Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

Dzień Judaizmu

2002-01-17

Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na V Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

17 stycznia 2002 roku przeżywamy już piąty Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Po Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi, tym razem główne uroczystości i modlitwy będą miały miejsce w Lublinie, znanym z bogatej tradycji wspólnego zamieszkiwania Polaków i Żydów. Kontynuujemy tradycję tego Dnia dla lepszego zrozumienia innych i siebie, dla przyszłego zjednoczenia wszystkich dzieci jednego i tego samego Boga.

DZień Judaizmu

2001-01-17

Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem (Rz 15,7)

IV Dzień Judaizmu 2001.
Dzięki Bożej pomocy, życzliwości Konferencji Episkopatu Polski i otwartości wielu ludzi dobrej woli dnia 17 stycznia 2001 r. będziemy przeżywali czwarty już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Inicjatywa ta - podobnie jak kiedyś działalność ekumeniczna - powoli toruje sobie drogę do świadomości i serca nie tylko katolików i Żydów, ale także członków innych wyznań chrześcijańskich.

Dzień Judaizmu

2000-01-16

III Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Centralne obchody III Dnia Judaizmu W Kościele Katolickim przygotowane w br w Krakowie ukazały powolny, ale stopniowy wzrost uwrażliwienia na zagadnienie dialogu międzyreligijnego zarówno ze strony wiernych kościoła katolickiego jak i wyznawcow judaizmu.

2000-01-02

ABC Dnia Judaizmu

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy.

II Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 25 stycznia 1999, Kraków

1999-01-17

II Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 25 stycznia 1999, Kraków

II Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Krakowie przygotowany został wspólnie przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dia|ogu PAT oraz Księży Jezuitów na dzień 25.01.1999r.
Przybrał on formę spotkania nt.: "Wartość modlitwy" widzianej z perspektywy judaizmu oraz Kościoła Katolickiego a przedstawionej przez rabina Sachę Pecarica (Fundacja Laudera w Krakowie) oraz ks. Łukasza Kamykowskiego (Prorektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie).

Dzień Judaizmu

1999-01-16

II Dzień Judaizmu, Wrocław 1999

Byliśmy dziś – my, Żydzi i chrześcijanie – w kościele i w synagodze we Wrocławiu. Nie dlatego, że różnice teologiczne między nami zniknęły. One się nie zmniejszyły.

Stanisław Krajewski

1998-01-17

I Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 17 stycznia 1998, synagoga Nożyków w Warszawie

"Jesteśmy uczestnikami niezwykłego wydarzenia. W naszej synagodze gościmy przedstawicieli Kościoła katolickiego, który dzisiaj inauguruje Dzień Judaizmu. Nie jest to pierwszy pobyt oficjalnych przedstawicieli Kościoła u polskich Żydów, ale takiej wizyty jeszcze nie było: zebraliśmy się nie z powodu jakiegoś dramatycznego wydarzenia, nie z powodu skandalu, nie z powodu jakiejś rocznicy, nie po to, by protestować. Jesteśmy tu po to, by afirmować, budować. Już sam ten fakt może być powodem do radości." Stanisław Krajewski

Dzień Judaizmu

1998-01-17

Obchody pierwszego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce - 1998, Kraków

Pierwsze nabożeństwo Dnia Judaizmu W Kościele Katolickim odbyło się w Krakowie o 17:00 w Kościele św Barbary (oo. Jezuici) i miało charakter nabożenstwa słowa Bożego. Prowadził je (na propozycję ks. kard. Franciszka Macharskiego) i okolicznościowe kazanie wygłosił o. Adam Żak - Prowincjał Prowincji Małopolskiej przy wspÓłudziale ks. Łukasza Kamykowskiego delegata Metropolity Krakowskiego do kontaktów ekumenicznych.