Teologia dialogu i dialog teologiczny

Dialog - obrazek
 1. Ojcowie Kościoła Jusyn Męczennik "Dialog z Żydem Tryfonem": "I muszę przyznać, że z wielką przyjemnością wziąłem udział w tej rozmowie; i sądzę, że pozostali uczestnicy również podzielają moje zdanie. Uzyskaliśmy w niej bowiem więcej, niż się spodziewaliśmy i więcej nawet, niż mogliśmy oczekiwać. A gdybyśmy mogli częściej tak rozprawiać, otrzymalibyśmy też ogromną pomoc w przeszukiwaniu samych Pism." Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia.

 2. Wypowiedzi biskupów Kościoła rzymskokatolickiego:

 3. Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach".

  • Wstęp do publikacji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.
  • Przedmowa do publikacji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.
  • Jan Grosfeld, Kim jest dla nas Abraham? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.
  • Co to znaczy, że Jezus jest Żydem? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.
  • ks. Michał Czajkowski, Co nas łączy? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.
 4. Kwartalnik PRChiŻ nr 1. 2015.

 5. Laboratorium Więzi.

 6. Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 7. IMMANUEL A Journal of Religious Thought and Research in Israel

 8. Current Dialogue WCC

 9. Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodox Christianity Establishing Solidarity: Obstacles and Challenges. By Rabbi Eric J. Greenberg Presented June 6, 2013 Thessaloniki, Greece

 10. Jewish and Orthodox Christian Interfaith Leaders Strengthen Dialogue. Rabbi Eric J. Greenberg June 11, 2013. ADL Interfaith Director Rabbi Eric J. Greenberg discussed rising anti-Semitism and the state of Orthodox Christian-Jewish relations at the Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodoxy.

 11. Metropolitan Emmanuel of France "So that you may know one another." (Qur'an 49:13) - A Christian-Muslim-Jewish Encounter June 22, 2010 This keynote address was delivered by Metropolitan Emmanuel of France, director of interreligious relations of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, at the annual conference of the International Council of Christians and Jews in Istanbul, Turkey.

 12. An Orthodox Christian View of Non-Christian Religions.
  Rev. Dr. George C. Papademetriou
  "Today's pluralistic society involves numerous and ongoing contacts among people of different faiths. Significant difficulties arise that each religion holds to its own truth claim. A major challenge for Orthodox Christians is to articulate theologically correct approaches to people of other religions. The pages that follow will explore a view of non-Chnistian religions from an Orthodox Christian perspective. This view holds firmly to the centrality of Christ, a doctrine which is not negotiable, yet acknowledges that salvation can be found outside Christianity."

 13. On the way to a common theology of religions in Europe. Statement adopted by the CEC Churches in Dialogue Commission at its fifth meeting in Pullach/Munich, Germany (25-27 June 2008)

 14. "Tradition" 1964. Vol. 6 No. 2

 15. Lev Gillet, Communion in the Messiah, STUDIES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JUDAISM AND CHRISTIANITY WITH A FOREWORD BY THE BISHOP OF CHICHESTER, LUTTERWORTH LIBRARY, Vol. XIV Missionary Research Series, No. 3, 1942

 16. Krzysztof Śliwiński, Towards a Polish-Jewish Dialogue: The Way Forward, Polin, X,s.XVII-XXVI.
  Ten years ago, in the first issue of Polin, Rafael Scharf wrote:
  No-one is under any illusion that the few thousand Jews remaining in Poland, who openly consider themselves to be such and who, as it were, apologize for being alive, are not physically and spiritually a community in terminal decline. They have no schools, no synagogues, no rabbis, no contact with Israel, no leadership, no future. It has to be admitted, albeit regrettably, that world Jewry has ceased to care for them: they have been written off as lost. Therefore, from the Jewish point of view, we are talking...

 17. Marek Nowak OP - "Dialog u podstaw". Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, "Dialogue & Universalism" no. 1-2/2001, p. 69-74

 18. Żydzi, chrześcijanie, przymierze, s. Violetta Reder CHR, 06/10/2002

 19. Spiritual Patrimony. 50 Years after Nostra Aetate. David Sandmel Statement given at ICCJ's 2015 International Conference: "The 50th Anniversary of Nostra Aetate : The Past, Present, and Future of the Christian-Jewish Relationship". Rabbi David Fox Sandmel is Crown Ryan Professor of Jewish Studies at the Catholic Theological Union, Chicago.

Kontrowersje wokół dialogu chrześcijańsko - żydowskiego w Polsce i na świecie

Dialog "między" a dialog "w"

W nas i między nami

W judaizmie

U chrześcijan

Dialog katolicko-ewangelicki
Dialog między rzymskimikatolikami a prawosławnymi
U rzymskich katolików