P - bibliografia dialogu

P

Palihawadana Mahinda

 • A Buddhist response: religion beyond ideology and power in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 34-45.

Palmer Gesine

 • Redeeming Liturgy. A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy. „Gebräuche her! wir haben nicht genug Gebräuche. Alles geht und wird verredet.“

Panikkar Raimundo

 • O Panikkarze + Wiara a wierzenie, doświadczenia wieloreligijne, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 39-59.
 • Reguły gry w spotkaniu religijnym + Epoché w spotkaniu religijnym, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 63-90.

Pankowski Rafał

Panz Karolina

 • Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć? Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947."
 • Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej - głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia
 • Losy żydowskich mieszkańców Grójca - historia Zagłady. Między pamięcią a zapomnieniem

Papieska Komisja Biblijna.

Paprocki Henryk (ks.)

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Pasek Zbigniew

 • Polski protestantyzm - różnorodny i zachowawczy. Rozmowa z prof. Zbigniewem Paskiem, religioznawcš i badaczem polskiego protestantyzmu

Pash Boaz (rabin)

Paszta Zbigniew

Patryk Biskup (Бишоп Патрик)

 • Найден автор "Протоколов сионских мудрецов 19 XI 1999, "Daily Telegraph"
  por. Matwiej Gołowiński: "W 2001 roku prof. Wadim Skuratowski opublikował w Kijowie studium zatytułowane Problem autorstwa 'Protokołów mędrców Syjonu'. Dokonawszy skrupulatnej analizy historycznej, tekstologicznej i lingwistycznej napisanych po rosyjsku części Protokołów, ukraiński uczony udowodnił, że są one pióra Matwieja Gołowińskiego, drugorzędnego dziennikarza, którego losy rzuciły do Paryża, gdzie współpracował z dziennikiem „Figaro”. Na jego publikacje w tym piśmie zwrócił uwagę Raczkowski i w 1892 roku powierzył mu pieczę nad tymi wszystkimi falsyfikacjami, które przygotowywał w swojej kuchni prowokatora. Prof. Skuratowski odkrył pewien niezwykle istotny szczególik, który stawia kropkę nad „i”. W 1902 roku, dwa miesiące przed ukazaniem się w „Nowoje Wremia” artykułu M. Mienszykowa Spiski przeciwko ludzkości, przebywał w Petersburgu korespondent „Figaro” Charles Joly – syn Maurice’a Joly’ego. Przypuszczać można, że pracujący w jednej redakcji z Matwiejem Gołowińskim Charles Joly pokazał książkę ojca swojemu rosyjskiemu koledze."
  "Hasło Protokoły mędrców Syjonu" w: Wikipedia

Pawlikowski John T. (OSM)

Paziński Piotr

Pecaric Sacha

 • Inability of talking w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Czekając na Mesjasza. Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

Pecaric Sacha (red.)

 • TORA Pardes Lauder, Księga Pierwsza, BERESZIT, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2001;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Druga, SZEMOT, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2003;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Trzecia, WAJIKRA, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja i tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2005;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Czwarta, BEMIDBAR, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową, tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, redakcja: Lidia Kośka i rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, ISBN 83-920213-7-1, Kraków 2006;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Piąta, DEWARIM, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową, tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, redakcja: Lidia Kośka i rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, ISBN ISBN 83-923858-4-5, Kraków 2006;
 • Niezdolność mówienia –

Pelikan J.

 • Jesus Through the Centuries. His Place in the History of Culture, New Haven 1999.

Perechodnik Calek

 • Spowiedź, Wyd. KARTA, seria Żydzi Polscy, Warszawa 2004;

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ (Свящ.),

Perry M.

 • Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994

Persak Krzysztof

 • Na Niemców wina i zbrodnia, dla nas klucze i kasa, Wyborcza.pl, 26 września 2014.
 • Nie tylko Jedwabne, "Tygodnik Powszechny", 10/11/2002.
 • „Wokół Jedwabnego”
  Wokół Jedwabnego, pod red. Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka, t.1 Studia, s. 525, t. 2 Dokumenty, s. 1034, Warszawa 2002.
  Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.

Perspectives on We Remember: A Reflection on the Shoah (1998.07).

INTERPRETATION BY EDWARD IDRIS CARDINAL CASSIDY, RESPONSES BY MARTIN S. KAPLAN AND RABBI A. JAMES RUDIN. TEXTS OF THE VATICAN DOCUMENTS

We Remember: A Reflection on the Shoah, Vatican City, March 16, 1998. "On numerous occasions during my Pontificate I have recalled with a sense of deep sorrow the sufferings of the Jewish people during the Second World War. The crime which has become known as the Shoah remains an indelible stain on the history of the century that is coming to a close." (Letter from the Pope) Response to Vatican Document "We Remember: A Reflection on the Shoah" - International Jewish Committee on Interreligious Consultations.

Perzyński Andrzej (ks.)

PETUCHOWSKI J. J. - THOMA C.

 • Leksykon dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Warszawa 1995.

Phan P.C.

 • Jesus as the Universal Savior in the Light of God s Eternal Covenant with the Jewish People: A Roman Catholic Perspective [w:] Seeing Judaism Anew..., s. 127-137.

Pielka Mateusz

 • Case accusation of ritual murder in Skórcz in 1884 in the light of the press "In the late 19th century, Germany became a scene of anti-Semitic violence spawned by the accusation of ritual murder. In 1880s, a young boy Onufry Cybula was murdered in the eastern province of the German Reich, more specifically in Skórcz located in West Prussia. Christians, influenced by the faith in ritual murder, accused Jews. They put the blame for killing the child on the Jewish butcher, Josephson. Howev…"
 • Transformation of anti-Semitism in West Prussia and Pomerania province in the years 1871-1939. "The paper presents the process of evolution of thought on the anti-Semitic German lands and its impact on Polish territory (West Prussia). After the establishment of the province of Pomerania in 1920, Polish anti-Semitism bears the hallmarks of anti-Jewish influence in Germany, however, has a strong Polish character specifically related to religion and folklore. In the further course of the work discussed is the process of transformation of anti-Semitism in Polish society and Pomerania his radicalization (the administration) until 1939."
 • Sprawa posądzenia o mord rytualny w Skórczu w 1884 roku w świetle prasy. "In 1900, the German Empire was extremely shaken by a violent crime. To the east of the coun-try, in the province of West Prussia in the town of Chojnice (Ger. Konitz), a junior high school student, Ernst Winter, was murdered. The circumstances of the case and the manner of the crime led the local population to believe that the boy had been killed by the Jews in order to win his blood for ritual purposes. The accusation of the local Jewish population resulted in a rapid increase in the hostility of Christians (Germans and Poles) towards their Semitic neighbours. The lie about the guilt of the Jews quickly went through the entire province, and then reached the furthest cor-ners of Germany. In Chojnice, riots and numerous attacks on Jews and their property took place. Anti-Jewish excesses have spread rapidly in West Prussia. The course of the investigation and its relationship with the anti-Jewish riots was described by the main representative of the Polish press in West Prussia – Gazeta Toruńska."

Pieronek Tadeusz (Bp)

Pikus T.

 • Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia, Warszawa 1998.

Pilarczyk K.

 • Dialog katolicko-żydowski po II Soborze Watykańskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 21: 1989,
 • Szoa - cezura w nauczaniu kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce, Studia Judaica 8: 2005 nr 1-2(15-16) s. 145-163. Uniwersytet Jagielloński Kraków,

Podwal Mark

Polak Wojciech (Abp, prymas Polski)

Polak Tomasz

Poljakow Leon

 • Histoire de l’antisemitisme 1945-1993, sous la direction de Leon Poliakov, wyd. Seuil, 1994

Polonsky A. (red)

Polonsky Antony, Gluchowski Leszek W.

 • Forty Years After. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 1968: Forty Years After. Gluchowski, Leszek W.Polonsky, Antony

Polonsky A., Michlic Joanna

Polonsky A., Steinlauf M.C. (red)

Polonsky A., Bartal I. (red)

Polonsky A, Mendelson E, Tomaszewski T (red)

 • Jews in Independent Poland. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 8, A.Polonsky, E.Mendelson, J.Tomaszewski (red), London 1995.

Polonsky A., Bartal I., Hundert G., Opalski M., Tomaszewski J. (red)

Finder Gabriel (Editor), Aleksiun Natalia (Editor), Polonsky Antony (Editor), Schwarz Jan (Editor)

 • Making Holocaust Memory. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory. Paperback – January 1, 2008 by Gabriel Finder (Editor), Natalia Aleksiun (Editor), Antony Polonsky (Editor), Jan Schwarz (Editor)

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Ekumeniczna

POLSKO-IZRAELSKA KOMISJA PODRĘCZNIKOWA.

 • Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu, Warszawa - Jerozolima 1995.

Poniewierski Janusz

 • Sen ZNAK marzec 2022
 • Cyryl i jego metody, ZNAK mrzec 2022
 • Prorokini Anna, ZNAK, luty 2016. "Od kilku lat − ilekroć czytam ewangeliczną opowieść o sędziwej prorokini Annie która „nie rozstawała się ze Świątynią, służyła Bogu (…) i mówiła o Nim wszystkim” (por. Łk 2, 36–38) − myślę o Annie Świderkównie (1925–2008), uczonej, która wiele lata życia poświęciła studiowaniu i popularyzacji Biblii."
 • Czy istnieje na to jakieś lekarstwo?, "Posoborowy Kościół definitywnie odrzucił antyjudaizm. Niestety, nowe spojrzenie na Żydów z trudem przedziera się do świadomości polskich katolików, nawet profesorów teologii i biskupów." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Otwarcie nowej ery
 • "Prośba o kadisz"
 • Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady, Janusz Poniewierski (red.)

Price David H.

 • Protestantism's "Gretchenfrage" : What to Do With Martin Luther and the Jews. /Book Review - Thomas Kaufmann: Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism.Oxford: Oxford University Press./David H. Price, Professor of Religious Studies, specializes in the history of the Renaissance andReformation. He has written or edited some ten books on a variety of topics, including early moderntheater, Neo-Latin poetry, Renaissance visual art, the English Bible, and the history of Christian-Jewish relations. He served as a professor at Yale University, the University of Texas at Austin,Southern Methodist University, and the University of Illinois at Urbana-Champaign, before joining theVanderbilt faculty in 2016.

Прохоров Георгий

Георгий Прохоров закончил Коломенский государственный педагогический институт (2002), аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета (кафедра Теоретической и исторической поэтики). В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию "Книга прозы как структурно-семантическое единство (на материале сборников с заголовочным знаком "зерцало")"; в 2013 г. – докторскую диссертацию "Поэтика художественно-публицистического единства (на материале литературы периода классического посттрадиционализма)". В настоящее время – профессор на кафедре русского языка и литературы Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область).
Автор ряда статей в академических сборниках.
Сфера научных интересов сочетает две тематические группы:
. взаимодействие художественного письма и журналистики, пропаганда, фэйки, Достоевский,
. литература евреев на русском языке, ассимиляция и аккультурация (как формы дискурса), культурный трансфер, диаспориальность.

Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003. Jerozolima.2000.11.28.

Prudky M. (prof. dr.)

 • Badania egzegetyczne na temat pojęcia Izrael w Starym Testamencie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Praga, 18.4.1997 (Preetz).

Przebinda G.

 • Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowiowa, w: Miedzy Moskwą a Rzymem, Kraków 2003.

Przymierze (Klubu Chrześcijan i Żydów)

Przeciszewski M., Wiścicki T.

Pudełko Judyta PDDM(s.)

 • Zrozumieć Słowo w Siostra Judyta Pudełko PDDM uhonorowana nagrodą im. ks. Indrzejczyka przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 03/10/2021.

Pulliam Mark

 • The latest installment in an ongoing interview series with contributing editor Mark Bauerlein. On this episode, Mark Pulliam explains why religion is disappearing from Religious Studies departments. First Things podcasts (2020.05.21)