Wobec ostatnich ataków na Żydów (14 V 2019)

Kalendarium

  • Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (14 maja 2019)
    "W ostatnich tygodniach wzmagają się w Polsce napięcia, które budzą nasz głęboki niepokój. W życiu publicznym - i to nie na jego marginesie - pojawiły się wypowiedzi atakujące Żydów. Do najbardziej bulwersujących należy kazanie bpa Andrzeja Jeża, który cytował oskarżenia sprzed 100 lat, sugerując, że Żydzi mają plan zwalczania Kościoła i że to może tłumaczyć kłopoty, które ma obecnie Kościół. Ponieważ te oskarżenia zostały wypowiedziane w obecności wielu księży, można się obawiać, że są one świadectwem przyzwolenia na antysemickie postawy znane z czasów przedwojennych. Budzi to zrozumiałe obawy Żydów a także wszystkich tych, którzy nie godzą się na to, żeby życie społeczne budować na nienawiści." (...)
  • Alon Goshen-Gottstein : Jews, Christians and Anti-Semitism - Querying Polish Reality (21 maja 2019)
    "My journey to Polish reality has been facilitated by one of Poland's important Jewish voices, Prof. Stanislaw Krajewski. It was he who invited me to Warsaw in the first instance; it was thanks to him that I was honored in Poland. And it is he, as co-chair of the Polish Council of Christians and Jews, who co-drafted the statement above. I have shared my concerns with him. Now, I have shared them with my readers. I invite him to respond to these burdensome questions in his own voice. His blog post in response to this invitation will be featured soon. Stay tuned." Alon Goshen-Gottstein Blog.
  • Between hope and despondency in Poland (23 maja 2019)
    Odpowiedź Stanisława Krajewskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na pytania rabina Alona Goshen-Gottsteina z Jerozolimy twórcy i dyrektora Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie: