Z projektów edukacyjnych w Polsce i na świecie

Edukacja - obrazek

Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu.

Dialog

 • Forum Dialogu - Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.
 • "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" (2017/2018)

  Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Więcej

 • Rada Dialogu Archidiecezji Krakowskiej
 • "Korzenie" to edukacyjny projekt Laboratorium "Więzi" skierowany do księży, seminarzystów i katechetów, pogłębiający wiedzę o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego o Żydach i judaizmie.
  Lektura dodatkowa: "Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach" - publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Pamięć a życie i tożsamość religijna

 • 5-16 VIII 2018. Memory and the Religious Life - Elijah's Summer School. Beit Yosef, (Dormition Abbey), Mt Zion, Jerusalem.

  Memory plays a key part in the religious life and in the creation of religious identity but the meaning of "memory" is different in each of the six religious traditions we will examine. By analysing the similarities and differences in the way that memory is understood and used, we will come to appreciate its significance as well as the challenges that come from conflicting memories. Painful memories can impede our relationships. Conflicting memories are often the source of ongoing disagreement between religious communities.We will look for ways of healing memory and finding common ground to move forward despite our differences, indeed, honouring each other's sacred memories.

Edukacja o Holokauście

 • Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
 • Yad Vashem's: International School for Holocaust Studies (ISHS). Education & E-Learning
 • UN Outreach Programme on the Holocaust. 2022 Holocaust Remembrance, 27/01/2022
 • Projekty edukacyjne Muzeum POLIN.
 • ŻIH - portal edukacyjny DELET (hebr. "DRZWI")
 • Rabbi Sacks on the Holocaust – A project for Yom HaShoah in partnership with the Holocaust Educational Trust (2020)
 • Holocaust Educational Trust - Education
 • Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie: projekty edukacyjne i oferta edukacyjna.
 • Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow.
  Muzeum KL Plaszow powstało, by objąć opieką teren po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow. Zadaniem nowej jednostki jest praca badawcza i edukacyjna na rzecz pamięci o historii KL Plaszow i jego ofiarach. Pod opieką instytucji znajdzie się teren poobozowy wpisany do rejestru zabytków oraz historyczny budynek – Szary Dom. W ciągu najbliższych pięciu lat zostanie przeprowadzona inwestycja, w wyniku której Muzeum KL Plaszow uzyska niezbędne zaplecze do prowadzenia działalności statutowej.

  Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „KL Plaszow. Historia, która łączy” był skierowany do uczniów krakowskich szkół średnich. Jego celem było zaznajomienie uczestników z wiedzą na temat historii Miejsca Pamięci KL Plaszow.
  Projekt zakładał zwiedzanie przez uczniów Miejsca Pamięci KL Plaszow oraz wystaw muzealnych dotyczących historii Krakowa w czasie II wojny światowej, a także udział w warsztatach z zakresu historii i sztuki. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobędą wiedzę o miejscu pamięci, nauczą się interpretacji źródeł historycznych oraz twórczo odniosą się do kwestii historii i pamięci o KL Plaszow poprzez przygotowanie prac końcowych w grupach.
  Projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 r. i był prowadzony przez Muzeum Krakowa. Ostatecznie został zrealizowany we współpracy z Muzeum KL Plaszow. W spotkaniach udział wzięło łącznie ponad 60 uczniów wraz z opiekunami z 5 krakowskich szkół średnich (VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie, XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, 28 LO w Krakowie, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie).
  W ramach cyklu odbyło się 13 warsztatów, trzy wykłady, spotkania i spacer w formie tradycyjnej, ponad 16 godzin zajęć zdalnych. Był to czas intensywnej pracy uczestników i poszukiwań zmierzających do realizacji projektów, których przygotowanie było zakończeniem uczestnictwa w projekcie.
  W efekcie powstały prace pisane, artystyczne, nagrania audio i wideo, dla których punktem wyjścia była historia KL Plaszow. Podczas odbywającego się 13 kwietnia 2021 r. blisko czterogodzinnego spotkania online zaprezentowano osiem prac, które wspólnie omówiliśmy i podsumowaliśmy.
  Dziękujemy wszystkim – uczniom, opiekunom grup, prowadzącym wykłady i warsztaty za wspólną pracę, która mimo pandemii udało się wspólnie wykonać. Mamy prawdziwą nadzieję, że to nie koniec wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego i Instytut Kultury Spotkania i Dialogu
  "Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w 2005 roku, jako swego rodzaju kontynuacja Obywatelskiego Stowarzyszenia „Pamięć - Dialog - Pojednanie”, które zawiązało się w celu przygotowania godnych obchodów 50 rocznicy pogromu kieleckiego w 1996 roku. Jego początki wiążą się również z inicjatywą nadania Gimnazjum Integracyjnemu imienia Jana Karskiego. To wtedy grupa kielczan uznała, że ten bohater może stać się dobrym przewodnikiem w mierzeniu się z trudną przeszłością miasta i szerzeniu idei tolerancji, otwartości, spotkania z Innym. Stowarzyszenie to grupa ok. 30 osób poruszonych ideą Jana Karskiego, który wielokrotnie powtarzał: uczynienie świata lepszym jest możliwe, że podejmowanie bezustannych wysiłków w tym celu jest konieczne, a zaniechanie naprawy i obojętność na zło jest zbrodnią i grzechem."
 • Sztetl Mszana Dolna - Jesteśmy rodziną i grupą przyjaciół, którym leży na sercu ocalenie pamięci po mszańskich Żydach i budowanie przyjaznych relacji z nielicznymi potomkami ocalonych. Dbamy o miejsca pamięci i męczeństwa mszańskich Żydów, organizujemy obchody rocznic Zagłady w naszym mieście, Dni Pamięci, spacery pamięci. Sadzimy z młodzieżą cebulki krokusów na miejscach zbiorowych mordów, by upamiętnić nieletnie Ofiary. Co tydzień zapalamy szabatowe świece i pieczemy chałkę, a podczas Chanuki w naszym oknie przez 8 wieczorów płonie chanukija – to wszystko jako wyraz pamięci, dla i za mszańskich Żydów, niezgoda na to, co się z nimi stało. Szukamy i utrzymujemy kontakty z potomkami ocalonych. Prowadzimy fanpage na FB „Sztetl Mszana Dolna”. Podejmujemy inicjatywy upamiętniające: Ofiary Holokaustu przez nazwanie ich imieniem alejki prowadzącej do zbiorowej mogiły na Pańskim (2012 r.), mszańskiej synagogi tablicą pamiątkową (2020 r.), Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stefanii i Józefa Wacławików Drzewem Pamięci (2020 r.), oznaczenie mogił Ofiar z okresu okupacji grzebanych na terenie cmentarza żydowskiego – z Fundacją „Zapomniane” (2020 r.). W planach mamy kolejne inicjatywy.
  15.04.2021 r. została zarejstrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie Fundacja Sztetl Mszana Dolna. Założyliśmy ją i zostaliśmy pierwszymi fundatorami, by móc działać skuteczniej.
 • Świętokrzyski Sztetl Ośrodek Edukacyjno-muzealny
  W 2008 roku zapadła decyzja o odbudowie synagogi. Gmina Chmielnik, dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, odnowi zaniedbaną, zabytkową bożnicę i utworzy w niej nowoczesny, multimedialny Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. Projekt opiera się na dwóch bryłach, z których jedna symbolizuje światło, czyli wspólne życie Polaków i Żydów przed wojną, a druga cień, czyli Holocaust. W czasie spaceru po muzeum zwiedzający będą "atakowani" przez kolejne nowoczesne środki wyrazu, dzięki którym będą odtwarzane obrazy i odgłosy przedwojennego...
 • YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku - The Edward Blank YIVO Vilna Collections Project is a 7-year international project to preserve, digitize, and virtually reunite YIVO’s prewar library and archival collections located in New York City and Vilnius, Lithuania, through a dedicated web portal. The project will also digitally reconstruct the historic, private Strashun Library of Vilna, one of the great prewar libraries of Europe. The Guide to the YIVO Archives.
 • United States Holocaust Memorial Museum: Learn about the Holocaust.; Confront Genocide.; Resources for Educators..
 • Jewish Museum Berlin Programs for School Groups
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach: Projekty edukacyjne
 • Fundacja Mifgash po hebrajsku spotkanie "i od tego właśnie kilka lat temu wszystko się zaczęło."
 • 27-28 X 2018. Instytut Badań Literackich PAN. 3. edycja Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich trwa. Dokumenty można składać do 13 X 2018.
 • Podyplomowe studia polsko-żydowskie
 • Pacific Lutheran University. Forum - Powell-Heller Conference for Holocaust Education.
 • Ośrodek Rozwuju Edukacji: Robert Szuchta i Piotr Trojański "Jak uczyć o Holokauście" - Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. / Ośrodek Rozwuju Edukacji/
 • Muzeum Historii Polski: "Jan Karski, próba odtworzenia biografii", "Postawy Polaków wobec Żydów podczas II Wojny Światowej" - propozycje rozwiązań dydaktycznych. (Muzeum Historii Polski)
 • Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego: "Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście" - materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.
 • Centrum Inicjatyw UNESCO: "Obojętność boli" - program edukacyjny. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata - Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z partnerami z Polski.
 • HOLOCAUST EDUCATIONAL FOUNDATION OF NORTHWESTERN UNIVERSITY The mission of the Holocaust Educational Foundation of Northwestern University (HEFNU) is to advance Holocaust education at institutions of higher learning around the world. To achieve this mission, HEFNU aims to develop professors qualified to teach Holocaust courses, grow the number of colleges and universities that offer Holocaust courses, and thereby increase the number of students who study the Holocaust.
 • Powstanie w Getcie Warszawskim. Film edukacyjny.

