Wyrazy solidarności wybitnymi uczonymi – prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu

Oświadczenie dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum POLIN - logo

Źródło: POLIN

W imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pragnę przekazać wyrazy solidarności wybitnym uczonym – prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu.

Z ubolewaniem przyjmuję pozbawione podstaw merytorycznych ataki – personalne oraz instytucjonalne – na badaczy, którzy zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami obowiązującymi w świecie naukowym, realizują misję odkrywania faktów i zjawisk dotyczących jednego z najtragiczniejszych okresów w historii Polski i świata.

Najgłębszy niepokój wzbudza proces sądowy z powództwa cywilnego, który wytoczono wymienionym historykom, współredaktorom dwutomowego opracowania "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski". Zaangażowanie w tę sprawę fundacji zasilanej znacznymi kwotami ze środków publicznych jest przykładem działania, które łatwo odczytać jako formę cenzury i zastraszania badaczy przed publikowaniem wyników swoich ustaleń, w obawie o oskarżenie i obciążenie ich kosztami obrony prawnej.

Apeluję, by instytucje czy środowiska, które mają pełne prawo do krytyki (w świecie naukowym jest ona jednym z motorów postępu prac badawczych) opracowań Centrum Badań nad Zagładą Żydów i innych najnowszych publikacji poświęconych Zagładzie nie prowadziły jej w atmosferze nagonki i zastraszania. Budzi to przykre wspomnienia z przeszłości.

Prawda się obroni.

Zygmunt Stępiński
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Czytaj więcej - kalendarium:

Rok 2021:

Lata 2018 - 2020: