Materiały edukacyjne:
Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Pomoce i projekty edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog
Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 
 
 


Kim jesteśmy

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).


Nasze świadectwo


Nasza historia

 

Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:


  Wydanie w 1998 roku publikacji "Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach".

  Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie,

  Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała laureata honorowej nagrody "Człowiek Pojednania" za rok 2017. Jest nim berliński rabin i nauczyciel akademicki Walter Homolka.

  Rabin Walter Homolka (ur. 1964) jest profesorem współczesnej żydowskiej filozofii religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera - pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Od wielu lat należy do grupy roboczej "Żydzi i Chrześcijanie" przy Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików i do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego.

  Nadawanie co roku honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.
  Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za rok 2017. dla ks. Michała Jabłońskiego.

  11:30 - 12:30, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, Al. Solidarności 74. /Laboratorium Więzi/


  "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

  Współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

  XIX Dzień Judaizmu, Warszawa, kościół środowisk twórczych. Modlitwa wiernych i tradycyjne przywoływanie imion zamordowanych żydowskich mieszkańców okolicy.

  Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

  Wspólna Radość Tory, 2015. Warszawa, kościół środowisk twórczych.

  Wspólne seminaria Haliny Bortnowskiej i Stanisława Krajewskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:
  z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

  Rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie w nawiązaniu do fragmentów Tory.
  oraz wspólnie z Andrzejem Saramowiczem, Założycielem Polskiej Fundacjii Sufich im. Dżealaddina Rumiego, z cyklu "Miedzy religiami" - dyskusje na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

  Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

  Coroczne modlitewne spotkania Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie.

  Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego 2013.

  Otwock corocznie 19. sierpnia:

  "Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten"

  Modlitewne spotkanie w Treblince organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady

  Treblinka, Wspólna modlitwa psalmami w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00..
 

Apele i oświadczenia Rady

  Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyraża uznanie dla dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Jesteśmy z nim solidarni w obliczu pojawiających się wezwań do odwołania go z tej funkcji..... (z 15 III 2018.)

  Polska Rada Chrześcijan i Żydów wśród sygnatariuszy "Oświadczenia organizacji i osób działających na rzecz dialogu polsko-żydowskiego" - "...nie rozdzielajcie nas."

  Oświadczenie Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z dnia 30 I 2018. w sprawie nowelizacji ustawy o IPN "Uważamy, że lepiej by było, żeby tej ustawy w proponowanym kształcie nie było"

  Apel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zajęcie stanowiska w sprawie narastającej fali ksenofobii i nienawiści nie tylko w stosunku do uchodźców, którzy mają znaleźć u nas schronienie, ale i wobec wszystkich, którzy są "inni", z dnia 19 XI 2015.

  Europa zdaje właśnie egzamin. Oświadczenie z 11 IX 2015. w sprawie uchodźców.

  Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów dotyczące księdza Wojciecha Lemańskiego: z 13 VII 2013.


  Apel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów o formowanie sumień z 4 IX 2011.   

Relacje i dialog chrześcijańsko żydowski i szerzej: religijny i międzyreligijny, w Polsce i na świecie

Zapowiedzi:Inicjatywy dialogu w Polsce i na świecie:


Rok 2018. - ważne wydarzenia w Polsce i na świecie:

Kronika bieżących wydarzeń


19 - 23 VIII 2018. OBCHODY 76. ROCZNICY ZAGŁADY GETT W OTWOCKU, FALENICY I REMBERTOWIE


17 VIII 2018. Mija 76 lat od likwidacji getta w Starym Sączu. Tego dnia spotkamy się o g. 18:00 przy pomniku pomordowanych na Piaskach. Zapalimy znicze, odbędzie się Apel Pamięci. Tego dnia zapalmy też znicze pod tablicą przy ul. Batorego 25. Pamiętajmy!

Więcej:

14-19 VIII 2018. Białystok pamięta. 75. rocznica powstania w getcie białostockim /program/


9 VIII 2018. Włoscy ewangelicy za przyjęciem imigrantów i przeciw ksenofobii. Wydali "Manifest Przyjmowania"

7 VIII 2018. Nadesłane przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydow:
6 VIII 2018. Benedykt XVI - "Wiara i powołanie bez żalu" (Gnade und Berufung ohne Reue) - rozprawa na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. / Communio/


Wiecej:
5-16 VIII 2018. Memory and the Religious Life - Elijah's Summer School. Beit Yosef, (Dormition Abbey), Mt Zion, Jerusalem.

"Memory plays a key part in the religious life and in the creation of religious identity but the meaning of "memory" is different in each of the six religious traditions we will examine. By analysing the similarities and differences in the way that memory is understood and used, we will come to appreciate its significance as well as the challenges that come from conflicting memories.
Painful memories can impede our relationships. Conflicting memories are often the source of ongoing disagreement between religious communities.We will look for ways of healing memory and finding common ground to move forward despite our differences, indeed, honouring each other's sacred memories."

