Abp Grzegorz Ryś przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem

Abp Grzegorz Ryś

Abp Grzegorz Ryś

11 i 12 października biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Grzegorz Ryś zastąpił bpa Rafała Markowskiego w roli przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego oraz przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Biskupowi Rafałowi Markowskiemu serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i otwartość, a arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi życzymy powodzenia w nowej roli, deklarując przy okazji gotowość do współdziałania!

Czytaj wiecej: