Najważniejsze wydarzenia i okoliczności dialogu (2019)

Kalendarium

Kalendarium

 1. 17 I 2019 - XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

 2. 4 II 2019 - "Międzyludzkie braterstwo" - międzyreligijna konferencja w Abu Zabi

 3. 14-20 II 2019 - Ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich

 4. 24 II - 12 III 2019 - Paryska awantura, wicepremier Jarosław Gowin twierdzi, że na paryskiej konferencji o badaniach nad Holocaustem, którą zakłócili przedstawiciele Polonii, nie doszło do antysemickich incydentów???

 5. 14 IV 2019 - Marsz Modlitwy "Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego"

 6. 16-24 IV 2019 - Obchody 76 rocznicy wybuchy powstania w getcie

 7. 19-25 IV 2019 - Powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku
  Sąd nad Judaszem w Pruchniku - "Kiedy się dowiedzieliśmy, że po kilku latach przerwy w Pruchniku w tym roku znów odbędzie się „sąd nad Judaszem”, czyli zwyczaj sięgający jeszcze XVIII wieku, stwierdziliśmy, że trzeba to zobaczyć."

 8. Protesty przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act przekraczające granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską.

 9. Sprawa wielkoczwartkowej homilii bpa Andrzeja Jeża

 10. 14 V 2019 - Wobec ostatnich ataków na Żydów

 11. 30 VI - 3 VII 2019 - Doroczna konferencja Mędzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

 12. 4 sierpnia 2019 - Siostra Michèle - od pojednania. Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadała tytułu "Człowiek Pojednania" za rok 2018 Siostrze Michèle (Irene Müller).
  Honorowy tytuł "Człowiek Pojednania" przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski działającym na rzecz większego zbliżenia i porozumienia chrześcijan i Żydów, zwłaszcza w Polsce, w uznaniu ich wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania wyznawców obu religii.

 13. 27 10 2019 - Wspólna Radość Tory 2019
  "...Dzisiaj pragniemy proklamować wspólną „radość Tory” z udziałem i Żydów, i chrześcijan, przede wszystkim oczywiście katolików, bo jesteśmy tu, w katolickim kościele (bardzo dziękujemy gospodarzom za zaproszenie), nie mówiąc już o tym, że jesteśmy w Polsce..."

 14. 17 grudnia 2019 - Bliskie spotkanie chrześcijan i Żydów (17.12.2019) wokół Psalmu 67: 17 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 18:00, Warszawa, Synagoga Ec Chaim.

Zobacz więcej w Kronice: