W - bibliografia dialogu

W

WALTON J. H., MATTHEWS V.H., CHAVALAS M.W. (red.)

 • KOMENTARZ HISTORYCZNO-KULTUROWY DO BIBLII HEBRAJSKIEJ, red. J. H. WALTON, V.H. MATTHEWS, M.W. CHAVALAS, Vocatio, Warszawa 2005.

Weatherford James

Weigel George

Libionka M, Weinbaum L.,

 • Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.

Weinrich Michael, Prof. dr.

 • Kościół jako lud Boży po stronie Izraela
  Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999
  Warszawa, 20-09-1997

Weksler-Waszkinel Romuald Jakub

 • BŁOGOSŁAWIONY BÓG IZRAELA
  Wyd. TN KUL, Lublin 2000
 • Antysemityzm bez Żydów
  Znak 12 (643), grudzień 2008, s. 77-85.
 • Zgłębiając tajemnicę Kościoła
  Kraków 2003.
 • Trudne spotkania
  Kraków (2009).
 • Przełom w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie
 • Wiara spotyka wiarę. Relacja między wiarą i refleksją chrześcijańską i żydowską
  [w:] Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień judaizmu w Poznaniu 2004-2007
  red. J. Stranz, Poznań 2007, s. 244-253.
 • Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? "Więź" 2001 i 2019. "W dyskusji panelowej prowadzonej przez Sławomira Żurka w Warszawie wzięli udział: Helena Datner, przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej w latach 1999-2000; ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.

We Remember: A Reflection on the Shoah, Vatican City, March 16, 1998**

COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS Vatican City. "On numerous occasions during my Pontificate I have recalled with a sense of deep sorrow the sufferings of the Jewish people during the Second World War. The crime which has become known as the Shoah remains an indelible stain on the history of the century that is coming to a close." (Letter from the Pope)

Response to Vatican Document "We Remember: A Reflection on the Shoah" - International Jewish Committee on Interreligious Consultations. Perspectives on We Remember: A Reflection on the Shoah (1998.07). INTERPRETATION BY EDWARD IDRIS CARDINAL CASSIDY, RESPONSES BY MARTIN S. KAPLAN AND RABBI A. JAMES RUDIN. TEXTS OF THE VATICAN DOCUMENTS

Wesół Bartosz

Wettstein Howard

 • The Faith of Abraham. Edukacja Filozoficzna 68/2019. Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin.

Węcławski Tomasz

 • Zanikająca opowieść
  w: "Tygodnik Powszechny" 2008, nr 9
  idem, Spór o Jezusa. Spór o realność, "Open Theology" 2008, nr 5,

Węgrzynek Hanna

 • New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, Brighton MA, 2018 (with Antony Polonsky and Andrzej Żbikowski).
 • Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Registry of Jewish persons registered in a census of January 1778 in Warsaw), Warsaw 2016.
 • Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920 (Jews and Poles during the 1914-1920 struggle for independence). Materials from a conference which accompanied an exhibition entitled “Jew, Pole, legionnaire 1914-1920,” Warsaw 2015 (ed.).
 • “Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943 bis 1989” (Presentation of the Holocaust in Polish history curricula and textbooks for the period of 1943 to 1989), in: Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis (Auschwitz in context. Former concentration camps in present European memory), Bogusław Dybaś, Irmgard Nöbauer, Ljiljana Radonić, Frankfurt am Main 2017.
 • “Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court”, w: Czasy Nowożytne/Modern Times, Volume 30, 2017.
 • “Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych” (The topic of the Holocaust in Polish school textbooks), in: Studia Żydowskie Almanach/Jewish Studies Almanac, Volume 6, 2016.
 • „Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku” (The influx of Jews to Warsaw and Praga in the second half of the 18th century), in: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV – XXI wieku (Where are the inhabitants of Warsaw from? Migrations to Warsaw from 14th to 21st century), Eds. Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Przemysław Piechocki, Warszawa 2016.
 • “The Jews Role in the Polish Rural Economy and Its Evolution, c. 1400 – 1700,” in: Juden und ländlische Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früeher Neuzeit – 15. – 17. Jahrhunderet Kontinuität und Kresie, Inklusion und Exclusion in einer Zeit des Übergangs (Jews and Rural Society in Europe between the Middle Ages and the Early Modern Period – The 15th to 17th Century continuity and creed, inclusion and exclusion in the times of transition), Wiesbaden, 2016.

Wierzbicka Anna

 • What Did Jesus Mean? Explaining the Sermons on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human
  Concepts, Oxford 2001.
 • Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych tłum. I. Duraj-Nowosielska, Warszawa 2002.
 • Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii
  "Teksty Drugie" 2004, nr 4, s. 157-176.

Wierzbicki Alfred

Wierzcholska Agnieszka

Wiese Christian

Prof. Dr. Christian Wiese, Jahrgang 1961, studierte Evangelische Theologie und Judaistik in Tübingen, Bonn, Jerusalem und Heidelberg. Nach Stationen u.a. in Erfurt, Montreal, Dublin und an der University of Sussex ist er seit 2010 Inhaber der Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie am Fachbereich Evangelische Theologie an der Goethe-Universität Frankfurt und akademischer Sprecher des LOEWE-Forschungsschwerpunkts „Religiöse Positionierung: Modalitäten und Konstellationen in jüdischen, christlichen und islamischen Kontexten“. Seit 2021 leitet er zudem das Frankfurter Buber-Rosenzweig-Institut für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart.

"Więź"

Wilkanowicz Stefan

Williams Timothy (red)

Wilmer Heiner (Bischof Dr)

Windsperger Marianne(red)

 • Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019

Wiszniewska Irena

 • My, Żydzi z Polski Czrna Owca 2014 - zbiór wywiadów. Rozmowa z Ireną Wiszniewską o jej książce „My, Żydzi z Polski” - Jakub Berski, Chidusz. Jacy są “Żydzi z Polski”, z którymi rozmawia w swojej – wyczerpującej, niemal “encyklopedycznej” książce dziennikarka Joanna Wiszniewska? Zwyczajni, choć bardzo interesujący z nich rozmówcy. (Aleksandra Lipczak, Culure)
 • Nie ma rzeczy niemożliwych. Rozmowy z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski Austeria 2017 . "Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski, nie trzeba przedstawiać. Jest znany z racji swojej funkcji i charakteru, gdyż zawsze się uśmiecha i z każdym chętnie porozmawia. Ale co o nim wiemy oprócz tego, że jest polskim rabinem i amerykańskim Żydem? Nie przypadkiem zbiór rozmów, które przeprowadziła z nim Irena Wiszniewska, nosi tytuł Nie ma rzeczy niemożliwych. W latach siedemdziesiątych młody Michael widział ptaki wlatujące przez wybite okna do warszawskiej synagogi Nożyków. W latach dziewięćdziesiątych rabin Michael przewoził ze Stanów na pół legalnie samolotami rejsowymi skrzynie mrożonego koszernego mięsa na żydowskie obozy Laudera. Był świadkiem kluczowych wydarzeń ze współczesnej historii Polski i jest współtwórcą żydowskiego odrodzenia w kraju, gdzie Żydów miało już nie być."

Wiścicki Tomasz

Przeciszewski M., Wiścicki Tomasz

Wiśniewski Ludwik OP

Witczyk Henryk, ks.

 • Dlaczego w słowie?
  Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny
  redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005
 • Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny, redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005

Wodziński Cezary

 • Heigegger i problem zła
  Słowo/obraz terytoria, rok 2007
  ISBN: 978-83-7453-803-9
 • Logo nieśmiertelności
  Słowo/obraz terytoria, rok 2008
  ISBN: 978-83-7453-863-3
 • św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej
  (wyd. 2) Słowo/obraz terytoria, rok 2008
  ISBN: 978-83-7453-921-0
 • Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan - Heidegger
  Słowo/obraz terytoria, rok 2010
  ISBN: 978-83-7453-993-7
 • Esseje pierwsze
  Słowo/obraz terytoria, rok 2014
  ISBN: 978-83-7908-010-6
 • Odys gość. Esej o gościnności
  Słowo/obraz terytoria, rok 2015
  ISBN: 978-83-7908-030-4
 • Metafizyka i matapolityka. Czarne zeszyty Heideggera
  Słowo/obraz terytoria, rok 2016
  ISBN: 978-83-7908-054-0
 • Wiedza a zbawienie
  Słowo/obraz terytoria, rok 2017
  ISBN: 978-83-7908-085-4

Wöhle Andreas, dr.

 • Izrael, naród, kraj i państwo
  Rozwój i problemy w związku z studium nidelrlandzkim, Bazylea 06-12-1996
  Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

Wojciechowska Kalina

 • Bóg chce być zwyciężony
  Tekst wygłoszony podczas sympozjum „Wspólna Radość Tory”, organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, Laboratorium Więzi oraz Centrum Myśli Jana Pawła II na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w 2008 roku. Teksty wystąpień zostały zebrane i wydane w książce „Wspólna Radość Tory”.

Wojdowski Bogdan

Wojtyła Karol (kardynał,papież)

WOKÓŁ JEDWABNEGO - DOKUMENTY

 • TOM II
  Wyd. IPN, Warszawa 2002;

Wolf Hubert (JCR)

Wouk Herman

 • To jest mój Bóg. Judaizm: wiara, prawo, etyka
  tłum. I. Lisowicz
  Alfa, Warszawa 2002

Woynarowski Jakub

 • [Katalog wystawy na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego](storage/app/media/2020/11/ rocznica-zamkniecia-getta/20201116-gdzie-jestes-interaktywny-katalog-wystawy-preview.pdf){.target_blank}
  W publikacji czytelnicy odnajdą eseje twórców ekspozycji w tym: tekst pt. Gdzie jesteś? Pawła Śpiewaka, w którym autor stawia wiele pytań o współczesne sposoby i formy pokazywania getta, pracę Piotra Rypsona pt. Czego od nas chcą te obrazy? o zasadzie doboru dzieł na wystawę, ich twórcach i o tym, czym jest lub może być recepcja tych prac oraz rozważania Anny Duńczyk-Szulc pt. Granica patrzenia o naturze medium, jakim jest fotografia i film w kontekście zdjęć z czasów okupacji. Na katalog składa się także bogaty materiał ilustracyjny prezentujący wszystkie rysunki oraz fotografie udostępnione na wystawie, jak również wybór fragmentów relacji relacje z getta.
  Całość zaprojektował Jakub Woynarowski.

Woźniak Robert R. (ks.)

Grabski A., Wójcicki M.,

 • Żydowski Związek Wojskowy – historia przywrócona, Warszawa 2008

Wójcik-Dudek Małgorzata

 • Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IV (2013)
  "Autorka artykułu „Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty” rozważa możliwości mówienia o Holokauście na lekcjach języka polskiego. Wyraża obawę, że szkolne mówienie o Holokauście często sprowadza się do wyboru pewnej estetyki wzmocnionej nie do końca przemyślanymi wskazówkami metodycznymi. Autorka proponuje, aby uczenie o Holokauście na lekcjach polskiego nie było jedynie aktem przekazywania, ale przede wszystkim udostępnianiem wiedzy, i to nie spójnej wizji i gotowych odpowiedzi, ale kryzysu i milczenia. Wydaje się, że polonistyczny kod jest bezradny, uczy przecież opanowania i rozumienia tekstów kultury, stosowności i formy, a Holokaust jest historią traumy, historią braku kontroli, braku opanowania."

Wójcik Michał

 • Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci. "Książka Michała Wójcika to wciągająca rekonstrukcja tego mało znanego i niewiarygodnego buntu. Opowieść o niezwykłym bohaterstwie, wierze, nadziei i o tym, że nawet w największym piekle może zdarzyć się cud."
 • Zemsta. Zapomniane powstania w obozach zagłady. Wydawnictwo Poznańskie, ISBN: 9788366736849.
  "W czasie II wojny światowej funkcjonowało na ziemiach polskich kilka obozów zagłady, których jedynym celem było wymordowanie ludności żydowskiej. Do dziś pokutuje przekonanie, że Żydzi się nie bronili, „szli jak barany na rzeź”. Tymczasem żydowski opór to mało znana karta tej wojny. We wszystkich tych obozach istniała konspiracja, która doprowadziła do zbrojnych wystąpień i buntów. Dzięki heroicznej postawie więźniów, walczących z minimalną ilością broni, często na noże i gołe pięści, dwa z nich uwieńczone zostały spektakularnym sukcesem. Również za sprawą kobiet – żydowskich bohaterek."
  "Dzięki wnikliwym badaniom Michał Wójcik, autor nagradzanej i bardzo dobrze ocenianej „Treblinki’43”, przedstawia w swoim intrygującym stylu te mało znane fakty. Niemniej interesujące są wątki poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz kontrowersyjna kwestia pomocy Żydom ze strony AK i struktur państwa podziemnego."

Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów (ŚRP) i Kościoła rzymskokatolickiego

Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku

Вульф Ави

Ави Вульф закончил в 2007 г. университет Бар-Илан (Израиль), получил степень бакалавра в области израилеведения (современный период). Переводчик, редактор. Живет в Израиле

Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze

 • Tübinger Fakultät gegen Begriff "Judenmission", "epd-Wochenspiegel" nr 10 z 2000 r. - Oświadczenie Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze w marcu 2000 r.

Wyka Kazimierz

Wylegala Anna

Polish Academy of Sciences Faculty Member

 • About “Jewish Things”: Jewish Property in Eastern Galicia During World War II. [in: Yad Vashem Studies, 2016, vol. 44-2]. "The article describes the issue of Jewish property in Eastern Galician (presently Ukraine) shtetls during the second world war. Using Jewish, Polish and Ukrainian personal documents (journals, memoirs, letters, accounts, modern interviews) I trace the fate of Jewish estates: buildings, workplaces, public property, and most importantly, personal belongings. Apart from the facts, the text focuses on the subjective feelings, emotions and judgements of the events' participants – the victims, perpetrators and witnesses. The chronological analysis accounts for subsequent stages of the fates of Jewish property, including: “neighbourly” robberies during the pogroms of summer 1941; robberies taking place during deportations and liquidations; contributions and confiscations ordained by the Germans; trade, extortion and blackmail; pillaging liquidated ghettoes; plundering sites of mass shootings; the Survivors' attempts at reclaiming their property."

Wyżkiewicz Damian (ks.)