Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu - 2013

Kalednarium

Kalendarium:

 • 6.12.2013 Sejm postanowił, że nadchodzący rok będzie obchodzony jako "Rok Jana Karskiego" ". Uchwałę w tej sprawie poparło w głosowaniu 446 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. W 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Karskiego. - Jubileusz stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohaterowi II wojny światowej, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, obywatelowi Stanów Zjednoczonych, Honorowemu Obywatelowi Państwa Izrael, często dziś określanemu jako "człowiek, który chciał powstrzymać Holokaust". Świadectwo życia, misji i dzieła uczyniło profesora Karskiego wybitną postacią w skali międzynarodowej, a bogate dziedzictwo, jakie pozostawił posiada wymiar ponadczasowy, będąc moralnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń - napisano w uchwale.
 • 6-8 grudnia 2013r. Ks. Manfred Deselaers zaprasza na rekolekcje adwentowe u progu Auschwitz.
 • 29.11.2013Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań" otrzymała prestiżową nagrodę "Zasłużony dla Tolerancji" przyznawaną od 1998 roku przez Fundację Ekumeniczną "Tolerancja".
 • 26.11.2013. Papież Franciszek - Adhortacja apostolska "Evangelii Gaudium", (pkt 247, 248, 249) - "Relacje z judaizmem".
 • 19.11.2013. Warszawa, Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.
 • 10.XI.2013 (niedziela) 16.30 klasztor oo. Kapucynów, Kielce, ul. Warszawska 33 Debata pt. "Skąd w człowieku dobro?" z udziałem: red. Jana Turnaua ("Gazeta Wyborcza"), o. Jacka Prusaka SJ (Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego), rabina Stasa Wojciechowicza (Gmina Żydowska w Warszawie), szajcha Andrzeja Ahmeda Saramowicza ( Szkoła Nauk Sufich) i Bogdana Białka ( Stowarzyszenie im. Jana Karskiego). Partner: Parafia św. Franciszka w Kielcach FESTIWAL WOLNOŚĆ I POKÓJ/FREEDOM AND PEACE Kielce, 8-13 listopada 2013](https://ekai.pl/kielce-festiwal-wolnosc-i-pokoj-freedom-and-peace-zapowiedz/){.target_blank}
 • 8-10.XI.2013 Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na roczny kurs "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich", organizowany w roku akademickim 2013-2014 na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • 6-8.XI.2013 Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2013 r. w Zamościu. Szczegóły:
 • 31.X.2013 Tegorocznym laureatem Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka został ks. Marian Bronikowski z Sieradza. Od wielu lat nasz Laureat, jako jeden z nielicznych proboszczów polskich organizuje uroczyste obchody Dnia Judaizmu, stale współpracuje ze społecznosśicą żydowską, zwłaszcza łódzką, organizując spotkania, wystawy, koncerty. Chcemy wyrazić Mu nie tylko naszą wdzięczność, ale także wskazać na niego jako wzór do naśladowania dla polskich proboszczów, którzy często wymawiają się od aktywności na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego powołując się na "brak Żydów" na terenie ich działania lub brak zainteresowania kurii biskupiej. Ks. Bronikowskiemu nie tylko to nie przeszkadza, ale udało mu się właśnie kurię i biskupa miejsca w swoje aktywności zaangażować. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, przełożony ks. Bronikowskiego przyjął naszą decyzję z radością i zapowiedział osobisty udział w uroczystości wręczenia Nagrody, która nastąpi 20 stycznia 2014 roku w Sieradzu, podczas kolejnych obchodów Dnia Judaizmu.
 • 30.X.2013 "Pan jest moją mocą, (...) Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15,2) - to hasło XVII Dnia Judaizmu, którego centralne obchody zaplanowano na 16 stycznia 2014 r. Poinformował o tym bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, po spotkaniu tego gremium 30 X w Warszawie. /Kai/.
 • 29.X.2013 Polska Rada Chrześcijan i Żydów uzupełniła skład swojego Zarządu. Bogdan Białek został współprzewodniczącym Rady, Ks. Grzegorz Michalczyk wiceprzewodniczącym, a Ewa Klinger i rabin Stas Wojciechowicz członkami Zarządu.
 • 25.X.2013 Planowana od dawna, jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI wizyta w Watykanie delegacji Centrum Szymona Wiesenthala: "Zwalczanie wszelkich form rasizmu, nietolerancji czy antysemityzmu powinno także objąć ochroną wszelkie zagrożone mniejszości, w tym chrześcijan w wielu krajach. Ta międzynarodowa agencja żydowska z siedzibą w Los Angeles służy ochronie praw człowieka oraz zachowaniu pamięci o Zagładzie.", przypomniał Papież Franciszek. /radio watykańskie/
 • 24.X.2013 "Papież powiedział, że w każdym chrześcijaninie tkwią żydowskie korzenie." - wyznał rabin Mario Rojzman w rozmowie z watykańskim dziennikiem "L'Osservatore Romano". Idziemy / (KAI) / Watykan
 • 11.10.2013, Papież Franciszek: Chrześcijanin nie może być antysemitą, jego korzenie są żydowskie:
 • 6.10.2013, niedziela. [List Pasterski Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XIII] (https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/440250,papiez-franciszek-antysemityzm-to-trucizna-ktora-trzeba-wyrzucic-z-serca.html) Dnia Papieskiego –
 • 13 X 2013 XIII Dzień Papieski "Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi nam prowadzenie dialogu." (...) "Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania, zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Daje możliwość przemyślenia własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz zrozumienia drugiej strony. Nie jest mu obce doświadczenie trudności i braku zrozumienia." (...) "Dialog kończy się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy." (...) "U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi religiami, jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest świadomy (...) istniejących w jego łonie napięć, mogących stać się czynnikami podziału z adhortacji Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia]."
 • 6 10 2013, Rzeczpospolita PlusMinus, "Katolicy w jarmułkach?" - odpowiedź ks. W Chrostowskiego na tekst "Rabin z polskim krzyżem" Z Nosowskiego redaktora naczelnego kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. "Rachunek sumienia Kościoła i katolików byłby głębszy, pełniejszy i bardziej wiarygodny, gdyby szedł w parze z analogicznym wysiłkiem po stronie żydowskiej ..." [...] "Zasadnicza różnica między nami polega również na tym, że red. Nosowski jest publicystą, a ja teologiem-biblistą. Dla niego wypowiedzi Magisterium Kościoła, bądź ich fragmenty, stanowią punkt dojścia, natomiast dla mnie są one punktem wyjścia wszechstronnej refleksji na ich temat. Na tym polega istota teologii i właśnie to zabezpiecza wiarę w Boga przed naciskami rozmaitych doktrynerów i ideologów." [...] "To nieprawda, że zabrakło mi cierpliwości do prowadzenia dialogu. Gdyby tak było, już dawno dałbym sobie spokój z zajmowaniem się tą problematyką i sprawami, które rodzą wiele przeciwności. Prawdą jest natomiast, że nie biorę udziału w wydarzeniach, które - powtarzam raz jeszcze - postrzegam jako polityczne mityngi." [...] "...mnożenie inicjatyw, w których zdecydowanie dominują racje i wrażliwość tylko jednej strony, czyli strony żydowskiej, w gruncie rzeczy utrudnia rzeczywiste zbliżenie między katolikami i wyznawcami judaizmu." Więcej - Kontrowersje wokół dialogu.
 • 2.10.2013, środa, godz. 17.00 ul. Rakowiecka 61 (dolny kościół) Wspólna Radość Tory - spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów (program:) oraz sympozjum, godz. 18.00, aula PWT Collegium Bobolanum. Aktualny stan dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Dyskusja panelowa.
 • 15.09.2013. Tygodnik Powszechny nr 37, "Tango dialogo" - rozmowa z Abrahamem Skórką, rabinem kongregacji i synagogi Benei Tikva w Buenos Aires: "Dla dialogu nie ma alternatywy. Jeśli ja uważam, że moja religia jest prawdziwa, i ty uważasz, że twoja religia jest prawdziwa, to jednak wcale nie znaczy, że inne religie są fałszywe. Uznawaliśmy z Bergogliem, że dialog możliwy jest nie tylko pomiędzy ludźmi wieżącymi, ale także z ludźmi niewierzącymi czy poszukującymi.