Żydzi i żydowskie dziedzictwo kulturowe

Wobec zła i dyskryminacji

 • Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ. "Naszym celem jest przeciwdziałanie problemom społecznym: rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji. Na stronie można zapoznać się m.in. z elektroniczną wersją magazynu „NIGDY WIĘCEJ” oraz efektami monitoringu zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym „Brunatna Księga”, dowiedzieć się o naszej działalności w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „R@cism Delete” oraz o aktywności Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, a także skorzystać ze zbiorów Czytelni i archiwum materiałów multimedialnych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!"
 • Komisja Europejska przedstawia strategię w sprawie zwalczania antysemityzmu, 05/10/2021
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego: Philip Zimbardo - Projekt bohaterskiej wyobraźni. "Okoliczności mogą zmusić każdego do bycia naocznym świadkiem zła, ale mogą jednocześnie obudzić w nas wewnętrznego bohatera. Zeno Franco i Philip Zimbardo pokazują, jak wszyscy jesteśmy zdolni do codziennego heroizmu." Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce - Kolejny cykl warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli.

  Rzeczywistość szkolnych korytarzy to wyzwiska: "Ty dałnie!", "Ty pedale!", "Ty Żydzie!". Jak łatwo przejść od tych pełnych nienawiści słów do zamienienia czyjegoś życia w codzienny koszmar. Przemoc rówieśnicza jest zmorą naszych szkół. Najczęściej dokonywana w obecności świadków, którzy udają, że jej nie widzą albo przyłączają się do dręczycieli. Nic nowego. Podczas pogromu w Kielcach i tysięcy innych aktów przemocy było mnóstwo widzów. Groźny tłum, który dodaje siły sprawcom i odbiera nadzieję ofiarom.
  A gdyby tak pozwolić każdemu z uczniów odkryć w sobie bohatera, który może swoją postawą odmienić los krzywdzonych kolegów? W taki właśnie sposób pracują trenerzy i trenerki Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, stworzonego przez prof. Philipa Zimbardo, jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych. Program ten z powodzeniem realizowany jest w Stanach Zjednoczonych, a od niedawna także w Polsce. Nasze Stowarzyszenie jest w tej chwili jedynym ośrodkiem w kraju realizującym moduł projektu pt. "Odwrócenie uprzedzeń i dyskryminacji.

 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo skupia kilkadziesiąt osób, które specjalizują się w tej dziedzinie - są to m.in. trenerzy/ trenerki antydyskryminacyjni/ antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację.
 • ŻIH: 1-3 XII 2017. Nowa odsłona seminarium Akademii Zimowej Żydowskiego Instytutu Historycznego "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu". Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji.Zapisy do 6 x 2017.
 • O badaniach antysemityzmu
 • Facing History and Ourselves
  Facing History and Ourselves uses lessons of history
  .to challenge teachers and their students
  .to stand up to bigotry and hate.
  At Facing History and Ourselves, we believe the bigotry and hate that we witness today are the legacy of brutal injustices of the past. Facing our collective history and how it informs our attitudes and behaviors allows us to choose a world of equity and justice. Facing History’s resources address racism, antisemitism, and prejudice at pivotal moments in history; we help students connect choices made in the past to those they will confront in their own lives. Through our partnership with educators around the world, Facing History and Ourselves reaches millions of students in thousands of classrooms every year.
  Independent research studies show that experience in a Facing History classroom motivates students to become upstanders in their communities, whether by challenging negative stereotypes at the dinner table, standing up to a bully in their neighborhood, or registering to vote when they are eligible.
  Together we are creating the next generation of leaders who will build a world based on knowledge and compassion, the foundation for more democratic, equitable, and just societies.