5 - 10 VIII 2018. Warszawa, hotel Hilton międzynarodowa konferencja genealogiczna zorganizowana przez International Association of Jewish Genealogical Societies , tym razem w Warszawie. Żydowski Instytut Historyczny jest współorganizatorem wydarzenia.

5 VIII 2018. Adam Leszczyński - 219 razy Jedwabne. Wstrząsająca książka o pogromach antyżydowskich latem 1941 roku /oko.press/

"Dwóch amerykańskich politologów naliczyło 219 pogromów na dawnych Kresach Wschodnich RP latem 1941 roku. Jedwabne było tylko jednym z nich. Ale to tylko 9 proc. gmin, Większość miejscowości nigdy nie doświadczyła pogromu. Naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pogromy wybuchały w jednych miejscach, a w innych nie. Odpowiedzi są fascynujące."

2 VIII 2018. 18:00 - kolejne spotkanie z cyklu "Czytelnia POLIN". Tym razem będzie ono poświęcone najnowszej książce Michała Wójcika "Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci".

Książka Michała Wójcika, dziennikarza i historyka, współautora bestsellerowych "Ptaków drapieżnych", autora m.in. rozmowy z Zofią Posmysz "Królestwo za mgłą" oraz "Baronówny. Na tropie Wandy Kronenberg", to rekonstrukcja tego mało znanego i niewiarygodnego buntu. To opowieść o niezwykłym bohaterstwie, wierze, nadziei i o tym, że nawet w największym piekle może zdarzyć się cud.
Książka ukaże się 1 sierpnia nakładem Wydawnictwo Znak. Spotkanie poprowadzi Justyna Dżbik-Kluge.
Więcej: Hasło: śmierć, odzew: życie. O książce "Treblinka' 43. Bunt w fabryce śmierci"- Marcin Cielecki, Więź lato 2018

28 VII 2018.
Memoria [EN] No. 10 / July 2018


26 VII 2018. Praying Together in Jerusalem July Gathering


22 VII 2018. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wraz z partnerami zaprasza na Marsz Pamięci 22 lipca. dedykowany Szmulowi Zygielbojmowi

20 VII 2018. Zmarł pastor Janusz Daszuta z Kielc, metodysta, wybitny działacz na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Za swą działalność ks. Daszuta został uhonorowany m.in. Nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznaną mu przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, oraz tytułem Vir Bonus (przyznanym przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego).

20 VII 2018. Wydawnictwo Naukowe PWN opublikowało monumentalną (liczącą 624 strony formatu A5) książkę "Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej".

Autorem pozycji jest Joshua D. Zimmerman, profesor historii i wykładowca w Yeshiva University w Nowym Jorku. Autor specjalizuje się w badaniach Zagłady i historii Żydów w Środkowej Europie. Jest też specjalistą od stosunków pomiędzy Żydami a innymi grupami narodowościowymi na przełomie XIX i XX wieku.

18 VII 2018. Rafał Pankowski, "The Resurgence of Antisemitic Discourse in Poland". Israel Journal of Foreign Affairs 2018

Komentarze:
 • The Jerusalem Post

  16 VII 2018. Bożena Szaynok: Niepełne "Młyny Boże" [polemika] /Laboratorium Więzi/

  "Całkowicie zgadzam się z prof. Jackiem Leociakiem, że w jego książce "nie podoba [mi] się jej manifestacyjna fragmentaryczność, sarkazm i ironia, przewrotne metaforyzacje, stylistyczne i interpretacyjne prowokacje".
  Więcej:
 • Prof. Jacek Leociak: Narracja o Kościele miłującym i masowo ratującym Żydów podczas wojny jest mitem. /weekend.gazeta.pl 24 III 2018./
 • Bożena Szaynok: Utrwalanie uproszczeń. "Więź", lato 2018
  "W tematyce "Kościół a Żydzi" wiele jest uproszczeń, obrazów nieprawdziwych czy wspartych wybiórczymi źródłami. Książki Joanny Tokarskiej-Bakir i Jacka Leociaka przynoszą ciekawe tropy badawcze, ale i nowe uproszczenia, wciąż nie dając odpowiedzi na ważne pytania."
 • Łukasz Małecki-Tepicht: "Młyny Boże" to zapis subiektywny, a nie naukowy. "Więź", lato 2018
  "Po lekturze "Młynów Bożych" jest więcej pytań, niż odpowiedzi. Wydaje mi się, że taka też była intencja. I dlatego jestem autorowi za tę książkę wdzięczny."

  Kalendarium
 •    
  Counterliczniki.com
  Licznik od 8 IV 2016.
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
  64102010970000770201124569
  Adres do korespondencji: "Więź", Trębacka 3, 00-074 Warszawa.
  Regon: 010013880. NIP: 5252398217
  prchiz@prchiz.pl


  kontakt z redakcją