Między religiami - Muzeum POLIN 2016 - 2017

Komponent „Oblicza różnorodności” realizowany jest w ramach projektu Muzeum POLIN „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

fot. Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

fot. Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Źródło: Muzeum POLIN

Cykl zajęć dla dorosłych i młodzieży dotyczący podobieństw, różnic oraz dialogu między trzema religiami – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Postanowiliśmy przyjrzeć się tym trzem wielkim religiom monoteistycznym oraz ich wyznawcom, żeby w kontekście współczesnych konfliktów i napięć spróbować zrozumieć ich wzajemne relacje. Podczas warsztatów i spotkań będziemy poruszać tematy związane z liberalizacją i radykalizacją wiary, otwartością na zmiany czy na osoby niewierzące. Ważnym punktem będzie również przyjrzenie się sytuacji kobiet oraz podejściu do małżeństwa. Celem zajęć jest budowanie postawy wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia, dlatego na cykl zapraszamy zarówno osoby niewierzące, jak i będące wyznawcami różnych religii.

Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Zwieńczeniem cyklu będzie praca nad dyskusją otwartą dla publiczności, która odbędzie się w styczniu i będzie dotyczyła dialogu międzyreligijnego.

25 sierpnia między godziną 18.00 a 19.00 odbędzie się spotkanie z koordynatorką cyklu, które będzie miało formę dyżuru. Zapraszamy na nie osoby, które będą miały szczegółowe pytania dotyczące uczestnictwa w cyklu. Cykl rozpocznie się 12 września i zakończy 16 stycznia 2017 roku. Dokładny plan spotkań znajduje się w formularzu zgłoszeniowym (do pobrania tutaj), który należy wysłać do 4 września na adres mwaszczuk@polin.pl

Komponent „Oblicza różnorodności” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Kalendarium

Współczesne wyzwania dialogu międzyreligijnego Cykl działań Muzeum POLIN„Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. 14/01/2016

Przyszłość dialogu międzyreligijnego 16/01/2016

Bluźnierstwo/obraza uczuć religijnych 10/11/2016

Sojusz tronu i ołtarza 28/11/2016

Gender 13/03/2017

Fundamentalizm 18/05/2017