Niedziela Izraela- 13 sierpnia 2023 r.

10. Niedziela po Trójcy Świętej - Niedziela Izraela- 13 sierpnia 2023 r.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Nabożeństwo z kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie

Ps 122 Rz 11, 25-32 Mk 12, 28-34
Kazanie : 1 Krl 3, 5-15

Prowadząca: kaznodziejka świecka Ewa Jóźwiak

Niedziela Izraela w Kościołach ewangelickich

Dariusz Bruncz, Ekumenizm.pl, 26/07/2008

Tradycyjnie, w 10. Niedzielę po Trójcy Świętej (27 lipca), Kościół Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany, podobnie jak Kościoły ewangelickie na całym świecie, obchodzi Niedzielę Izraela. Biblijnym hasłem tygodnia Niedzieli Izraela, jak i graduale w Kościele luterańskim są słowa zaczerpnięte z Psalmu 33,12: „Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!”

Czytania liturgiczne Kościoła w tą niedzielę podporządkowane są refleksji nad rolą Izraela w historii zbawienia oraz nierozerwalnej więzi między Synagogą a Kościołem. Isototnym elementem święta jest również obraz pielgrzymującego Kościoła, który, podobnie jak niegdyś Naród Wybrany, jest nieustannie powołany do kroczenia drogą Prawdy.

W Niedzielę Izraela Kościoły przypominają także o antysemityzmie, który ks. Karl Barth, teolog ewangelicko-reformowany, nazywał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a także wspominają prześladowania i zagładę Żydów podczas drugiej wojny światowej.

W niektórych parafiach ewangelickich w Niedzielę Izraela stawia się na ołtarzu menorę.

Więcej do przeczytania:

 • Niedziela Izraela 21 sierpnia 2022
 • KOŚCIÓŁ i IZRAEL Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami. Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej “Kościół i Izrael” (1996 – 1999)

  Z przedmowy Czwarte Zgromadzenie Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów wydało 9 maja 1994 roku w Wiedniu studium pt: “Kościół Jezusa Chrystusa. Reformacyjny wkład do dialogu ekumenicznego o jedności Kościoła”. To studium, w którym Kościoły Reformacji w Europie po raz pierwszy formułują wspólne rozumienie Kościoła, określa w centralnym miejscu istotę Kościoła jako wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa, z której pochodzi samo-określenie Kościoła jako “ludu Bożego”. Wobec faktu, że określenie “lud Boży” odpowiada według starotestamentowego przekazu samo-rozumienia ludu Izraela, samo-określenie się Kościoła jako “lud Boży” postawiło pytanie o bliskość i rozgraniczenie Kościoła względem Izraela, jako zagadnienie do opracowania. W tym Leuenberskim studium kościelnym w związku z tym wyraźnie sformułowano (S.37 uwaga 3): “Stosunek między Żydami a chrześcijanami, Izraelem a Kościołem wymaga dalszego doktrynalnego dialogu między Kościołami należącymi do Leuenberskiej Wspólnoty. I dlatego Zgromadzenie Ogólne określiło w 1994 roku jeden z trzech nowych tematów dyskusji naukowej”. Przedstawione przez Komitet Wykonawczy projektowe wytyczne dla grup dialogu doktrynalnego “Kościół i Izrael”, wymieniają cztery główne tematy dla przygotowywanego projektu:

 • Ewa Jóźwiak Pod wspólnym niebem (część 1) Jednota NR 1/2020, s. 29–33
  W styczniu minęła 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zagłada Żydów dokonana podczas drugiej wojny światowej jest wydarzeniem wyjątkowym, które przyniosło nieodwracalne zmiany na wielu płaszczyznach życia społecznego. W JEDNOCIE nr 1/2020 piszemy o tym, jak doświadczenie to zmieniło myślenie teologiczne, wymusiło przełom w relacjach chrześcijańsko-żydowskich, wystawiło na próbę moralność wielu ludzi czy postawiło nowe wyzwania. Po Auschwitz nic już bowiem nie jest takie samo.
 • Ewa Jóźwiak Pod wspólnym niebem (część 2) Jednota NR 2/2020, s. 44–48
 • Żydzi i chrześcijanie wobec Auschwitz, Jednota - Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. 21/03/2020
 • Z wypowiedzi Kościołów Reformacji o stosunkach z Żydami i religią żydowską. 14/07/2019
 • Z deklaracji ekumenicznych (protestanci i rzymscy katolicy) 14/07/2019
 • Seelisburg 1947 ( 10 ICCJ Points ) International Council of Christians and Jews 01/08/1947
 • Dwanaście Punktów z Berlina (ICCJ 2009) 05/07/2009