ICCJ - konferencje doroczne

ICCJ offices - Martin Buber House

2022 ICCJ Online Conference 2022

"'Stories We Live By': Relating to the Self and Other" 13/06/2022 20-21 VI 2021 virtual ICCJ Annual Conference 2021, June 20-23, virtual
When All This Is Over, How Do We Want The World To Be Different?
Wirtualna konferencja ICCJ 2021 już trwa 20 czerwca 2021.
"Kiedy to wszystko się skończy, jak chcemy, żeby świat był inny?"

2020 Konferencja ICCJ 2020 w Bratysławie odroczona z powodu epidemii

30 VI - 3 VII 2019 Lund, doroczna konferencja ICCJ "Przemiany w nas i między nami" (Transformations Within and Between)

  1. Zapowiedzi:
  2. Przygotowania:
  3. Przebieg
  4. Materiały:

24-27 VI 2018. Budapeszt, Doroczna konferencja ICCJ: "Ku pojednaniu w podzielonym świecie ..." - /program/

Liliane Apotheker (Amitié Judéo-Chrétienne de France) Retour de Hongrie. From the 10 Points of Seelisberg (1947) to the 12 Points of Berlin (2009) - Report on a day of study and reflection at ICCJ's member organization, the Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF), in Paris, 11.12.2017.

2-5 VII 2017. Bonn. "Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity."

Zaproszenie, temat, podstawowe informacje, harmonogram, program.

Kalendarz przygotowań:

Przebieg:

Nowy Przewodniczący i nowy Zarząd ICCJ

10-13 VII 2016. ICCJ Annual Conference 2016 in Philadelphia, USA "The Dynamics of Religious Pluralism in a Changing World: The Philadelphia, United States and International Contexts"

(Doroczna konferencja ICCJ, Filadelfia, USA. "Dynamika pluralizmu religijnego w zmieniającym sie świecie: Filadelfia, USA i konteksty międzynarodowe")

28.VI-1.VII.2015. ICCJ - Konferencja: "50 rocznica Nostra aetate: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Rzym. ICCJ Conference 2015, Rome: texts and pictures on line 25.VI-28.VI. YLC Conference 2015: "Beyond Nostra Aetate: Visioning for the Next Generation". Rome

19.08.2014. - 21.08.2014. Konferencja ICCJ 2014., Buenos Aires: "Jewish-Christian Dialogue: Commitment and Challenges: Latin American and International Experiences and Perspectives." Program:

30.06.2013 - 03.07.2013 Aix-en-Provence. Doroczna konferencja ICCJ "Laicyzacja: szansa czy zagrożenie dla religii? Doświadczenie francuskie i perspektywa światowa." Materiały:. Więcej: AJC Amitié Judeo Chrétienne de France

1 lipca 2012 Manchester, konferencja ICCJ "Nowi sąsiedzi, nowe szanse: wyzwania wielokulturowości i odpowiedzialność społeczna"Program, warsztaty, fotorelacja. Więcej: CCJ Manchester.

3 - 6 lipca 2011 "Religie i ideologie, perspektywy Polskie i nie tylko" - doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) zorganizowana we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków.

20-24 czerwca 2010, Istambuł "LET US HAVE MERCY UPON WORDS." A Plea from the International Council of Christians and Jews to All Who Seek Interreligious Understanding

5-8 lipca 2009, Berlin - Konferencja ICCJ. Główny temat - ocena dialogu chrześcijańsko-żydowskiego dotychczas i jego przyszłość.

por: Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów zaproponowane 11.03.2008 przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydów (ICCJ), w celu zaprezentowania ich latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpić obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.

"Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" dokument podpisany w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów. "12 punktów berlińskich" Berlin Declaration on the Uniqueness of Christ and Jewish Evangelism in Europe Today - Reflections on the August 2008 Berlin Declaration of the Theological Commission of the World Evangel.

22-25 czerwca 2008. Doroczna konferencja ICCJ, Jerozolima. "The Contribution of Jewish-Christian-Muslim Dialogue to Peace-Building in the Middle East". Program:

8-11 lipca 2007. Doroczna konferencja ICCJ, Sydney. "Healing a Broken World: The Faiths Working Together."

30 VII - 5 VIII 1947.Seelisberg
Więcej: 2017. - 70. rocznica Konferencji w Seelisbergu. (1947 - 2017)