Wspólna Radość Tory

Logo Polskiej Rady Chrześcijan i Żydow - fragment

2006-10-02

Simchat Tora 2006

Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii Św. Andrzeja Boboli, cytując wcześniej śpiewany Psalm 133 „zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem”. Przypomniał, że od 1992 roku PRCHiZ organizuje po żydowskim święcie spotkanie modlitewne nawiązujące do objawienia Tory na Synaju.

logo PRChiŻ

2004-10-17

SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2004 ROKU

Wspólne czytanie Psalmu 117 Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Albowiem można jest nad nami łaska Jego, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja.
Świąteczna pieśń hebrajska /wspólny śpiew/ Sisu wesimchu besimchat tora utnu kawod latora (Weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze)

Kościół Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu

2003-10-27

Wspólna Radość Tory 2003

Chrześcijanie i żydzi modlili się wspólnie z okazji święta Simchat Tora (Radość Tory) w katolickim kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie.

PRCHiŻ - logo

2001-10-14

SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2001 ROKU

Dnia 14 października 2001 roku już 10 raz spotkaliśmy się w kościele p.w. Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu by świętować wspólnie z okazji żydowskiego święta Simchat Tora. Gospodarzem uroczystości był proboszcz - ks. Roman Indrzejczyk, a także Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Inspiracją dla wspólnej modlitwy było poszukiwanie tego, co najbardziej łączy Żydów i chrześcijan czyli rozważanie Tory.