Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog
Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

Rok 2017. w Polsce i na świecie:

Rok Reformacji.

W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,

Rabin Abraham Skórka.
Człowiek Pojedniania 2015.


Nadawanie co roku honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.
Laureatem Nagrody za rok 2016. został ks. Jerzy Stranz z Poznania. (Laudacja:) Ksiądz Jerzy Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist.
Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.
Fotorelacja:

"Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

Współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

XIX Dzień Judaizmu, Warszawa, kościół środowisk twórczych. Modlitwa wiernych i tradycyjne przywoływanie imion zamordowanych żydowskich mieszkańców okolicy.

Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

Wspólna Radość Tory, 2015. Warszawa, kościół środowisk twórczych.

Wspólne seminarium Haliny Bortnowskiej i Stanisława Krajewskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

Rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie w nawiązaniu do fragmentów Tory.

Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

Coroczne modlitewne spotkania
Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie.

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego 2013.

Otwock corocznie 19. sierpnia:

"Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten"

Modlitewne spotkanie w Treblince organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady

Treblinka, Wspólna modlitwa psalmami w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00..

Więcej:

Zapowiedzi:

Doroczna konferencja ICCJ (Bonn 2-5 VII 2017.) - rejestracja online już rozpoczęta.

7 - 9 IV 2017. Z okazji Jubileuszu 500 - lecia Reformacji konferencja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu -  "Ekumenizm Męczenników". "Pamięć wydarzeń 500 lat Reformacji przypomina nam niestety kłótnie i podziały, ale także głębokie szukanie woli Boga." "Dziedzictwo świadków wiary XX wieku, którzy płacili swoim życiem w obronie podstawowych wartości, powinno być fundamentem dla jedności Europy."
9 kwietnia: ks. prof. Łukasz Kamykowski - "Chrześcijańska teologia męczeństwa wobec żydowskiego Shoah."
Formularz zgłoszeniowy:

Kronika bieżących wydarzeń

27 III 2017. Gala otwarcia nowego biura Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office. Dlaczego Polska: " odkryłem, że jest w duszy narodu polskiego coś, co jest mi całkiem znajome - pisze David Harris prezes Amerykańskiego Komitetu Żydów (AJC), który otwiera biuro w Warszawie."

20-26 III 2017. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dni Kultury Żydowskiej Adlojada "Pamięć i kultura" "W trakcie festiwalu dyskutować będziemy o współczesnych koncepcjach pamięci, tak jak są rozumiane w literaturze, filozofii i sztuce (pamięć i odpominanie, trauma i pamięć, pamięć i postpamięć, pamięć i historia, przestrzeń i pamięć, rytuał i pamięć, przedmioty i pamięć itd.)."

21 III 2017. Rabin Abraham Skórka: Dzieci Abrahama Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie. "Więź" 1 (667) 2017.

"W obecnych zmieniających się czasach chrześcijaństwo, tak samo jak judaizm, ciągle musi wskazywać nowe, duchowe ścieżki. Każde pokolenie ma swoje własne potrzeby duchowe i potrzebuje wzorcowych liderów. Żadna religia statyczna nie ma przyszłości. Musimy rozwijać dialog i dynamiczne sposoby myślenia." Pełny tekst - "Więź" 1 (667) 2017

19 III 2017. W dniach 13-14 marca 1943 roku hitlerowcy przeprowadzili ostateczną likwidację krakowskiego getta. 8 tysięcy Żydów uznanych za zdolnych do pracy zostało przetransportowanych do obozu Płaszów. Około 2 tysięcy zostało zamordowanych przez Niemców podczas likwidacji getta, pozostałych wywieziono do obozu Auschwitz-Birkenau i również zamordowano. Na pamiątkę tych wydarzeń w niedzielę ulicami miasta przejdzie Marsz Pamięci. Początek, jak co roku, na placu Bohaterów Getta.

19 III 2017. Kraków, Purim w Kawiarni Literackiej, godz. 13 00 - 23 30

19 III 2017. Finisaż wystawy "Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894-1962) twórca Muzeum ŻIH" - celem jest ukazanie pracy Józefa Sandla jako istotnego etapu w dziejach nie tylko Żydowskiego Instytutu Historycznego jako instytucji naukowo-badawczej, ale i studiów nad kulturą Żydów polskich w ogóle. Godz.15:00

18 III 2017. Seminarium naukowe poświęcone aktualnemu stanowi badań nad źródłami Zagłady w ujęciu Hannah Arendt. Warszawa, ŻIH, godz. godz.11 00.

17 III 2017. Teatr Dramatyczny. Warszawa. Premiera: Tadeusz Słobodzianek - Historia Jakuba. "Słobodzianek nikogo nie oszczędza, jego widzenie środowiska kościelnego oraz środowiska żydowskiego jest równie ostre." - Ks. Alfred Marek Wierzbicki, "Rodziny Jakuba". Laboratorium Więzi.

16 III 2017. Kraków, DA Beczka zaprasza do Klubu pod Jaszczurami, na spotkanie z cyklu: Teologia z prądem. Tematem wieczoru będzie dialog chrześcijańsko-żydowski,

spotkanie poprowadzi ks. prof. Łukasz Kamykowski, godz.19 00.

16 III 2017. "Po pierwsze, Treblinka" - Bartosz Bartosik, Laboratorium Więzi.

14 III 2017. Kolejny wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu "Kobiety biblijne a władza"". Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna. 18.00.

14 III 2017. Żydowscy współtwórcy polskiej kinematografii w Warszawie 1895/6-1939

Seminarium Varsavianistyczne, godz. 11 Warszawa, ŻIH, (sala nr 20) Wystąpi: dr Karina Pryt (Goethe-Universität Frankfurt am Main: Institut für Theater-, Film - und Medienwissenschaft; autorka książki "Befohlene Freundschaft. Die deutsch-polnischen Kulturbeziehungen 1934–1939", Osnabrück 2010 ("Nakazana przyjaźń. Polsko-niemieckie stosunki kulturalne 1934-1939").

13 III 2017. Między religiami: Gender. Jaka jest rola kobiet i mężczyzn w rozmaitych tradycjach religijnych? Jakie są ich zadania, do czego są zobowiązani, do czego są "powołani", jak religie odnoszą się do zagadnienia gender w swoim nauczaniu? Te fascynujące kwestie będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnej dyskusji w cyklu "Między religiami". Cykl prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz. Gościem będzie prof. Monika Płatek z Uniwersytetu warszawskiego, prawniczka i feministka. Warszawa, POLIN, 18 00.

13 III 2017. Spotkanie z okazji 13. rocznicy śmierci ks. Stanisława Musiała.

Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17, 18 00.

12 III 2017. Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza o godz. 16 na spotkanie z Anną Ciałowicz, autorką antologii tekstów "Moja żydowska Warszawa". Książka, stanowiąca zbiór tłumaczeń z języka jidysz na język polski, została wydana przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Więcej:

11 III 2017. "...pożegnaliśmy w warszawskim Teatrze Narodowym przedstawienie. 'Milczenie o Hiobie' [...] Reżyser najwięcej miejsca poświęca na Holokaust, bo przecież jest to doświadczenie graniczne, można powiedzieć: 'hiobowe'." ks Andrzej Luter - Jest jakiś Pion i Poziom, Laboratorium Więzi.

11 III 2017. Wieczorem u Żydów - Purim.

Więcej.

Kalendarium


Counterliczniki.com
Licznik od 8 IV 2016.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3.


kontakt z redakcją