Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Materiały edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog
Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

Rok 2017. w Polsce i na świecie:

Rok Reformacji.

W 500. rocznicę Reformacji list Przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).

Stałe inicjatywy Rady: Więcej:

Nadawanie co roku tytułu Człowiek Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce,

Rabin Abraham Skórka.
Człowiek Pojedniania 2015.


Nadawanie co roku honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.
Laureatem Nagrody za rok 2016. został ks. Jerzy Stranz z Poznania. (Laudacja:) Ksiądz Jerzy Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist.
Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.
Fotorelacja:

"Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

Współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim.

XIX Dzień Judaizmu, Warszawa, kościół środowisk twórczych. Modlitwa wiernych i tradycyjne przywoływanie imion zamordowanych żydowskich mieszkańców okolicy.

Coroczna wspólna modlitwa z okazji żydowskiego święta Simchat Tora (Radość Tory).

Wspólna Radość Tory, 2015. Warszawa, kościół środowisk twórczych.

Wspólne seminarium Haliny Bortnowskiej i Stanisława Krajewskiego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

Rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie w nawiązaniu do fragmentów Tory.

Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

Coroczne modlitewne spotkania
Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie.

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego 2013.

Otwock corocznie 19. sierpnia:

"Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten"

Modlitewne spotkanie w Treblince organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady

Treblinka, Wspólna modlitwa psalmami w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00..

Więcej:

Zapowiedzi:

Kronika bieżących wydarzeń

XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7).
Przesłanie Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem:
Niech każdy napisze swoje błogosławieństwo - rozmowa z Bogdanem Białkiem przed Dniem Judaizmu: Więcej:
Ks. Grzegorz Michalczyk: "Dlaczego Dzień Judaizmu w Kościele katolickim? Dlatego, że więź z judaizmem należy do istoty Kościoła." Alateia 17 I 2017.
    17 I 2017. 9 30. Centralne obchody organizuje Diecezja Kielecka. Urząd Miasta, Rynek 1. Program: ( Więcej:)

    21 I 2017. Obchody w Krakowie:
    spotkanie modlitwne chrześcijan i Żydów na zakończenie szabatu. Synagoga Tempel, ul. Miodowa 24

    22 I 2017. Warszawskie obchody w kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym: godz,17.00. Msza św., po niej o godz. 18.00 Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów i panel na temat hasła Dnia "Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść" z udziałem Jana Grosfelda, Krzysztofa Dorosza, Tomasza Krakowskiego, Pawła Śpiewaka; z wprowadzeniem ks. bpa Rafała Markowskiego. Psalmy czytają i komentują ksiądz Grzegorz Michalczyk i rabin Stanisław Wojciechowicz, prowadzenie Bogdan Białek.

Jeśli ogólnopolskie i regionalne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce pozostawiły w kimś poczucie niedosytu bądź otworzyły przed nim nowe perspektywy i zrodziły ważne pytania, to być może warto pomyśleć o studiach podyplomowych "Relacje chrześcijańsko-żydowskie" - właśnie ruszyły zapisy na kolejny rok. Kraków zaprasza.

18 I 2017. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Ks. bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek dla TOK FM : "Teraz mamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest obudowany dniem dialogu i modlitw zarówno z wyznawcami judaizmu, jak i islamu. Jest bardzo ważne, by nie było to tylko na papierze albo by ograniczało się wyłącznie do wąskich grupek ludzi." Więcej:

17 I 2017. "Miriam i jej bracia" - kolejny wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu "Kobiety biblijne a władza". "Miriam pojawia się najpierw jako bezimienna siostra Mojżesza, która ocaliła mu życie, następnie zostaje nazwana prorokinią, siostrą Aarona, która przewodzi kobietom przy przejściu przez Morze Czerwone. I raz jeszcze, o wiele później - gdy zostaje srodze ukarana za krytyczne uwagi o Mojżeszu. Była to rozmowa Miriam z Aaronem, lecz tylko Miriam zostaje ukarana. Wydaje się postacią ważną dla ludu Izraela, co znajduje odzwierciedlenie w midraszach. Jest przywódczynią, a jednak zostaje upokorzona. Dlaczego tak się stało?"
Warszawa, Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9. godz 18.

17 I 2017. Seminarium - "Alija gomułkowska 1956-1960." Warszawa, ŻIH, godz. 11 00, wstęp wolny.

16 I 2017. 18 00 II debata międzyreligijna "Budujmy mosty". "Na granicy" - życie i śmierć w ujęciu judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Dajwór 18. Gośćmi będą: dominikanin o. Paweł Gużyński, imam Janusz Aleksandrowicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach, rabin Dawid Szychowski z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Wstęp wolny.

16 I 2017. 18 00 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - dyskusja "Jaka jest przyszłość dialogu międzyreligijnego?", gość specjalny - Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Fotorelacja: "Dialog międzyreligijny jest dziś często używanym określeniem: wszyscy dyskutują ze wszystkimi, spotykają się i konferują. Pytanie, czy dialog międzyreligijny przynosi zamierzone korzyści, dlaczego jest tylu przeciwników dialogu i czy chęć porozumienia jest autentyczna. Tymczasem takie porozumienie jest dziś wyjątkowo ważne i potrzebne. Może bowiem zapobiec wielu tlącym się konfliktom lokalnym i międzynarodowym".

16 I 2017. Pokój Błogosławieństw, wystawa "Abraham i Franciszek" na Planty 7 w Kielcach.

16 I 2017. W Łódzi: spotkanie z Pawłem Śpiewakiem -"Judaizm w dialogu z chrześcijaństwem". Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

15 I 2017. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Orędzie papieża Franciszka.
Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu.
Ks. bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek dla TOK FM : "...religii nie da się zadekretować politycznie, państwowo. Nie da się nie wpuścić innych religii do danego państwa. To jest utopia, to jest nierealne."

12 I 2017. "Z popiołów. O Zagładzie i odbudowie życia żydowskiego po wojnie."
Pierwszy wykład nowego cyklu w serii dziesięciu wykładów "Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968". " ...będziemy omawiać okres powojenny w naszej opowieści o relacjach polsko - żydowskich."
Muzeum POLIN, Warszawa, 18:00, wstęp wolny

10 I 2017. Wręczenie honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka laureatowi za rok 2016, ks. Jerzemu Stranzowi z Poznania w siedzibie gminy żydowskiej poznańskiej. Laudacja: ( Więcej:)

9 I 2017. Kontrowersje wokół recenzji "Miast śmierci" Mirosława Tryczyka. Więcej: Krzysztof Persak "Wydmuszka. Lektura krytyczna Miast śmierci Mirosława Tryczyka". Zagłada Żydów. Studia i Materiały, vol. 12, R. 2016. ss. 357-374, oraz Stefan Zgliczyński - "Miasta śmierci" pod butem Persaka (LMD - grudzień 2016.)

31 XII 2016. Przewodniczący ICCJ Filip A. Cunningham - życzenia na Nowy Rok i podsumowanie minionego.

Zbiegają się w czasie obchody dwóch świąt: Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Chanuki (25 grudnia - 1 stycznia)

"W Aleppo Bóg jest pod gruzami, w twarzach poranionych dzieci, które umierają na ulicach"
"Wiele osób uważa, że cierpienie to kara za grzechy. Ale patrząc na dzieci zabijane przez bomby w Aleppo pytamy - za jaki grzech to jest kara? To konsekwencja skondensowanego zła ludzkich czynów, hipokryzji polityków - mówił w "Poranku RDC" ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych i rektor kościoła pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie."

Żydowskie obrzędy związane z narodzeniem Chrystusa:


Ewa Jóźwiak: Święto świateł, święto cudu. "W 2016 r. zbiegają się w czasie obchody dwóch świąt: Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Chanuki (25 grudnia - 1 stycznia). Oba święta wiele dzieli. Ale jest też element, który jest podobny: światło. I w obu przypadkach światło przypomina o cudzie."
Kalendarium

Counterliczniki.com
Licznik od 8 IV 2016.Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
64102010970000770201124569
Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa
Regon: 010013880. NIP: 5252398217
Do korespondencji:
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3.


kontakt z redakcją