 • 7-8.09.2013. "Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski, który w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem ochoczo potwierdził tezę o jednostronności i "jednoskrętności" Rady. Profesor UKSW uznał też, że w istocie "mamy do czynienia z jedną talią kart, którą tworzy środowisko" (już nawet nie środowiska w liczbie mnogiej, lecz środowisko!) "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi" i "Znaku". Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." ("Rabin z polskim krzyżem", Rzeczpospolita PlusMinus) - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada na teksty Tomasza P. Terlikowskiego "Rada na manowcach" (str.1 i str.2) oraz ks. Waldemara Chrostowskiego "Rada jednostronna i jednoskrętna". Wiecej: Magdalena Czyż "Dialog na manowcach" oraz Kontrowersje wokół dialogu.
 • 19.08.2013. W 71. rocznicę zagłady otwockich Żydów Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają na marsz pamięci i modlitwy Rozpoczęcie marszu na bocznicy kolejowej w Otwocku, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej. Poniedziałek, 19 sierpnia 2013. o godz. 19.00. Po marszu, ok. godz. 20.15, zapraszamy do Klubu O.C.K. "Smok", ul. Warszawska 11/13 na projekcję dwóch filmów dokumentalnych, których bohaterami są otwoccy Żydzi: "Moje życie podczas wojny. Film o Dorothy Greenstein" w reżyserii Ewy Wikieł. 83-letnia bohaterka odwiedza miejsca związane ze swym dzieciństwem (rodzinny Otwock), Warszawę oraz miejsca, w których zginęli jej najbliżsi (Treblinka), opowiada swoją historię podczas wzruszającej podróży po Polsce wraz z liczną rodziną w roku 2012. "Dom" (etiuda o Marku Orenie) w reżyserii Julii Umeckiej. Zdjęcia kręcono w 2009. u bohatera - w Ramat Gan pod Tel Awiwem i w Otwocku. Autorka, jeszcze jako licealistka, szukała odpowiedzi na pytanie, gdzie jest dom Marka Orena. Film został zrealizowany w ramach Przedszkola Filmowego Andrzeja Wajdy. Program:
 • 4.08.2013. "Ubój rytualny został ustanowiony po to, by ograniczyć okrucieństwo wobec zwierząt. A zakaz uboju rytualnego jest po prostu gwałtem na judaizmie." Paweł Śpiewak, "Poselska hipokryzja", Tygodnik Powszechny 31
 • 3-4.08.2013. Rzeczpospolita PlusMinus: "Model dialogu, jaki proponuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów, wyczerpuje się. A i sam mityczny dialog dawno stał się monologiem, w którym Rada coraz częściej jest reprezentantem interesów tylko jednej strony." pisze Tomasz P. Terlikowski, "Rada na manowcach" (str.1 i str.2). Więcej - Kontrowersje wokół dialogu. W tym samym numerze świadectwo Bogusława Chraboty - "Galicyjscy Żydzi, świat nieznany." "Ale jest jeszcze coś, o czym powinienem napisać, a o czym pisać trudno. O winie. Trudno w naszym pokoleniu mieć poczucie winy za Holokaust. Nie żyliśmy wtedy, nie widzieliśmy zbrodni na własne oczy. Ale to pójście na łatwiznę. Bo wina jest dziedziczna. Dziedziczymy ją w obszarach pamięci. Jeśli jest coś takiego jak pamięć moralna, to tam tkwi nasza wina. [...] Nikt nie podał mu ręki. Nikt go nie nakarmił. Szedł na śmierć wśród szyderstw bezrozumnych dzieci i milczących dorosłych. Kiedy o nim myślę, mam poczucie winy do dziś..."
 • 28.07.2013. Treblinka:
 • 15.07.2013 Media plotkują o konflikcie między ks. Lemańskim i abp. Hoserem tak zajadle, że istota sprawy kompletnie się rozmywa. Z pomocą prof. Stanisława Krajewskiego, współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześścijan i Żydów, postanowiliśmy spokojnie ułożyć rozsypane puzzle. /Przekrój nr 15.07/
 • 13.07.2013 Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów dotyczące księdza Wojciecha Lemańskiego: "Ksiądz Wojciech Lemański jest ważnym i aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, człowiekiem o wyjątkowych dokonaniach w dziele kultywowania pamięci o dawniejszej obecności Żydów i o tragedii wojennej Zagłady. Od lat organizuje modlitwy na terenie obozu śmierci w Treblince. Długo działał bez rozgłosu, motywowany czystymi intencjami. Włącza się w dialog katolicko-żydowski, okazując otwartość a zarazem podkreślając swoje utożsamienie z Kościołem katolickim. Cieszymy się, że jest wśród nas, jesteśmy mu wdzięczni za jego aktywność i uważamy, że jej docenienie jest dobre dla Kościoła, Żydów, całej Polski." W imieniu PRChŻ podpisał Stanisław Krajewski Więcej: Abp Hoser, ks. Lemański: kalendarum katastrofy, Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny "Więzi" i jedyny pośredni świadek spotkania ks. Wojciecha Lemańskiego z abp. Henrykiem Hoserem w styczniu 2010 roku, szczegółowo opisuje tamtą sprawę, a także wcześniejszą postawę i rolę ks. Lemańskiego w Kościele.
 • 05.07.2013 Monika i Stanisław Krajewscy uhonorowani inauguracyjną nagrodą "Lifetime Achievement Award" Fundacji Taubego i Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego za całokształt działalności na rzecz budowy przyszłości żydowskiej w demokratycznej Polsce. Więcej:
 • 04.07.2013 Uhonorowanie tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata i medalem "Vir bonus" oraz Marsz Pamięci i Pojednania, debata naukowa i modlitwy chrześcijan i Żydów złożyły się na obchody 67. rocznicy pogromu kieleckiego. Więcej. Ks. Wojciech Lemański, Janusz Poniewierski, Jacek Dziubel i Manny Bekier tegorocznymi laureatami wyróżnienia Vir Bonus przyznawanego przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego a wręczanego podczas Marszu Pamięci i Modlitwy w rocznicę pogromu kieleckiego.
 • 30.06.2013 - 03.07.2013 Aix-en-Provence. Doroczna konferencja ICCJ "Laicyzacja: szansa czy zagrożenie dla religii? Doświadczenie francuskie i perspektywa światowa." Materiały:. Więcej: AJC Amitié Judeo Chrétienne de France
 • 23 czerwca 2013 Auschwitz-Birkenau - uroczysty koncert "Cierpienie niewinnych". Uczestniczyć będzie 10 tys osób, w tym rabini i biskupi /kardynałwie/ z całego świata, także z Polski.
 • 24 czerwca 2013. "Ze względu na nasze wspólne korzenie chrześcijanin nie może być antysemitą!". Powiedział to stanowczo Papież Franciszek, przyjmując członków Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych. Papież przywitał ich jako "starszych braci" oraz słowem szalom, "drogim również tradycji chrześcijańskiej", a następnie nawiązał do ponad czterdziestoletniego okresu "regularnego dialogu", prowadzonego przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, której obecnym przewodniczącym jest kard. Kurt Koch. W tym okresie odbyło się aż 21 spotkań, "które przyczyniły się do umocnienia wzajemnego zrozumienia oraz więzi przyjaźni między żydami i katolikami". Franciszek przypomniał też, iż w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu "spotkał się już z wybitnymi przedstawicielami świata żydowskiego" oraz że w latach swojej poprzedniej posługi jako arcybiskup Buenos Aires "z radością utrzymywał więzi szczerej przyjaźni z reprezentantami świata żydowskiego. Wzbogaciliśmy się - powiedział w związku z tym - wzajemnie poprzez spotkania i dialog, w postawie wzajemnej akceptacji, i to pomogło nam wzrastać jako ludzie i jako wierzący". Tak samo, dodał, dzieje się "w wielu częściach świata i te więzi przyjaźni stanowią podstawę dialogu, który rozwija się na poziomie oficjalnym". Dlatego zachęcił do "stawiania dalszych kroków" na tej drodze z włączeniem w to "również młodych pokoleń". Kolejne spotkanie Komitetu z Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem odbędzie się w październiku w Madrycie a jego tematem będzie: "Wyzwania dla wiary we współczesnym społeczeństwie". (OR/KAI) / Watykan
 • 20 czerwca 2013 wykład rabina Irvinga Greenberga w warszawskim KIKu: Odzyskiwanie ducha przymierza. Jak judaizm i chrześcijaństwo mogą odpowiadać na wyzwania laicyzmu i islamizmu godz 18 30, ul. Freta 20/24A (obok kościoła ojców dominikanów). organizatorzy: Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
 • 13 czerwca 2013 , godz. 19.00: Po co mi dialog chrześcijańsko-żydowski? - "Nic mnie z Żydami nie łączyło, dopóki nie zaangażowałem się w ten dialog. Dziś łączy mnie wszystko." - opowiadał ks. Wojciech Lemański. Co konkretnie w swoim życiu religijnym zyskuje chrześcijanin stając do dialogu z Żydami? Jaki dialog międzyreligijny ma sens nie na poziomie instytucji ale między ludźmi. Czy dialog to tylko deklaracje i dokumenty wydawane przez Watykan czy coś więcej? Dlaczego powinien chrześcijan obchodzić? Z ks. Wojciechem Lemańskim będzie rozmawiała Zuzanna Radzik. Zapraszają Forum Dialogu Między Narodami i Państwomiasto, ul. Andersa 29.
 • 23 maja 2013: papież Franciszek - Jorge Mario Bergoglio SI i rabin Abraham Skórka, "W niebie i na ziemi", tłum.: Marta Szafrańska-Brandt. "Nowy papież odpowiada na pytania, które dziś Kościołowi zadaje cały świat. Pierwsza książka papieża Franciszka na polskim rynku - jego duchowe credo w bezprecedensowej rozmowie z rabinem polskiego pochodzenia". ZNAK 2013.
 • 22 maja 2013 : Judaizm wobec Zagłady - wykład prof. Pawła Śpiewaka - dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Toruńskie Dni Dialogu, "Inny nie znaczy obcy" w ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej w Toruniu. Zapraszają Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej i Fundacja HODOS. Godz. 16, aula WSFH.
 • 16.V.2013 70. rocznica zburzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie. Żydowski Instytut Historyczny pragnąc przywrócić pamięć o jednej z najpiękniejszych warszawskich budowli sakralnych, a przede wszystkim o społeczności "Żydów postępowych". którzy współtworzyli intelektualne, duchowe i artystyczne życie przedwojennej Warszawy opracował wyjątkową koncepcję wydarzenia, łączącą elementy happeningu, koncertu oraz instalacji artystycznej. Partner strategiczny Dzielnica Śródmieście. Godz. 18:00 przed budynkiem ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5. Lament Serca - Koncert Jerzego Maksymiuka uroczystym zakończeniem obchodów 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. 18.00 Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich.
 • Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz zarządza, dla uczczenia i oddania hołdu poległym i żyjącym uczestnikom Powstania w Getcie Warszawskim, aby 19 kwietnia 2013 roku, o godz. 10.00 we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej rozległy się dzwony. Ponadto, aby podczas Mszy świętych, w piątek 19 kwietnia i w niedzielę 21 kwietnia br. dołączyć do modlitwy wiernych intencję: Módlmy się za ofiary Powstania w Getcie Warszawskim, którego siedemdziesiątą rocznicę właśnie obchodzimy, aby ich bohaterstwo i cierpienie nie poszły na marne, lecz przyniosły dobre owoce trwałego pojednania między ludŸmi, narodami i religiami. Ciebie prosimy...
 • 70 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim tematem tygodnia Narodowego Instytutu Audiowizualnego:
 • 21 kwietnia 2013 niedziela - doroczny marsz modlitwy, Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w 70 rocznicę wybuchu powstania.organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rozpoczęcie: godz. 16.00 przy Pomniku Bohaterów Getta. Projekty towarzyszące Ks.Manfred Deselaers odczytał list przewodniczącego komisji ds. religijnych stosunków z Żydami episkopatu niemieckiego Heinricha Mussinghoffa,.
 • 20 kwietnia 2013 "Codzienność życia i śmierci. Emanuel Ringelblum i podziemne archiwum warszawskiego getta." - wykład prof. Samuela Kassowa na temat działalności grupy Oneg Szabat i podziemnego Archiwum Getta. Wykład odbędzie się w związku z obchodami 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz uroczystym otwarciem Muzeum. Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, godz. 17.00. Audytorium.
 • 19 kwietnia 2013 70. rocznica wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim. Muzeum Historii Żydów Polskich obchodami rocznicy rozpoczyna działalność edukacyjną.
 • 10 kwietnia 2013 środa, godz. 16 Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2012 Księdzu Superintendentowi Friedrichowi Magiriusowi z Lipska. Kościół ewangelicko-augsburski przy pl. Małachowskiego w Warszawie. Tytuł przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce. Laudacja (Stanisław Krajewski, współprzewodniczący PRChiZ) Uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2012 Księdzu Superintendentowi Friedrichowi Magiriusowi z Lipska.
 • 25/26.III do 1.IV - Pesach, 30/31.III (Zachód) i 4/5.V (prawosławni) - Pascha. Łączą nas Pesach i Pascha, Benedykt XVI do Żydów (18 kwietnia 2008)
 • 25 marca 2013: Życzenia paschalne Franciszka dla wspólnoty żydowskiej Rzymu: /Radio Watykańskie/
 • 25 marca 2013: Czy mesjanizm jest herezją? Kwartalnik Więź i Franciszkańskie Centrum Duchowości i Kultury zapraszają na debatę zainspirowaną wiosennym numerem Więzi. Udział wezmą: dr Sebastian Duda - redaktor Więzi, Paweł Rojek - redaktor naczeny "Pressji", dr Michał Łuczewski redaktor "44 / Czterdzieści i Cztery". Prowadzenie - Ewa Kiedo - redaktor Więzi. Godz. 18 00 ul. Modzelewskiego 98a, Warszawa.
 • 15 marca 20013 III Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie
 • 13 marca 2013 kardynałowie wybrali nowego papieża kardynała z Argentymy jezuitę Jorge Maria Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. Wkrótce po swoim wyborze papież Franciszek wystosował list do naczelnego rabina Rzymu Riccardo di Segni. W Buenos Aires napisał wspólnie z rabinem Abrahamem Skorka (rektor Seminario Rabinico Latinoamericano) książkę "Sobre el cielo y la tierra". Pod koniec 2012 roku wziął udział w obchodach święta Chanuka razem z argentyńskimi Żydami w synagodze w Buenos Aires.
 • 13 marca 2013 Dwie odmienne tradycje, choć wspólne korzenie. Dwie religie, a ta sama Księga. Debata "Po co czytać Torę?" Dyskutują: prof. Paweł Śpiewak (UW), autor publikacji "Pięć ksiąg Tory", Marek Nowak OP (UW), Stas Wojciechowicz (rabin reformowany Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie). Moderacja: Elżbieta Ciżewska (UW). Godz 18.00, 1 Piętro (Warszawa, ul. Foksal 11). Spotkanie w ramach Karol Wojtyła Fellowship. Wstęp wolny.
 • 12 marca 2013 19 00. Warszawa ul.Andersa 13 "Stacja Muranów" Dariusz Rosiak CZŁOWIEK O TWARDYM KARKU. HISTORIA KSIĘDZA ROMUALDA JAKUBA WEKSLERA-WASZKINELA. Urodził się w 1943 roku w getcie w Święcianach - tam, gdzie dzieci nie powinny się rodzić. Jak wiele adoptowanych dzieci dowiedział się z czasem, że ci, którzy go wychowali, nie są jego biologicznymi rodzicami. Ale prawda okazała się dużo bardziej skomplikowana W 1966 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 23 lutego 1978 roku od przybranej matki usłyszał, że jest Żydem. Miał 35 lat. To był dzień jego drugich narodzin. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel - ksiądz katolicki i Żyd. Niezwykła historia człowieka o podwójnym nazwisku i podwójnej tożsamości, zakorzenionego w dwóch ojczyznach, choć w żadnej z nich nie jest tak naprawdę u siebie. Rozmowa z autorem.
 • 6 marca 2013 Parlament Europejski - uroczystość upamiętniająca "naród, który okazał odwagę": 70 lat temu interwencja bułgarskiej Cerkwi prawosławnej zmobilizowała opinię i nacisk na rząd i cara ratując wszystkich bułgarskich Żydów przed zagładą. Metropolita Stefan do cara Borysa: "Jeśli prześladowania wobec Żydów nie ustaną, otworzę przed nimi wszystkie cerkwie, zobaczymy wówczas, kto będzie mógł ich stamtąd wyciągnąć". Metropolita Cyryl: do cara Borysa - "Jeżeli transporty ruszą, położę się na torach", do Żydów w obozie deportacyjnym - "Jeżeli transport ruszy, ja jadę z Wami".
 • 5 marca 2013 godz 10. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała , której laureatami zostali w tym roku: Stefan Wilkanowicz (kategoria I: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania; oraz nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus (kategoria II: za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich. Kapituła Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: Stanisław Krajewski i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (kategoria I) oraz Adam Bartosz i ks. Wojciech Lemański (kategoria II). Urząd Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4). Tego samego dnia o godz. 16 w kościele św. Barbary (Mały Rynek 8) zostanie odprawiona Msza św. w intencji ks. Stanisława Musiała. Przewodniczyć jej będzie kard. Franciszek Macharski.
 • 1 marca 2013, 19.30 - 55. urodziny "Więzi": Spotkanie współpracowników, autorów i przyjaciół rozpocznie Msza Święta w kościele środowisk twórczych przy placu Teatralnym, której przewodniczył będzie metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Po modlitwie spotkanie towarzyskie i poczęstunek.
 • 21.II.2013 Jak się żyje w Pokłosiu? O radościach i smutkach pamiętania o Żydach. 17 00 - pokaz filmu, 19 00 - dyskusja. Forum Dialogu i Państwomiasto zapraszają. Rozmawiać będą: Bogdan Białek, Witold Dąbrowski, Grzegorz Kamiński. Spotkanie poprowadzi Zuzanna Radzik. Generała Andersa 29 Warszawa.
 • 27.I.2013 Obchody Miedzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu: Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia zaprasza na spotkania: Warszawa: 13.00, pomnik Bohaterów Getta: uroczystości pod honorowym patronatem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. 15.00 ul. Próżna - Apel Pamięci, czytanie imion Ofiar Holokaustu. Zapraszamy do włączenia się w upamiętnienie Ofiar Holokaustu 27 stycznia o godz. 18.00 poprzez zapalenie świecy w oknie. 12.00 - 18.00 na ulicach Warszawy pojawi się oznaczony gwiazdą Dawida zabytkowy tramwaj. Ma on przypomnieć mieszkańcom stolicy o żydowskich sąsiadach, którzy zginęli w obozach zagłady i w gettach. Rzeszów: godz. 10. 00 - Cmentarz żydowski w Rzeszowie (al. Rejtana) - uczczenie Ofiar Holocaustu Godz. 11.30 - Sala Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. Rejtana 16C), Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości "Stosunki polsko-żydowskie z perspektywy Uratowanych i Ratujących w czasie Holocaustu." godz. 16.30 - Kościół Farny p.w.św. Wojciecha i św. Stanisława (Pl. Farny 5), nabożeństwo Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, połączone z odczytywaniem nazwisk Polaków z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi. Plakat: Jarosław 26 stycznia: po raz drugi odbędą się Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu] zorganizowane z inicjatywy prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, burmistrza Andrzeja Wyczawskiego i ks. Marka Pieńkowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej we współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. Na uroczystości przybędzie także Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich. Relacja: Zapalenie zniczy.
