XVII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

XVII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim - plakat

OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY XVII DNIA JUDAIZMU Sandomierz - 16 stycznia 2014 r.

(czwartek)

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz i Jerzy Borowski Burmistrz

Sandomierza organizują w Sandomierzu w dniu 16 stycznia 2014 r. OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY XVII DNIA JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE.

Jako duchowe motto tego spotkania zostały wybrane słowa "Pan jest moją mocą (...). Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2). Ufamy, że ten dzień, który wypełni zgodna i jednogłośna modlitwa, pogłębiona duchowa refleksja nad Bożym słowem, zaduma nad historyczną przeszłością, a przede wszystkim szczery i braterski dialog współczesnych Żydów i chrześcijan, stanie się kolejną okazją do lepszego poznania się oraz odkrywania wspólnych tradycji i wspólnej drogi, którą jest codzienne życie wiarą w jednego Boga. Na tę szczególną chwilę modlitewnej zadumy serdecznie zapraszamy.

Z okazji ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, doszło wreszcie do odsłonięcia w katedrze sandomierskiej obrazu przedstawiającego rzekome męczeństwo katolickich dzieci w Sandomierzu wskutek mordu rytualnego wraz z umieszczoną tabliczką o treści (niestety, tylko po polsku): "Obraz ten przedstawia rzekomy mord rytualny, który miałby być dokonany przez sandomierskich Żydów w celu dodania krwi dziecka chrześcijańskiego do macy używanej w czasie Paschy. Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania krwi. Żydzi nie mogli dokonywać i nie dokonali mordów rytualnych. Z powodu podobnych oskarżeń byli często prześladowani i mordowani, jak to wydarzyło się również w Sandomierzu. Począwszy od XIII wieku papieże zabraniali rozpowszechniania tego rodzaju fałszywych zarzutów i bronili Żydów przed nimi." Taką właśnie propozycję napisu zgłosiła wiele lat temu Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Więcej:

godz. 10.00

 • Spotkanie inaugurujące OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY XVII DNIA JUDAIZMU w Sandomierzu (Ratusz - Rynek 1); program:
 • powitanie i słowo wprowadzające Jerzego Borowskiego Burmistrza Miasta Sandomierza
 • wystąpienie Bp. dr. Krzysztofa Nitkiewicza - Biskupa Sandomierskiego
 • wystąpienie Michaela Schudricha - Naczelnego Rabina Polski
 • wystąpienie Ambasadora Izraela - Zvi Rav Ner'a
 • ok. godz. 10.30 - wykład prof. zw. dr. hab. Waldemara Kowalskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - "Polacy i Żydzi w Sandomierzu, czyli o potrzebie wspominania przeszłości". prowadzący: Marcin Przeciszewski (KAI).

godz. 11.30 - Modlitwa na Cmentarzu Żydowskim w Sandomierzu (ul. Sucha). godz. 12.30 - Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu (Dom Długosza ul. Długosza 9) 1. Panel dyskusyjny. "Pan jest moją mocą (...). Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2). prowadzący: Marcin Przeciszewski (KAI). udział biorą:

 • prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. Magda Teter z Wesleyan University w USA,
 • Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski,
 • Bp dr Mieczysław Cisło - Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski,
 • prof. dr hab. Jan Grosfeld z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2. Promocja książki " Europejski kontekst dzieł w Katedrze sandomierskiej". Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w historii, sztuce i pamięci. 3. Otwarcie wystaw w piwnicach Domu Długosza:
 • Wystawa prac Hanny Kossowskiej : "Wypiski z niepamięci" z udziałem artystki.
 • Wystawa fotografii: "ślady pamięci - sandomierska wspólnota żydowska".

godz. 14.00 - 15.00 - obiad. godz. 15.30 - Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem Bp. dr. Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Sandomierskiego w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Katedralna 1) . godz. 17.00 - Katolicki Dom Kultury św. Józefa (ul. Mariacka 12): prowadzący: Marcin Przeciszewski (KAI).

 • Spektakl "Josela Rakowera rozmowa z Bogiem" autorstwa Zvi Kolitz'a , w przekładzie Artura Kucia Interpretacja - Sławomir Holland Muzyka i wykonanie - Michał Górczyński.

godz. 18.30 - Kolacja w Wyższym Seminarium Duchownym (ul. Żeromskiego 6). * Istnieje możliwość odwiedzenia dawnej Synagogi (obecna siedziba Archiwum Państwowego) ul. Żydowska 4.

Imprezy towarzyszące

(12 - 16 stycznia 2014 r.):

12 stycznia 2014 r. (niedziela)

 • godz. 17.00 - Koncert zespołu klezmerskiego "Chanajki" w Sali Rycerskiej Zamku (ul. Zamkowa 12). 13 - 16 stycznia 2013 r. (od poniedziałku do czwartku)
 • Prezentacja Księgi Pamięci Sandomierza (Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu). - Wystawa "Judaica w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu" - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Zamkowa 12).
 • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum (ul. Długosza 7) - "Historia i kultura Żydów licealistom nieobca" (Organizatorzy: I LO CG, Marta Korzynek, Marta Borowska).
 • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum - "Oni byli naszymi uczniami - uczniowie wyznania mojżeszowego w historii szkoły" (Organizator: dr Barbara Tęgiewicz).
 • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum - "Twórczość plastyczna Żydów" (Organizatorzy: uczniowie I LO CG).
 • Wystawa w I LO Collegium Gostomianum - "Reliefy i symbolika nagrobków na cmentarzu żydowskim w Sandomierzu" (Organizatorzy: uczniowie I LO CG, Joanna Pieronkiewicz - Szpernal).
 • planach Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Prezentacja portalu internetowego Wirtualny Sztetl oraz informacje o działalności i najbliższych

13 stycznia 2014 r. (poniedziałek)

 • godz. 9.00 - 12.00 - Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu - Warsztaty dla gimnazjalistów "Poznać znaczy zrozumieć" (kultura, tradycja, historia Żydów); prowadzi młodzież z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu (Organizatorzy: uczniowie II LO im. T. Kościuszki, Artur Brzozowski - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sandomierzu).
 • godz. 10.00 - Panel edukacyjny w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, (Organizatorzy: Muzeum Okręgowe, I LO CG, II LO)
ŻYDZI W HISTORII

1. Dwa tysiące lat przed stworzeniem świata. Judaizm - wiara, kultura, cywilizacja - Piotr Ławrowski, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

2. Dzieje Żydów w Polsce - Marek Kwitek, I LO Collegium Gostomianum.

3. Śladami sandomierskich Żydów - Artur Brzozowski, II LO w Sandomierzu.

ŻYDZI W KULTURZE

4. Poety z łatą na pysku dramat odrzucenia. O Julianie Tuwimie - dr Danuta Paszkowska, I LO Collegium Gostomianum.

5. Jednorazowość olśnień. O życiu i twórczości Bolesława Leśmiana - Elżbieta Kownacka. II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu. Ps. Dla gości, którzy zapragną przybyć do Sandomierza już w środę, organizatorzy zapewniają nocleg w Wyższym Seminarium Duchownym, ul. Żeromskiego 6. Bardzo prosimy o potwierdzenie przyjazdu do dnia 11 stycznia 2014 roku: adres mailowy: wsdsand@sandomierz.opoka.org.pl lub kontakt telefoniczny: 15 832 27 08

6. Bruno Schulz - wielki mag polskiej literatury - Jerzy Krzemiński, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

7. Polscy malarze żydowskiego pochodzenia w okresie międzywojennym - Bożena Ewa Wódz, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Projekcje filmów w Kinie "Starówka" Sandomierskiego Centrum Kultury (Rynek 25/26):

 • godz. 17.00 - "Wypełnić pustkę" - dramat, Izrael 2012', reż. Rama Burshtein.
 • godz. 19.00 - "Mój przyjaciel wróg" - dramat, Francja, Wielka Brytania, Izrael, 2012', reż. Eran Riklis.

14 stycznia 2014 r. (wtorek) godz. 10.00 - Prelekcje w I LO Collegium Gostomianum (Organizatorzy: Muzeum Okręgowe i I LO CG):

 • Niemieckie obozy zagłady w ramach Einsatz Reinhardt na przykładzie SS Sonderkommando Sobibor - Piotr Ławrowski.
 • Życie i działalność Hannah Arendt - Mieczysław Godyń.
 • święta żydowskie - Hanna Kossowska.
 • Symbolika nagrobków żydowskich - Joanna Pieronkiewicz - Szpernal. Koordynatorzy: Agnieszka Kunys - Łukawska i Marta Korzynek godz. 17.00
 • Projekcja filmu "Mój przyjaciel wróg" - dramat, Francja, Wielka Brytania, Izrael, 2012', reż. Eran Riklis - Kino "Starówka" SCK.
 • Konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych w I LO Collegium Gostomianum - "Historia i kultura Żydów" (Organizatorzy: I LO CG, Waldemar Białousz).
 • "Kulinaria żydowskie" - prezentacje uczniowskie i degustacja w I LO Collegium Gostomianum (Organizatorzy: I LO CG i uczniowie I LO CG).

14 i 15 stycznia 2014 r. (wtorek, środa)

 • "Wycieczka po Sandomierzu śladami Żydów" - prowadzi młodzież z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu (Organizatorzy: uczniowie II LO im. T. Kościuszki, Artur Brzozowski).

15 stycznia 2014 r. (środa)

 • Spektakl w Katolickim Domu Kultury: Premiera przedstawienia "Chonen i Lea na pograniczu światów", opartego na dramacie "Dybuk" Szymona An-skiego, w wykonaniu Teatru Szkolnego I LO CG "CEGIELNIA" (pod kierownictwem dr Danuty Paszkowskiej).
 • godz. 17.00 - Projekcja filmu "Wypełnić pustkę" - dramat, Izrael 2012', reż. Rama Burshtein - Kino "Starówka" SCK. Patroni medialni

Obchody w innych miastach