdy o sobie, a dzięki temu także o innych." /ojciec Jan Bereza MARANATHA, Przyjdź Panie/

 • 12 grudnia 2011. Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej Jonathana Sacksa, głównego rabina Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Motywy swej wizyty w Watykanie ujawnił kilka dni wcześniej na łamach L'Osservatore Romano. "Również liderzy religijni powinni ratować euro, Unię Europejską i wolny rynek. O tym będę rozmawiał z Papieżem" - zapowiedział żydowski duszpasterz. Podkreślił on, że gospodarka wolnorynkowa rozwinęła się dzięki wartościom judoechrześcijańskim. Dziś przeżywa kryzys, bo naruszone zostały owe wartości. Stąd niezbędna rola żydów i chrześcijan w ratowaniu europejskiego dziedzictwa, również w dziedzinie gospodarki - podkreślił rabin Jonathan Sacks. W Watykanie swymi spostrzeżeniami mógł się podzielić z Benedyktem XVI. Zaraz po audiencji zapytaliśmy go o pierwsze wrażenia po tym spotkaniu. /Radio Watykan/ Z tym najwyższym autorytetem duchowym tamtejszego judaizmu ortodoksyjnego Papież spotkał się już rok wcześniej, we wrześniu 2010 r., podczas swej wizyty w Anglii i Szkocji. Zapytany zaraz po audiencji w Watykanie o tematykę rozmowy, rabin Sacks powiedział: "Jesteśmy wyraźnie bardzo zaniepokojeni o duszę Europy. Europa została zbudowana na judeochrześcijańskich fundamentach. Dotyczy to również wolnego rynku. Uczonych zaskakuje, jak to się stało, że Chiny, które do XV wieku przewyższały Zachód, które odkryły wiele rzeczy na długo przed Zachodem, nie zdołały rozwinąć wolnego rynku ani demokratycznego społeczeństwa czy rewolucji przemysłowej. Większość uczonych uważa, że różnicą między Chinami i Zachodem było właśnie dziedzictwo judeochrześcijańskie". Tego samego dnia główny rabin Wielkiej Brytanii rozwinął obszernie ten temat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie zaprosił go z wykładem kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zarazem watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Wykład nosił tytuł: "Czy Europa straciła swą duszę?". Jego skrócona wersja ukazała się 12 grudnia na łamach londyńskiego dziennika The Times. Jonathan Sacks nawiązał do słów bliskich jego katolickim słuchaczom, choć nie precyzował, że wypowiedział je sam Pan Jezus ani że znane są z Ewangelii. Zaznaczył tylko, że parafrazuje "słynny chrześcijański tekst", mówiąc: "Cóż za pożytek będzie miała Europa, jeśli zyska cały świat, a straci swą duszę? (por. Mt 16, 26; Mk 8, 36; Łk 9, 25). Europie zagraża utrata duszy". Dalej brytyjski rabin powiedział:

 • 4 grudnia o 17.00 Na prośbe Haliny Bortnowskiej w najbliższą niedzielę w dolnym kościele u Jezuitów na Rakowieckiej, ks Grzegorz Michalczyk odprawi Mszę św. za duszę błogosławionej pamięci Antoniny Wyrzykowskiej, dzielnej kobiety, która uratowała kilku Żydow w Jedwabnem. Zmarła we wtorek.

 • 1 grudnia godzina 18.00 Żydowski Instytut Historyczny i Grupa Wirydarz zapraszają na wieczór promocyjny książki Haliny Bortnowskiej, "Co to, to nie", połączony z dyskusją na temat "Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu stosunków polsko - żydowskich". W dyskusji udział wezmą: prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Marek Nowak, filozof, dominikanin, ks. Wojciech Lemański oraz oczywiście Halina Bortnowska. Dyskusję poprowadzi Magdalena Czyż, Wirydarz - grupa działania przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii.

 • 3 listopada 2011. Od Abrahama ... - Jan Paweł II w dialogu z Judaizmem Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na nadzwyczajny koncert "Jan Paweł II - człowiek dialogu" z okazji 33. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża: czwartek, godz.19.15 kościół Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski w Warszawie. Maja Komorowska - słowo, Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce, Izabella Kłosińska - spran, Izabela Rzeszowska - śpiew, Emanuel Bączkowski - organy, Jerzy Zelnik - słowo. Przed koncertem o godz. 18.00 w kościele Wszystkich Świętych odbędzie się uroczysta Masz Święta, odprawiana przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Kazimierza Nycza Metropolitę Warszawskiego. W czasie koncertu prowadzona będzie zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Na wieki Będę opiewał łaski Pana (Psalm 89) "Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i można nawet powiedzieć starszymi Braćmi" (Jan Paweł II) "Jego miłość, wrażliwość i serce wobec nas nigdy nie zostaną zapomniane" (rabin Michael Schudrich)

 • Warszawa, 6 października 2011. Zostały opublikowane dwa dokumenty Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów: ["Apel o formowanie sumień"](/Apel o formowanie sumien.pdf) z 4 września 2011: "W przededniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej Podlasie stało się świadkiem szeregu kryminalnych incydentów skierowanych w mniejszości narodowe w Polsce. Na synagodze w Białymstoku ktoś umieścił napisy o treści faszystowskiej. Zniszczono mienie w Centrum Muzułmańskim w Białymstoku i zamalowano napisy w języku litewskim w gminie Puńsk. Podpalono drzwi mieszkania małżeństwa polsko-pakistańskiego, a wreszcie sprofanowano obelżywymi faszystowskimi napisami oraz swastyką pomnik ofiar Żydów spalonych żywcem przez ich polskich sąsiadów w Jedwabnem, w czasie ostatniej wojny." [....] "Tymczasem w społeczeństwie słychać dziś przede wszystkim niepokojącą ciszę." oraz apel: ["O przyzwoitość w życiu publicznym"](/O przyzwoitosc w zyciu publicznym.pdf) z 4 października 2011: "Elementarnym wymogiem pokojowego współżycia społecznego w pluralistycznym społeczeństwie jest wzajemne poszanowanie różnych grup społecznych. To, co jest dla jednych święte lub przejawia najwyższą wartość, powinno być wolne od aktów agresji, pogardy i nienawiści ze strony innych." [...] "Uważamy, że dla głosicieli ideologii nienawiści o podłożu narodowościowym, etnicznym, religijnym i kulturowym nie powinno być miejsca w polskim życiu publicznym. Apelujemy do mediów, świata kultury i nauki oraz środowisk opiniotwórczych, aby nie czyniły swymi bohaterami osób, które świadomie łamią elementarne zasady przyzwoitości i współżycia społecznego."

 • 23 X 2011 Wspólna Radość Tory 2011: W niedzielę, 23 X br., odbędzie się w Warszawie spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów "Wspólna Radość Tory" organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rozpoczęcie o godz. 17.00 w dolnym kościele księży jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Po modlitwie w sąsiedniej auli PWT Collegium Bobolanum odbędzie się sympozjum. Dialog międzyreligijny w Warszawie przed 150 laty? Nawiążemy tym razem do wydarzeń w Warszawie z roku 1861. 27 lutego w manifestacji patriotycznej uczestniczyli ramię w ramię polscy katolicy, ewangelicy i Żydzi. Celebracją zbratania był pogrzeb ofiar manifestacji, który prowadzili duchowni różnych religii. Podczas kolejnej manifestacji 8 kwietnia na placu Zamkowym zginął m.in. Michał Landy, student jesziwy, który przejął krzyż z rąk zastrzelonego księdza katolickiego. W październiku żołnierze carscy sprofanowali kościoły katolickie, bijąc w nich i aresztując uczestników demonstracji antyrosyjskich. W proteście zamknięto wszystkie kościoły katolickie. Do sprzeciwu dołączyli też ewangelicy i Żydzi, zamykając swoje domy modlitwy. Aresztowano m.in. rabina Meiselsa i żydowskich kaznodziejów "za buntownicze kazania". Co mówi nam dzisiaj - po 150 latach - ówczesne zbratanie narodów, wyznań i religii? Program sympozjum:

 • 22 września 2011, Berlin. Przemówienie Benedykta XVI do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej: "Z uznaniem chciałbym też zwrócić uwagę na pogłębiony dialog między Kościołem katolickim z judaizmem. Kościół odczuwa wielką bliskość względem narodu żydowskiego. Wraz z deklaracją "Nostra aetate" Soboru Watykańskiego II rozpoczęło się "kroczenie nieodwracalną drogą dialogu, braterstwa i przyjaźni" (por. Przemówienie w synagodze w Rzymie, 17 stycznia 2010). " Oprócz tych godnych pochwały konkretnych inicjatyw wydaje mi się, że my, chrześcijanie powinniśmy również coraz bardziej zdawać sobie sprawę z naszego wewnętrznego pokrewieństwa z judaizmem. Dla chrześcijan nie może istnieć przerwa w wydarzeniu zbawczym. "Zbawienie bierze początek od Żydów" (J 4,22). Tam gdzie konflikt między Jezusem a judaizmem Jego czasów postrzegany jest w sposób powierzchowny, jako odłączenie się od Starego Przymierza, pojawia się także sprowadzenie go do idei wyzwolenia, uważającej Torę jedynie jako niewolnicze przestrzeganie rytuałów i obrzędów zewnętrznych. Faktycznie jednak Kazanie na Górze nie znosi prawa mojżeszowego, lecz ujawnia jego ukryte możliwości i ujawnia nowe wymagania; odnosi nas do najgłębszego fundamentu ludzkiego działania, do serca, gdzie człowiek wybiera między czystym a nieczystym, gdzie rozwija się wiara, nadzieja i miłość. Orędzie nadziei, jakie przekazują księgi Biblii hebrajskiej i chrześcijańskiego Starego Testamentu zostało przyjęte i rozwinięte w różny sposób przez chrześcijan i Żydów. "Po wiekach konfrontacji za nasze zadanie uważamy przyczynienie się do tego, żeby te dwa sposoby nowej lektury pism biblijnych - chrześcijański i żydowski - zaczęły prowadzić ze sobą dialog, dopomagający do poprawnego rozumienia woli Boga i Jego słowa" ("Jezus z Nazaretu", cz. II, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, wyd. Jedność, Kielce, 2011, s. 44). Dialog ten w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie powinien umocnić wspólną nadzieję w Bogu. Bez tej nadziei społeczeństwo traci swój humanizm."

 • 19 sierpnia 2011 (piątek), Otwock godz. 19.00 Marsz pamięci i modlitwy w 69. rocznicę zagłady otwockich Żydów. Po marszu, ok. godz. 20.15, w Klubie O.C.K. "Smok", ul. Warszawska 11/13: wernisaż wystawy fotografii Mariana Domańskiego "Rzeźbione wodą i wiatrem" oraz spotkanie dyskusyjne "Zagłada otwockich Żydów - w Spowiedzi Calka Perechodnika" z udziałem Zbigniewa Gluzy i ks. Wojciecha Lemańskiego. "Ośrodek KARTA opublikował w tym roku kolejne, trzecie już wydanie niezwykłego świadectwa Calka Perechodnika - mieszkańca Otwocka, policjanta żydowskiego w tutejszym getcie, wybitnego kronikarza Zagłady. Tekst pełen jest goryczy, ale i bardzo wnikliwych obserwacji. Perechodnik oskarża wszystkich: Niemców, Polaków i Żydów, a także siebie samego. "Spowiedź" została spisana w roku 1943, a jej autor nie doczekał wyzwolenia. Zmarł pod koniec roku 1944, prawdopodobnie na tyfus bądź z rąk szabrowników. Zapis jego wspomnień stał się tekstem klasycznym, cytowanym niemal we wszystkich poważniejszych opracowaniach na temat Holokaustu." /Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich Kontakt: tel. 600-872.173 E-mail: zydzi.otwoccy@op.pl Facebook: Żydzi otwoccy / The Jews of Otwock/ [Program:](/19 sierpnia 2011_informacje-OK.pdf)

 • 31 lipca 2011 godzina 14 - Wspolna modlitwa członków Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w miejscu dawnego obozu zagłady w Treblince. Uczciliśmy prawie 900 000 ofiar, przede wszystkim Żydow z Warszawy. 22 lipca 1942 r Niemcy rozpoczęli Wielką Akcje w warszawskim getcie, w wywniku której ponad 300 000 Żydów zostało wywiezionych do Treblinki i tam zamordowanych.

 • 10 lipca 2011. Władze państwowe, gminy żydowskie i Kościół katolicki 10 lipca w 70. rocznicę zbrodni w Jedwabnem oddadzą się wspólnej refleksji nad tragedią zamordowanych Żydów - powiedział PAP Władysław Bartoszewski. "O ile 10 lat temu Kościół nie brał udziału w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar tej tragedii na miejscu w Jedwabnem, o tyle w tym roku będzie tam reprezentowany przez jego biskupów - powiedział, podkreślając wagę tego wydarzenia dla stosunków polsko-żydowskich." /Gazeta Wiadomości, PAP/

 • **3 - 6 lipca 2011

"Religie i ideologie, perspektywy Polskie i nie tylko"

** - doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) zorganizowana we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków.

 • 1 lipca 2011 Instytut Francuski w Krakowie, Centrum Badań Holokaustu UJ i Mémorial de la Shoah w Paryżu zapraszają na panel dyskusyjny w ramach 21 Festiwalu Kultury Żydowskiej "Jak uczyć o Holokauście kolejne pokolenia?" 1 lipca 2011 w godz. 10:00 - 13:30 w Jewish Community Centre, ul. Miodowa 24. Paneliści : dr Alicja Bartuś, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (Oświęcim) Bogdan Białek, Redaktor Naczelny Miesięcznika "Charaktery" (Kielce) prof. dr hab. Zdzisław Mach, Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ (Kraków) Jakub Nowakowski, Dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja dr Piotr Trojański, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków) Iannis Roder, profesor historii, Mémorial de la Shoah (Paryż) Robert Szuchta, historyk, pedagog, wychowawca (Warszawa) Joanna Zętar, historyk sztuki, dziennikarz, Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" (Lublin) Prowadzenie dyskusji : dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ (Kraków) Jean-Yves Potel, politolog, Mémorial de la Shoah (Paryż) Celem panelu jest refleksja nad pamięcią i edukacją o Holokauście oraz nad wyzwaniami stojącymi przed nauczaniem młodych ludzi o Zagładzie, z uwzględnieniem doświadczeń w społeczeństwach lokalnych w: Paryżu, Oświęcimiu, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Kielcach.

 • 12 i 7 czerwca 2011 Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki. U chrześcijan - dwunastego, 7 tygodni po Wielkiej Nocy - pamiątka Zesłania Ducha Świętego, u Żydów - siódmego - święto Szawuot - pamiątka ofiarowania Tory Mojżeszowi na górze Synaj, 50 dni po Pesach. W tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań obchodzili pamiątkę Zesłania Ducha Świętego w tym samym terminie odległym o kilka dni od tegorocznego terminu żydowskiego święta Szawuot Tego właśnie święta, które obchodzili Apostołowie w chwili zesłania Ducha Świętego.

 • 4.X.2010 - 13.VI.2011 A B C relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII zaprasza na wykład monograficzny "A-B-C relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich". Propozycję kierujemy do wszystkich studentów i doktorantów UPJPII oraz z innych uczelni krakowskich, pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat relacji między chrześcijaństwem i judaizmem, teologii dialogu chrześcijańsko-żydowskiego czy stosunków polsko-izraelskich. Wśród wykładowców znajdą się wybitni znawcy problematyki, m.in.: Nili Amit, ks. dr Manfred Deselaers, red. Konstanty Gebert, ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, ks. prof. dr hab. Jan Kracik, dr Maciej Kozłowski, dr Stanisław Krajewski, ks. dr hab. Grzegorz Ryś. Wykład zakończony egzaminem (3 pkt. ECTS) będzie się odbywał w Auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w poniedziałki o godz. 15.00.

 • 19 - 24 kwietnia 2011, Pascha - w tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań obchodzili Wielkanoc w tym samym terminie 25 kwietnia odległym zaledwie o kilka dni od tegorocznego terminu 19 kwietnia głównego święta Żydów - Pesach. Wielkopiątkowa modlitwa za Żydów w Mszale Rzymskim (/prchiz); Philip A. Cunningham, The 1962 Roman Missal and Catholic-Jewish Relations. (International Council of Christians and Jews: Documentation, news, commentary, and analyses of current issues and events in Jewish-Christian relations. August 8, 2007) ; Nowe sformułowanie modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według przedsoborowego Mszału Rzymskiego Watykan/ Warszawa, 05.02.2008 (BP KEP). Więcej: Dialog a liturgia

 • 6 kwietnia 2011 godz.18.00, "Wirydarz" - grupa działania przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii zaprasza na dyskusję "Postawy obserwatorów ludobójstwa". W spotkaniu udział wezmą prof. Barbara Engelking-Boni i Konstanty Gebert, prowadzi Halina Bortnowska. Siedziba Helsińskiej Fundacji Praw Czlowieka (ul. Zgoda 11, VI piętro), Plakat

 • 5-7 kwietnia 2011 r. Zamość. Konferencja: Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie oraz 5 kwietnia 2011 r. otwartcie Centrum "Synagoga". "W mieście przez kilka dziesięcioleci istniała największa (obok Lwowa) społeczność sefardyjska w Rzeczypospolitej. Pod koniec XVIII w. Zamość stał się jednym z najsilniejszych w regionie ośrodków Haskali. To właśnie z Zamościa pochodził Ezriel Halewi Horowitz, wielki przeciwnik chasydyzmu." Program konferencji.

 • 13 marca 2011 Najnowsza książka Benedykta XVI"Jezus z Nazaretu. Cz. II. Tygodnik Powszechny: "Odpowiedź Benedykta XVI na pytanie: "Kto zabił Jezusa?", dana w najnowszej książce "Jezus z Nazaretu. Cz. II", wywołała duże poruszenie w środowiskach żydowskich. Podziękowanie za odrzucenie przez Papieża "fałszywych oskarżeń, które służyły za podstawę do szerzenia przez stulecia nienawiści wobec Żydów", przesłał Benjamin Netanjahu. Premier Izraela jest przekonany, że "jasność i odwaga" wykazana przez Benedykta XVI wzmocni relacje między Żydami a chrześcijanami. Zadowolenie ze słów papieża wyraziły również Światowy Kongres Żydów i żydowska Liga przeciw Zniesławieniu. "Ci, którzy przeżyli Holokaust, wiedzą aż nazbyt dobrze, jak bardzo wielowiekowe obciążanie Żydów zarzutami o zabójstwo Chrystusa stworzyło zatruty klimat nienawiści, który legł u podstaw antysemickich prześladowań, których ostatecznym wyrazem był Holokaust" - powiedział Elan Steinberg z Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i ich Potomków. Papież w drugiej części książki "Jezus z Nazaretu" mówi o "fatalnym w skutkach" poszerzeniu u Mateusza Ewangelisty znaczenia słowa "tłum" we fragmentach mówiących o procesie Jezusa. "Jeśli według Mateusza "cały lud" wołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla. Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich" - napisał Benedykt XVI. Rabin David Rosen, odpowiedzialny po stronie żydowskiej za dialog z Watykanem, oświadczył, że nowa książka Papieża może mieć jeszcze większe znaczenie niż słynna soborowa deklaracja "Nostra aetate", która zdjęła z Żydów odium "bogobójców", gdyż wierni bardziej czytają Pismo Święte i komentarze do niego niż dokumenty kościelne." ASk/KAI, PAP,

 • 13 marca 2011 Nagroda im. ks. Stanisława Musiała. Tygodnik Powszechny: "Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała otrzymali w tym roku profesorowie Bożena i Jerzy Wyrozumscy ? za wybitny wkład w rozwój badań nad historią Żydów w Polsce, a zwłaszcza w Krakowie, oraz pomysłodawca i dyrektor lubelskiego ośrodka "Brama Grodzka ? Teatr NN" Tomasz Pietrasiewicz - za konsekwentną realizację działań edukacyjnych, artystycznych i animacyjnych, mających na celu odtworzenie i uzdrowienie pamięci polsko-żydowskiej. Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" dla uhonorowania zasług na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Przyznaje się ją w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Decyzją kapituły uhonorowano również (poprzez odczytanie specjalnego oświadczenia) zmarłego jesienią 2010 roku Tadeusza Markiela, świadka Zagłady Żydów w Gniewczynie niedaleko Przeworska, który ostatnie lata życia poświęcił próbie poinformowania opinii publicznej o tym, co wówczas zobaczył. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 4 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim, a udział w niej wzięli m.in. kardynałowie Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski, członkowie krakowskiego korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele władz miasta i gminy żydowskiej. Kard. Dziwisz wyraził radość z istnienia Nagrody im. ks. Musiała, przypomina ona bowiem, że "pogłębianie wzajemnych relacji jest naszym obowiązkiem i przywilejem". Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Kai i Justyny Danczowskich. Ceremonię w Auli Collegium Novum UJ poprzedziła sesja naukowa poświęcona obecności Żydów w Krakowie. Jeden z referatów wygłosił prof. Antony Polonsky (Brandeis University, USA), światowej sławy autorytet w dziedzinie historii Żydów w Polsce i wschodniej Europie. Dzień wcześniej w bazylice jezuitów kard. Franciszek Macharski przewodniczył Mszy św. w intencji ks. Stanisława Musiała (zm. 5 marca 2004 r.), rzecznika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, wieloletniego redaktora "Tygodnika"."

 • 10-02-2011 Rzym, Arcybiskup Józef Życiński nie żyje. Metropolita lubelski zmarł nagle w Rzymie w wieku 62 lat. Był jednym z najbardziej cenionych polskich hierarchów./KAI/ - Zapamiętam mądrość, aktywność i uśmiech arcybiskupa Życińskiego - powiedział naczelny rabin Polski Michael Schudrich. "Umarł wielki człowiek" - podkreślił rabin./KAI/ "To był człowiek, który patrząc ludziom w oczy, patrzył w serce..." (O. Wiesław Dawidowski OSA, Dwa słowa)

 • 27 stycznia 2011. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Rzeszów - na obchody zaprasza Pracownia Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Program.

 • 17-30 stycznia 2011 [ Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Wiara-Hatikvah-Miłość,](/Kielce 2011 I.html)zapraszają Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach Bogdan Białek Instytut Psychologii i Edukacji "Charaktery" Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach Andrzej Dąbrowski. Honorowy patronat: ks. bp Mieczysław Cisło - przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielc Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, Instytut Psychologii i Edukacji "Charaktery" Partner: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Polska Rada Chrześcijan i Żydów Współpraca: Muzeum Historii Kielc, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce, Parafia św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach Patronat medialny: Polskie Radio Kielce, DEON.PL, Tezeusz.pl, Jewish.org

 • 15 stycznia 2011 , godz. 17.00 - nadanie tytułu Człowiek Pojednania ks. prof. Tomaszowi Halikowi przez PRChiŻ - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6, po Hawdali - uroczystym zakończeniu szabatu. Wykład ks. prof. Tomasza Halika: "Różnorodność pojednana". Laudacja - Stanisław Krajewski.

 • 15/16 stycznia 2011 XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Weź twego syna jedynego... i złóż go w ofierze... (Rdz 22,2) Centralne obchody w Przemyślu. Specjalne materiały duszpasterskie Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu zawierające słowo przewodniczącego Komitetu, bp. Mieczysława Cisło, teksty liturgiczne oraz homilię na XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce i modlitwę Benedykta XVI z Jerozolimy. Program obchodów w Warszawie: 15-17 I 2011. Czytania biblijne: Rdz 22,1-19; Ps 105; Rz 8,31b-39; Mt 20,20-28

 • 15 stycznia, godz. 17.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 Hawdala - uroczyste zakończenie szabatu; nadanie tytułu Człowiek Pojednania ks. prof. Tomaszowi Halikowi przez PRChiŻ; wykład ks. prof. Tomasza Halika: "Różnorodność pojednana"

 • 16 stycznia, godz.12.30 - kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5 Msza święta "o uproszenie miłości" pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa

 • 16 stycznia, godz.10.30-15.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 Dzień otwarty: zwiedzanie synagogi i mykwy o godz. 10.30, 12.00 i 13.30.

 • 17 stycznia, godz.19.00 - kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta 2 Liturgia Słowa pod przewodnictwem o. Wiesława Dawidowskiego OSA, współprzewodniczącego PRChiŻ z komentarzem żydowskim (prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski) i chrześcijańskim (ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Bardski) Program w Krakowie:

 • środa, 12 stycznia 2011, godz. 17.00: "Oto jestem!" - Abraham wobec próby. O "związaniu Izaaka" będą rozmawiać: Boaz Pasz - Naczelny Rabin Krakowa i red. Janusz Poniewierski. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, s.120, Ip.

 • sobota, 15 stycznia 2011, godz. 17.00: Hawdala - spotakanie modlitwne Żydów i Chrześcijan, synagoga Tempel, ul. Miodowa 24. Udział wezmą: ks. kard. Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski, ks. kard. Franciszek Macharski, Edgar Gluck - Naczelny Rabin Galicji, Boaz Pasz - Naczelny Rabin Krakowa, Tadeusz Jakubowicz - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Koncert Urszuli Makosz z Zespołem. Organizatorzy: Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Miedzynarodowy Instytut Ekumenii i Dialogu [ Program w Katowicach ](/XIV Dzien Jud Katowice.pdf) [ Program w Lublinie](http://diecezja.lublin.pl/news,189

) [ Program w Poznaniu](http://ekai.pl/diecezje/poznanska/x37156/xiv-dzien- judaizmu-w-poznaniu/

) /KAI/ , [ więcej ](http://poznan.jewish.org.pl/

)/poznan.jewish.org.pl/. Program w Sieradzu

 • 14 grudnia 2010. o. Ludwik M. Wiśniewski OP: "Rozbicie w Episkopacie przekłada się na rozbicie duchowieństwa. Polska ma ogromny zastęp młodych i ofiarnych księży. Jednakże według moich ocen ponad 50 proc. duchowieństwa jest "zarażone" ksenofobią, nacjonalizmem i wstydliwie skrywanym antysemityzmem...." _/"Rozbity Kościół, święte frazesy" - list do nuncjusza arcybiskupa Migliore,Gazeta Wyborcza 14.XII.2010/_

 • Dnia 9 grudnia 2010 w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (Jewish Community Centre of Krakow) przy ul. Miodowej 24 odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący polskiego wydania książki "Koniec niewinności" Jean-Yves Potel'a zorganizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak oraz Centrum Badań Holokaustu UJ. Rozpoczęcie o godz. 18:00. Wstęp wolny. Jean-Yves Potel - francuski publicysta, polonofil, dyplomata, autor kilkunastu książek. W latach 2001-2005 pracował jako attaché kulturalny przy Ambasadzie Francji w Warszawie. W panelu udział wezmą: - Jean-Yves Potel, autor, - Henryk Woźniakowski, prezes Wydawnictwa Znak, - prof. dr hab. Zdzisław Mach, dyrektor Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie, - dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ w Krakowie Nota od wydawcy (Znak): Żydowska przeszłość Polski i pamięć o Holokauście wciąż są przyczyną rozmów i kłótni! Zrujnowana podczas drugiej wojny światowej Polska posiada szczególny status w żydowskiej pamięci o Zagładzie i historii Holokaustu. Od kilkunastu lat dzięki wolności słowa i dostępowi do archiwów możliwy jest krytyczny powrót do tej epoki. Historycy, dziennikarze i artyści nieustannie otwierają kolejne drzwi, za którymi aż roi się od mniej lub bardziej niewygodnych pytań. Festiwale, prasa, programy radiowe i telewizyjne oddziałują na młode pokolenie. Ożywa mała społeczność żydowska. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa polityka historyczna, a sama historia bywa nadużywana. Jean-Yves Potel podczas pracy w ambasadzie Francji w Warszawie poznał osoby starające się odkryć, poznać i upamiętnić zamazaną żydowską przeszłość w polskich miastach i miasteczkach. Starał się zrozumieć ich motywacje oraz podejmowane działania. Celem Końca niewinności jest przedstawić tę pracę polskiego społeczeństwa nad sobą i swoją przeszłością. Niczym w zapiskach z podróży po Warszawie, Krakowie czy Lublinie autor przywołuje miejsca pamięci, rozmowy portretujące głównych aktorów odrodzenia oraz dzieli się własnymi refleksjami o tej wywołującej tak wielkie emocje części historii Polski. ICC Kraków

 • 23.11.2010. Benedykt XVI: Żydzi są naszymi "ojcami w wierze". "Światło świata. Papież, Kościół, znaki czasu" - wywiad-rzekę z Benedyktem XVI zaprezentowano w Watykanie. Książka jest zapisem rozmowy, jaką z papieżem przeprowadził niemiecki dziennikarz i pisarz Peter Seewald. "Muszę powiedzieć, że od pierwszego dnia moich studiów teologicznych nad treścią ksiąg Starego i Nowego Przymierza, obu części naszego Pisma Świętego było to dla mnie natychmiast jasne. Uważałem, że możemy czytać Nowy Testament tylko w nawiązaniu do przeszłości, inaczej go nie zrozumiemy. Potem oczywiście nas jako Niemców spotkało to, co wydarzyło się w III Rzeszy i wówczas naprawdę zaczęliśmy patrzeć na naród Izraela z pokorą, ze wstydem i z miłością. Te rzeczy, jak już powiedziałem połączyły się w moim wykształceniu teologicznym i uformowały moją drogę myślenia teologicznego. Dlatego było dla mnie jasne - także w pełni kontynuując spuściznę Jana Pawła II - że ta nowa, kochająca, rozumiejąca się wzajemność Izraela i Kościoła, szanująca istnienie drugiej strony i jej własny sposób funkcjonowania musi być ważna dla mojego głoszenia wiary chrześcijańskiej. Żydzi nie najlepiej odbierają wyrażenie "starszy Brat", którego używał już Jan XXIII. A to dlatego, że w tradycji żydowskiej "starszy brat" - Ezaw - jest też "zepsutym moralnie bratem". Mimo to można tego określenia używać, bo mówi ono o czymś ważnym. Ważne jest jednak to, że Żydzi są naszymi "ojcami w wierze". I być może to wyrażenie określa dobitniej nasze wzajemne stosunki." / KAI oraz: Idziemy, 5 grudnia 2010/
  Ekumenizm na świecie
  (ekumenizm.pl)
  Korespondentka Jerusalem Post Lisa Palmieri-Biling w ciepłych słowach pisze o nowej książce będącej wywiadem z papieżem Benedyktem XVI. Jej zdaniem książka pokazuje zaangażowanie papieża na rzecz dialogu z Żydami i Izraelem. Papież mówi o wewnętrznej jedności Starego i Nowego Przymierza, dwóch części Pisma Świętego i podkreśla, że od pierwszego dnia jego studiów teologicznych jasnym dla niego było, że Nowy Testament można czytać wyłącznie razem z tym co go poprzedzało. Inaczej jest on kompletnie nie zrozumiały. /Dorota Walencik Ekumenizm na świecie, 29.11.2010ekumenizm.pl /
 • Niedziela, 10 pazdziernika 2010 Polska Rada Chrześcijan i Żydów zaprasza na modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów oraz sympozjum Wspólna Radość Tory. Warszawa, ul. Rakowiecka 61 godz. 16.00 - Radość Tory , dolny kościół św. Andrzeja Boboli Komentarze do słów Tory (Rdz 41, 14-36): Miriam Gonczarska, Marek Nowak OP Wspólna modlitwa słowami psalmów Moja droga do dialogu : Wiesław Dawidowski OSA, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów godz. 17.30 - Do księdza? Do rabina? Do terapeuty? aula Collegium Bobolanum, dyskusja panelowa: Jonatan Britman, psychoterapeuta, koordynator psychologów szpitala w Tworkach Ewa Kusz, psycholog, seksuolog, wiceprzewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Jacek Prusak SJ, ksiądz, psychoterapeuta, redaktor "Tygodnika Powszechnego" Michael Schudrich, naczelny rabin Polski Prowadzenie: Barbara Sułek-Kowalska, tygodnik "Idziemy", Instytut Dziennikarstwa UW Patronat: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy ABP Kazimierz Nycz, metropolita warszawski Michael Schudrich, naczelny rabin Polski BP Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem Partnerzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Laboratorium WIĘZI, Papieski Wydział Teologiczny "Collegium Bobolanum", Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

 • 1.X.2010 Żydzi obchodzą święto Simchat Tora (Radość Tory) , "które przypada dziewiątego dnia Sukot w diasporze, a w Izraelu obchodzi się je razem ze Szmini Aceret. Dobiega wtenczas końca roczny cykl odczytywania Tory w synagodze i jednocześnie zaczyna się nowy. Czytanie kończy się na ostatnich wersetach Deworim (Księgi Powtórzonego Prawa) i zaczyna od nowa od Bereszit (Księgi Rodzaju). Jak każe zwyczaj, osoba wywołana do odczytania ostatniego fragmentu Tory nazywana jest Chatan Tora ("oblubieniec Tory"), a osoba zaczynająca czytanie od Księgi Bereszit - Chatan Bereszit. Święto przebiega w ten sposób, że wieczorem wyjmuje się z aron ha-kodesz wszystkie zwoje, zostawiając na ich miejscu zapaloną świecę jako symbol niegasnącego światła Tory. Mężczyzni obnoszą zwoje wokół bimy z radosnym śpiewem i tańcami, wykonując w ten sposób siedem okrążeń - hakafot. Uroczystość trwa niekiedy kilka godzin i różni się zasadniczo od innych świąt tym, że do części przeznaczonej dla mężczyzn zaprasza się również kobiety i dzieci, które są również dopuszczone do noszenia Tory, śpiewu i tańca w wesołej procesji. Obrzęd powtarza się następnego ranka. Przed wywołaniem "oblubieńców" wszyscy dorośli Żydzi płci męskiej odmawiają po kolei błogosławieństwo nad Torą. Któryś z dorosłych zwołuje także wszystkie dzieci na bimę pod swój talit (szal modlitewny), by powtórzyły za nim formułę błogosławieństwa. Zwyczajowo cała kongregacja podejmowana jest przez owych dwóch "oblubieńców" przyjęciem na cześć Simchat Tora." _/ Miriam Gonczarska, Kalendarz żydowski, Strona internetowa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie/_

 • 26 września 2010 godz. 16.00 Muzeum Ziemi Otwockiej, Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają na spotkanie z Zofią Maj połączone z promocją jej książki "Przyszło mi żyć w ciekawych czasach". Zofia Maj to córka warszawskich żydowskich nauczycieli, Marii i Jakuba Grinbergów. W Otwocku spędziła najmłodsze lata swojego życia, gdyż jej ojciec był tu nauczycielem matematyki. Jest absolwentką Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. W roku 1957 wraz z całą rodziną, tuż po swoim ślubie, wyemigrowała do Australii. Znalazła pracę na wydziale metalurgii uniwersytetu w Melbourne - jako pierwsza kobieta w historii wydziału. Do dziś mieszka w Melbourne. Do Polski przyjechała obecnie m.in. na Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i w celu promocji swej książki. Zofia Maj nie tylko żyła w ciekawych czasach, ale bardzo barwnie je opisała w autobiografii. A jeszcze ciekawiej o nich opowiada. Warto osobiście o tym się przekonać. Na angielskojęzycznej stronie internetowej można zapoznać się z fragmentami książki. Jest tam dostępny m.in. rozdział dotyczący życia w przedwojennym Otwocku. W polskiej edycji książki został on uzupełniony o wspomnienia z 19 sierpnia 2007 r., gdy na wystawie "Żydzi otwoccy. Kraina dziwnych snów" Zofia nieoczekiwanie odnalazła na szkolnym zdjęciu swego ojca. Muzeum Ziemi Otwockiej Otwock, ul. Naturowicza 2 Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich jest sekcją terenową Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Kontakt: tel. 600-872.173, E-mail: zydzi.otwoccy@op.pl facebook , Muzeum Ziemi Otwockiej

 • 20 września 2010 Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na prezentację nowej odsłony portalu - współczesnego Pomnika Polskich Sprawiedliwych. Portal - współczesny pomnik, nowoczesna forma pamięci zbiorowej upamiętniania Polaków ratujących Żydów w czasie wojny. Poniedziałek godzina 14 00 Plac Grzybowski przy ulicy Próżnej w Warszawie. Ciąg dalszy w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 8. Wstęp wolny

 • 1 września 2010 VII. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera - szczególne uczczenie 25. rocznicy powstania Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, z którym Fundacja SHALOM współpracuje od wielu lat. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu, podczas którego oddamy hołd bohaterstwu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, będzie uroczysty koncert "Kadysz" 1 września br. w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie.

 • 19 sierpnia 2010. godz. 19:00 Kinokawiarnia "Stacja Falenica" pokaz filmu "Po-lin. Okruchy pamięci" w reżyserii Jolanty Dylewskiej (2008.), poprzedzony wprowadzeniem historycznym przypominającym wydarzenia z Falenicy z 20 sierpnia 1942 roku. Archiwalny materiał zdjęciowy udostępniony przez Towarzystwo Miłośników Falenicy pochodzący z wystawy pt. "Żydzi w Falenicy" zrealizowanej w Klubie Kultury Falenica w 2007 roku. "20 VIII 1942 miała miejsce zagłada Żydów z falenickiego getta. Realizując plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, niemieckie władze hitlerowskie w bestialski sposób usunęły z terenu Falenicy 6000 jej mieszkańców i skierowały do miejsc zagłady... Jak co roku uczcimy tę tragiczną datę poprzez obecność pod pomnikiem tego wydarzenia. O godz. 18.00 przy ul. Patriotów, róg Frenkla, vs. wejścia do stacji (obecnie sala kina) spotkamy się tam, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze, pomodlić się / pomilczeć... Przewidujemy także skromne recytacje. Można, jak co roku, przyłączyć się."

 • 19 sierpnia 2010 r. (czwartek), godz. 19.00 Otwock - Marsz pamięci i modlitwy w 68. rocznicę zagłady otwockich Żydów. Rozpoczęcie o godz. 19.00 na bocznicy kolejowej, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej Przejście z zapalonymi lampkami przez tory kolejowe i dalej ul. Dłuskiego. Modlitwy żydowskie i chrześcijańskie przy kamieniu ­pamięci otwockich Żydów, ul. Reymonta. Po marszu: Prezentacja książki Ity Kalisz, córki otwockiego cadyka, "Cadykowy dwór niegdyś w Polsce" Klub "Smok", ul. Warszawska 11/13. Książkę przedstawi tłumaczka i autorka opracowania, Anna Ciałowicz. Wydawcą książki jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Opublikowano ją w wersji dwujęzycznej: w jidysz i po polsku. Serdecznie zapraszamy do udziału. Organizatorzy: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, Otwockie Centrum Kultury, oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Patronat: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak

 • 16-18 sierpnia 2010, godzina 16:00 - seria wykładów rabina Sachy Pecarica tłumacza i edytora Talmudu po polsku, którego ukazania się oczekujemy we wrześniu 2010. (Jewish Community Centre, ul. Modowa 24, Kraków.)

 • 13 lipca 2010. godz. 14.45 Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce serdecznie zapraszają na uroczystości związane z 10. rocznicą śmierci Jana Karskiego. W programie m.in. darmowy pokaz nieznanych, rewelacyjnych filmów poświęconych Janowi Karskiemu (można będzie zobaczyć m.in. kontrowersyjny "Le Rapport Karski" Claude'a Lanzmanna i kreskówkę o misji Karskiego wyprodukowaną przez studio Walta Disneya), oraz debata "Pamięć o Janie Karskim", w której wezmą udział badacze wspólnej historii polsko-żydowskiej oraz inicjatorzy nowatorskich działań edukacyjnych na ten temat. Na debatę - miejsca ograniczone, na pokaz filmów - wstęp wolny. Program

 • 11 lipca o godz. 10 W ramach obchodów 10 rocznicy śmierci śp. Jana Karskiego, w katedrze Garnizonowej WP odbędzie się Msza żałobna. Mszę odprawi ks. Prałat Jan Żarski, administrator diecezji Garnizonowej WP, a kazanie wygłosi Wiesław Dawidowski OSA - współprzewodniczący PRCHiŻ. Przed Mszą słowo wstępne wygłosi Bogdan Białek członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od lat prowadzący niezwykle aktywną działalność mającą na celu budowę i rozwój dialogu polsko - żydowskiego.

 • 9 lipca 2010 W Rzymie odbywa się Kapitula Generalna Sióstr z Syjonu. O Siostrach z Syjonu: Sisters of Our Lady of Sion

 • Powstała strona internetowa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, któremu przewodniczy Bogdan Białek członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od lat prowadzący niezwykle aktywną działalność mającą na celu budowę i rozwój dialogu polsko - żydowskiego. "Organizujemy obchody rocznic pogromu kieleckiego, ufundowaliśmy pomniki Jana Karskiego oraz Menory - pomnika poświęconego zagładzie 20 tysięcy kieleckich Żydów. Prowadzimy działalność edukacyjną wśród kieleckiej młodzieży. Obecnie przygotowujemy się do wielkich uroczystości, które odbędą się 5 lipca. Na kieleckim kirkucie odsłonięty zostanie nowy monument nagrobny ofiar pogromu".

 • Powstała strona internetowa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, któremu przewodniczy Bogdan Białek (członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów) od lat prowadzący niezwykle aktywną działalność mającą na celu budowę i rozwój dialogu polsko - żydowskiego. "Organizujemy obchody rocznic pogromu kieleckiego, ufundowaliśmy pomniki Jana Karskiego oraz Menory - pomnika poświęconego zagładzie 20 tysięcy kieleckich Żydów. Prowadzimy działalność edukacyjną wśród kieleckiej młodzieży. Obecnie przygotowujemy się do wielkich uroczystości, które odbędą się 5 lipca. Na kieleckim kirkucie odsłonięty zostanie nowy monument nagrobny ofiar pogromu".

 • 13 lipca 2010. godz. 14.45 Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce serdecznie zapraszają na uroczystości związane z 10. rocznicą śmierci Jana Karskiego. W programie m.in. darmowy pokaz nieznanych, rewelacyjnych filmów poświęconych Janowi Karskiemu (można będzie zobaczyć m.in. kontrowersyjny "Le Rapport Karski" Claude'a Lanzmanna i kreskówkę o misji Karskiego wyprodukowaną przez studio Walta Disneya), oraz debata "Pamięć o Janie Karskim", w której wezmą udział badacze wspólnej historii polsko-żydowskiej oraz inicjatorzy nowatorskich działań edukacyjnych na ten temat. Na debatę - miejsca ograniczone, na pokaz filmów - wstęp wolny. Program

 • 5 lipca 2010 uroczystość restytucji pomnika ku czci ofiar pogromu kieleckiego, która odbędzie się w Kielcach, na cmentarzu żydowskim na Pakoszu. Z inicjatywy społecznej i dzięki wsparciu osób prywatnych powstał nowy monument nagrobny, zaprojektowany przez Pana Profesora Marka Cecułę. Znalazły się na nim nazwiska wszystkich ofiar pogromu, w zdecydowanej większości spoczywających właśnie w tym miejscu. Pomnik stanie na miejscu starego grobu, jak dotąd bezimiennego i poważnie zniszczonego przez czas. Wydarzenie to będzie symbolicznym domknięciem długiej drogi rozpamiętywania i zrozumienia, jaką mieszkańcy Kielc przeszli od strasznego dnia 4 lipca 1946 roku do tej chwili. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w odsłonięciu odnowionego grobowca ofiar pogromu kieleckiego. Uroczystość połączona z obchodami 64. rocznicy tego tragicznego wydarzenia rozpocznie się 5 lipca 2010 roku o godzinie 12. w Kielcach pod pomnikiem Menora. Program uroczystości: O godz.12 sprzed poświęconego życiu i zagładzie kieleckich Żydów pomnika Menora (obok Urzędu Wojewódzkiego) wyruszy Marsz Pamięci. Przejdzie on na pobliską ul. Piotrkowską pod pomnik ofiar pogromu, następnie na miejsce zbrodni przy ul. Planty 7/9 (odbędą się tu wspólne modlitwy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów), pod pomnik Jana Karskiego na ul. Sienkiewicza i stąd na cmentarz na Pakoszu. Tutaj o godz. 13 rozpocznie się główna uroczystość. Zaproszenie.

 • 1-6 lipca 2010 V Szkoła Letnia Nauczanie o Holokauście - w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się piąta edycja Szkoły Letniej dla Nauczycieli - Nauczanie o Holokauście. Program jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i zagranicznych instytucji: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, Illinois, USA oraz Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. Sponsorem V Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście jest Claims Conference. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

 • 24 czerwca 2010 Laboratorium WIĘZI i klasztor oo. Dominikanów na Służewie, spotkanie: "RELIGIA I PŁEĆ. O roli i miejscu kobiet w religiach" W spotkaniu udział wzięli: Elżbieta Adamiak doktor teologii dogmatycznej, feministka katolicka, autorka m.in. Kobiety w Biblii Miriam Gonczarska sekretarz Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Ewa Klinger fizyczka, członkini parafii prawosławnej pw. Św. Marii Magdaleny Danuta Lukas teolożka ewangelicka z Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego Agata Skowron-Nalborczyk iranistka i arabistka, adiunkt w Zakładzie Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego UW Prowadzenie: Ewa Karabin Laboratorium WIĘZI czwartek, 24 czerwca 2010, o godz. 18.00 klasztor oo. Dominikanów w Warszawie na Służewie ul. Dominikańska 2, aula o. Jacka Woronieckiego

 • 26 czerwca 2010 Heppenheim, Niemcy. Oświadczenie ICCJ - alarm wobec wzajemnego oddalania się Żydów i chrześcijan w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego

 • 20-23 czerwca 2010 Międzynarodowa konferencja w Stambule. Spotkanie chrześcijańsko-żydowsko-muzułmańskie. Raport

 • Sobota 12 czerwca 2010 Laboratorium WIĘZI, dyskusja i modlitwa w dniu uroczystości patronalnej 108 męczenników: CENA OFIARY, CENA PRZETRWANIA. Za co warto umrzeć? Kiedy nie wolno umierać? Przetrwać, ale za jaką cenę? Gdzie jest granica? Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79 Współpraca: Muzeum Powstania Warszawskiego, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Program

 • 8 czerwca 2010 , o godz. 18:00 otwarcie wystawy: "Wrocławianie, o których chcemy pamiętać", Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, Wrocław, honorowym patronat profesora Władysława Bartoszewskiego i prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Wstęp wolny. Muzeum Historii Żydów Polskich i Towarzystwo im. Edyty Stein.

 • 24 maja 2010 (poniedziałek) 30 dni od dnia pogrzebu ks. Romana Indrzejczyka, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, spotykamy się o godz.18.00 przed główną bramą na Powązkach Wojskowych. Razem pójdziemy na jego grób by się pomodlić.

 • 17 maja 2010 r. o godz. 19.00 - uroczystość Jubileuszu (70-lecie...) Profesora Szymona Rudnickiego połączona z wręczeniem księgi jubileuszowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim Krakowskie Przedmieście 26/28

 • w wydawnictwie Austeria ukazała się książka współprzewodniczącego PRChiŻ Stanisława Krajewskiego pt. "Nasza żydowskość". "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".

 • 25 kwietnia 2010. Organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów doroczny Marsz Modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego. Początek - 16.00 pod pomnikiem Bohaterów Getta

 • 16.04.2010 "The Irish Times", ks. Hans Küng w liście otwartym do biskupów świata: "Zmarnowano okazję do trwałego pojednania z Żydami. Zamiast tego Papież ponownie wprowadził do liturgii przedsoborową modlitwę o oświecenie Żydów, do jedności z Kościołem przywrócił notorycznie antysemickich i schizmatyckich biskupów i aktywnie promuje beatyfikację Piusa XII, którego oskarża się o brak właściwego zaangażowania w ochronę Żydów w nazistowskich Niemczech. Benedykt w judaizmie widzi jedynie historyczne korzenie chrześcijaństwa; nie uważa judaizmu za żyjącą wspólnotę religijną proponującą własną ścieżkę zbawienia. Niedawne porównanie krytyki Papieża do antysemickich kampanii nienawiści, uczynione przez o. Raniera Cantalamessę podczas liturgii Wielkiego Piątku w Watykanie, wywołało wśród Żydów na całym świecie falę uzasadnionego wzburzenia." Ks. Hans Küng (ur. 1928 w Szwajcarii) jest teologiem, filozofem, ekumenistą i promotorem dialogu międzyreligijnego, emerytowanym profesorem teologii ekumenicznej na uniwersytecie w Tybindze, założycielem i prezesem Global Ethic Foundation "Weltethos". Studiował w jezuickim Pontificium Collegium Germanicum w Rzymie, na Sorbonie i w Instytucie Katolickim w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 r. Był ekspertem teologicznym na Soborze Watykańskim II. W 1979 r. Kongregacja Nauki Wiary po jego publikacjach na temat Kościoła, a szczególnie doktryny o nieomylności papieża cofnęła mu misję kanoniczną, tj. uznała, że nie może nauczać w imieniu Kościoła i być uważany za teologa katolickiego. Autor kilkudziesięciu książek, w tym: "Sobór i zjednoczenie", "Nieomylny?", "Chrześcijaństwo i religie świata", "Credo". /za Tygodnik Powszechny Nr 18 (3173), 2 maja 2010/

 • 10 kwietnia 2010. Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz ze wszystkimi pasażerami i członkami załogi.[ List z kondolencjami od Debory Weissman, ](/Condolences Polish CCJ.doc) Przewodniczącej Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydow skierowany jest do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydow, ale i szerzej - do wszystkich Polakow. W katastrofie zginął ks. Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta RP, wybitny kapłan zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, do niedawna pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego. W tym roku obchodziłby 54-lecie kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w sobotę, 24 kwietnia o godz. 8.30, następnie odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe.

 • 19 marca 2010 Międzynarodowy Żydowski Komitet Konsultacji Międzyreligijnych w Watykanie: nowa formuła dialogu,

 • 16 lutego 2010 "Nie spieszmy się z kultem" Józef Majewski Tygodnik Powszechny Nr 9 (3164), 28 lutego 2010: "Grupa katolickich historyków i teologów, wybitnych znawców relacji chrześcijańsko-żydowskich i dziejów Holokaustu, w bezprecedensowym liście do Papieża zaapelowała o wyhamowanie procesu beatyfikacyjnego Piusa XII." ..... "Inicjatorami napisania listu są amerykańscy księża profesorowie: John Pawlikowski z Catholic Theological Union w Chicago, wieloletni prezydent Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, i Kevin P. Spicer ze Stonehill College w Easton, zajmujący się historią chrześcijan i Żydów w nazistowskich Niemczech. Wśród sygnatariuszy listu, głównie z ośrodków akademickich USA, ale też z Australii (dr Paul O'Shea) i Niemiec (dr Elias H. Füllenbach, dominikanin), znalazł się też dr Eugene J. Fisher, wieloletni kierownik Sekretariatu ds. Ekumenicznych i Międzyreligijnych w amerykańskim episkopacie, specjalizujący się w stosunkach katolicko-żydowskich i jeden z najwybitniejszych katolickich ekspertów w tej dziedzinie."

 • 5 lutego 2010 Kard. Bertone o przyszłości dialogu z Żydami : Z nadzieją spoglądam w przyszłość relacji żydowsko-chrześcijańskich - napisał kard. Tarcisio Bertone na łamach miesięcznika Shalom, wydawanego przez wspólnotę żydowską Wiecznego Miasta. Cały lutowy numer pisma poświęcony jest historycznej wizycie Benedykta XVI w rzymskiej synagodze i nosi wspólny tytuł "Spotkanie i dialog". Obok watykańskiego sekretarza stanu wypowiadają się znaczący przedstawiciele judaizmu. Kard. Bertone zauważa, że nie była to łatwa wizyta i w powietrzu wyczuwało się napięcie. Jednak zwyciężyła wola spotkania i kontynuowania podjętej przed laty i nieodwracalnej drogi dialogu. Watykański sekretarz stanu zauważa w swym tekście, że choć wciąż są rzeczy, które dzielą, nie przeszkadzają one w byciu braćmi, a to jest właśnie świadectwo, którego potrzebuje współczesny świat. Z kolei główny rabin Rzymu, Riccardo Di Segni, wskazuje na wspólne elementy, które wybrzmiały zarówno w papieskim wystąpieniu, jak i w słowach przedstawicieli judaizmu. Ujawnił, że obie strony poznały teksty swych wystąpień na dwie godziny przed spotkaniem, kiedy na jakiekolwiek korekty było już za pózno. Rabin przypomina też, że papieskiej wizycie towarzyszył klimat polemik i kontestacji. "Górę wzięło jednak nasze pragnienie kroczenia do przodu, bez rezygnacji przy tym z własnych zasad, precyzując w przyjazni różniące nas punkty zarówno, gdy chodzi o kwestie historyczne, polityczne, jak i religijne". Rabin Di Segni koncentruje się na wielu wspólnych odpowiedziach, które dano na pytania postawione w czasie papieskiej wizyty w synagodze. bz/ rv (za http://www.radiovaticana.org)

 • 27 stycznia 2010 o godzinie 16:30 pod pomnikiem Bohaterów Getta rozpoczną się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.

 • 17 stycznia 2010 XIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Główne uroczystości w Tarnowie.

 • W czasie uroczystości wręczono tytułu honorowego Człowieka Pojednania za rok 2009 przyznanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów rabinowi dr. Alonowi Goshen-Gottsteinowi z Jerozolimy. Program uroczystości Laudacja ks Wiesława Dawidowskiego na cześć rabina Alona Goshen-Gottsteina Rabin Alon Goshen-Gottstein modli się śpiewem z zebranymi w katedrze tarnowskiej: Rola duchowości w dialogu - według rabina dr Alona Goshena- Gottsteina /Joanna Bocheńska/ Audycja radiowa Ewy Biedroń oraz galeria zdjęć z centralnych obchodów XIII Dnia Judaizmu w Tarnowie, obchody w różnych miastach Polski i w Krakowie.

 • "OTWARTA SYNAGOGA" W XIII Dniu Judaizmu w Kościele: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zorganizowała w niedzielę 17 stycznia - z okazji XIII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim - kolejne spotkanie z serii "Otwarta Synagoga". Zwiedzanie i wykłady, dotyczące zarówno historii samej synagogi, jak historii i kultury żydowskiej, prowadzili w godzinach 11.00-16.00 Bolesław Zając i Tomasz Krakowski. Przy wejściu do synagogi czynne było stoisko wydawnictwa "Midrasz", które prezentowało swoją ofertę i rozdawało zwiedzającym egzemplarze swojego miesięcznika. Rozdawana była również książka "Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem" pod red. Zbigniewa Nosowskiego. /za: Wieść Gminna nr 334, Żydowskie Stowarzyszenie B'nei B'rith w RP Warszawa, 22 stycznia 2010/

 • W ramach Dnia Judaizmu o 17.30 w kościele św. Kazimierza na rynku Nowego Miasta mszę św. "O uproszenie miłości" odprawił bp. Tadeusz Pikus. Obecni byli przedstawiciele zarządu warszawskiej Gminy, Grażyna Majer i Andrzej Zozula. /za: Wieść Gminna nr 334, Żydowskie Stowarzyszenie B'nei B'rith w RP Warszawa, 22 stycznia 2010/

 • 16 stycznia 2010 (sobota) tegoroczny laureat tytułu Człowieka Pojednania - rabin Alon Goshen-Gottstein będzie miał wykład otwarty oraz warsztaty w krakowskim Jewish Community Centre o 19.30. Adres: ul. Miodowa 24, 31-055 Kraków. www.jcckrakow.org Współorgnizatorami tego wydarzenia są Międzyreligijny Instytut Eliasza założony przez rabina Alona Goshen-Gottsteina oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Alon Goshen-Gottstein pojedzie w niedzielę rano (17 stycznia) do Tarnowa na obchody Dnia Judaizmu.

 • W listopadzie i grudniu 2009 r. odbyły się dwa seminaria dla polskich edukatorów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wzięli w nich udział pracownicy i przewodnicy Muzeum oraz innych Miejsc Pamięci, a także nauczyciele, edukatorzy i trenerzy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) z całej Polski, jak również inne osoby, dla których poznanie izraelskiej perspektywy nauczania o Holokauście będzie przydatne w ich pracy w Polsce. Program seminarium I stopnia składał się głównie z wykładów i zajęć warsztatowych prowadzonych m.in. przez prof. Izraela Gutmana, dr. Daniela Uziela, dr. Gideona Griefa, dr. Simcha Epsteina oraz Yarona Karola Beckera. Tematy wykładów były różnorodne: Wkład polskich Żydów w tradycję i religię żydowską; Różnorodność żydowskich tożsamości w Polsce w okresie międzywojennym, Antysemityzm i ideologia nazistowska oraz Relacje polsko- żydowskie - to niektóre z nich. /newsletter Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającego w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau. Styczeń 2010 r.

 • Biuletyn ICCI o wydarzeniach pazdziernikowych w Lublinie (Wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - Collegium Norvidianum), Kielcach ( Szabaton wspólna modlitwa Chrześcijan i Żydów oraz dyskusje i wydarzenia artystyczne poświęconew tematyce żydowskiej) i Warszawie (modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów Wspólna Radość Tory - kościół św. Andrzeja Boboli), ktorych Polska Rada Chrześcijan i Żydów była współorganizatorem

 • 11 grudnia 2009 - Chanuka 5770. Chanuka zawsze rozpoczyna się 25 dnia miesiąca Kislew, w tym roku - 11 grudnia po zachodzie słońca. W tym roku dwa dni Chanuki wypadają w szabat - będzie to pierwszy i ostatni dzień Świąt. Zapalenie świec chanukowych powinno nastąpić około 15 minut przed zapaleniem świec szabasowych. "Święto świateł, czy też Święto światła. Dzień w którym wydarzył się cud. Jaki to cud? Oliwa z jednego dzbana oliwy, która powinna palić się przez jeden dzień, paliła się przez osiem dni. Jak obchodzimy to Święto? Palimy świeczki: w oknach, na podwórkach i w różnych, innych, widocznych miejscach." (Tomasz Krakowski, Chanuka - Jaki to cud? Czego to święto? ) Hag Chanuka Sameach!

 • Niedziela 29 XI 2009 W Kościele katolickim i niektórych protestanckich rozpoczął się Adwent, a w Kościołach prawosławnych trwa (od 15.XI nowego stylu lub od 28.XI starego stylu) - Post Filipowy. Chrześcijanie okresem zadumy, pokuty i pogłębionej duchowości przygotowują się na przyjście Chrystusa, Zbawiciela, Mesjasza.

 • "Idziemy" nr 44: Polemika Zbigniewa Nosowskiego zastępcy przewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego prof. KUL, dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, członka Komitetu Episkopatu Polski d.s. dialogu z judaizmem. z tezami wywiadu ks. prof. Chrostowskiego w nr 43 "Idziemy", na temat określenia Jana Pawła II "nasi starsi bracia" w stosunku do Żydów. Odpowiedz ks. prof. Chrostowskiego, "Idziemy" 46.

 • W sobotę 31 pazdziernika cały świat protestancki obchodził Święto Reformacji, upamiętniające wystąpienie ks. Marcina Lutra w Wittenberdze, które przyjęto uważać za początek całego ruchu reformacyjnego w Europie.

 • 16.X.2009 "Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm" - "Do Izraela jadę głównie ze względu na język, ale też szukałem takiego miejsca, gdzie mogę się zetknąć z judaizmem w myśl hasła: "Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm" - powiedział ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel w rozmowie z KAI. Wieloletni wykładowca KUL, zaangażowany w dialog chrześcijańsko-judaistyczny i polsko-żydowski, wyjechał na dwa lata do Izraela. Pochodzący z rodziny żydowskiej kapłan wyraził radość, że jego pierwszy dzień pobytu w Izraelu - 16 pazdziernika - przypada w rocznicę wyboru Jana Pawła II. " (KAI) / ju., Lublin, 2009-10-16 strona 1 z 5

 • 15-18 pazdziernika 2009 r. POLSKA RADA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW zaprasza do udziału w wydarzeniach w Lublinie, Kielcach i Warszawie z udziałem gości Rady - przedstawicieli Międzyreligijnej Rady Koordynacyjnej w Izraelu. Program

 • 15 pazdziernika , godz. 17.00 Lublin Wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Collegium Norvidianum KUL, Aleje Racławickie 14, sala 208

 • 16-17 pazdziernika 2009 Szabaton. Kielce staną się miejscem wspólnej modlitwy Chrześcijan i Żydów, dyskusji i wydarzeń artystycznych poświęconych tematyce żydowskiej. Główni organizatorzy Prezydent Miasta Kielce oraz Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. [Welcome to Shabaton in Kielce!](/zaproszenie na Szabaton.doc) Zaproszenie. Goście specjalni.

 • 18 pazdziernika 2009 Warszawa, godz. 16.00 Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów Wspólna Radość Tory dolny kościół św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61 program

 • 2.X.2009 Zmarł Marek Edelman

 • 2.X.2009. Sukkot - Święto Szałasów (zwane też Świętem Kuczek), upamiętniające 40 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię po wyjściu z Egiptu - zaczyna się w piątek 2 pazdziernika (Erew Sukkot) i potrwa do soboty 10 pazdziernika.

 • Rosz Haszana 5770 W piątek 18 września (według kalendarza gregoriańskiego) rozpocznie się według tradycji żydowskiej nowy rok, 5770 rok od stworzenia świata. Szana Towa U Metuka! W związku z zaczynającym się 18 września o zmierzchu żydowskim nowym rokiem (5770 w ich kalendarzu), Rosz Haszana, oraz przypadającym wkrótce potem Jom Kippur, czyli Dniem Pojednania, i Sukkot, Świętem Namiotów, Benedykt XVI wystosował list do rabina Rzymu, Riccardo Di Segniego. Papież zapewnił wspólnotę żydowską Wiecznego Miasta o swej pamięci i życzył, by wszyscy wyznawcy tej religii cieszyli się sprawiedliwością, zgodą i pokojem. Potwierdził też, że po wspomnianych świętach odwiedzi rzymskich żydów, spotkając się z nimi w synagodze. Przewiduje się to na jesień w tego roku. Będzie to już trzecia wizyta Benedykta XVI w synagodze. Żydowskie miejsca kultu odwiedził on w sierpniu 2005 r. w Kolonii, a kwietniu 2008 r. w Nowym Jorku. se/ csd

 • 9 września 2009 Mormoni i Żydzi w dniach ostatnich - spotkanie na temat historii i współczesności stosunków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Judaizmem

 • 3 września 2009 Elijah Interfaith Institute zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowym sondażu międzywyznaniowym na temat przewodnictwa religijnego. Sondaż jest realizowany z inicjatywy Elijah Interfaith Institute, który gromadzi światowych liderów religijnych i uczonych, aby wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami współczesnego świata. Rada Światowych Liderów Religijnych przy Elijah Interfaith Institute zbierze się w październiku tego roku, aby dyskutować na temat "Przyszłości Przewodnictwa Religijnego".

 • 26 - 30 sierpnia 2009 W imieniu pana Bogdana Białka zapraszamy do Bodzentyna w dniach 26 - 30 sierpnia na uroczystość rededykacji cmentarza żydowskiego w Bodzentynie. Uroszystość będzie prowadzona przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha oraz Kantora Maynarda Gerbera. "....Po ogłoszeniu w kościele i zaproponowaniu uporządkowania tego miejsca, wiele osób, zwłaszcza młodzież włączyła się w to dzieło. Praca była mozolna, ale owoce tym piękniejsze,..." Ks. Leszek Sikorski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Bodzentynie "W dniach 26-30 sierpnia odbedą sie w Bodzentynie II Dni Dawidka Rubinowicza,..." O losach Dawidka Rubinowicza. Robert Szuchta specjalista w sprawach edukacji na temat Holokaustu Dlaczego? Jan Pałysiewicz Prezes Towarzystwa Dawida Rubinowicza Pamięć cmentarza. Bogdan Białek Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego "Bodzentyński cmentarz żydowski powstał w połowie XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 80 wykonanych z kunowskiego piaskowca nagrobków." Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy Program 26.08 - 30.08.2009 26 SIERPNIA (środa) Dzień dialogu chrześcijańsko-judaistycznego

 • 20 sierpnia 2009. SPRAWIEDLIWY: 7 grudnia 2008 r. Instytut Yad Vashem uznał pośmiertnie [ks. Ludwika Wolskiego](http://www.prchiz.free.ngo.pl/storage/app//media/pliki/Ks. Ludwik WOLSKI.doc) za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wręczenie medalu odbyło się 20 sierpnia 2009 r. w Otwocku. Medal z rąk ambasadora Izraela w Polsce, Zwi Rav-Nera, odebrała siostrzenica ks. Wolskiego, p. Teresa Teisseyre, która w czasie wojny mieszkała u swojego wujka na otwockiej plebanii. Uznając, że otwocka parafia była "pierwszą rodziną" ks. Wolskiego, pani Teisseyre postanowiła przekazać medal do parafii św. Wincentego á Paulo na ręce obecnego proboszcza, ks. Bogusława Kowalskiego.

 • 19 sierpnia 2009, Zapraszamy do udziału w obchodach 67. rocznicy likwidacji otwockiego getta 19 sierpnia 2009, środa godz. 18.45, ul. Górna 6 odsłonięcie obelisku w miejscu dawnej synagogi godz. 19.00, bocznica kolejowa, od strony ul. Górnej marsz pamięci i modlitwy zakończenie marszu przy kamieniu pamięci otwockich Żydów (ul. Reymonta) ok. godz. 20.15, Klub "Smok", ul. Warszawska 11/13 wystawa fotograficzna "I wyruszył Jakub z Beer Szewy..." Zdjęcia: Sylwia Strębska Komentarz: Anna Ciałowicz Organizatorzy: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Otwockie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, P.H.U. "Stok" sp. z o.o., Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Patronat: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak Przy okazji gratulujemy Sebastianowi Rakowskiemu, kierownikowi Muzeum Ziemi Otwockiej, który w lipcu br. odebrał w Krakowie dyplom uznania, przyznawany przez Ambasadę Izraela, honorujący Polaków zasłużonych w ratowaniu dziedzictwa żydowskiego. Wyróżnienie jak najbardziej zasłużone!!!

 • Jezus i judaizm. Tygodnik IDZIEMY nr 28. Z ks. prof. Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem rozmawia Ryszard Montusiewicz. Ks. Romuald Jakub Weksler - Waszkinel (1943) urodził się w getcie w Starych Swięcianach koło Wilna. Uratowany jako niemowlę przez Piotra i Emilię Waszkinelów. W wieku 17 lat wstąpił do Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. W 1966 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Doktor filozofii na KUL i wieloletni wykładowca tej uczelni. Miał 35 lat, gdy dowiedział się o swoim żydowskim pochodzeniu. Rodzinę w Izraelu znalazł dzięki siostrze Klarze Jaroszyńskiej z Lasek, Sprawiedliwej wśród Narodów Swiata. Wtedy ks. Romuald Waszkinel do swojego nazwiska dodał także imię i nazwisko swojego żydowskiego ojca: Jakub Weksler. W tym roku, po długich staraniach, ks. Romuald Jakub Wksler-Waszkinel uzyskał zgodę władz Izraela na dwuletni przyjazd do tego kraju. Nie uzyskał jednak obywatelstwa tego kraju, ponieważ Izrael niezmiennie odmawia prawa alii, czyli "powrotu do kraju przodków" tym Żydom, którzy przeszli na chrześcijaństwo.

 • 23 lipca 2009 ks.Wojciech Lemański i Leszek Tyboń udali się wspólnie z Panem Stefanem Małeckim do miejsca Zagłady w Treblince, gdzie pod pomnikiem złożyli wiązankę kwiatow i zapalili znicz od nas wszystkich; wspólnie modlili się w intencji Ofiar oraz wpisali do Księgi Pamiątkowej wyłożonej przez Muzeum.

