Błogosławionej Paschy 2022!

Andrei Rublow - Pusty grób (fragment)

Андрей Рублев, Жены-мироносицы у Гроба Господня

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

Na Święta Wielkiej Nocy Wszystkim, w tym naszym chrześcijańskim członkom i przyjaciołom składamy Życzenia Świąteczne. Życzymy również wyzwolenia od słabości w nazywaniu i mierzeniu się ze złem, którego straszliwym ucieleśnieniem jest teraz ta wojna - zbrodnicza napaść i ludobójcza praktyka wojska rosyjskiego w Ukrainie.

Błogosławionej Paschy

Wielkanoc 17 kwietnia 2022 - w obrządkach zachodnich

Zmartwychwstanie.jpg
Андрей Рублев,
Жены-мироносицы у Гроба Господня

Gdy u części chrześcijan teraz: Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Rezurekcja, Żydzi obchodzą Pesach: od wieczora 15 do wieczora 23 kwietnia. Nasze życzenie kierujemy do jednych i drugich. Błogosławionej Paschy! Hag Pesach Sameach!

Z liturgii wielkanocnej Kościoła rzymskokatolickiego

On krzyczy swoim Zmartwychwstaniem

 • Wielkanocne kroki w ciszy - Ks. Andrzej Draguła
  Bóg mówi do nas również wtedy, kiedy milczy. Pośród wielkiej ciszy, która zdaje się ogarniać ziemię, krzyczy On swoim Zmartwychwstaniem.
  Zupełnie niespodziewanie życie pomaga nam w zrozumieniu sytuacji ewangelicznej. Najpierw trzy kobiety, a potem dwóch uczniów. W sumie pięcioro ich było przy grobie, a Maria Magdalena pierwsza. Nasze polskie, tłumne rezurekcje, z trzykrotnym obchodzeniem kościoła, baldachimem, z biciem dzwonów, całym korteżem chorągwi, figur i feretronów zapewne nie oddają ciszy poranka Zmartwychwstania. Maria Magdalena udała się przecież do grobu „wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno” (J 20, 1). Poszła tam cichcem, pod osłoną nocy, nikt o tym nie wiedział. Także Łukasz mówi o kobietach, że poszły do grobu „skoro świt” (Łk 24, 1). Dopiero później zaalarmowały Piotra i Jana, a potem „oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym” (Łk 24, 9). Aż chciałoby się zapytać: było ich może chociaż z pięćdziesięciu?
  Cisza początku i końca
  Kiedy kobiety przybyły do grobu było już po wszystkim. Po Zmartwychwstaniu. Św. Hieronim przekonuje, że „według tradycji żydowskiej Mesjasz przyjdzie o północy”. Od północy minęło już dobrych parę godzin. Dookoła panowała cisza, chciałoby się powiedzieć – grobowa cisza. Ale nie była to cisza otaczająca umarłego, cisza martwoty i śmierci. Była to cisza pustki, cisza nieobecności. „Nie ma Go tu” (Łk 24, 5).
  Śmierci Chrystusa towarzyszyły znaki: trzęsienie ziemi, nagłe ciemności, zaćmienie słońca, odgłos rozdzierającej się zasłony przybytku. Nic nie wiemy o burzy, ale kto wie, czy grzmoty nie towarzyszyły umierającemu Chrystusowi. Zdarzało się już przecież, że Pan mówił „wśród grzmotów” (Wj 19, 19). Zmartwychwstanie dokonało się – jak i Narodzenie – „wśród nocnej ciszy”.
  Ciąg dalszy:

Pamiętne orędzia i życzenia z lat poprzednich:

Wielkanoc u progu pandemii 2020
Nie możemy dalej być tak skłóceni i podzieleni

Potrzeba nam dziś Zmartwychwstałego, abyśmy nie tylko narzekali, że nie możemy dalej być tak skłóceni i podzieleni, ale żebyśmy rzeczywiście zaczęli odbudowywać wspólnotę – mówił podczas Mszy rezurekcyjnej 2019 prymas Polski abp Wojciech Polak.

24 kwietnia 2022 Wielkanoc w obrządkach wschodnich.

Uroczystości paschalne

Źródło: dubicze.com

Uroczyste paschalne nabożeństwo zwane Jutrznią paschalną odprawiane jest w nocy, z Wielkiej Soboty na Niedzielę wielkanocną. Po trzykrotnym okrążeniu cerkwi przez duchownych i wiernych, kapłan uderza trzykrotnie krzyżem w drzwi cerkwi - symbolizuje to odwalenie kamienia od grobu zmartwychwstałego Chrystusa.

Ubrany w odświętne szaty liturgiczne koloru białego, kapłan intonuje trzykrotnie Orędzie Paschalne, wielkanocny troparion „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał” (Christos woskresie iz miertwych, smertiju smiert popraw', i suszczim wo grobiech żiwot darowaw).

Potem kapłan śpiewa na przemian z wiernymi, przeplatany stichami troparion paschalny. Okadza ikonostas, cerkiew i wiernych; w trakcie śpiewu kapłan wielokrotnie wychodzi przed ikonostas (co symbolizuje ukazywanie się Zmartwychwstałego Pana uczniom) i wznosi okrzyk „Chrystus zmartwychwstał!” (Christos woskresie), na co wierni odpowiadają „Prawdziwie zmartwychwstał!” (woistinu woskresie).

Jutrznia kończy się uroczystym rozesłaniem wiernych i trzykrotnym śpiewem troparionu paschalnego.

W czasie Liturgii Ewangelia - pierwszy rozdział ze świętego Jana - śpiewana jest w wielu językach (najczęściej w greckim, cerkiewnosłowiańskim i łacińskim) na znak uniwersalnego i kosmicznego triumfu wiary.

Na zakończenie ma miejsce obrzęd myronowania - namaszczenia wiernych świętym olejem. Po liturgii kapłan święci artos - chleb, przeznaczony do rozdania wiernym.