 • 17 stycznia (czwartek) 2013 XVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody w Opolu. Plakat i program Obchody w Poznaniu: "Dzisiaj musimy mieć świadomość, że chociaż współczesny judaizm i chrześcijaństwo wyrastają z tego samego korzenia - wielobarwnego i zróżnicowanego judaizmu biblijnego - to jednak ich tożsamość przez lata kształtowała się we wzajemnej konfrontacji, przeradzając się czasem w skrywaną czy też jawną wrogość. Wieki koegzystencji, uwikłania polityczne obu religii, bagaż historii, a nieraz także sama myśl teologiczna rodziły realne - osłabiające braterskie więzi - trudności. Jednak tak wczoraj, jak i dziś wezwani jesteśmy do budowania mostów, przezwyciężania uprzedzeń i niechęci, do oczyszczania pamięci, wzajemnego przebaczenia i odbudowywania nadwątlonych relacji. To wymaga cierpliwości, ufności, bezinteresowności i dobrej woli, a także wolnego od stereotypów poznawania siebie nawzajem. To właśnie na gruncie tego poznania, zrozumienia i przywróconego zaufania łatwiej będzie - w miejsce bezproduktywnych równoległych monologów, prowadzonych z perspektywy wzajemnych nieporozumień - rozpocząć owocny dialog z braćmi w wierze Abrahama, Izaaka i Jakuba, w wierze Józefa i jego braci." /ks. dr Jerzy Stranz/ Obchody w Warszawie Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 18, godz. 19.00: Liturgia Słowa Bożego pod przewodnictwem bp Tadeusza Pikusa z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim. 20 I (niedziela) w godz. 10.30, 12.00, 13.30 zwiedzanie synagogi w ramach Dnia Otwartego w Synagodze Nożyków (Twarda 6). Obchody w Gnieźnie: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Żyd Niemalowany, Centrum Badań Edyty Stein oraz Urząd Miejski w Gnieźnie zapraszają na Gnieźnieńskie Dni Judaizmu. 17 - 18 stycznia 2013 r. Konferencja naukowa: Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej 17 stycznia, godz. 9:00 - uroczyste rozpoczęcie konferencji Aula Insytutu Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5 - 7 w Gnieźnie 17 stycznia - 14 lutego 2013 r. Wystawa: Żyd Niemalowany 17 stycznia, godz. 10:30 - otwarcie wystawy sala 2.01. Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5 - 7 w Gnieźnie Wystawa będzie otwarta od wtorku do czwartku w godzinach 10:00 - 14:00 Koordynator wystawy: dr Artur Kamczycki 18 stycznia 2013 r. Spektakl słowno - muzyczny zespołu Szir Awiw godz. 18:00 - wstęp wolny Aula Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2 Patronat - prezydent miasta Gniezna, Jacek Kowalski. Obchody w Krakowie: 19 I godz.17.00 Hawdala spotkanie modlitewne Żydów i chrześcijan, synagoga Tempel, ul Miodowa 24. Udział wezmą: Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz i Franciszek Kardynał Macharski. Modlitwę poprowadzi rabin Jicchak Horowitz, śpiew - kantor Jicchak Horowitz i Zespół Muzyki Dawnej "Perfugium" pod kierownictwem Mateusza Kowalskiego. 16.I. godz. 17.00: Zbratanie żydowsko-polskie w XIX wieku. Z dziejów dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w Polsce, wykład dr hab. Michał Galas (UJ), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, ul. Franciszkańska 1, s120, Ip. Obchody w Sieradzu: Niedziela 20 I 2013 godz. 15.45 - Sieradzkie Centrum Kultury ul Dominikańska 19, otwarcie wystawy fotografii autorstwa Rabina Łodzi Symchy Kellera. godz. 16.00 - "Pasje Rabina" - referat Symchy Kellera, wystąpienia gości: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. godz. 17.00 - Dom Katolicki ul. Kolegiacka 11: Otwarcie wystawy Diti Ravner "Art&Photography; - Empty Void" godz. 17.40 - Modlitwa i zapalenie "Świateł pamięci" godz. 18.00 - Kolacja

Zobacz więcej w Kronice: