Kalendarium począwszy od stycznia 2019

Uwaga - strona archiwalna. Duża część linków przestała działać.

Kalendarium począwszy od stycznia 2019

Wydarzenia wcześniejsze:

2019.

 • Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów Maria Janion, Bohater, spisek, śmierć - wykłady żydowskie.
 • Stałe programy dialogiczne aktualnie prowadzone, 7 II 2019. Ojczyzna: Czy można mieć dwie ojczyzny? Prawicowy syjonizm w II RP. Jak wyglądało życie młodzieży polsko-żydowskiej w przededniu Holokaustu? Wykład o działalności młodzieżowego ruchu syjonistycznego w międzywojennej Polsce wygłosił prof. Daniel Kupfert Heller z Montrealu. Muzeum POLIN, 18:00. Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program. 6 II 2019. Współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ Rafał Pankowski został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina. Wyróżnienie zostało ustanowione w 1998 r. przez amerykańską Ligę Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League) w celu uhonorowania osób walczących z antysemityzmem w Europie. Dyrektor ADL ds. europejskich Andrew Srulevitch wręczył nagrodę podczas wizyty w Polsce 6 lutego 2019 r. 6 II 2019. Wyjątkowym przykład w historii konstruktywnego rozwiązania konfliktu - Okrągly Stół. ECS Historia. Debata "Wokół Okrągłego Stołu" 6 II 2019. Abp Henryk Muszyński i Adam Bartosz laureatami Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2018 6 II 2019. W Jerozolimie 6 lutego zmarł rabin Yechiel Eckstein – założyciel i przewodniczący Międzynarodowego Bractwa Żydów i Chrześcijan (IFCJ). Według izraelskich środków przekazu przyczyną śmierci 67-letniego rabina był zawał serca. Jako autor licznych publikacji i członek wielu organizacji Eckstein był zaangażowany m.in. w dialog żydowsko-chrześcijański i prowadził kampanię na rzecz chrześcijańskiego wsparcia dla Izraela. /KAI/ 5 II 2019. Wizyta nowojorskiej młodzieży żydowskiej w otwockim LO im. Gałczyńskiego. Jak co roku, młodzież z renomowanej nowojorskiej szkoły żydowskiej Solomon Schechter School of Westchester odwiedziła Otwock. W LO im. Gałczyńskiego amerykańscy Żydzi spotkali się z polską młodzieżą, która - mimo ferii szkolnych - pojawiła się bardzo licznie. Podczas spotkania rabin Harry Pell, wicedyrektor nowojorskiej szkoły, przekazał do Muzeum Ziemi Otwockiej tabliczkę adresową budynku, w którym mieszkała babcia jego żony Dora Kirszenbaum-Greenstein. Niedawno na tabliczce korozja odsłoniła nazwisko przedwojennych właścicieli: Kirszenbaum. Więcej:
 • film "Dom przemówił".
 • [ Fotorelacja: ](Face Book: pg/ZYDZI.OTWOCCY/photos/?tab=album&album_id=2515539061795337&xts%5B0%5D=68.ARDO6E0OOP6JDkX2Fz-tSnEHI5pbuNUBi85ID78Rq9WxnzTC18vGBy3LZciiKfLA-JSGEPgxpIygaq-kbq4BSFHS9mRH3RRikOuxo3H2Z2myxozs0eHMVmDOPi_AuuOE30CKSsjiIft5VZvybPggf_1BM3Gp8n87S0buFn-xVSpPXjbAXM7599xFjZ1prHD9X5TdJSZAUIBXQzScMBJluX9A583nDfJV2nTKy7wWTJ2s2Ef3yXa1WC9h5FCCECWeOpYmJu1Tq_VxrPXP_aCP0o2bTtRe6pUVwYiaYNm3DKCb6jhvHSCXHiKb-gcVHh6DT7w9M0mXPJWIE6kwhtBKaHTVYgUQVwMydlyVYA-ouA&tn=-UCH-R)

5 II 2019. Wspólna deklaracja papieża i wielkiego imama Al-Azharu /KAI, DEON/ Dialogiczne oblicze chrześcijaństwa i islamu /TP 5 II 2019./ Boska roznorodność /TP 17 II 2019./

Rabin Schudrich - "Ważny głos z Polski:" 5 II 2019. Zadaniem religii jest budowanie braterstwa i pokoju - międzyreligijna konferencja w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi. Papież wskazał na znacznie spotkań oraz budowania relacji szacunku i tolerancji między wyznawcami różnych religii. Na zakończenie konferencji papież i wielki imam Al-Azharu podpisali dokument "Braterstwo między ludźmi dla pokoju na świecie i wspólnej koegzystencji". Podkreśla on m.in. że wiara w Boga prowadzi człowieka wierzącego do dostrzegania w drugim brata, którego ma wspierać i kochać. Papież i wielki imam stanowczo oświadczają, że "religie nigdy nie podżegają do wojny i nie odwołują się do uczuć nienawiści, wrogości, ekstremizmu, ani też nie wzywają do przemocy lub przelewu krwi". - Te nieszczęścia są owocem zniekształcenia nauczania religijnego, politycznego wykorzystywania religii, jak również interpretowania jej przez grupy ludzi religijnych, którzy w pewnych okresach historii wykorzystywali wpływ uczuć religijnych na serca ludzi, aby doprowadzić ich do czynów, które nie mają nic wspólnego z prawdą religii, w doczesnych i ślepych celach politycznych i ekonomicznych /KAI/ 5 II 2019. Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków. Seminarium naukowe Karoliny Koprowskiej. ŻIH, 11:00. z Wydziału Polonistyki UJ. "W obecnych badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi podczas Zagłady coraz częściej formułowane są dwa postulaty: po pierwsze - znalezienia w polszczyźnie adekwatnego odpowiednika angielskiego terminu ’bystander’, po drugie - rewizji kategorii świadka w odniesieniu do postaw Polaków wobec Zagłady. Te dwa rozpoznania będą stanowiły punkt wyjścia do omówienia proponowanej konceptualizacji polskiego świadka jako postronnego oraz ukazania złożoności i różnorodności reakcji, motywacji i postaw polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza chłopskich świadków." 4 II 2019. "Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju" - papież Franciszek przybył do Zjednoczonych Emiratów Arabskich /DEON/ Po południu w wielkim meczecie poświęconym pamięci założyciela ZEA, szejka Zajeda ibn Sultana an-Nahajana, Franciszek złoży wizytę członkom Muzułmańskiej Rady Starszych, która wraz z rządem kraju jest inicjatorem międzyreligijnego spotkania "Międzyludzkie braterstwo". Na czele tego gremium uczonych i przedstawicieli różnych instytucji świata islamu stoi wielki imam sunnickiego uniwersytetu Al-Azhar w Kairze szejk Ahmad Mohammad Al-Tajib. Po spotkaniu z Muzułmańską Radą Starszych papież uda się do Memoriału imienia szejka Zajeda na spotkanie międzyreligijne, gdzie wygłosi przemówienie. Obecnych będzie tam łącznie 700 przywódców religijnych, osobistości świata polityki i działaczy społecznych z wielu krajów. 4 II 2019. Czytelnia POLIN, M.Wodziński "Historyczny atlas chasydyzmu" Podczas pierwszego lutowego spotkania w cyklu Czytelnia POLIN na pytania dotyczące geografii chasydyzmu, jednego z najważniejszych żydowskich ruchów religijnych, odpowie autor "Historycznego atlasu chasydyzmu" prof. Marcin Wodziński. Spotkanie poprowadzi Adam Szostkiewicz. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 18:00-20:00. 26 X 2018. - 3 II 2019. Boris Lurie: Pop-art po Holokauście. Kraków, Muzeum Sztuki Współczesnej, 29 I 2019. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie złożyła dziś do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Rybaka oraz inne osoby polegające na nawoływaniu do nienawiści narodowościowej wobec osób należących do mniejszości żydowskiej tj. o przestępstwo z art. 256 KK. Blisko 50 narodowców protestowało przed pod bramą muzeum Auschwitz, gdzie odbywajly się obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu. - Czas walczyć z żydostwem - grzmieli nacjonaliści. 28 I 2019. Holocaust Memorial Ceremony 2019 - International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust The annual ceremony has been hosted by Ms. Alison Smale, United Nations Under- Secretary-General for Global Communications. Marian Turski, były więzień Auschwitz, wiceprzewodniczcąy Stowarzyszenia ŻIH w Polsce, wygłosił przemówienie. 27 I 2019. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 74. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Więcej: ŻIH, Muzeum POLIN oraz Muzeum na Majdanku, a także International Holocaust Remembrance Alliance /IHRA/ i Yad Vashem "Lista Schindlera" na Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu Opowiadanie tej historii jest moim obowiązkiem - Jowita Budnik, odtwórczyni roli Racheli Auerbach w filmie Roberty Grossman "Kto napisze naszą historię", opowiada o Archiwum Ringelbluma, pracy przy filmie oraz Programie Oneg Szabat. /ŻIH/ Wskazówki dla nauczycieli: "Państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana; taką obietnicę prawdy o tamtych czasach chcę tutaj złożyć" - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości.

Niestety: Blisko 50 narodowców protestowało przed pod bramą muzeum Auschwitz, gdzie odbywają się obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu. - Czas walczyć z żydostwem - grzmieli nacjonaliści. Narodowcy przyjechali do Auschwitz w Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu /Otwarta Rzeczposopolita/. Antysemickie wystąpienie Piotra Rybaka - opis incydentu: Związek Powstańcow Warszawskich i Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Waszawskiego - Oswiadczenie

Obchody w Nowym Żmigrodzie:

A w Dębicy - Dni Pamięci o dębickich Żydach Niestety, władze samorządowe zrobiły z tych uroczystości dni Sprawiedliwych, nie było, jak w latach poprzednich, zapalenia zniczy w miejscu, w którym kiedyś był cmentarz żydowski... 27 I 2019. Memoria [PL] Nr. 16 (01/2019). {.responsive-img} 27 I 2019. Wielogłos o Zagładzie. Panel dyskusyjny poświęcony najnowszej publikacji MOCAK-u Wielogłos o Zagładzie. W rozmowie wezmą udział: Janusz Makuch, Anda Rottenberg, Jan Woleński oraz Maria Anna Potocka. Kraków, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, MOCAK, 18:00. 26 I 2019. W Berlinie w 2020 rozpocznie się budowa międzyreligijnego domu modlitwy i nauki "House of One". /DEON/ 26 I 2019. XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Abp Ryś: niewiedza ustępuje miejsca stereotypom. /KAI/ Więcej: "Różnica religii nie wyklucza" /GW/ Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XIX Dzień Islamu Więcej:

18-19 I 2019. (odwołany - żałoba narodowa) Album Karla Höckera - spektakl Teatru Trans-Atlantyk. Warszawa, Muzeum POLIN. "Spektakl oparty na analizie zdjęć z osobistego albumu oficera SS Karla Höckera, przedstawiających oficerów obozu koncentracyjnego podczas wypoczynku w Solahuette. Jakie spojrzenie na historię Holokaustu i jego sprawców się z nich wyłania?" Więcej: The Höcker Album and the life of the SS in Auschwitz. A parallel world. 17 I 2019. XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 17 I 2019. Bp Markowski: Dialog międzyreligijny to nie interes. /Więź/ 17 I 2019. Centralne nabożeństwo Słowa Bożego XXII Dnia Judaizmu odbyło się w namiocie ustawionym na rynku Starego Miasta w niedalekiej odległości od nieistniejącej już dziś Synagogi Alte Szil - największej łódzkiej Synagogi. Wiecej: 9-17 I 2019. "Przygotowując się do obchodów ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który 17 stycznia br. odbędzie się w Łodzi, przez kolejne dni na stronie Archidiecezji Łódzkiej przybliżać będziemy historię, obrzędowość i pobożność Narodu Wybranego, o której opowiadać będzie Dawid Szychowski - Rabin Łodzi." Rabin Dawid Szychowski:

 • 9 I - Dlaczego Izrael został wybrany przez Boga?
 • 10 I - Na czym dziś polega wybranie Izraela.
 • 11 I - Jaki jest widomy znak wybrania Żydów przez Boga.
 • 12 I - Święta w Judaizmie - kalendarz żydowski.
 • 13 I - Czym jest modlitwa żydowska?
 • 14 I - Shema Israel
 • 15 I - O dialogu chrześcijańsko - żydowskim
 • 16 I - O budowie Synagogi w Łodzi 17 I 2019. "Postawimy pytanie kluczowe dla współczesnych studiów nad Shoah: gdzie, kiedy i dzięki komu zostały przeprowadzone pierwsze próby opisu Zagłady Żydów?" - spotkanie w ŻIH. 18:00 16 I 2019. Ściana Płaczu – dyskusja z cyklu Żydowskie ABC. Warszawa, Muzeum POLIN, 18:00. Najświętsze miejsce judaizmu i jedno z najbardziej mistycznych miejsc na świecie - Ściana Płaczu. Co symbolizuje i czym jest dla religijnych Żydów? 15 I 2019. Z cyklu "Mężowie i żony" wykład "Jakub - dwie żony, dwie nałożnice" publicystki i filozofki Belli Szwarcman-Czarnoty. "... przyjrzymy się, jak w Torze przedstawiane jest małżeństwo i w jaki sposób zostało to odzwierciedlone w zasadach zawierania związków i współżycia małżeńskiego obowiązujących w judaizmie." Austriackie Forum Kultury we współpracy z Gminą Żydowską. Warszawa, ul. Próżna 7/9, 18:00. 15 I 2019. Urodzona w getcie, uratowana przez Sendlerową / Projekt: Pamięć. Nauka All In UJ serdecznie zaprasza na wyjątkowe spotkanie organizowane w ramach #ProjektPamięć, dzięki któremu podtrzymujemy pamięć o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce zaledwie osiem dekad temu na naszych ziemiach i Osobach, z którymi one się łączą. Pozwólmy wybrzmieć tym historiom na nowo. Pamiętamy i pamiętajmy, że "Holokaust jest częścią historii współczesnej, ale też historii faszyzmu, jest częścią tradycji europejskiej, z którą musimy się pogodzić i którą musimy zrozumieć." W ramach cyklu organizujemy wyjazdy studyjne do miejsc pamięci, poznajemy wspólną historię narodu polskiego i żydowskiego, spotykamy się z świadkami historii. Aula duża A Auditorium Maximum UJ.18:30. 9 I 2019. Reminiscencje: Więź 2016 - Tomasz Kycia: Niemiecka wizja odświatowienia Kościoła 9 I 2019. Z cyklu "Rozmowy o człowieku" - "O trudnej historii i współczesności relacji polsko-żydowskich." Copernicus Center, Kraków, PAU, ul. Sławkowska 17 (duża aula), 18:00. "Porozmawiamy o historycznych i współczesnych relacjach polsko- żydowskich. Gośćmi prof. Dominiki Dudek będą: prof. Paweł Śpiewak oraz red. Seweryn Blumsztajn." 9 I 2019. Spotkanie biblijne w domu Sióstr Matki Bożej z Syjonu, przy ulicy Goetla 49 w Krakowie. 6 I 2019. Kazanie na kryzys Kościoła. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Abp Ryś: Co by było, gdyby cały Kościół poszedł z Jerozolimy do Betlejem? Więcej: Więź 4 I 2019. AJC - "Z zaniepokojeniem przyjęliśmy decyzję o powołaniu Pana Posła Adama Andruszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu ..." 3 I 2019. 95 urodziny obchodzi Stefan Wilkanowicz, członek honorowy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, założyciel i przez kilkanaście lat redaktor naczelny Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie, wieloletni redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku", ostatni żyjący założyciel KIK-u, autor preambuły do Konstytucji RP. Członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1985-1995), przez szereg lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, wiceprezes Krajowej Rady Katolików Świeckich, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Panu Stefanowi życzymy zdrowia, pogody ducha i Bożego błogosławieństwa. 2-3 I 2019. Pożegnanie bp. Tadeusza Pieronka. Kraków, Wawel. Abp Ryś - "Nie wiem, czy jest jakikolwiek biskup w Polsce, który tyle uczynił dla dialogu między dzisiejszą Europą a chrześcijaństwem..." Zbigniew Nosowski - Z urodzin na pogrzeb /Więź/ Zbigniew Nosowski - A ja płakałem po Pieronku - "Dlaczego zmarłemu byłemu sekretarzowi episkopatu należy się wdzięczność Polaków (no, realistycznie powiem: większości)?" /Wieź/ 1 I 2019. Modlitwa o pokój.

Orędzie Papieża na 52. Światowy Dzień Pokoju 1 I 2019. 100 lat temu, w białoruskim Homlu, urodził się Marek Edelman. Jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, wybitny kardiolog, działacz społeczny, opozycjonista, kawaler Orderu Orła Białego. Wielki Człowiek. "Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze." 2019. - Rok Marka Edelmana: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Otwarta Rzeczpospolita , Łódż , [ Warszawa. 31 XII 2018. ICCJ - życzenia noworoczene przewodniczącego Bo Sandahla

Kalendarium wydarzeń wcześniejszych (2007 - 2014).

Kalendarium wydarzeń wcześniejszych (2015 - 2017).

Kalendarium wydarzeń wcześniejszych (2018).