 • 5-8 lipca 2009, Berlin - Konferencja ICCJ. Główny temat - ocena dialogu chrześcijańsko-żydowskiego dotychczas i jego przyszłość. por:Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów zaproponowane 11.03.2008 przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydów (ICCJ), w celu zaprezentowania ich latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpić obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r. [ Program konferencji. "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" ** dokument podpisany w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów.

 • 4 lipca 2009 Premiera książki "Ludzie ludziom. Żydzi - Kielce - Pamięć". " ..."Ludzie ludziom..." to opowieść o tym, że, aby piętno zrzucić, nie warto przeszłości zaprzeczać, lecz o niej pamiętać i pamięć pielęgnować."

 • Zesłanie Ducha Świętego i Szawuot

 • 31 maja 2009 Zesłanie Ducha Świętego "dokonało się w dniu Żydowskiego Święta Tygodni, hebr. Hag Shavuot, gr. Pentekostes, czyli Pięćdziesiątnica. Apostołowie i uczniowie przybyli do Jerozolimy, by spełnić obowiązek świętowania wielkiego wydarzenia, jakim było darowanie Prawa na górze Synaj. Razem z Maryją trwali na modlitwie, aż Duch Święty został im dany..."

 • 28/29 maja 2009 W pięćdziesiąt dni po święcie Paschy wypada Szawuot.

 • 19 maja 2009 ks. Alfred Wierzbicki Pielgrzymka dialogu.

 • 17 maja 2009 Wall Street Journal: rabin broni Papieża. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten Papież otacza głębokim szacunkiem judaizm i stanowczo opowiada się za bezpieczeństwem dla państwa Izrael - napisał w dzisiejszym wydaniu The Wall Street Journal rabin Yechiel Eckstein, założyciel Międzynarodowego Bractwa Żydów i Chrześcijan.

 • 15 maja 2009 Żydzi nigdy nie są do końca zadowoleni z tego, co mówi Watykan - uważa rabin Ron Kronish, dyrektor Międzyreligijnego Komitetu Koordynującego w Izraelu (ICCI), organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskim w tym kraju. W rozmowie z KAI pozytywnie ocenił pielgrzymkę Benedykta XVI do Ziemi Świętej i słowa przez niego tam wypowiedziane. (za: KAI)

 • 15 maja 2009 Benedykt XVI żegnając Ziemię Świętą powiedział na lotnisku w Tel Awiwie, że Holocaust nigdy nie może zostać zapomniany czy negowany.

 • 14 maja 2009 Opinie o przemówieniu papieża w Yad Vashem

 • 13 maja 2009 Papież w Dolinie Jozafata

 • 12 maja 2009 Papież przy Ścianie Zachodniej i na Wzgórzu Świątynnym

 • 12 maja 2009 od 11.00 do 15.30 seminarium "Filozofia i teologia wobec Zagłady" ( w ramach nowego cyklu seminariów "Naukowe poznanie Holokaustu. Tematy, metody, granice", poświęconego pamięci profesor Marii Orwid.) Żydowski Instytut Historyczny (ul.Tłomackie 3/5). W programie: prof. Jan Woleński (UJ) "Rozumienie i wyjaśnianie Holokaustu"; prof. Roman Kubicki (UAM) "Między nauką a ironią. Czy możliwa jest scjentystyczna filozofia Holokaustu?"; prof. Jan Hudzik (UMCS) "Misterium pamięci. Rzecz o poświadczeniu Zagłady"; dr Adam Lipszyc (IFiS PAN) "Czarne objawienie. O wykorzystaniach pojęcia Zagłady u Fackenheima i Agambena"; prof. Karol Tarnowski (PAT) "Człowiek i Bóg w obliczu Holokaustu"; dr Sebastian Rejak "Finis theologiae". Poholokaustowy kryzys myślenia o Bogu"; prof. Stanisław Obirek (UŁ) "Chrześcijaństwo wobec Zagłady"; dr Anna Kamińska (UJK) "Wrażliwość etyczna wobec dehumanizacji czasów Zagłady. Czyn Janusza Korczaka widziany przez pryzmat idei Emmanuela Levinasa". [nadesłał Żydowski Instytut Historyczny]

 • wtorek 12 maja 2009 Polska Rada Chrześcijan i Żydów - jako jeden ze współorganizatorów - serdecznie zaprasza na obchody pierwszej rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej. Zapraszamy do udziału w uroczystościach na Starych Powązkach w Warszawie przy grobie Pani Ireny. Zbiórka o godz. 16.45 pod bramą IV na Starych Powązkach. Wspomnienie rocznicy zakończy Msza święta o godz. 17.30 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Organizatorzy: Fundacja Sendlerowej - Muzeum Historii Żydów Polskich - Warsztaty Analiz Socjologicznych Współorganizatorzy: Beit Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Dom Spotkań z Historią, Forum Żydzi - Chrześcijanie - Muzułmanie, Fundacja Dziecięce Marzenia, Fundacja Edukacji i Twórczości, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Instytut Tertio Millennio, Laboratorium Więzi, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Krytyka Polityczna, Muzeum Historii Polski, Ośrodek Karta, Otwarta Rzeczpospolita, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Projekt Polska, Razem89, ResPublica Nowa, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Żydowski Związek Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith Polska. Patronat honorowy: Prezydent Rzeczyspospolitej Polskiej Lech Kaczyński

 • 12 maja 2009 O. Nowak: "Benedykt XVI za kontynuacją dialogu międzyreligijnego u duchu Soboru"

 • 11 maja 2009 Benedykt XVI przybył w poniedziałek rano do Tel Awiwu rozpoczynając drugi, być może najważniejszy etap swej podróży po Ziemi Świętej. Benedykt XVI wylądował o godzinie 11 na lotnisku Ben Guriona. W imieniu Państwa Izraela Benedykta XVI powitał prezydent Shimon Peres: Życzył papieżowi "błogosławieństwa Pokoju". Po łacinie powiedział: "Bądz pozdrowiony, Benedykcie, pierwszy pośród wiernych, który nawiedzasz dziś Świętą Ziemię". Prezydent Peres uznał wizytę papieża za "duchową misję o najwyższej randze - misję pokoju, siania ziaren tolerancji i wykorzeniania chwastów fanatyzmu". Zapewnił, że Izrael gwarantuje wolność religijną i wolny dostęp do miejsc świętych. Mówiąc o swoim kraju, prezydent powiedział, że Izrael "jest ubogi w złoża naturalne, ale bogaty w wiarę". Benedykt XVI wygłosił przemówienie.

 • Rabini witają Benedykta XVI w Izraelu Prawie 200 rabinów i innych przywódców żydowskich wystosowało bezprecedensowy list otwarty do papieża Benedykta XVI, w którym witają go na Ziemi Świętej Izraela oraz wyrażają swoje zaangażowanie na rzecz kontynuowania dialogu międzyreligijnego oraz umacniania więzi katolicko-żydowskich.

 • 09 maja 2009 Starożytna tradycja pielgrzymowania do miejsc świętych przypomina nam o nierozerwalnej więzi łączącej Kościół i naród żydowski - powiedział 9 maja Benedykt XVI na górze Nebo w Jordanii.

 • 08-05-2009 Benedykt XVI wyruszył dziś rano w podróż do Ziemi Świętej. Pierwszym etapem jego 12. zagranicznej pielgrzymki będzie Jordania. Następnie papież odwiedzi Izrael i Autonomię Palestyńską. W Jordanii papież przebywać będzie do 11 maja, kiedy to rozpocznie się jego bardzo oczekiwana wizyta w Izraelu, w czasie której spotka się z prezydentem Szimonem Peresem i premierem Benjaminem Netanjahu, odda hołd ofiarom Holokaustu w Instytucie Pamięci Yad Vashem. W Jerozolimie papież odwiedzi święte miejsca chrześcijaństwa i przeprowadzi serię rozmów z przedstawicielami rabinatu, a także z przywódcami muzułmańskimi. W środę 13 maja Benedykt XVI będzie gościć w Autonomii Palestyńskiej. W Betlejem na Placu Żłóbka odprawi mszę, w której mają uczestniczyć również chrześcijanie ze Strefy Gazy. Pojedzie także do obozu palestyńskich uchodzców i spotka się z prezydentem Autonomii Mahmudem Abbasem. Do Rzymu papież powróci 15 maja. (Za Onetem i Forum Żydzi Chrześnicjanie Muzułmanie) Modlitwa za Benedykta XVI Pielgrzyma do Ziemi Świętej

 • 23 kwietnia 2009: Oświadczenie izraelskich przedstawicieli AJC, rabina Rosena i E Lermana, krytykujące wypowiedz rabiana Melameda

 • 22 kwietnia 2009 odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Współprzewodniczącymi Rady zostali Stanisław Krajewski , dotychczas pełniący tę funkcję oraz o. Wiesław Dawidowski, augustianin. Członkami Zarządu Rady zostali Zbigniew Nosowski (dotychczasowy współprzewodniczący), **o. Marek Nowak OP , Miriam Gonczarska, Marta Titaniec oraz Maria Tajchman. Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od chwili jej powstania w 1989 r. W latach 1992-1998 był członkiem komitetu wykonawczego Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Od roku 1997 do 2006 był w zarządzie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Do 2006 r. był także członkiem Międzynarodowej Rady przy Muzeum Oświęcimskim. Obecnie jest ponadto polskim konsultantem Amerykańskiego Komitetu Żydów (AJC) oraz autorem książek i artykułów m.in. na temat judaizmu, historii Żydów i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. o. Wiesław Dawidowski OSA - augustianin, studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej. Był proboszczem parafii św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu. Od 1992 r. pracuje jako duszpasterz anglojęzycznego duszpasterstwa w Warszawie. Obecnie jest rektorem Ośrodka Duszpasterskiego dla cudzoziemców na prawach parafii personalnej. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym". Prowadzi też na żywo audycje w telewizji Religia.tv. Jest członkiem Zespołu Centrum Kultury i Dialogu oraz Polskiego Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych.

 • MARSZ ŻYWYCH 2009 Około siedmiu tysięcy osób z różnych krajów świata, głównie młodych Żydów, i około tysiąca Polaków wzięło udział w tegorocznym Marszu Żywych, który 21 kwietnia przeszedł Drogą Śmierci z KL Auschwitz I do KL Auschwitz II - Birkenau, aby uczcić pamięć ofiar Holokaustu.

 • 19 kwietnia 2009 - godz. 16.00, niedziela: Marsz Modlitwy Szlakiem Pomnikow Getta Warszawskiego, w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie. Psalmy, którymi modliliśmy się. (sprawozdanie) A Report on the March of Prayer along the Route of the Warsaw Ghetto Monuments Priere organisée par le Conseil des Juifs et des Chrétiens a l’occasion du 66eme anniversaire de l'Insurrection du ghetto de Varsovie

Program: Przy Pomniku Bohaterów Getta - rozpoczęcie. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska. Wspólne odmówienie Psalmu 44. Przy Drzewie Sprawiedliwych Modlitwa "Ojcze Nasz". Wspólne odmówienie Psalmu 140. Przy Pomniku - Kamieniu Pamięci Szmula Zygielbojma. Wspólne odmówienie Psalmu 74 Przy Pomniku - Bunkrze przy Miłej 18. Żydowska modlitwa za zmarłych. Wspólne odmówienie Psalmu 94. Kamień pamięci Janusza Korczaka. Fragment pamiętnika Janusza Korczaka. Przy pomniku Umschlagplatz - zakończenie. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska. Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70. Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski. Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu. Oseh shalom beem'roh'mahv, hu ya'aseh szalom aleynu v'al kohl yisrael v'eemru: Amein. Ten, który sprawia pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas, i dla całego Izraela. Mówcie: Amen.

 • 18/19 kwietnia 2009 - Wielkanoc w Kościele prawosławnym

 • 11/12 kwietnia 2009 - Wielkanoc w Kościele rzymskokatolickim Papież do Żydów (2008): Łączą nas Pesach i Pascha

 • 8.IV.2009 - Pesach 5769. W tym roku święto Pesach rozpocznie się w środę 8 kwietnia wieczorem. "Pesach jest głównym świętem naszego narodu. Wspominamy wtedy wyjście z Egiptu, zdarzenie, które wykroczyło poza swój historyczny kontekst. Wyjście - Exodus - trwa w psychice każdego Żyda: przykazano nam, abyśmy zawsze pamiętali, że to my byliśmy niewolnikami w Egipcie i że to my zostaliśmy zbawieni."

 • Birkat Hachama - (Błogosławieństwo Słońca): 8.30 na parkingu koło Synagogi. Ceremonia ta odbywa się raz na 28 lat - "w tym roku będzie bardzo wyjątkowa, bo przypada w Erew Pesach (ostatni było tak w 1925 roku, a jeszcze wcześniej w 1309). W tym roku, 14. dnia miesiąca nisan 5769, w Erew Pesach, w środę 8 kwietnia 2009, będziemy mieli okazję obserwować wydarzenie bardzo rzadkie, które pojawia się w kalendarzu żydowskim tylko raz na 28 lat, a dokładnie - raz na 10227 dni. Co 28 lat kończy się wielki cykl słońca - i wtedy słońce wraca dokładnie do kosmicznej pozycji we wszechświecie, jaką zajmowało w momencie swojego powstania, czyli czwartego dnia Kreacji (Talmud, Berachot 59b) Tego dnia, o wschodzie słońca, gdy tarcza jego wynurza się ponad horyzont, zostanie wypowiedziane błogosławieństwo Birkat Hachama: "Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który czyni dzieło Kreacji" Niezbędna jest obecność minjanu. Halachicznie błogosławieństwo można wypowiadać przez pierwsze trzy godziny od wschodu słońca. Będzie to zakończenie dwieście szóstego cyklu od tradycyjnie obliczanego momentu Kreacji (fakt, że 28 pomnożone przez 206 daje w rezultacie 5768, wynika z faktu, że nie było roku zerowego). Ostatni raz błogosławieństwo to było wypowiadane w takich okolicznościach w roku 5741 (1981), następny raz zostanie wypowiedziane w 5797 (2037)." Zródło: Stowarzyszenie 614. Przykazania

 • 2 kwietnia 2009 Papież Benedykt XVI i Żydzi: Niedawne polemiki wokół zdjęcia ekskomuniki z Richarda Williamsona i trzech innych biskupów z Bractwa Św. Piusa X wywołały wrażenie, jakoby Watykan zrobił krok wstecz, gdy chodzi o relacje katolicko-żydowskie i walkę z antysemityzmem. Wrażenie to jednak zupełnie mija się z prawdą - pisze rabin David Rosen.

 • 14.3.2009 Relacje katolicko-żydowskie umocniły się jeszcze bardziej po wczorajszym spotkaniu Benedykta XVI z delegacją Wielkiego Rabinatu Izraela, a sprawę biskupa negacjonisty Williamsona można uważać za zamkniętą. Taką opinię wyrazili wczoraj na konferencji prasowej izraelscy rabini, którzy wzięli udział w papieskiej audiencji. Główny rabin Hajfy Szear Jaszuw Kohen (Shear Yashuv Cohen) - uczestnik ubiegłorocznego Synodu Biskupów - poinformował dziennikarzy o podjętych wczoraj tematach. Jak stwierdził, zaproponował on Papieżowi wprowadzenie we wszystkich katolickich szkołach jako obowiązkowego przedmiotu historii zagłady Żydów. Zapobiegałoby to negowaniu Holokaustu. Rabin Kohen wyraził się z uznaniem o ogłoszonym wczoraj papieskim liście do biskupów całego świata, poruszającym także sprawę relacji katolicko-żydowskich. Z wdzięcznością odebrano słowa o "żydowskich przyjaciołach" zabiegających o zażegnanie kryzysu. Duże zadowolenie z audiencji okazał rabin Dawid Rosen, który również w niej uczestniczył. Inny postulat wyrażony wczoraj Papieżowi przez delegację z Izraela dotyczył stanowiska Stolicy Apostolskiej na oenzetowskiej konferencji "Durban II" o rasizmie - powiedział rabin Kohen. Dokument na to spotkanie, które ma się odbyć pod koniec kwietnia w Genewie, zawiera zdaniem Izraelczyków treści antysemickie. Potwierdzeniem poprawy relacji katolicko-żydowskich jest też zapowiedz odwiedzin przez Benedykta XVI rzymskiej synagogi, podana wczoraj przez przewodniczącego tutejszej gminy żydowskiej, Riccardo Pacifici. Jesienną wizytę potwierdził watykański rzecznik prasowy. Ks. Federico Lombardi SJ powiedział jednak, że dokładny termin nie jest jeszcze ustalony. Jak poinformował z kolei burmistrz Wiecznego Miasta, Papież, w czasie swej wizyty w siedzibie władz miejskich na Kapitolu 9 marca, odbył długą i serdeczną, całkiem "nieprotokolarną" rozmowę z przewodniczącym gminy żydowskiej i z głównym rabinem Rzymu Riccardo Di Segnim. ak/ rv, zenit, ansa, agi, asca, afp, efe

 • 6.3.2009 "Dialog katolicko-żydowski: droga za nami, droga przed nami. Stanisław Musiał SJ in memoriam": Konferencja w 5 rocznicę śmierci ks. S. MUSIAŁA, orędownika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, autora znamiennego tekstu "Czarne jest czarne" wzywającego Kościół do jednoznacznego nazywania antysemityzmu grzechem. Udział wzięli także m.in. Rabin David Rosen, Prezydent Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Kontaktów Międzyreligijnych, ks. prof. Tomás Halík, Prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej i rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski. Ignatianum - Kraków - ul. Kopernika 26. "Ze wstydem dostrzegamy, że pomimo jednoznacznego nauczania ostatnich papieży na temat właściwego stosunku katolików do Żydów, nie wszyscy wśród nas potrafili przezwyciężyć w sobie uprzedzenia, zadawnione urazy i szkodliwe stereotypy" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w przemówieniu podczas konferencji /za: http://tygodnik.onet.pl/32,0,22621,artykul.html Panel: Perspektywy dialogu katolicko-żydowskiego Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski, Rabin David Rosen, Prezydent Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Kontaktów Międzyreligijnych Kardynał Dziwisz i Rabin Rosen w dialogu z mediami Ks. Stanisław Musiał - polski pionier dialogu ks. prof. Ludwik Grzebień SJ, Rektor Ignatianum, ks. Wojciech Ziółek SJ, Prowincjał Jezuitów Polski Południowej; ks. dr Janusz Salamon SJ, Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu, Ignatianum; ks. prof. John Pawlikowski, Em. Prezydent Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów; prof. Lucia Faltin, University of Cambridge, Center for the Study of Jewish-Christian Relations; ks. prof. Tomás Halík, Prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej. Ceremonia wręczenia Nagrody im. ks. S. Musiała prof. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, fundator Nagrody; prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, fundator Nagrody; prof. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Przewodniczący Zarządu Klubu "Przymierze", inicjującego Nagrodę; rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski; Tadeusz Jakubowicz, Prezes Gminy Żydowskiej w Krakowie. za: Centrum Kultury i Dialogu: http://www.ckid.pl/content/view/309/1/

 • 10-02-2009 Profesor Jan Błoński nie żyje W 1987 roku profesor Błoński opublikował esej "Biedni Polacy patrzą na getto", który zainicjował dyskusję nad problemem polskiej odpowiedzialności moralnej w obliczu Holokaustu. Esej ten, w którym autor wzywa Polaków do rachunku sumienia, do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych głosów dotyczących wspólnej historii Polaków i Żydów." "...w "Tygodniku Powszechnym" Błoński pisał: Myślę, że w naszym stosunku do żydowsko-polskiej przeszłości winniśmy przestać się bronić, usprawiedliwiać, targować. Podkreślać, czego nie mogliśmy zrobić za okupacji czy dawniej. Zrzucać winę na uwarunkowania polityczne, społeczne, ekonomiczne. Powiedzieć najpierw: tak, jesteśmy winni. Przyjęliśmy Żydów do naszego domu, ale kazaliśmy im mieszkać w piwnicy. Kiedy chcieli wejść na pokoje, obiecywaliśmy, że wpuścimy, jeśli przestaną być Żydami, jeśli się "ucywilizują", jak mawiano w XIX wieku, nie tylko w Polsce, rzecz jasna. "

 • 05-02-2009 Zbigniew Nosowski: Dobra i zła wiadomość dla Kościoła. "Benedykt XVI chciał skłonić lefebrystów do większego umiarkowania, tymczasem - w dużej mierze na skutek watykańskich zaniedbań - świat zobaczył w tej decyzji gotowość bezwarunkowego ich przygarnięcia." Rzeczpospolita

 • 29.01.2009 List przewodniczącej ICCJ Debory Weissman do Benedykta XVI w związku z ostatnimi wydarzeniami w dialogu chrześcijansko - żydowskim.

 • 27 01 2009 Bishop Bernard Fellay apologizes for statements made by Bishop Richard Williamson, a member of the Society of St. Pius X, in which he denied the extent of the Holocaust

 • 27 stycznia 2009 (wtorek) g. 18:00. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście Pomnik Bohaterów Getta (róg ulic Zamenhofa i Anielewicza) Głównym elementem obchodów będzie rozmieszczona na placu wystawa fotograficzna przedstawiająca potomków osób, które zostały ocalone z Holocaustu. Autorem wystawy jest młody fotografik - Karol Tomaszewski. Podczas uroczystości kantor Shmuel Barzilai z Wiednia wykona utwór "Kol Nidre", fragmenty wspomnień o Holocauście odczytają Małgorzata Zajączkowska i Daniel Olbrychski, na skrzypcach zagra Michał Urbaniak. Przewidziana jest również modlitwa ekumeniczna prowadzona przez przedstawicieli Judaizmu, Katolicyzmu, Prawosławia, Protestantyzmu i Islamu oraz przemówienia przedstawiciela Prezydenta RP oraz Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz.

 • 25 stycznia 2009: w wieku 78 lat w swoim domu w Monroe Township w amerykańskim stanie New Jersey zmarł rabin Leon Klenicki, kawaler papieskiego Orderu św. Grzegorza Wielkiego, niezwykle zasłużony propagator dialogu katolicko-żydowskiego. /KAI/

 • 17 stycznia 2009 XII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. ".....więz z judaizmem należy do istoty Kościoła. Odkrywamy ją wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia żydowska nie jest dla nas "zewnętrzna", lecz w pewien sposób "wewnętrzna", mamy z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jan Paweł II wielokrotnie powracał do tego tematu nazywając Żydów "naszymi starszymi braćmi w wierze". Dzień Judaizmu obchodzony corocznie w Kościele nie jest więc, przede wszystkim, elementem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, lecz jest związany z odkrywaniem przez nas, chrześcijan, korzeni naszej wiary, żydowskich korzeni Kościoła." "Słuchaj Izraelu" - centralne obchody XII Dnia Judaizmu Bogdan Białek "Prawie" dialog: "Dzień Judaizmu odbywa się zaledwie w kilku miastach Polski. Prawie zawsze na "szczeblu diecezjalnym", prawie nigdy "parafialnym". Prawie zawsze ma charakter oficjalny, z tymi samymi uczestnikami."

 • January 15, 2009 Statement by the International Council of Christians and Jews We, the members of the Executive Board of the International Council of Christians and Jews, are deeply distressed and saddened by the current round of violence in the Middle East. We have always affirmed our commitment to the survival and security of the State of Israel. At the same time, we grieve for the loss of innocent lives on both sides. Despite the political and ideological questions that may divide us, we re- affirm our common commitments to the sanctity of human life, the pursuit of peace as a religious imperative, and the importance of inter-religious and inter-group dialogue. Of particular concern to us is the outbreak of antisemitic incidents, some violent, in different parts of the world, seemingly in response to the current difficult situation. There have also been incidents of discrimination against innocent Muslims living outside the region. We deplore this tendency to import the conflict into other regions. We pray that the fighting will end as soon as possible and that Palestinians and Israelis will be able once again to sit together and resolve their conflict through negotiations based on mutual acceptance. Dr Deborah Weissman President /za 2009 International Council of Christians and Jews/

 • 14 stycznia 2009 "Prezentujemy Państwu pierwszą publikację Laboratorium WIĘZI. Książkę Pamięć, która łączy Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem (The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."

 • 11 stycznia 2009 Dziś nad ranem przyszła widomość o śmierci rabina Michaela Signera. Laudacja wygłoszona w 2005 roku przez ks. Romana Indrzejczyka z okazji nadania przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów rabinowi Michaelowi Signerowi tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA,

 • 4 stycznia 2009 Fundacja Kultury Chrześcijanskiej Znak, Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie, Miesiecznik Znak, SIW Znak, Tygodnik Powszechny oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera zapraszają na uroczystości 85-lecia urodzin Pana Stefana Wilkanowicza

 • 1 stycznia 2009 zmarł nagle Henryk Halkowski historyk, tłumacz, eseista, znawca żydowskiego Krakowa. Był pierwszym w Polsce systematycznym znawcą myśli Abrahama Joshuy Heschela, przetłumaczył jego fundamentalne dzieło, poświęcone duchowości środkowoeuropejskich Żydów "The Earth Is the Lord's: The Inner World of the Jew in Eastern Europe" ("Pańska jest ziemia", Warszawa 1996 oraz "Szabat", Gdańsk 1994). Od lat pracował nad nowym, polemicznym wobec dotychczasowych opracowaniem opowieści rabina Nachmana z Bracławia.

 • Chrześcijanie obchodzą Święta Bożego Narodzenia. ( Boże Narodzenie w tradycji wschodniej)

 • Chanuka 5769 21 grudnia 2008: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie ma przyjemność zaprosić na obchody święta Chanuka 5769. W tym roku święto Chanuka rozpoczyna się w niedzielę 21 grudnia. Chanuka trwa osiem dni i zaczyna się 25 dnia miesiąca Kislew. Święto upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami i ponowne wyświęcenie Świątyni. Nazywana jest Świętem Świateł - wystarczająca normalnie na jeden dzień miarka świątynnej oliwy paliła się wtedy przez osiem dni. Dzięki temu, powstańcy pod wodzą Judy Machabeusza mogli zebrać siłę do dalszej walki. Na pamiątkę Cudu Chanukowego w żydowskich domach co dzień zapala się świeczki na ośmioramiennej chanukiji. Dzieci każdego dnia otrzymują prezenty, m.in. drejdel - tradycyjny bączek chanukowy. Spożywa się też tłuste potrawy, takie jak pączki i placki, przypominające o cudownej oliwie.

 • Chrześcijanie przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. "Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym (2008: 30 XI - 24 XII), który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym." Tradycja wschodnia: Post Filipowy. więcej

 • 9-10 grudnia 2008 Międzynarodowa konferencja "Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań". Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Lublin, Jesziwa Mędrców Lublina. http://www.kul.lublin.pl/files/154/Zurek/program_konferencji_2008.pdf

 • 8 grudnia 2008 roku zmarł w Jerozolimie rabin dr Michael Rosen (Shmuel Meir ben ha'rav Jaakov Kopul), założyciel jesziwy Yakar w Jerozolimie. Modlitwa w jego intencji odbędzie się w warszawskiej Synagodze im. Nożyków w najbliższą sobotę o godz. 15.00

 • 5 - 7 grudnia 2008 Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zaprasza na rekolekcje adwentowe, które będą zatytułowane "Szema Izrael" - słuchać i wierzyć. Rekolekcje poprowadzą Siostry Matki Bożej Syjonu i ks. Manfred Deselaers.

 • 5 -7 grudnia w Krakowie odbyły się uroczyste obchody pierwszej rocznicy istnienia odrodzonego po 70 latach Żydowskiego Stowarzyszenia B'nai B'rit w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 4 grudnia 2008 Dziś mija 66 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj. Ta organizacja podziemna działająca w latach 1942-1945, została utworzona dla organizowania pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi.

 • 30.XI - 1.XII.2008 Jerozolima: ".... publiczna debata zatytułowana "Wyzwania... Kościół w Polsce i Żydzi - ... Perspektywy Religijne" wieńczyła seminarium "Wobec nowej rzeczywistości: Kościół Katolicki w Polsce, Żydzi i Izrael" (Confronting a New Reality: "The Polish Catholic Church, the Jews and Israel") zorganizowane wspólnie przez kilka podmiotów, choć najpierw wymienić trzeba dwóch pomysłodawców, prof. Stanisława Krajewskiego z Polski i rabina Rona Kronisha z Izraela, obu zaangażowanych od dawna w dialog chrześcijańsko-żydowski na świecie." / realacje:Barbary Sułek-Kowalskiej i Zbigniewa Nosowskiego/ Ks. Henryk Romanik:Jerozolimskie kwiaty [improwizacje modlitewne na progu Adwentu 2008]; Jerozolimskie dialogi Polska, katolicyzm, Żydzi, Izrael, spotkanie; podsumowanie: "Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano..." O. Wiesław Dawidowski Jak biskup uczył się od rabina.

 • Znak 12 (643), grudzień 2008, s. 77-85. Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Antysemityzm bez Żydów,

 • Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008 Abraham Joshua Heschel, Człowiek nie jest sam.

 • Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008 Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena, przeł. Barbara Nowak, Dariusz Misiuna,

 • 2008-11-19: Emerytowany główny rabin Mediolanu Giuseppe Laras: W przyszłym roku nie będzie we Włoszech "Dnia dialogu z judaizmem"

 • /Z Radia Watykańskiego/ Włochy: Żydzi podzieleni w sprawie bojkotu dnia dialogu

 • 5 listopada 2008 Pan Szymon Rudnicki, jeden z czlonkow zalozycieli Rady zostal laureatem nagrody Jana Karskiego i Poli Nirenskiej za rok 2008.

 • 2008-11-03Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów Obradująca we Fryburgu szwajcarskim Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) opracowała nowe tezy programowe dla przyszłych rozmów chrześcijańsko- żydowskich. Tezy, zaproponowane przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu, zostaną zaprezentowane latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpią obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.

 • 30 X 2008: Trwające od ponad 30 lat regularne kontakty Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych ze Stolicą Apostolską przypomniał Papież, przyjmując w Watykanie jego delegację. Przy tej okazji potwierdził zaangażowanie Kościoła w wypełnianie zasad historycznej soborowej Deklaracji "Nostra aetate". Potępiła ona wszelkie formy antysemityzmu, stanowiąc kamień milowy w dziejach relacji katolicko-żydowskich. Benedykt XVI wskazał, że chrześcijanie są dziś coraz bardziej świadomi duchowego dziedzictwa wspólnego z narodem wybranym. Również Żydzi są wezwani do odkrywania tego, co ich łączy ze wszystkimi wierzącymi w Boga Izraela, który objawił się w swej mocy i życiodajnym Słowie.

 • 23.X.2008: Wspólna Radość Tory. Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów z okazji żydowskiego święta Simchat Tora, organizowane tradycyjnie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, oraz sympozjum teologiczne "Czym jest modlitwa". Warszawa, ul. Rakowiecka 61 dolny kościół św. Andrzeja Boboli, a następnie aula Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum".

 • Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008 Abraham Joshua Heschel, Człowiek nie jest sam.

 • Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008 Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena, przeł. Barbara Nowak, Dariusz Misiuna,

 • Czwartek, 23.X.2008, godz. 17.00: Wspólna Radość Tory. Zapraszamy serdecznie do udziału w modlitewnym spotkaniu chrześcijan i Żydów z okazji żydowskiego święta Simchat Tora, organizowanym tradycyjnie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, oraz w sympozjum teologicznym "Czym jest modlitwa". Warszawa, ul. Rakowiecka 61 dolny kościół św. Andrzeja Boboli, a następnie aula Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum".

 • 2008-10-01 Żydzi mesjańscy chcą całkowicie zintegrować się z chrześcijaństwem tom (KAI/kath.net/idea) / Hünfelden

 • Główny rabin Hajfy weźmie udział w Synodzie Biskupów Papież zaprosił głównego rabina Hajfy jako "bratniego delegata" na zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Szear Jaszuw Kohen (Shear Yashuv Cohen) od wielu lat czynnie uczestniczy w dialogu żydowsko-katolickim. Jak zwróciło uwagę watykańskie biuro prasowe, będzie to pierwszy rabin na Synodzie Biskupów. Jego wystąpienie planuje się na drugi dzień Synodu, a właściwie pierwszy dzień obrad synodalnych, po inauguracji Mszą w bazylice św. Pawła w niedzielę 5 października. Izraelski rabin zabierze głos 6 października po południu. W wywiadzie dla amerykańskiej agencji katolickiej CNS Szear Jaszuw Kohen stwierdził, że zaproszenie go na Synod odczytał jako przesłanie miłości, współistnienia i pokoju. Jego zdaniem jest to swoista deklaracja kontynuowania przez Kościół linii wytyczonej przez Jana XXIII i Jana Pawła II. Rabin z Hajfy zapowiedział, że mówić będzie o centralnym miejscu Pisma Świętego w żydowskiej tradycji i codziennym życiu, o jego znaczeniu w wychowaniu dzieci, a także we współczesnym państwie Izrael. Kohen powiedział, że jego przodkowie od 18 pokoleń byli rabinami i on sam mając 8 lat znał już prawie cały Pięcioksiąg Mojżesza na pamięć. Przypomniał wspólne korzenie judaizmu i chrześcijaństwa mimo dzielących je różnic, których jego zdaniem w dialogu nie należy przemilczać. Zwrócił ponadto uwagę na wzrost zainteresowania wśród katolików hebrajską literaturą biblijną po ukazaniu się w 2001 r. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej". Również główny rabin Rzymu wyraził zadowolenie z zaproszenia Szeara Jaszuwa Kohena na Synod Biskupów. Riccardo di Segni stwierdził, że dobrze zna rabina Hajfy i ceni jego zaangażowanie w dialog z chrześcijanami. ak/ rv

 • USA: katolicy i Żydzi za tradycyjną definicją małżeństwa Katolicy i ortodoksyjni Żydzi w USA wydali wspólny dokument w obronie tradycyjnej definicji małżeństwa.

 • 25 -27 września 2008 Perspektywy Teologii po Auschwitz IV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

 • 2008-09-12 19:00 Benedykt XVI: być antysemitą to być antychrześcijaninem W paryskiej nuncjaturze apostolskiej Benedykt XVI przyjął po południu delegację francuskich środowisk żydowskich. Zapewnił przybyłych, że "Kościół przeciwstawia się każdej formie antysemityzmu, który nie ma w teologii żadnego możliwego do zaakceptowania uzasadnienia". W trakcie krótkiego przemówienia apelował o umacnianie wzajemnego braterstwa i dialogu.

 • PRZEZ USZANOWANIE DLA BOGA Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francis Arinze przesłał do przewodniczących wszystkich konferencji episkopatu rozporządzenie, zgodnie z którym na polecenie Ojca Świętego przy sprawowaniu liturgii, w kościelnych pieśniach i modlitwach należy unikać biblijnego imienia Boga:[ ]. Podobnie jak w tradycji żydowskiej, przez uszanowanie dla Boga, ma ono pozostać niewypowiedziane. Zamiast niego, zgodnie z biblijną tradycją, w liturgii należy używać odpowiednika żydowskiego słowa Adonai, czyli Pan, które z czasem zastąpiło w Starym Testamencie tetragram JHWH. Takie tłumaczenie jest też niezbędne dla zrozumienia boskiej tożsamości Chrystusa, który w Nowym Testamencie jest ukazany właśnie jako Adonai, Kyrios, czyli Pan. /Radio watykańskie, 08 09 2008/

 • Jak zwykle, 19 sierpnia o godz. 19.00, w Otwocku rozpocznie się marsz pamięci i modlitwy w kolejną, 66. rocznicę likwidacji otwockiego getta. W programie m.in.: - przejście z zapalonymi światłami z rampy do miejsca rozstrzeliwań otwockich Żydów - Psalmy, modlitwa Żydów i chrześcijan, przy kamieniu pamięci Żydów otwockich przy ul. Reymonta - modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego, Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest pamięć o żydowskich współobywatelach Otwocka. Organizatorzy: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Wydział Kultury Urzędu Miasta, Otwockie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Rozpoczęcie na bocznicy kolejowej - w pobliżu dworca PKP, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej - w miejscu otwockiego Umschlagplatz. Zakończenie marszu - w miejscu pamięci otwockich Żydów, przy ul. Reymonta. Bezpośrednio po marszu, w Klubie "Smok", ul. Warszawska 11/13: Prezentacja fotografii Lidii i Katarzyny Dańko "Świdermajer".

 • 9 sierpnia 2008 Rocznica śmierci Edyty Stein, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy zamordowanej w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942r. Tradycyjnie dzień ten stanowi dla różnych środowisk, którym bliska jest postać Edyty Stein, okazję do spotkania, refleksji i modlitwy. W tym roku przypominamy przy tej okazji pierwszą rocznicę śmierci Ks. Kard. Jean-Marie Lustigera, któremu Edyta Stein była bliska. Zapraszają Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ul. M. Kolbego 1; 32-602 Oświęcim tel (033) 8431000; fax (033) 8431001_biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl i Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych ul Z. Glogera 5, 31-222 Kraków tel (012) 416 85 41, fax (012) 416 85 42 kuria@karmel.pl

 • We wtorek 5 sierpnia 2008 , rocznica śmierci Ks. Kard. Jean-Marie Lustigera, modlimy się o 16:00 w byłym obozie zagłady Birkenau za Jego matkę i wszystkich tam zamordowanych. Żydowską modlitwę za zmarłych poprowadzi Rabin Boaz Pasz z Krakowa. O 17:00 odprawiana będzie Msza św. w jego intencji w kaplicy Sióstr Karmelitanek pod przewodnictwem Ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Zapraszają Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ul. M. Kolbego 1; 32-602 Oświęcim tel (033) 8431000; fax (033) 8431001_biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl i Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych ul Z. Glogera 5, 31-222 Kraków tel (012) 416 85 41, fax (012) 416 85 42 kuria@karmel.pl

 • 10 lipca 2008 w Jedwabnem, w 67. rocznicę mordu Żydów w tej miejscowości spotkali się przedstawiciele Warszawskiej Wyznaniowej Gminy Żydowskiej, reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej i Kancelarii Prezydenta RP

 • 4 lipca 2008 W rocznicę pogromu kieleckiego, w piątek 4 lipca w Kielcach o 16.00 rozpocznie się Marsz Pamięci i Modlitwy: od pomnika "Menora" (ul. IX Wieków Kielc) do miejsca pogromu - pod dom przy ul. Planty 7, stamtąd pod pomnik Jana Karskiego i dalej na cmentarz żydowski do zbiorowego grobu zamordowanych 4 lipca 1946 roku. Wezmą w nim udział przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich z Kielc oraz młodzież kielecka. Współorganizator marszu, Bogdan Białek, wyjaśnia: "Marsz jest inicjatywą społeczną, odbywa się corocznie od 10 lat. Wspominając ofiary zbrodni będziemy manifestować swój sprzeciw przeciwko rozlicznym aktom antysemityzmu, które nadal mają miejsce w naszej Ojczyznie".

 • 03.07.2008 Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (International Council of Christians and Jews - ICCJ) na swoim zgromadzeniu generalnym w Jerozolimie wybrała nowy zarząd. Następcą amerykańskiego teologa katolickiego ks. prof. Johna Pawlikowskiego SJ na stanowisku przewodniczącego została żydowska teolog z Izraela, Deborah Weissman. Ks. prof. Pawlikowski, wykładowca w „Catholic Theological Union Graduate School" w Chicago, jest autorem opublikowanego w 2002 r. oświadczenia Konferencji Biskupów USA "Reflections on Covenant and Mission" (Refleksje o przymierzu i misji). W tym dokumencie Kościół katolicki odpowiada na wielokrotne prośby strony żydowskiej i wyraźnie sprzeciwia się prowadzeniu misji wśród Żydów. Deborah Weissmann, podobnie jak ks. Pawlikowski, pochodzi z USA. Od 1972 r. mieszka w Jerozolimie, jest m.in. członkiem Rady Koordynacyjnej Państwa Izrael. Wiceprzewodniczącymi ICCJ zostali wybrani rabin Ehud Bandel z Melbourne w Australii oraz katolicki teolog Phil Cunningham z Filadelfii (USA). ICCJ skupia 38 ośrodków dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Swoją siedzibę ma w Domu Martina Bubera w Heppenheim (Niemcy). (KAI)

 • 24-26 czerwca 2008 Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Littman Library of Jewish Civilization zapraszają na V Wrocławską Konferencję Judaistyczną: "Nowoczesna kultura zydowska: różnorodnośc i uniwersalizm"

 • 22 - 25 czerwca 2008 Jerozolima: Konferencja ICCJ - The contribution of Jewish-Christian-Muslim dialogue to Peace Building in the Middle East

 • 19 czerwca czwartek o godz. 19.00 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja "Bobolanum" zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Duchowośc wielkich religii świata". Tematem obecnego wykładu będzie duchowośc judaizmu, a wygłosi go p. Miriam Gonczarska z Synagogi Ortodoksyjnej. Wykład odbędzie się w Auli Wielkiej Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na http://www.bobolanum.edu.pl

 • 16-18 czerwca 2008 Uniwersytet Warszawski - Warszawski Kongres Judaistyczny, organizatorzy: Instytut Historyczny, Zakład Hebraistyki oraz Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale m.in. Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN

 • 10 czerwca 2008 Klub Inteligencji Katolickiej spotkanie pt. "Jaka modlitwa za Żydow?". W spotkaniu udział wzięli: ks. Roman Indrzejczyk, Grzegorz Gorny oraz Zbigniew Nosowski.

 • Watykan 11 maja 2008 "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" Instrumentum Laboris, XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, fragment "Słowo Boże zródłem dialogu między chrześcijanami i Żydami".

 • 18 kwietnia 2008: Papież do Żydów: łączą nas Pesach i Pascha:

 • 15 kwietnia 2008: Ks. Wojciech Lemański wśród "kustoszy pamięci" odznaczonych przez prezydenta Kaczyńskiego: Relację z uroczystości można przeczytać na stronie internetowej prezydenta RP:

 • Niedziela, 13 kwietnia 2008 - godz. 16.00 Marsz modlitwy "Szlakiem pomników Getta Warszawskiego" Rozpoczęcie przy Pomniku Bohaterów Getta -

 • 10 kwietnia 2008 - Warszawa: w kościołach nie ma miejsca na antysemityzm Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu i stan dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce to główne tematy spotkania Komitetu ds. Judaizmu przy Radzie ds. Dialogu Religijnego KEP. Obrady Komitetu, którym przewodniczył bp Mieczysław Cisło, odbyły się wczoraj w parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Bp Cisło poinformował, że podczas zebrania Komitetu poruszono sprawę wykorzystywania kościołów do głoszenia wykładów. "Nie można nadużywać świątyń katolickich dla prowadzenia prelekcji historycznych, mających jako "podkontekst" treści, które mogą wspierać antysemityzm. Nie może być do takich celów użyta świątynia katolicka. Tym bardziej, że powinna tam mieć miejsce modlitwa o pojednanie, dialog i zgodę między Polakami i Żydami" - powiedział bp Cisło. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem jest jednym z trzech zespołów stałych Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. /R. Łączny, KAI/

 • 1 kwietnia 2008 r. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja Św. Andrzeja Boboli BOBOLANUM we współpracy z Laboratorium WIĘZI Sesja naukowa: Dzieci Abrahama Koncepcje Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

 • 20.03.2008 List współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Zbigniewa Nosowskiego w imieniu chrześcijańskich członków Rady do proboszcza ks. Marka Białkowskiego przeciwko wykładowi Jerzego Roberta Nowaka w kościele św. Krzyża w Warszawie.

 • Nowe sformułowanie modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według przedsoborowego Mszału Rzymskiego Watykan/ Warszawa, 05.02.2008 (BP KEP) W nawiązaniu do Motu Proprio Summorum Pontificium w sprawie możliwości używania ostatniego przedsoborowego wydania Mszału Rzymskiego (z 1962 r.) Ojciec Święty Benedykt XVI zaaprobował nową wersję wezwania modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według tegoż Mszału. To nowe wezwanie winno być używane począwszy od najbliższego Wielkiego Piątku przez tych, którzy będą - zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wspomnianym dokumencie - celebrować tę liturgię według Mszału z 1962 r. Nowa formuła modlitwy: Oremus et pro Iudaeis Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. -------------------------------------------------------------------------------- Polskie tłumaczenie: Módlmy się także za Żydów Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by uznali w Jezusie Chrystusie zbawiciela wszystkich ludzi. Módlmy się. Klęknijmy. Powstańcie. Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby z wejściem wszystkich narodów do Twego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Kontrowersja w sprawie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów Odwrotu od dialogu nie będzie Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (TP 7/2008) Rabini protestują, a katoliccy tradycjonaliści zbierają podpisy. Jews Continue Seeking Dialogue With Church ROME, FEB. 26, 2008 (Zenit.org).- Jewish representatives have shown their willingness to continue dialogue with the Catholic Church, going beyond interpretations sparked by the new Good Friday prayer to be used by those communities that celebrate the liturgy according to the 1962 missal. ks Romuald Jakub Weksler-Waszkinel Odwrotu od dialogu nie będzie. (TP 7/2008) Abp Ravasi Modlitwa za Żydów nie wyraża strategii nawracania. (za serwisem Radia Watykańskiego). 04.03.2008 Rabin Jacob Neusner, profesor historii i teologii judaizmu w Bard Colleg w Nowym Jorku, broni papieża przed krytyką ze strony żydowskiej. 2008-03-05 Kard. Kasper: będą rozmowy na temat modlitwy za Żydów w mszale przedsoborowym. W przyszłym tygodniu odwiedzi Watykan delegacja żydowska z Jerozolimy, aby przedstawić swoje zastrzeżenia do nowej formuły modlitwy wielkopiątkowej za naród żydowski w mszale przedsoborowym. Poinformował o tym kardynał Walter Kasper, który stoi na czele Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Delegacja spotka się m. in. z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Tarcisio Bertone, który następnie wyda specjalne oświadczenie w sprawie kontrowersyjnej modlitwy. "Mam nadzieję, że po tym oświadczeniu wszystko będzie jasne, może nie rozwiązane, ale jasne i uda się przezwyciężyć irytację strony żydowskiej" - powiedział kardynał Kasper w czasie prezentacji nowego wydania jego książki "Bóg Jezusa Chrystusa" w siedzibie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, której jest przewodniczącym. (KAI Rzym) / Watykan

 • 12 marca o godz. 17.00 ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY i JURY NAGRODY im. Prof. ŁUKASZA HIRSZOWICZA zapraszają na wręczenie dorocznej nagrody ustanowionej przez Prof. dr Marię Hirszowicz dla uczczenia pamięci Jej Męża za działalność i prace poświęcone tematyce żydowskiej Decyzją Jury nagrody otrzymują: za rok 2007 - p. dr hab. Marcin Wodziński (Wrocław) za rok 2008 - p. red. Bogdan Białek (Kielce) Uroczystość odbędzie się w gmachu Żydowskiego Instytutu Historycznego ul. Tłomackie 3/5, Galeria Sztuki na II piętrze (winda) w środę 12 marca o godz. 17.00

 • 10 marca o godz. 18.00 Redakcje miesięczników "Jednota" i "Więź" zapraszają do budynku parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie przy Al. Solidarności 76a na kolejne spotkanie z cyklu "Drogi wiary i niewiary". Gościem spotkania będzie Miriam Gonczarska.

 • 5 marca 2008 roku mija czwarta rocznica śmierci ks. Stanisława Musiała SJ (1938-2004) - filozofa, teologa, publicysty, rzecznika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

 • 27.02.2008 - środowisko skupione wokół miesięcznika "Wieź" obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia.

 • 20.01.-2.02.2008 Seminarium w Jerozolimie/Yad Vashem "Druga już grupa księży katolickich z Polski została zaproszona do Jerozolimy na seminarium naukowo-dydaktyczne wokół tematyki Holokaustu. Gospodarzem programu jest Instytut Yad Vashem, a współorganizatorami z Polski Muzeum Auschwitz-Birkenau (dr Jacek Lachendro, Paweł Sawicki - tłumacz) i Komisja KEP ds. Dialogu z Judaizmem (Bp Mieczysław Cisło, ks. dr Tomasz Adamczyk, KUL)".

 • 28 stycznia 2008 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w otwockim klasztorze sióstr elżbietanek przy ul. Kołłątaja 13 odbędzie się uroczystość pośmiertnego wręczenia medalu Sprawiedliwej wśród Narodów Świata s. Gertrudzie Marciniak, przełożonej klasztoru w latach II wojny światowej, która przygarnęła pod dach zakonnego domu dziecka liczną grupę dzieci żydowskich. /Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich/

 • 17 stycznia 2008XI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim "jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy. Refleksja ta, w oparciu o teksty biblijne i wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat dialogu katolicko-judaistycznego, winna pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec naszej religii "rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym", oraz że nasz "stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii" (Jan Paweł II); że można mówić ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać "starszymi braćmi w wierze" (Jan Paweł II). Budowanie wzajemnego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej pomocy, dlatego tak bardzo potrzeba modlitwy." /Komitet ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski/ ABC Dnia Judaizmu Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

 • Zamość 17.01.2008 r.

 • Kraków 17.01.2008 r.

 • Warszawa 17.01.2008 r.

 • 11 stycznia (piątek) o godzinie 18.00 wystawa "ŻYDZI OTWOCCY. KRAINA DZIWNYCH SNÓW..." zawita w tym tygodniu do Klubu Kultury "ANIN", ul. V Poprzeczna 33, Warszawa. /Otwockie Centrum Kultury - Muzeum Ziemi Otwockiej Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich/ Więcej informacji: www.muzeum.ock.com.pl/news.php?idNews=24 www.zydzi-otwoccy.info

 • 7 - 9 grudnia 2007. Adwentowe rekolekcje. Rekolekcje u progu Auschwitz. "Wspólnie oczekujemy Mesjasza". "W ostatnich latach w rekolekcjach Adwentowych towarzyszyła nam często duchowo Edyta Stein. Ponieważ w rocznicę jej śmierci 9 sierpnia organizowane są rekolekcje poświęcone jej osobie, chcielibyśmy w Adwencie spróbować pójść krok dalej w kierunku dialogu i refleksji chrześcijańsko - żydowskiej. Adwent to czas oczekiwania na przyjście mesjasza. Może się wydawać, że właśnie to - stosunek do mesjasza - dzieli Żydów i chrześcijan, ale z drugiej strony łączy nas nadzieja oczekiwania i ufność, że Bóg nie zapomni o nas. Stąd tytuł Wspólnie oczekujemy Mesjasza. "Szanowne Panie i Szanowni Panowie. Tak naprawdę mamy wiele wspólnego ze sobą. Wszyscy oczekujemy na Mesjasza. Wy wierzycie, że już przyszedł, znowu odszedł i kiedyś powróci. Ja wierzę, że dotąd jeszcze nie przyszedł, ale że nadejdzie. Dlatego czynię Państwu pewną propozycję: pozwólcie, że będziemy razem oczekiwać. A kiedy On przybędzie, zapytamy Go po prostu: czy byłeś tu już raz? A wtedy, żywię taką nadzieję, że będę stał blisko Niego i będę szeptał mu do ucha: nie odpowiadaj". Martin Buber Do przygotowania rekolekcji włączyły się Siostry Matki Bożej Syjonu z Krakowa, których szczególnym charyzmatem jest dialog chrześcijańsko - żydowski. Cieszymy się bardzo, że także Pan Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, zechciał się z nami dzielić w ramach tych katolickich rekolekcji. Zachęcamy więc do udziału! Rekolekcje prowadzą Siostry Matki Bożej z Syjonu i Ks. Manfred Deselaers Rozpoczęcie: piątek godz. 19.00 Zakończenie: niedziela godz. 13.00 Całościowy koszt pobytu 60,- PLN dla studentów, 100,- dla dorosłych." /za: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu/

 • 30 listopada 2007 r. "Ten Inny w pamięci zbiorowej" , Konferencja z cyklu "Dialog dla przyszłości", Sala Bordowa Hotelu Basztowego w Sandomierzu, godz. 10 00. Lokalna Grupa Działania LOT "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej", Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Sandomierzu, Klasztor O.O. Dominikanów w Sandomierzu zapraszają.

 • 28.11.2007, środa, godz. 12.00 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 2. piętro, sala 256. Austriackie Forum Kultury w Warszawie i Katedra Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na dyskusję panelową w ramach debat PANSTWO BOŻE pt. "Ziemia obiecana - Żydzi pomiędzy Izraelem i Europą" Pięć paneli dyskusyjnych na temat relacji religia - państwo.

 • 10 listopada 2007, Warszawa, ulica Freta 10 - drugie spotkanie z cyklu Areopag na Freta zatytułowane: "Judaizm i chrześcijaństwo. Różne drogi do jednego Boga", Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie we współpracy z Forum Św. Wojciecha i Klubem Inteligencji Katolickiej. Spotkanie miało na celu ukazanie podobieństw i różnic w duchowości żydowskiej i chrześcijańskiej, oraz podejmowanych form dialogu. Panel poprzedził koncert awangardowego zespołu klezmerskiego Gaamera. Dyskusji towarzyszyła wystawa zdjęć Tomka Kaczora zatytułowana "Chasydzi". Przybyli: prof. Stanisław Krajewski, ks. Grzegorz Michalczyk, Miriam Gonczarska z synagogi ortodoksyjnej, Marek Jeżowski z synagogi reformowanej, Katarzyna Pereira, Michał Bilewicz, Piotr Cywiński. Moderatorami spotkania były Maria Jernajczyk (KAI) i Barbara Sułek-Kowalska (UW). Dyskusja miała charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Program spotkania.

 • 16 października 2007 r.rabin Irving Greenberg otrzymał honorowy tytuł "Człowiek Pojednania 2007" przyznawany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce ("Czego nauczyłem się od chrześcijan" - wystąpienie Laureata). Laudację wygłosił Zbigniew Nosowski .

 • Wykłady publiczne rabina Irvinga Greenberga podczas jego wizyty w Polsce: Poniedziałek, 15 października 2007 - godz. 11.30: wykład na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w auli muzykologii) ­ [Żydzi i chrześcijanie wobec zmartwychwstania](pliki/2007-10-16-wystapienie rabina Irvinga Greenberga(1).mp3) Wtorek, 16 października 2007 - godz. 16.00: Uniwersytet Warszawski, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32 Pluralizm przymierzy. O wzajemnych relacjach judaizmu, chrześcijaństwa i innych religii Irving Greenberg jest ortodoksyjnym rabinem, a ponadto uzyskał doktorat na Uniwersytecie Harvarda. Nauczał historii w Yeshiva University, utworzył Wydział Studiów Żydowskich w City College w City University of New York, przez wiele lat był przewodniczącym CLAL - Ogólnoamerykańskiego Centrum Edukacji Żydowskiej. W latach 2000-2002 był przewodniczącym Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Rabin Greenberg jest znany jako autor refleksji o roli Holokaustu, jako teolog chrześcijaństwa i relacji żydowsko-chrześcijańskich, praktyk dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem (od lat 1960-tych) oraz teoretyk pluralizmu religijnego. Jest autorem i współautorem wielu książek, m.in. For the Sake of Heaven and Earth. The New Encounter Between Judaism and Christianity oraz The Jewish Way: Living the Holidays. Jego przodkowie pochodzą z Łomży. Rabin był kilka razy w Polsce, wygłaszając odczyty, m.in. w trakcie tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego. 11 października br. rabin Greenberg i jego żona Blu Greenberg wygłaszali referaty podczas sympozjum teologicznego z okazji święta Wspólna Radość Tory, organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. W niedzielę 14 października państwo Greenbergowie odwiedzili rodzinne strony rabina. Irving Greenberg wygłosił wykład w łomżyńskim Wyższym Seminarium Duchownym.

 • 11 października 2007: Sympozjum teologiczne oraz modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów: Wspólna Radość Tory. Kościół św. Andrzeja Boboli, Warszawa, ul. Rakowiecka 61, czwartek godz. 16. Patronat: Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy, abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Komentarze do słów Tory: [Blu Greenberg ](bgreenberg kosciol.mp3) oraz [Hanna Gronkiewicz-Waltz ](Hanna Gronkiewicz Waltz-kosciol(1).mp3) Papież Jan Paweł II a Żydzi i judaizm: spojrzenie żydowskie - rabin Michael Schudrich. Jan Paweł II wobec Żydów i judaizmu - perspektywa chrześcijańska - Abp Kazimierz Nycz. "Moja droga do dialogu" - świadectwo Zbigniewa Nosowskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. "Radość Tory - wspólna radość, wspólna Tora" - Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ["Chrześcijańska teologia judaizmu"](ksiadz Ignatowski-seminarium(1).mp3) - ks. dr hab. Grzegorz Ignatowski ["Żydowska teologia chrześcijaństwa"](rabin Greenberg-seminarium1(1).mp3) - Rabin Irving Greenberg profesor teologii, przewodniczący Jewish Life Network, były przewodniczący Rady Muzeum Holokaustu ["Być ortodoksyjną Żydówką, być feministką"](Blu Greenberg- seminarium(1).mp3) - Blu Greenberg założycielka Jewish Orthodox Feminist Alliance, autorka książki "On Women and Judaism: A View from Tradition" "Być katoliczką, być feministką" - Aneta Gawkowska, doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • 26 sierpnia 2007: uroczystości upamiętniające 65. rocznicę zagłady ludności żydowskiej w Kielcach. Niemcy zamordowali 2000 ludzi na ulicach miasta w dniach 19-23 sierpnia 1942 roku, a w następnych dniach około 18 000 już w Treblince. Ponieważ nie ma w Kielcach żadnego godnego upamiętnienia tej zbrodni, Bogdan Białek ufundował - wraz z Markiem Maciągowskim - pomnik autorstwa Marka Ceduły, przedstawiający menorę zapadającą się w mur. Rzeźba wielkości 8 na 5 metrów stanęła w centrum Kielc, na granicy byłego getta. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 26 sierpnia o 18.30.

 • 19 sierpnia 2007: Marsz pamięci i modlitwy z okazji 65. rocznicy likwidacji otwockiego getta. (zobacz:[Informacja Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz: zaproszenie Prezydenta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka oraz Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich) W tegorocznym otwockim marszu pamięci i modlitwy wziął udział naczelny rabin Polski, Michael Schudrich. Po zakończeniu marszu pamięci i modlitwy w Otwockim Centrum Kultury - inauguracja wystawy "Żydzi otwoccy. Kraina dziwnych snów..." Sebastiana Rakowskiego i Tomasza Brzostka. (patrz:strona internetowa projektu)

 • Kardynał, Żyd, syn emigranta Śmierć kardynała Jean-Marie Aarona Lustigera jest symbolicznym końcem pewnej epoki w dziejach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ten wybitny katolicki hierarcha, który sam siebie określał słowami: "kardynał, Żyd i syn emigranta", stał się jednym z najważniejszych uczestników procesu budowania porozumienia między wyznawcami judaizmu a katolikami. Tomasz P. Terlikowski, Lustiger - kardynał, Żyd, syn emigranta, "Rzeczpospolita" nr 183, 7 sierpnia 2007 r.

 • [65. rocznica śmierci Edyty Stein - świętej Teresy Benedykty od Krzyża w niemieckim obozie Auschwitz II - Birkenau.](/prchizkalend ESteinpopup.html) Uroczysta msza święta, którą w kaplicy oświęcimskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych odprawili biskupi: Manfred Melzer z Koloni oraz Janusz Zimniak z Bielska-Białej, była kulminacyjnym punktem obchodów.

 • 60-ta rocznica utworzenia muzeum Auschwitz-Birkenau: Międzynarodowa konferencja naukowa, a także wystawy i okolicznościowa publikacja uświetnią w lipcu obchody 60. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W konferencji "Pamięć - Świadomość - Odpowiedzialność" wezmą udział polskie i międzynarodowe autorytety w dziedzinie badań nad Holokaustem i ludobójstwem oraz jego skutkami. Debata ma być próbą pogłębionej refleksji nad przyszłymi kierunkami działań Muzeum Auschwitz w kontekście wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. (za stroną PMAB i stroną Forum - ZNAK)

 • ROCZNICA POGROMU W KIELCACH: Jak co roku 4 lipca - w rocznicę pogromu kieleckiego - ruszył Marsz Pamięci i Modlitwy o 16.00 spod domu przy ulicy Planty 7/9 w Kielcach na cmentarz żydowski. Organizatorzy zapowiedzieli jednocześnie na 26 sierpnia uroczystości upamiętniające 65. rocznicę zagłady ludności żydowskiej w Kielcach. Niemcy zamordowali 2000 ludzi na ulicach miasta w dniach 19-23 sierpnia 1942 roku, a w następnych dniach około 18 000 już w Treblince. Ponieważ nie ma w Kielcach żadnego godnego upamiętnienia tej zbrodni, Bogdan Białek ufundował - wraz z Markiem Maciągowskim - pomnik autorstwa Marka Ceduły, przedstawiający menorę zapadającą się w mur. Rzeźba wielkości 8 na 5 metrów stanie w centrum Kielc, na granicy byłego getta.

 • Zakończył się 17. Festiwal Kultury Żydowskiej Tłumy widzów słuchały muzyki i bawiły się w sobotę wieczorem na ulicy Szerokiej w Krakowie podczas koncertu finałowego 17. Festiwalu Kultury Żydowskiej, zatytułowanego "Szalom na Szerokiej". Jak przypomniał dyrektor festiwalu Janusz Makuch, finałowy koncert tradycyjnie już był poświęcony "błogosławionej pamięci wszystkich Żydów, dla których przez wieki Kazimierz był bezpiecznym domem". "Pokój - Szalom to główna idea koncertu na Szerokiej. Pokojowe przesłanie wysyłają w świat występujący na scenie artyści i zgromadzona publicznoś" - podkreślił Makuch. (za PAP i stroną Forum - ZNAK)

 • Międzynarodowa konferencja (w języku angielskim) "Abraham Joshua Heschel. Philosophy and inter-religious dialogue: between Poland and America" miała miejsce na UW, w Sali Brudzińskiego, w dniach 25-27 czerwca 2007. (Program konferencji) Konferencję zorganizował Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Żydowskiego Seminarium Teologicznego w Nowym Jorku, gdzie Heschel wykładał przez ostatnie dziesięciolecia swego życia, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, gdzie Heschel pracował w latach 1938-39, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Poczdamie; konferencja korzystała też ze wsparcia Fundacji Fritza Thyssena. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski. Na konferencję przybyło kilku spośród najwybitniejszych znawców dzieła i życia Heschla z Ameryki, Izraela, Europy. Tematyka: filozofia religii i dialogu międzyreligijnego, Heschel a Polska, inne tematy związane z jego życiem i twórczością. Konferencja uczciła osobę sławnego teologa, filozofa religii, działacza społecznego i "proroka" dialogu międzyreligijnego urodzonego sto lat temu w Warszawie. Abraham Joshua Heschel urodzony w rodzinie chasydzkiej, uzyskał doktorat Niemczech, a od 1940 roku do śmierci w 1972 nauczał w USA. Komitet naukowy konferencji: Tadeusz Gadacz (IFiS PAN), Ewa Geller (UW), Neil Gillman (Jewish Theological Seminary), Arthur Green (Hebrew College), Karl Erich Grözinger (Universität Potsdam), Susannah Heschel (Dartmouth College), Edward K. Kaplan (Brandeis University), Harold Kasimow (Grinnell College), Stanislaw Krajewski (UW), Michael Marmur (Hebrew Union College, Jerusalem), Alan Mittelman (Jewish Theological Seminary), David Novak (University of Toronto), Jerzy Ochmann (UJ), David G. Roskies (Jewish Theological Seminary), Stefan Schreiner (Universität Tübingen), Michael Signer (University of Notre Dame), Byron Sherwin (Spertus Institute of Jewish Studies, Chicago), Waldemar Szczerbiński (UAM) Komitet organizacyjny: Monika Elliott, Stanisław Krajewski (przewodniczący), Adam Lipszyc, Jakub Mach, Teresa Śmiechowska

 • Przywrócenie Mszy Piusa VI a dialog katolicko-żydowski: "Na Wielkanoc Grupa Dyskusyjna „Żydzi i Chrześcijanie" Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich opublikowała oświadczenie, w którym stwierdziła, że wraz z przywróceniem Mszy Piusa V dojdzie do „trwałego przerwania dialogu katolicko-żydowskiego, który tak obiecująco rozpoczął się na Soborze Watykańskim II. (...) Mamy nadzieję, że Benedykt XVI nie dopuści, by do tego doszło". 31 marca w podobnym duchu w liście do kard. Kaspera pisał - w imieniu Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów - jej prezydent ks. John Pawlikowski." / Józef Majewski, "Porzućcie swoje bałwany. Nadchodzi kryzys w relacjach katolicko-żydowskich?", Tygodnik Powszechny Nr 18, 6 maja 2007/ Porównaj: WIELKOPIĄTKOWA MODLITWA ZA ŻYDÓW W MSZALE RZYMSKIM (/prchiz) oraz: Philip A. Cunningham, The 1962 Roman Missal and Catholic-Jewish Relations. (International Council of Christians and Jews: Documentation, news, commentary, and analyses of current issues and events in Jewish-Christian relations. August 8, 2007)

 • Grupa 12 teologów prawosławnych z 5 Kościołów autokefalicznych (niezależnych) wezwała władze kościelne do przejrzenia ksiąg liturgicznych i usunięcia z nich tekstów antysemickich. Jerozolima / Moskwa, 01.05.2007

 • Pascha - w tym roku Kościoły katolickie, prawosławne i Kościoły Reformacji obchodziły Wielkanoc w tym samym terminie, odległym zaledwie o kilka dni od terminu głównego święta Żydów - Pesach.

 • Tegoroczny Marsz Żywych 16 kwietnia w Oświęcimiu około 6 tysięcy młodych Żydów z całego świata oraz ponad tysiąc Polaków wzięło udział w 16. Marszu Żywych. Uczestnicy Marszu przeszli Drogą Śmierci z KL Auschwitz I do KL Auschwitz II - Birkenau, by uczcić pamięć ofiar Holokaustu.

 • Modlitwa Szlakiem Pomnikow Getta 15 kwietnia 2007 o godz. 16.00. jak co roku, spotkaliśmy sie pod Pomnikiem Bohaterow Getta.

 • Żywotność przesądu o tzw. mordzie rytualnym 4 kwietnia 2007 w siedzibie Fundacji Batorego miało miejsce spotkanie: "Film Artura Żmijewskiego "Polak w szafie" jako głos w dyskusji o obrazach sandomierskich". Film powstał w związku z badaniami terenowymi dotyczącymi żywotności przesądu o tzw. mordzie rytualnym, prowadzonymi pod kierunkiem prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w Sandomierzu i okolicach. Nota o badaniach i filmie Artura Żmijewskiego.

 • ZIEMIA ŚWIĘTA (lub JEROZOLMA) - NASZA WSPÓLNA OJCZYZNA Nic na to nie poradzimy - jesteśmy z tą ziemią związani. Dla wyznawców trzech religii jest to ziemia szczególna - nie da się od niej uciec, nie da się o niej zapomnieć. Dla wszystkich z nas jest to Ojczyzna, choć nie w ten sam sposób. [...] [ Proponujemy wiec wspólną refleksję nad wspólną Ojczyzną.](Ziemia Sw wspolna.html) Stefan Wilkanowicz

 • TRIALOG DLA EUROPY "Chcemy budować Europę, w ktorej cenione będą wszystkie kultury oraz nastąpi powszechne uznanie podstawowych wartości zawartych w Dekalogu Takie jest zakończenie "Deklaracji Europejskiej Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów" uchwalonej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów oraz Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów. " [Dyskusja, w trakcie której zastanawiano się nad trudnościami i nad praktycznymi sposobami rozwijania tego trialogu w naszym społeczeństwie, a także nad rozwojem miedzynarodowej wspólpracy miała miejsce w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 7 marca 2007.

2007

 • 10-11.XII.2005. wykłady o. Michała Adamskiego na temat żydowskich korzeni chrześcijaństwa: ( I), ( II), ( III) i ( IV).