Najważniejsze wydarzenia i okoliczności dialogu 2016

Kalendarium

Kalendarium:

 1. 16-18 listopada 2016 - Międzynarodowy kongres dialogu między kulturami i religiami w Buenos Aires. Rabin Abraham Skórka i stojący na czele argentyńskiego episkopatu abp José María Arancedo honorowymi przewodniczącymi.

 2. 10/11/2016 Między religiami: Kara śmierci. Muzeum POLIN - Dyskusję poprowadzą Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. Wiktor Osiatyński, pisarz, prawnik, wykładowca i działacz społeczny.

 3. 6 XI 2016 - Wspólna Radość Tory - spotkanie "Inny w judaizmie i chrześcijaństwie" z okazji żydowskiego święta Simchat Tora

  • Spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 18, Warszawa.

   Będziemy rozważać fragment z Tory, z Księgi Kapłańskiej (19,34) nt zasad przyjęcia przybysza. Po modlitwie sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie.
   Zaproszenie picture_as_pdf Program picture_as_pdf

 4. 30 X - 2 XI 2016 - Liderzy religijni Izraela w Polsce.

 5. 31 X 2016 - Doroczne Święto oraz Inauguracje 500 lecia Reformacji przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.

  • Bezprecedensowe upamiętnienie Reformacji: "Stanowczo odrzucamy wszelką nienawiść i przemoc, zarówno dokonane w przeszłości, jak i obecnie - szczególnie, gdy wyrażane są w imię religii. Dzisiaj słyszymy polecenie Boga, by wszelkie konflikty odłożyć na bok. Jesteśmy uwolnieni przez łaskę, by zmierzać do wspólnoty, do której nieustannie wzywa nas Bóg" - czytamy w katolicko-luterańskim oświadczeniu podpisanym w Lund przez prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej bp. Muniba Younana oraz zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego papieża Franciszka.
  • W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V./V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihrenLügen" /"On the Jews and TheirLies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).
  • "Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego(EKD), Brema, 8-11 XI 2015.
 6. 27 X 2016 - Jerozolima. Wspólna modlitwa przedstawicieli trzech religii abrahamicznych

  • "Praying Together in Jerusalem", pod auspicjami Abrahamic Reunion, Elijah Interfaith Institute, Interfaith Encounter Association i Tantur Ecumenical Institute for The Theological Studies.
 7. 19 X 2016 - Ksiądz Jan Zieja In memoriam

 8. 10 X 2016 - Polska Rada Chrześcijan i Żydów wraz z Muzeum POLIN i Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita zaprasza na spotkanie z cyklu "Między religiami", w ramach cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" prowadzonego przez red. Halinę Bortnowską i prof. Stanisława Krajewskiego.

  • "Od tej chwili do naszych rozważań o współczesności z perspektywy chrześcijaństwa i judaizmu dodajemy perspektywę islamu, którego reprezentantem będzie Andrzej Saramowicz, prezes Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego. Podczas naszej otwartej debaty będziemy dyskutować na temat kary śmierci widzianej z perspektywy trzech głównych tradycji monoteistycznych. Gościem specjalnym będzie profesor prawa UW, Mirosław Wyrzykowski."
 9. 11-14 IX 2016 - Marsz Pamięcie i Życia w Krakowie

 10. 6 IX 2016 - Rabin Alon Goshen-Gottstein - Święta Matka Teresa - trzy lekcje dla obserwatora żydowskiego. Saint Mother Theresa — 3 lessons for a Jewish observer. Learn from this icon of modern religious life, who exemplified the power of serving both humanity and God.

 11. 10-13 VII 2016 - ICCJ Annual Conference 2016 in Philadelphia, USA "The Dynamics of Religious Pluralism in a Changing World: The Philadelphia, United States and International Contexts."(Doroczna konferencja ICCJ, Filadelfia, USA. "Dynamika pluralizmu religijnego w zmieniającym sie świecie: Filadelfia, USA i konteksty międzynarodowe")

 12. 10 VII 2016 - 75. rocznica pogromu w Jedwabnem.

 13. 10 VII 2016 - Joseph H.H. Weiler - "Wasza Świątobliwość, chciałbym odpowiedzieć na Twoje pytanie: Europo, co się z Tobą stało, które jest proste i bezpośrednie – w stylu, do którego już nas zdążyłeś przyzwyczaić...." - żydowski prawnik, Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada papieżowi Franciszkowi. /rp.pl/

 14. 2-4 VII 2016 - Kielce, OBCHODY 70. ROCZNICY POGROMU.

 15. 30 VI 2016 - "Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie [...] o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście" (Hbr 13,2-3).

 16. 16-27 VI 2016 - Święty i Wielki Sobór Wszechprawosławny, Akademia Prawosławna na Krecie.

 17. 9 V 2016 - Rabin Abraham Skórka laureatem Tytułu "Człowiek Pojednania" nadawanego corocznie przez Polska Radę Chrześcijnan i Żydów oraz konfernecja PAMIĘĆ-DIALOG-POJEDNANIE Duchowe wymiary przebaczenia, w 70. rocznicę pogromu kieleckiego.

 18. 6 III 2016 - Uroczyste wręczenie Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka, przyznawanej chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej, która w tym roku została przyznana księdzu Henrykowi Paprockiemu z Kościoła prawosławnego.

  • Cerkiew przy ul. Lelechowskiej 5(blisko Pl. Narutowicza). Początek nabożeństwa – godz. 10.00, a uroczystości 11.30.
  • "Ksiądz Henryk Paprocki od wielu lat współuczestniczy w cyklu programów telewizyjnych, m. in. Szma Israel, w których wraz z rabinem Symchą Kellerem czy naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem prowadzi bardzo owocny, żywy i otwarty dialog chrześcijańsko-żydowski, tworząc wzorzec dla poszukujących porozumienia w duchu wzajemnego szacunku i uznania odrębności."
 19. 4 III 2016 - Wręczenie nagrody im. ks. Stanisława Musiała dla zasłużonych dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego za rok 2015. Za twórczość w duchu dialogu nagrodzony został prof. Jan M. Małecki, a za działalność społeczną prof. Aleksander Skotnicki. Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze".

 20. 17 I 2016 - XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

 21. 16/01/2016 Przyszłość dialogu międzyreligijnego - Muzeum POLIN: spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

 22. 14/01/2016 Współczesne wyzwania dialogu międzyreligijnego. Cykl działań Muzeum POLIN „Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Zobacz więcej w Kronice: