Honorowa nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za lata 2019-2021

Laureaci: s. Judyta Pudełko,
dk. Halina Radacz i pastor Wiesław Didoszak

ks. Roman Indrzejczyk

Honorową nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka ustanowiła Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.

Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą życiową czy niezłomnością charakteru przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Pierwszym laureatem nagrody został ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.

Kapituła Nagrody im ks Romana Indrzejczyka przyznała Nagrody za lata 2019 - 2021

3 października 2021

Uroczystość wręczenia Nagród była połączona z organizowanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów spotkaniem modlitwnym Wspólna Radość Tory.

Siostra Judyta Pudełko PDDM <<<

 • urodzona w w 1974 r. w Krakowie – zakonnica Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, doktor teologii biblijnej, doktor hab. w dziedzinie nauk teologicznych, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
 • Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2007-2010 studiowała w Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii.
 • Siostra Jolanta Judyta Pudełko PDDM jest członkinią Stowarzyszenia Biblistów Polskich i przewodniczką grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.
 • Zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i popularyzowanie Lectio Divina.
 • Autorka kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym, książki Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa, współautorka Bierz i czytaj.

Diakon Halina Radacz <<<

 • Halina Radacz, studiowała teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii teologicznej, ordynowana na duchowną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1997, swoją służbę pełniła w parafiach Sopot, Działdowo, Olsztynek. W tym czasie współpracowała ze Stowarzyszeniem Kulturowym Borussia, jest współzałożycielką i pierwszą przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka. Od ponad 20 lat prowadzi jako duszpasterz Parafię Ewangelicką w Żyrardowie, a od 5 lat także w Rawie Mazowieckiej.
 • W swojej pracy parafialnej stara się otwierać na lokalną historię i społeczność, organizując wystawy, koncerty (np. Manfreda Lemma – propagatora krakowskiej muzyki żydowskiej – jidysz) oraz projekty mające na celu promowanie postaw otwartości i akceptacji dla mniejszości wyznaniowych i narodowych, oraz wkład mniejszości w tworzenie polskiej i europejskiej kultury.
 • Od 20 lat uczestniczy w marszach modlitwy po terenie Warszawskiego Getta, które organizowane są w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie. W miarę możliwości uczestniczy w seminariach organizowanych przez Forum Dialogu i Polską Radę Chrześcijan i Żydów.
 • Ponieważ poza pracą parafialną od ponad 20 lat jest także redaktorką pracującą w Redakcji Audycji Ekumenicznych TVP, uczestniczyła w wielu programach dotyczących dialogu polsko-żydowskiego, w tym także reportażu pokazującego ważność wspólnych modlitw chrześcijańsko – żydowskich w Getcie Warszawskim.
 • Uczestnicząc w różnych publicystycznych programach telewizyjnych (TVN) opowiada się zawsze za wzajemną akceptacją i szacunkiem oraz dostrzeganiem bogactwa płynącego z różnorodności tradycji religijnych i kulturowych.

Pastor Wiesław Didoszak <<<

 • Wiesław Didoszak jest członkiem Kościoła zielonoświątkowego, pastorem zboru „Betlejem”. Krakowskim Żydom i ludziom zaangażowanym w dialog chrześcijańsko-żydowski pastor Didoszak dał się poznać, gdy – wraz z rzymskokatolickim biskupem Grzegorzem Rysiem oraz rabinem Avim Baumolem – czynnie wsparł inicjatywę I krakowskiego Marszu Pamięci i Życia (11 IX 2016), a następnie wziął w nim udział i wygłosił przejmującą modlitwę.
 • Pastor Didoszak jako chrześcijański duchowny i kaznodzieja, od wielu lat otwiera głowy i serca swoich parafian na żydowskie korzenie chrześcijaństwa, uwrażliwia ich na zło antysemityzmu.
 • Kierowany przezeń zbór „Betlejem” otwarty jest na prelekcje i spotkania poświęcone tradycji żydowskiej i Izraelowi (nie tylko jego historii, ale i współczesności): regularnie, ok 2 razy w miesiącu (a czasem częściej), odbywają się tu tzw. Spotkania z Izraelem (z udziałem gości z Izraela lub Żydów mieszkających w innych częściach świata).
 • Udziela realnej pomocy gminom żydowskim na Ukrainie i Białorusi (chodzi głównie o dofinansowywanie koszernych stołówek dla najuboższych i porządkowanie zaniedbanych cmentarzy przez wolontariuszy z Krakowa), a także wspieranie lokalnych (tzn. krakowskich) działań kulturalnych i edukacyjnych, których celem jest promowanie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego.

Uhonorowani w latach poprzednich

Ks. Andrzej Żuraw uhonorowany Nagrodą im. ks. Indrzejczyka za rok 2018.

26 XII 2018.

Ks. Michał Jabłoński uhonorowany Nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka za rok 2017.

21 I 2018.

 • 11:30 - 12:30, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, Al. Solidarności 74.

Ks. Jerzy Stranz z Poznania Laureatem Nagrody za rok 2016.

10 I 2017.

 • Laudacja:
 • Wręczenie Nagrody w Poznaniu 10 stycznia 2017. w siedzibie Gminy Żydowskiej Poznańskiej.
 • "Ksiądz Jerzy Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist, które jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym (...) od wielu lat organizuje obchody Dnia Judaizmu w diecezji poznańskiej, które z biegiem czasu przekształciły się w wielodniowe, a nawet kilkutygodniowe festiwale, bogate w spotkania, debaty, koncerty i wystawy."

Ks. Henryk Paprocki Laureatem Nagrody za rok 2015

6 III 2016.

 • Uroczyste wręczenie Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka, księdzu Henrykowi Paprockiemu z Kościoła prawosławnego.
 • Cerkiew przy ul. Lelechowskiej 5 (blisko Pl. Narutowicza). Początek nabożeństwa – godz. 10.00, a uroczystości 11.30.
 • "Ksiądz Henryk Paprocki od wielu lat współuczestniczy w cyklu programów telewizyjnych, m. in. Szma Israel, w których wraz z rabinem Symchą Kellerem czy naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem prowadzi bardzo owocny, żywy i otwarty dialog chrześcijańsko-żydowski, tworząc wzorzec dla poszukujących porozumienia w duchu wzajemnego szacunku i uznania odrębności."

Ks. Janusz Daszuta pastor kieleckiej parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Laureatem Nagrody za rok 2014

26 I 2015

Ks. Marian Bronikowski Laureatem Nagrody za rok 2013

20.01.2014,

 • Sieradz, wręczenie księdzu Marianowi Bronikowskiemu nagrody im. księdza Romana Indrzejczyka
 • godz. 10.00, Centrum Kultury: Słowo o ks. Indrzejczyku - ks. Grzegorz Michalczyk. Laudacja - Bogdan Białek. Wręczenie nagrody - Marta Titaniec, Ewa Trafna. Występ Chóru Szir-Awiw z Warszawy. Relacja:
 • Tegoroczny laureat Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka ks. Marian Bronikowski z Sieradza od wielu lat, jako jeden z nielicznych proboszczów polskich organizuje uroczyste obchody Dnia Judaizmu, stale współpracuje ze społecznością żydowską, zwłaszcza łódzką, organizując spotkania, wystawy, koncerty.
 • Chcemy wyrazić Mu nie tylko naszą wdzięczność, ale także wskazać na niego jako wzór do naśladowania dla polskich proboszczów, którzy często wymawiają się od aktywności na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego powołując się na "brak Żydów" na terenie ich działania lub brak zainteresowania kurii biskupiej. Ks. Bronikowskiemu nie tylko to nie przeszkadza, ale udało mu się właśnie kurię i biskupa miejsca w swoje aktywności zaangażować. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, przełożony ks. Bronikowskiego przyjął naszą decyzję z radością i wziął osobisty udział w uroczystości wręczenia Nagrody.

Ks. Stanisław Bartmiński Laureatem Nagrody za rok 2012

8 stycznia 2012

 • W niedzielę 8 stycznia 2012 po raz pierwszy została przyznana nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka. Pierwszym laureatem nagrody został ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.